Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bierzwnik

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bierzwnik >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

Nadleśniczy Nadleśnictwa  Bierzwnik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00 w siedzibie Nadleśnictwa.

Zakresy spraw, właściwe dla poszczególnych wydziałów, znajdują się na wykazie kontaktów do biura nadleśnictwa w zakładce "Dane teleadresowe". Wszystkie sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejscem sprzedaży detalicznej drewna na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest kancelaria leśnictwa. Sprzedaż prowadzona jest w każdy poniedziałek w leśnictwach: Chojnowo, Sarnopol, Przeczno, Łasko, Wygon, Radachowo, Jerychowo w godzinach od 7 do 10, w każdy wtorek w leśnictwach: Bierzwnik, Górzno, Chłopowo, Jarosławsko w godzinach od 7 do 10, od poniedziałku do piątku w siedzibie Nadleśnictwa w godzinach od 7 do 15. Wywóz z lasu odbywa się w poniedziałek i piątek w godzinach 7 do 15, drogami wskazanymi przez wydającego drewno. Wywóz drewna z lasu następuje najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego po dokonaniu sprzedaży.

Miejscem sprzedaży detalicznej sadzonek na rzecz indywidualnych odbiorców nieprowadzących działalności gospodarczej jest kancelaria leśnictwa szkółkarskiego. Sprzedaż prowadzona jest w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach od 11 do 13.

Skargi i wnioski dotyczące infrastruktury Nadleśnictwa oraz prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych można również wnieść u Sekretarza w dniach i godzinach urzędowania Nadleśnictwa Bierzwnik.

W Nadleśnictwie Bierzwnik funkcjonuje składnica akt w oparciu o Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.11.2014 r. Dokumenty z archiwum udostępniane są na wniosek (do pobrania poniżej) z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów.

W Nadleśnictwie Bierzwnik możliwe jest uzyskanie informacji na temat dzierżaw gruntów, sprzedaży gruntów, udostępniania gruntów do celów projektowych i stawek za dzierżawę. Informacji udziela Starszy referent Diana Skwarna.

Bieżących informacji dotyczących stanu zdrowotnego lasu (szkody od owadów, zwierzyny łownej, czynników atmosferycznych) oraz informacji dotyczących łowiectwa, między innymi kwestie postępowania ze znalezioną zwierzyną ranną, martwą udziela Starszy Specjalista Sylwia Danielczyk-Gałgan.

Działalność edukacyjna polegająca między innymi na: spotkaniach z leśnikami w salach szkolnych, zajęciach terenowych, prelekcjach, pogadankach, wykładach, konkursach, akcjach i imprezach okolicznościowych prowadzona jest przez Inżyniera Nadzoru Pana Eugeniusza Bilskiego. Edukacja w nadleśnictwie prowadzona jest po wcześniejszym ustaleniu (telefonicznym, pisemnym) terminów.

Osobą upoważnioną do kontaktu z mediami jest Pan Eugeniusz Bilski nr tel. 694 449 435.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      opłaty za udostępnianie informacji pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Jan Rurek
Data modyfikacji: 2017/10/31 14:24:20
Redaktor zatwierdzający: Daniel Świech
Wprowadzający: Daniel Świech