Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bolewice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bolewice >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

 Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku:

1. Plan Urządzenia Lasu dla nadleśnictwa.

2. Programy Ochrony Przyrody dla nadleśnictwa stanowiący integralną część planu urządzenia lasu - dostępny na stronie BIP w sakładce Plan urządzenia lasu - częśc opisowa.

3. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko.

 

Informacje o środowisku będą udostępniane zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

Dane nie zamieszczone w BIP dostępne są w siedzibie nadleśnictwa lub na wniosek o udostępnienie informacji publicznej / o środowisku (do pobrania poniżej)

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie danych pobierz
      Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku pobierz
      Podsumowanie zgodnie z art.55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, i jego ochronie, dziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U..2013 poz 1235 ze zm.). pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Tadeusz Szymański
Data modyfikacji: 2016/08/11 13:02:42
Redaktor zatwierdzający: Natalia Hybsz
Wprowadzający: Natalia Hybsz