Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bolewice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bolewice >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

NADLEŚNICTWO BOLEWICE
ul. Świebodzińska 9
64-305 Bolewice
tel. 61 441 17 66
fax. 61 441 17 92
IP. 1004(+ nr wew.)
e-mail: bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

*****


Tadeusz Szymański
Nadleśniczy

Kieruje calokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kieronictwa i ponosi za nie pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleścnitwo na zewnątrz
tel. 61 441 17 66 w. 121
e-mail: tadeusz.szymanski@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr  11

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Dział Gospodarki Leśnej prwadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, oeganizacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochony lasy, łowiectwa, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytkowania ubocznego. Zajmuje się również ochroną przyrody, stanem posiadania, ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Grzegorz Roszkowiak
Zastępca Nadleśniczego – kieruje Działem Gospodarki Leśnej

tel. 61 441 17 66 w. 311
e-mail: grzegorz.roszkowiak@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 10

 

Pracownicy Działu Gospodaki Leśnej

Jacek Mogilnicki
Spec. SL (odpowiedzialny za sprawy hodowli lasu i nasiennictwa)
tel. 61 441 17 66 w. 332,
e-mail: jacek.mogilnicki@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 07

Jakub Mikołajczyk
Spec. SL (odpowiedzialny za sprawy ochrony lasu i przyrody)
tel. 61 441 17 66 w. 333,
e-mail: jakub.mikolajczyk@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 07

Grzegorz Woźniak
Spec. SL (odpowiedzialny za sprawy pozyskania drewna)
tel. 61 441 17 66 w. 336,
e-mail: grzegorz.wozniak@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 05

Tomasz Andrusieczko
Spec. SL (odpowiedzialny za sprawy sprzedaży drewna)
tel. 61 441 17 66 w. 335,
e-mail: tomasz.andrusieczko@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 05

Grzegorz Szyld
Spec. SL (odpowiedzialny za sprawy p.poż i łowiectwa)
tel. 61 441 17 66 w. 211,
e-mail: grzegorz.szyld@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 12

Andrzej Rodziewicz
Spec. SL (odpowiedzialny za sprawy stanu posiadania)
tel. 61 441 17 66 w. 337,
e-mail: andrzej.rodziewicz@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 17

Natalia Hybsz
Spec. SL (odpowiedzialna za sprawy edukacji leśnej i lasów niepaństwowych)
tel. 61 441 17 66 w. 681,
e-mail: natalia.hybsz@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 14

Bartosz Synoradzki
Starszy Referent
tel. 61 441 17 66
e-mail: bartosz.synoradzki@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 14

 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Dział Finansowo - Księgowy wykonuje zadania z zakresu rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych, sporządza plany finansowe, analizy i spawozdania, sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych.

Grażyna Gaweł
Główna Księgowa – kieruje Działem Finansowo - Księgowym

tel. 61 441 17 66 w. 611
e-mail: grażyna.gawel@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 13

 

Pracownicy Działu Finansowo - Księgowego

Sławomir Adamiak
Starszy Księgowy
tel. 61 441 17 66 w. 612,
e-mail: slawomir.adamiak@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 02

Małgorzata Kapłon
Starsza Księgowa
tel. 61 441 17 66 w. 613
e-mail: malgorzata.kaplon@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 15

Magdalena Kacprzak
Księgowa
tel. 61 441 17 66 w. 614
e-mail: magdalena.kacprzak@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 03

Patrycja Pawlak
Księgowa
tel. 61 441 17 66 w. 615
e-mail: patrycja.pawlak@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 03

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Dział Administracyjno - Gospodarczy prowadzi sprawy związane z administrowaniem budowli, budynkami i mieszkaniami zarządanymi przez nadleśnictwo. Nadzoruje transport oraz funkcjonaowanie magazynu Nadleśnictwa.

Alina Bednarek
Sekretarz Nadleśnictwa Bolewice
tel. 61 441 17 66 w. 672
e-mail: alina.bednarek@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 16

 

Pracownicy Działu Administracyjno - Gospodarczego

Stanisław Patrzała
Spec. ds. administracji
tel. 61 441 17 66 w. 671
e-mail: stanislaw.patrzala@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 16

Mariusz Kijowski
St. Referent
tel. 61 441 17 66 w. 673
e-mail: mariusz.kijowski@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 16

Marek Kacperski
Specjalista
tel. 61 441 17 66 w. 674
e-mail: marek.kacperski@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 16

Anna Piechota
Sekretarka
tel. 61 441 17 66 w. 100
e-mail: anna.piechota@szczecin.lasy.gov.pl
sekretariat

 


POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Do obowiązków ST należy zapobieganie, ściganie i zwalczanie przestępst i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrony innych składników mienia nadleśnictwa.

Krzysztof Wyrwa
Starszy Strażnik Leśny pełniący funkcję Komendanta – kieruje pracami Posterunku Straży Leśnej

tel. 61 441 17 66 w. 221
e-mail: krzysztof.wyrwa@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 01

 

Dariusz Pyrski
St. Strażnik Leśny
tel. 61 441 17 66 w. 221
e-mail: dariusz.pyrski@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 01

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PODLEGŁE BEZPOŚREDNIO NADLEŚNICZEMU

Piotr Kosiorkiewicz
Inżynier Nadzoru

Sprawuje kontrolę w nadleśnictwie w zakresie prawidłowości wykonanych w leśnictwie i szkółce czynności związanych z gospodarką leśną oraz udostępnianiem lasu, prowadzi sprawy bhp.
tel. 61 441 17 66 w. 219
e-mail: piotr.kosiorkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr  09

Kamila Budzińska
Specjalista ds. pracowniczych

Prowadzi całość spraw z zakresu kadr, szkoleń, spraw socjalno-bytowych i emerytalno-rentowych.
tel. 61 441 17 66 w. 131
e-mail: kamila.budzinska@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 15

Agnieszka Janicka
po. Specjalista ds. pracowniczych

tel. 61 441 17 66 w. 338
e-mail: agnieszka.janicka@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 15

Jakub Kozłowski
St. Spec. SL (administrator SILP)

Zajmuje się sprawami związanymi z informatyką oraz zamówieniami publicznymi.
tel. 61 441 17 66 w. 571
e-mail: jakub.kozlowski@szczecin.lasy.gov.pl
pok. nr 06

 

LEŚNICTWA:

Leśnictwo Papiernia
Leśniczy: Wiesław Walewicz
tel. (95) 748-18-86, 506-009-401
Tuczępy 26
64-421 Kamionna

Podleśniczy: Jerzy Karbowski
tel: 506-009-424

 

Leśnictwo Kaliska
Leśniczy: Maurycy Halasz
tel. (95) 748-16-76, 506-009-402
Lewice 29
64-427 Lewice

Podleśniczy: Hubert Frański
tel: 506-009-422

Leśnictwo Lewice
Leśniczy: Florian Borowiak
tel. (95) 748-16-77, 506-009-403
Lewice 34a
64-427 Lewice

Podleśniczy: Małgorzata Walewicz
tel: 506-009-423

Leśnictwo Silna
Leśniczy: Dariusz Gulczyński
tel. (95) 749-10-26, 506-009-429
Silna 67
66-330 Pszczew

Podleśniczy: Jakub Kraska
tel: 506-009-421

Leśnictwo Leśny Folwark
Leśniczy: Maciej Chojnacki
tel. (95) 748-16-70, 506-009-405
Lewiczynek 14A
64-305 Lewiczynek

Podleśniczy: Mateusz Pilc
tel: 506-009-404

Leśnictwo Królewiec
Leśniczy: Marek Sobolewski
tel. (95) 743-10-27, 506-009-406
Jabłonka Stara 46
66-320 Trzciel

Podleśniczy: Roman Żołędziowski
tel: 506-009-426

Leśnictwo Grudna
Leśniczy: Grzegorz Szarłata
tel. (61) 44-117-13, 506-009-407
Grudna 4
64-305 Bolewice

Podleśniczy: Tomasz Szczepaniak
tel: 506-009-425

Leśnictwo Ostena Młyn
Leśniczy: Grzegorz Szczepaniak
tel. 506-009-408
Zawada 8A
64-361 Miedzichowo

Podleśniczy: Jakub Chojnacki
tel: 731-900-746


Leśnictwo Szklarka

Leśniczy: Henryk Bułajewski
tel. (61) 44-100-19, 506-009-409
Stary Folwark 13
64-361 Miedzichowo

Podleśniczy: Łukasz Kuryś
tel: 506-009-427

Leśnictwo Bolewice
Leśniczy: Zbysław Ludwiczak
tel. (61) 44-117-97, 506-009-410
ul. Osiedle Leśne 13
64-305 Bolewice

Podleśniczy: Przemysław Kaczmarek
tel: 506-009-430

Leśnictwo Smolarnia
Leśniczy: Michał Łodyga
tel. (61) 44-117-11, 506-009-431
Smolarnia 1
64-305 Bolewice

Podleśniczy: Tomasz Korbanek
tel: 506-009-411

---------------------

Podleśniczy (teren Nadleśnictwa): Ryszard Bialik
tel: 506-009-428

Gospodarstwo Szkółkarsko-Nasienne
Leśniczy: Marlena Kosiorkiewicz
tel. 506-009-412
ul. Osiedle Leśne 14A
64-305 Bolewice

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Tadeusz Szymański
Data modyfikacji: 2018/03/07 11:56:37
Redaktor zatwierdzający: Jakub Kozłowski
Wprowadzający: Jakub Kozłowski