Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bogdaniec

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bogdaniec >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania [>>]

 

 

Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwo Bogdaniec  jest udostępniana na wniosek.

Wniosek musi zawierać co najmniej określenie o jaką informację chodzi, określenie formy dostarczenia w/w oraz do kogo i gdzie ma zostać skierowana odpowiedź.

Poniżej załączamy plik z formularzem wniosku, z którego można skorzystać.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest  udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

 

Pliki do pobrania:
       WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ / O ŚRODOWISKU pobierz
       WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ / O ŚRODOWISKU pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Pietkun
Data modyfikacji: 2010/05/13 08:24:39
Redaktor zatwierdzający: Jolanta Starczewska
Wprowadzający: Jolanta Starczewska