Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bogdaniec

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bogdaniec >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bogdaniec lub osoba przez Niego wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00 w siedzibie Nadleśnictwa pok. nr 25.


Zakresy spraw, właściwe dla poszczególnych działów, znajdują się na wykazie kontaktów do biura nadleśnictwa w zakładce "Dane teleadresowe". Wszystkie sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Miejscem sprzedaży drewna dla klientów detalicznych jest kancelaria leśnictwa . Adresy kancelarii leśnictw znajdują się w zakładce "Dane teleadresowe" . Sprzedaż drewna odbywa się w kancelariach leśnictw w dni powszednie.

W Nadleśnictwie Bogdaniec funkcjonuje archiwum  w oparciu o Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.11.2014 r. Dokumenty z archiwum udostępniane są na wniosek (do pobrania poniżej) z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów. Do najczęściej udostępnianych dokumentów należą: świadectwa pracy, świadectwa pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7. Informacji tych udziela Specjalista ds. Kadrowych Pani Anna Pietrzykowska.

W Nadleśnictwie Bogdaniec możliwe jest uzyskanie informacji na temat dzierżaw gruntów, sprzedaży gruntów, udostępniania gruntów do celów projektowych i stawek za dzierżawę. Informacji udziela Specjalista SL ds. stanu posiadania Pan Aleksander Popiołek.

Bieżących informacji dotyczących stanu zdrowotnego lasu (szkody od owadów, zwierzyny łownej, czynników atmosferycznych) udziela p.o. Specjalisty ds. Ochrony Lasu Pan Adam Trawiński;  informacji dotyczących łowiectwa, między innymi kwestie postępowania ze znalezioną zwierzyną ranną, martwą udziela Specjalista ds. Użytkowania i  Łowiectwa Pan Adrian Kocoń.

Działalność edukacyjna polegająca między innymi na: spotkaniach z leśnikami w salach szkolnych; zajęciach terenowych; prelekcjach, pogadankach, wykładach; konkursach; akcjach i imprezach okolicznościowych prowadzona jest przez Specjalistę SL ds. edukacji i turystyki  Panią Agatę Kocoń. Edukacja w Nadleśnictwie prowadzona jest po wcześniejszym ustaleniu (telefonicznym, pisemnym) terminów. Zgłoszenie zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Bogdaniec można pobrać poniżej.

 

Pliki do pobrania:
       ZGŁOSZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH pobierz
       WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ / O ŚRODOWISKU pobierz
       WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ / O ŚRODOWISKU pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Pietkun
Data modyfikacji: 2017/02/24 09:31:27
Redaktor zatwierdzający: Jolanta Starczewska
Wprowadzający: Jolanta Starczewska