Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bolewice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bolewice >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania [>>]

Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wniosek musi zawierać co najmniej określenie o jaką informację chodzi, określenie formy dostarczenia w/w oraz do kogo i gdzie ma zostać skierowana odpowiedź.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest  udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Tadeusz Szymański
Data modyfikacji: 2007/03/30 09:35:39
Redaktor zatwierdzający: Piotr Kosiorkiewicz
Wprowadzający: Piotr Kosiorkiewicz