Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bogdaniec

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bogdaniec >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

 

Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku:

1. Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa.

2. Programy ochrony przyrody dla nadleśnictwa stanowiący integralną część planu urządzenia lasu.

3. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powyższe informacje udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku.

 

Pliki do pobrania:
       WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ/ O ŚRODOWISKU pobierz
       WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ/ O ŚRODOWISKU pobierz
       Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Pietkun
Data modyfikacji: 2017/02/24 10:06:18
Redaktor zatwierdzający: Jolanta Starczewska
Wprowadzający: Jolanta Starczewska