Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bolewice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bolewice >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach 8.00 - 15.00.

  Biuro Nadleśnictwa Bolewice
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

 Informujemy, że z dniem 16.04.2014r. wznowiono RDLP Szczecin Certyfikat FSC z terminem ważności do 15.04.2019r.
W związku z powyższym drewno pozyskane w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Bolewice posiada Certyfikat:
SGS - FM/ COC - 000243

 ZARZĄDZAJĄCY NA TERENACH LEŚNYCH
PRZESTRZEGA I POPIERA ZASADY I KRYTERIA FSC

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

W roku 2017 lasy RDLP w Szczecinie poddane zostały certyfikacji w systemie PEFC i uzyskały kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PL PEFC-17/0618-4 ważny jest od dnia 14 listopada 2017r. do dnia 13 listopada 2020r.

==============================================================

OGŁOSZENIA AKTUALNE

==============================================================

 AKTUALNE CENNIK DETALICZNE NA SPRZEDAŻ DREWNA, PRODUKTÓW NIEDRZEWNYCH ORAZ SADZONEK

*
*

 

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

 

==============================================================

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

(treść ogłoszeń archiwalnych oraz załączniki dostępne w historii BIP)

==============================================================

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

„SPRZEDAŻ WYCOFANEJ Z UŻYTKOWANIA KSEROKOPIARKI"


Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 19.01.2018r. do godz. 09:00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 08.01.2018 r.

 *
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

„DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ"


Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "przetarg na dzierżawę osady leśnej-Lewice" w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 27.12.2017r., do godz.08:30. 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 11.12.2017r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

„DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA TECHNICZNEGO NADLEŚNICTWA"


Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 14.12.2017r., do godz.15:00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 30.11.2017 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

„SPRZEDAŻ WYCOFANEGO Z UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO"


Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 28.11.2017r. do godz. 09:00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 15.11.2017 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

„SPRZEDAŻ WYCOFANEGO Z UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO"


Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 02.11.2017r. do godz. 09:00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 20.10.2017 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

„SPRZEDAŻ WYCOFANEGO Z UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO"


Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 18.10.2017r. do godz. 09:00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 05.10.2017 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

„SPRZEDAŻ WYCOFANEGO Z UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO"


Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 30.08.2017r. do godz. 09:00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 16.08.2017 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

 ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

INFORMACJA O WYNIKU OTWARCIA OFERT NA:

"NAPRAWA I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE BOLEWICE W 2017 ROKU"

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 17.07.2017 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

„SPRZEDAŻ WYCOFANEGO Z UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO"


Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 11.08.2017r. do godz. 09:00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 28.07.2017 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

„SPRZEDAŻ WYCOFANEGO Z UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO"


Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 21.07.2017r. do godz. 09:00. 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 03.07.2017 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

„SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH REJESTRATORÓW"


Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 24.07.2017r. do godz. 09:00. 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 11.07.2017 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

„ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE WIATY REKREACYJNEJ O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ”

DRUGI PRZETARG
 

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 16.06.2017r. do godz. 10:00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 09.06.2017 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

 

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

„ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE WIATY REKREACYJNEJ O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ”

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 02.06.2017r. do godz. 10:00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 19.05.2017 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG  OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

"DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH"

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 10.02.2017 r. do godz.15.00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 27.01.2017 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bolewice w roku 2017 - Pakiet IV (04.S.2017) – szkółka leśna i nasiennictwo (teren nadleśnictwa)”

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 29.12.2016r. do godz. 10:00.

Szczegóły do pobrania na dole strony.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice
Tadeusz Szymański

Bolewice dnia, 23.12.2016 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG  OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI:

 

"POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH"

 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 16.12.2016 r. do godz.8.30.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Bolewice dnia, 05.12.2016 r.

  

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG  OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

 

"Remont ogrodzenia biura nadleśnictwa i zaplecza technicznego z wymianą bramy wjazdowej i furtki".

 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 06.10.2016 r. do godz.10.00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Bolewice dnia, 28.09.2016 r.

 *
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG  OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:"ROBOTY NAWIERZCHNIOWE W LEŚNICZÓWCE LEWICE I GRUDNA".

 II PRZETARG

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 27.09.2016 r. do godz.10.00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Bolewice dnia, 20.09.2016 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG  OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH: "BUDOWA WIATY ZADASZONEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W LEŚNICZÓWCE LEWICE".

II PRZETARG 

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 23.09.2016 r. do godz.10.00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Bolewice dnia, 16.09.2016 r.

 *
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG  OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:"ROBOTY NAWIERZCHNIOWE W LEŚNICZÓWCE LEWICE I GRUDNA".

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 19.09.2016 r. do godz.10.00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Bolewice dnia, 08.09.2016 r.

 *
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG  OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH: "BUDOWA WIATY ZADASZONEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W LEŚNICZÓWCE LEWICE".

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 16.09.2016 r. do godz.10.00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Bolewice dnia, 07.09.2016 r. 

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

 

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

 

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG  OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA: "WYKONANIE TABLIC,GIER ORAZ URZĄDZEŃ EDUKACYJNYCH PRZY ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ "BOLEWICKIE BORY".

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 16.09.2016 r. do godz.10.00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Bolewice dnia, 02.09.2016 r. 

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

 

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG  OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POD NAZWĄ: "Remont instalacji elektrycznej w Leśnictwie Papiernia".

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Nadleśnictwa Bolewice. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Bolewice do dnia 29.07.2016 r. do godz. 10.00.

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Bolewice dnia, 20.07.2016 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

 

OGŁOSZENIE

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PLANU URZĄDZENIA LASU NADLEŚNICTWA BOLEWICE

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz.U. z 2013 r. poz 1235 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego LP z dn. 21.11.2011r. § 125 ust. 2 pkt. 6,

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zawiadamia o udostępnieniu do konsultacji społecznych projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Bolewice na lata 2016 – 2025 wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko .

 

Szczegóły do pobrania na dole strony.

 

Bolewice dnia , 08.02.2016 r.

 

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG  OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA: "SPRZEDAŻ WYCOFANEGO Z UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO".

Bolewice dnia, 13.05.2016 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

 ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

INFORMACJA O WYNIKU USTNEGO PRZETARGU

NIEOGRANICZONEGO NA: "SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ (PUSTOSTANU) POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LEWICE".

Bolewice dnia , 08.12.2015 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA: "SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ (PUSTOSTANU) POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LEWICE".

Bolewice dnia, 28.10.2015 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ POJAZDU MARKI FIAT DOBLO

Bolewice dnia, 01.10.2015 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

 ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ POJAZDU MARKI: FIAT DOBLO

Bolewice dnia , 03.09.2015 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

 ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH  

Bolewice dnia , 13.08.2015 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ POJAZDU MARKI FIAT DOBLO

Bolewice dnia, 12.08.2015 r.

  *
-----------------------------------------------------------------------------------------
  *

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

              OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

ZBĘDNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

 

Bolewice dnia, 12.08.2015 r.

 *
-----------------------------------------------------------------------------------------
  * 

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

 

Bolewice dnia, 09.07.2015 r. 

*
-----------------------------------------------------------------------------------------

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA "SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ (PUSTOSTANU) POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LEWICE"

Bolewice dnia , 24.06.2015 r.     

     *
-----------------------------------------------------------------------------------------
       *  

SKARB PAŃSTWA- PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOLEWICE

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice tel. 61 4411766, fax. 61 4411792

bolewice@szczecin.lasy.gov.pl

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA: "SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ (PUSTOSTANU) POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LEWICE".

 

Bolewice dnia, 22.05.2015 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA NABÓR PRACOWNIKA NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW STANU POSIADANIA

Bolewice dnia, 20.02.2015 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

"BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH UŻYWANYCH PRZEZ BIURO NADLEŚNICTWA BOLEWICE"

Bolewice dnia, 08.12.2014 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

"SPRZĄTANIE BUDYNKU BIURA NADLEŚNICTWA BOLEWICE W LATACH 2015 - 2017"

Bolewice dnia, 20.11.2014 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

"OGRZEWANIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO I ZAPLECZA TECHNICZNEGO W LATACH 2015 - 2017"

 

Bolewice dnia, 28.10.2014 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

 

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

"DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH"

 

Bolewice dnia, 22.10.2014 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

"ROBOTY REMONTOWE W NADLEŚNICTWIE BOLEWICE W ROKU 2014"

Bolewice dnia, 30.09.2014 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

"DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI - POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH"

Bolewice dnia, 24.09.2014 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

"DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI - WIATY WARSZTATOWEJ"

Bolewice dnia, 11.03.2014 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

"SPRZEDAŻ POJAZDU MODEL: Mitsubishi L200"

Bolewice dnia, 28.02.2014 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

"DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH"

Bolewice dnia, 27.02.2014 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA

"Wstrzymanie procesu konsultacji społecznych w zakresie wyznaczanie ekosystemów reprezentatywnych"

Bolewice dnia, 25.01.2014 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA

"Ekosystemy referencyjne – konsultacje społeczne"

 

Bolewice dnia, 22.01.2014 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

 

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA

"Rozpoczęcie konsultacji społecznych identyfikacji Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (Hight Conservation Vaule Forestes), zgodnie ze standardami FSC, adaptowanymi do warunków Polski"

Bolewice dnia, 22.01.2014 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA

"Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej- położonej w miejscowości Lewice. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:PO2A/00025151/0, działka ewidencyjna nr 332/8"

Bolewice dnia, 28.03.2013 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA

"Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej- położonej w miejscowości Lewice. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:PO2A/00025151/0, działka ewidencyjna nr 332/8"

Bolewice dnia, 14.02.2013 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE

 

ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice
tel. 61 4411766, fax. 61 4411792, bolewice@lasy.szczecin.gov.pl

 

OGŁASZA

"Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej- położonej w miejscowości Lewice. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:PO2A/00025151/0, działka ewidencyjna nr 332/12"

Bolewice dnia, 14.02.2013 r.

*
-----------------------------------------------------------------------------------------
*

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Tadeusz Szymański
Data modyfikacji: 2018/01/25 14:53:47
Redaktor zatwierdzający: Natalia Hybsz
Wprowadzający: Natalia Hybsz