Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bolewice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bolewice >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek (wzór wniosku do pobrania na dole strony).

ZARZĄDZENIA 2018 R.

Zarządzenie nr 1/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 stycznia 2018 zmieniające Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 22.01.2014 w sprawie zasad powierzania, przekazywania/przejmowania składników majątku, dokumentów w leśnictwach oraz kasie i magazynie głównym Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy K-018-01/2014)

Zarządzenie nr 2/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania agend służbowych oraz inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Leśnictwie Silna  (znak sprawy N.0210.01.02.2018)

Zarządzenie nr 3/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2016 z dnia 31.03.2016 w sprawie zasad stosowania dokumentów rozchodowych drewna w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.01.03.2018)

Zarządzenie nr 4/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wykorzystywania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N.0210.01.04.2018)

Zarządzenie nr 5/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zasad sporządzania zleceń na wykonywanie usług leśnych oraz protokołów odbioru robót w Nadleśnictwie Bolewice w 2018 roku (znak sprawy N.0210.01.05.2018)

DECYZJE 2018 R.

Decyzja nr 1/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie czasu pracy i terminów narad w 2018r  (znak sprawy N.0210.02.01.2018)

Decyzja nr 2/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.02.02.2018)

Decyzja nr 3/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie cen detalicznych produktów ubocznego użytkowania lasu w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.02.03.2018)

Decyzja nr 4/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych i kategoryzacji leśnictw  (znak sprawy N.0210.02.04.2018)

Decyzja nr 5/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia cennika sadzonek na 2018 rok, wg kalkulacji kosztów rzeczywistych na pomocą Raportów Szkółki zamieszczonych na stronie Silp WEB (znak sprawy N.0210.02.05.2018)

Decyzja nr 6/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno w roku 2018 (znak sprawy N.0210.02.06.2018)

Decyzja nr 7/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację monofunkcyjnej imprezy pracowniczej dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice pod nazwą własną " 10-lecie Kabaretu Nowaki"(znak sprawy N.0210.02.07.2018)

Decyzja nr 8/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich na 2019 rok (znak sprawy N.0210.02.08.2018)

ZARZĄDZENIA 2017 R.

Zarządzenie nr 1/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zasad sporządzania zleceń na wykonywanie usług leśnych oraz protokołów odbioru robót w Nadleśnictwie Bolewice w 2017 roku  (znak sprawy N.0210.01.01.2017)

Zarządzenie nr 2/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania lustracji terenowej gruntów mogących podlegać prawu pierwokupu lub nabyciu za zapłatą równoważności pieniężnej  (znak sprawy N.0210.01.02.2017)

Zarządzenie nr 3/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie stawek za dzierżawę gruntów rolych (znak sprawy N.0210.01.03.2017)

Zarządzenie nr 4/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie  wykorzystywania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N.0210.01.04.2017)

Zarządzenie nr 5/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.01.05.2017)

Zarządzenie nr 6/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zasad udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych  w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.01.06.2017)

Zarządzenie nr 7/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06 lutego 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 44 z dnia 19.12.2016r w sprawie Regulaminu pracy  Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N.0210.01.44.2016)

Zarządzenie nr 8/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07 lutego  2017 roku  w sprawie  wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych   (znak sprawy N.0210.01.08.2017)

Zarządzenie nr 9/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08 lutego  2017 roku w sprawie ewidencji tzw. pozostałości powywozowych  w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.01.09.2017)

Zarządzenie nr 10/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  (znak sprawy N.0210.01.10.2017)

Zarządzenie nr 11/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie wykorzystywania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracownikow Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N.0210.01.11.2017)

Zarządzenie nr 12/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.01.12.2017)

Zarządzenie nr 13/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24.05.2013r w sprawie wprowadzenia do pracy w leśnictwie dwóch rejestratorów leśniczego (znak sprawy N.0210.01.13.2017)

Zarządzenie nr 14/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19.03.2016r w sprawie Regulaminu pracy Nadleśnictwa Bolewice  (znak sprawy N.0210.01.44.2016)

Zarządzenie nr 15/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz gospodarczych (znak sprawy N.0210.01.15.2017)

Zarządzenie nr 16/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego przeglądy stanu zachowania wartości przyrodniczych prawnie uznanych obiektów przyrodniczych i kulturowych  (znak sprawy N.0210.01.16.2017)

Zarządzenie nr 17/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zwalczania szkodliwych owadów  (znak sprawy N.0210.01.17.2017)

Zarządzenie nr 18/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom w Nadleśnictwie Bolewice na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.  (znak sprawy N.0210.01.18.2017)

Zarządzenie nr 19/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej    (znak sprawy N.0210.01.19.2017)

Zarządzenie nr 20/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej    (znak sprawy N.0210.01.20.2017)

Zarządzenie nr 21/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej    (znak sprawy N.0210.01.21.2017)

Zarządzenie nr 22/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22 maja  2017 roku w sprawie stawki za ogrzewanie    (znak sprawy N.0210.01.22.2017)

Zarządzenie nr 23/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majatkowych w 2017 roku   (znak sprawy N.0210.01.23.2017)

Zarządzenie nr 24/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 22/09 z dnia 26.10.2009 w sprawie zasad znakowania drzew i innych obiektów gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.01.24.2017)

Zarządzenie nr 25/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 czerwca  2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej    (znak sprawy N.0210.01.25.2017)

Zarządzenie nr 26/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej    (znak sprawy N.0210.01.26.2017)

Zarządzenie nr 27/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej    (znak sprawy N.0210.01.27.2017)

Zarządzenie nr 28/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zasad wydawania profilaktycznych posiłków i napojów  (znak sprawy N.0210.01.28.2017)

Zarządzenie nr 29/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej   (znak sprawy N.0210.01.29.2017)

Zarządzenie nr 30/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej   (znak sprawy N.0210.01.30.2017)

Zarządzenie nr 31/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 sierpnia  2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej   (znak sprawy N.0210.01.31.2017)

Zarządzenie nr 32/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16 sierpnia  2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru prac częściowych i końcowych    (znak sprawy N.0210.01.32.2017)

Zarządzenie nr 33/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 sierpnia  2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 07.02.2017 Nadleśniczego Nadleśnictwaw Bolewice  w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  (znak sprawy N.0210.01.33.2017)

Zarządzenie nr 34/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13 września   2017 roku  w sprawie powołania Komisji przetargowej  (znak sprawy N.0210.01.34.2017)

Zarządzenie nr 35/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 września   2017 roku  w sprawie powołania Komisji przetargowej  (znak sprawy N.0210.01.35.2017)

Zarządzenie nr 36/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 października  2017 roku  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru prac - budowy automatycznego punktu pomiarowego do określania zagrożenia pożarowego lasu  (znak sprawy N.0210.01.36.2017)

Zarządzenie nr 37/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 października   2017 roku  w sprawie powołania stałej Komisji ds.likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych  (znak sprawy N.0210.01.37.2017)

Zarządzenie nr 38/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24 października   2017 roku  w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.01.38.2017)

Zarządzenie nr 39/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26 października   2017 roku  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31.03.2016 w sprawie zasad stosowania dokumentów rozchodowych drewna w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.01.39.2017)

Zarządzenie nr 40/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07 listopada 2017 roku  w sprawie powołania komisji do odbioru robót zanikających/częściowych oraz końcowych na budowie drogi INW/14/9 w L. Szklarka realizowanej na podstawie umowy nr NA/270.1/1/2017 (znak sprawy N.0210.01.40.2017)

Zarządzenie nr 41/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia  15 listopada 2017 roku  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11.07.2016 w sprawie Regulaminu organizacyjnego  Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N.0210.01.41.2017)

Zarządzenie nr 43/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia  29 listopada 2017 roku  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac budowy wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej na podstawie umowy nr NA/270.3/1/2017 (znak sprawy N.0210.01.43.2017)

Zarządzenie nr 44/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia  20 grudnia  2017 roku  w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.01.44.2017)

DECYZJE 2017 R.

Decyzja nr 1/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie czasu pracy i terminów narad w 2017 (znak sprawy N.0210.02.01.2017)

Decyzja nr 2/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05 stycznia 2017 roku w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Leśnictwie Osetna Młyn (znak sprawy N.0210.02.02.2017)

Decyzja nr 3/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.02.03.2017)

Decyzja nr 4/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli wykorzystywania adresów mieszkań bezpłatnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Bolewice oraz telefonów służbowych do prowadzenia działalności gospodarczej  (znak sprawy N.0210.02.04.2017)

Decyzja nr 5/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzania szacunków brakarskich na 2018 rok (znak sprawy N.0210.02.05.2017)

Decyzja nr 6/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie tworzenia i przechowywania dokumentacji zdjęciowej z życia Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N.0210.02.06.2017)

Decyzja nr 7/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania członków pocztu sztandarowego w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.02.07.2017)

Decyzja nr 8/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na dzierżawę gruntów rolnych w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.02.08.2017)

Decyzja nr 9/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia ceny otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień  w aplikacji e-drewno w roku 2017 (znak sprawy N.0210.02.09.2017)

Decyzja nr 10/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Lewice (znak sprawy N.0210.02.10.2017)

Decyzja nr 11/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia cennika sadzonek na 2017r wg kalkulacji kosztów rzeczywistych za pomocą Raportów Szkółki zamieszczonych na stronie SilpWEB(znak sprawy N.0210.02.11.2017)

Decyzja nr 12/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupelnień w aplikacji e-drewno w 2017r (znak sprawy N.0210.02.12.2017)

Decyzja nr 13/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13 marca  2017 roku w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania PAD w Nadleśnictwie Bolewice, punktu obserwacyjnego oraz przeciwpożarowych dyżurów (w tym domowych) pełnomocników nadleśniczego (znak sprawy N.0210.02.13.2017)

Decyzja nr 14/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu (znak sprawy N.0210.02.14.2017)

Decyzja nr 15/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia cennika sadzonek na 2017 rok dla odbiorców z poza Lasów Państwowych w oparciu o kalkulację kosztów rzeczywistych za pomocą Raportów Szkółki zamieszczonych na stronie SilpWEB (znak sprawy N.0210.02.15.2017)

Decyzja nr 16/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza świadczeń socjalnych w 2017r  (znak sprawy N.0210.02.16.2017)

Decyzja nr 17/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz negocjacji na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.02.17.2017)

Decyzja nr 18/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej do pracowników Nadleśnictwa Bolewice pod nazwą własną "Coroczne sadzenie lasu" (znak sprawy N.0210.02.18.2017)

Decyzja nr 19/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów do przeprowadzania przeglądu stanu zachowania wartości przyrodniczych prawnie uznanych obiektów przyrodniczych i kulturowych (znak sprawy N.0210.02.19.2017)

Decyzja nr 20/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Osetna Młyn (znak sprawy N.0210.02.20.2017)

Decyzja nr 21/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia miejsc garażowania pojazdów samochodowych (znak sprawy N.0210.02.21.2017)

Decyzja nr 22/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 maja  2017 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Szklarka (znak sprawy N.0210.02.22.2017)

Decyzja nr 23/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 maja  2017 roku w sprawie przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice w 2017 roku w niżej wyznaczonych grupach szkoleniowych  (znak sprawy N.0210.02.23.2017)

 Decyzja nr 24/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08 czerwca  2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice pod nazwa własną "Narada gospodarcza z elementami integracji (znak sprawy N.0210.02.24.2017)

Decyzja nr 25/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 czerwca  2017 roku zmieniająca Decyzję nr 24/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice pod nazwa własną "Narada gospodarcza z elementami integracji (znak sprawy N.0210.02.25.2017)

Decyzja nr 26/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 sierpnia  2017 roku  w sprawie powołania zespołu do opracowania propozycji dotyczących zmniejszania presji ze strony bobra na drzewostany (znak sprawy N.0210.02.26.2017)

Decyzja nr 27/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 września  2017 roku  w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.02.27.2017)

Decyzja nr 28/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 14 września  2017 roku  w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Leśnictwie Grudna (znak sprawy N.0210.02.28.2017)

Decyzja nr 29/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 14 września 2017 roku  w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Leśnictwie Smolarnia (znak sprawy N.0210.02.29.2017)

Decyzja nr 30/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 września  2017 roku  zmieniająca Decyzję nr 38/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28 listopada 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na oraganizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice pod nazwa własną "Wycieczka krajoznawcza na Kretę" (znak sprawy N.0210.02.30.2017)

Decyzja nr 31/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 września 2017 roku  w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Leśnictwie Grudna (znak sprawy N.0210.02.31.2017)

Decyzja nr 32/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 września 2017 roku  w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Leśnictwie Smolarnia (znak sprawy N.0210.02.32.2017)

Decyzja nr 33/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 września 2017 roku  w sprawie powołania Zespołu doradczego Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice do opiniowania wniosków o wsparcie finansowe ze środków będących w dyspozycji z podziału wyniku finansowego (znak sprawy N.0210.02.33.2017)

Decyzja nr 34/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06 października 2017 roku  w sprawie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla stażysty kończącego staż w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.02.34.2017)

Decyzja nr 35/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia  12 października  2017 roku  w sprawie powołania Zespołu do spraw monitoringu przestrzegania przepisow BHP przez podmioty wykonujące usługi z zakresu gospodarki leśnej na rzecz Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N.0210.02.35.2017)

Decyzja nr 36/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia  07 listopada  2017 roku  w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice pod nazwą własną " Wróżby Andrzejkowe" (znak sprawy N.0210.02.36.2017)

Decyzja nr 37/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia  07 listopada  2017 roku  w sprawie wyrażenia zgody na organizację monofunkcyjnej imprezy pracowniczej dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice pod nazwą własną "Dwie połówki pomarańczy" (znak sprawy N.0210.02.37.2017)

Decyzja nr 38/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia  21 listopada  2017 roku  w sprawie ustalenia cen proponowanych, odmowy i górnych (znak sprawy N.0210.02.38.2017)

Decyzja nr 39/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia  28 listopada  2017 roku  w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Leśny Folwark  (znak sprawy N.0210.02.39.2017)

Decyzja nr 40/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia  28  listopada  2017 roku  w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Szklarka (znak sprawy N.0210.02.40.2017)

Decyzja nr 41/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia  12  grudnia  2017 roku  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pomieszczeń na zapleczu technicznym Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N.0210.02.41.2017)

ZARZĄDZENIA 2016 R.

 Zarządzenie nr 1/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zasad sporządzania zleceń na wykonywanie usług leśnych oraz protokołów odbioru robót w Nadleśnictwie Bolewice w 2016 roku  (znak sprawy N.0210.1.1.2016)

 Zarządzenie nr 2/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do ustalania limitu kilometrów na jazdy lokalne i kosztów ryczałtu za jazdy służbowe prywatnymi samochodami  (znak sprawy N.0210.1.2.2016)

 Zarządzenie nr 3/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie stawek za dzierżawę gruntów rolnych  (znak sprawy N.0210.1.3.2016)

 Zarządzenie nr 4/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wykorzystywania pojazdów prywatnych do celow służbowych przez pracowników Nadleśnictwa Bolewice  (znak sprawy N.0210.1.4.2016)

 Zarządzenie nr 5/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.5.2016)

 Zarządzenie nr 6/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22 lutego  2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pokoi gościnnych w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.1.6.2016)

 Zarządzenie nr 7/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie stawki za ogrzewanie  (znak sprawy N.0210.1.7.2016)

Zarządzenie nr 8/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej  (znak sprawy N.0210.1.8.2016)

Zarządzenie nr 9/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.03.2013r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów oraz instrukcji obrotu pieniężnego w PGL LP w Nadleśnictwie Bolewice (z późniejszymi zmianiami) (znak sprawy N.0210.1.9.2016)

Zarządzenie nr 10/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24.05.2013r. w sprawie wprowadzenia do pracy w leśnictwach dwóch rejestratorów leśniczego (znak sprawy N.0210.1.10.2016)

Zarządzenie nr 11/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zasad stosowania dokumentów rozchodowych drewna w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.1.11.2016)

Zarządzenie nr 12/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz gospodarczych  (znak sprawy N.0210.1.12.2016)

Zarządzenie nr 13/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01 kwietnia  2016 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. likwidacji  środków trwałych i przedmiotów nietrwałych (znak sprawy N.0210.1.13.2016)

Zarządzenie nr 14/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07 kwietnia  2016 roku w sprawie inwentaryzacji stanu istniejącego i opracowania koncepcji podziału działki położonej w oddz. 34b, dz. nr 34/1, na której posadowiony jest budynek lesniczówki Papiernia nr inw. 165/31 oraz budynek gospodarczy nr inw. 182/186   (znak sprawy N.0210.1.14.2016)

 Zarządzenie nr 15/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19 kwietnia  2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej  (znak sprawy N.0210.1.15.2016)

 Zarządzenie nr 16/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21 kwietnia  2016 roku zmieniające zarządzenie nr 22/2015 w sprawie wprowadzenia oraganizacji ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.1.16.2016)

 Zarządzenie nr 17/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 kwietnia  2016 roku w sprawie podziału administracyjnego na leśnictwa (znak sprawy N.0210.1.17.2016)

Zarządzenie nr 18/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09 maja  2016 roku w sprawie  wprowadzenia w życie Regulaminu nagradzania pracowników zatrudnionych w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.1.18.2016)

Zarządzenie nr 19/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09 maja  2016 roku w sprawie  zwalczania szkodliwych owadów  (znak sprawy N.0210.1.19.2016)

Zarządzenie nr 20/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 maja  2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10.02.2015 w sprawie  przydziału, prania i naprawy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice  (znak sprawy N.0210.1.6.2015)

Zarządzenie nr 21/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 maja  2016 roku w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w 2016 roku (znak sprawy N.0210.1.21.2016)

Zarządzenie nr 22/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 maja  2016 roku  w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.22.2016)

Zarządzenie nr 23/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24 maja  2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.23.2016)

Zarządzenie nr 24/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.24.2016)

Zarządzenie nr 25/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 lipca  2016 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N.0210.1.25.2016)

Zarządzenie nr 26/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13 lipca  2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.26.2016)

Zarządzenie nr 27/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 lipca  2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.27.2016)

Zarządzenie nr 28/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminów: miejsca postoju pojazdów (MPP) , korzystania z miejsc do rozpalania ogniska, korzystania z wieży widokowej oraz korzystania ze ścieżki zdrowia (znak sprawy N.0210.1.28.2016)

Zarządzenie nr 29/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.29.2016)

Zarządzenie nr 30/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01 września   2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.30.2016)

Zarządzenie nr 31/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.31.2016)

Zarządzenie nr 32/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01 września 2016 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej na zakup samochodów  (znak sprawy N.0210.1.32.2016)

Zarządzenie nr 33/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.33.2016)

Zarządzenie nr 34/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.34.2016)

Zarządzenie nr 35/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.35.2016)

Zarządzenie nr 36/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.36.2016)

Zarządzenie nr 37/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.37.2016)

Zarządzenie nr 38/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.38.2016)

Zarządzenie nr 39/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.39.2016)

Zarządzenie nr 40/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia komisyjnej oceny produkcji szkółkarskiej w Gospodarstwie Szkółkarsko -Nasiennym oraz wykonania rozliczenia sadzonek po kampanii odnowieniowo-zalesieniowej (znak sprawy N.0210.1.40.2016)

Zarządzenie nr 41/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.41.2016)

Zarządzenie nr 42/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19 października  2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.42.2016)

Zarządzenie nr 43/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.43.2016)

Zarządzenie nr 44/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu pracy Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N.0210.1.44.2016)

Zarządzenie nr 45/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 grudnia  2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.45.2016)

Zarządzenie nr 46/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.46.2016)

Zarządzenie nr 47/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie ewidencji i rozliczania materiałów w przerobie oraz kosztów przerobu w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.1.47.2016)

DECYZJE 2016 R.

Decyzja nr 1/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia11 stycznia 2016 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.2.1.2016)

 Decyzja nr 2/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie czasu pracy i terminów narad w 2016 (znak sprawy N.0210.2.2.2016)

 Decyzja nr 3/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia cennika sadzonek na 2016r wg kalkulacji kosztów rzeczywistych za pomocą Raportów Szkółki zamieszczonych na stronie SilpWEB  (znak sprawy N.0210.2.3.2016)

 Decyzja nr 4/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 lutego 2016  roku  w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz negocjacji na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice w 2016 roku (znak sprawy N.0210.2.4.2016)

Decyzja nr 5/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22 lutego 2016 roku  w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Silna  (znak sprawy N.0210.2.5.2016)

Decyzja nr 6/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 lutego 2016 roku  w sprawie rozliczania kosztów samochodów służbowych (znak sprawy N.0210.2.6.2016)

Decyzja nr 7/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01 marca 2016 roku  w sprawie wprowadzenia cennika sadzonek na 2016r  dla odbiorców z poza Lasów Państwowych w oparciu o kalkulację kosztów rzeczywistych za pomocą Raportów Szkółki zamieszczonych na stronie SilpWEB (znak sprawy N.0210.2.7.2016)

Decyzja nr 8/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie sporządzania szacunków brakarskich na 2017  (znak sprawy N.0210.2.8.2016)

Decyzja nr 9/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) w Nadleśnictwie Bolewice, punktu obserwacyjnego oraz przeciwpożarowych dyżurów (w tym domowych) pełnomocników nadleśniczego N.0210.2.9.2016)

Decyzja nr 10/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 marca 2016 w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej (znak sprawy N.0210.2.10.2016)

Decyzja nr 11/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza świadczeń socjalnych w 2016r  (znak sprawy N.0210.2.11.2016)

Decyzja nr 12/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11.01.2016r  w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.2.12.2016)

Decyzja nr 13/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04 kwietnia  2016 roku  w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Królewiec (znak sprawy N.0210.2.13.2016)

Decyzja nr 14/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06 kwietnia  2016 roku  w sprawie powołania zespołu do opracowania nowego Regulaminu nagradzania i premiowania pracowników zatrudnionych w Nadleśnictwie Bolewice. ( N.0210.2.14.2016)

Decyzja nr 15/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 kwietnia  2016 roku  w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej  ( N.0210.2.15.2016)

Decyzja nr 16/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09 maja  2016 roku  w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Królewiec ( N.0210.2.16.2016)

Decyzja nr 17/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12 maja  2016 roku  zmieniająca Decyzję nr 27/14 w sprawie wprowadzenia do stosowania systemu GPS w samochodach służbowych Nadleśnictwa Bolewice ( N.-2501-1/14)

Decyzja nr 18/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12 maja  2016 roku  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż sprzętu komputerowego ( N.0210.2.18.2016)

Decyzja nr 19/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 maja  2016 roku  w sprawie przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice w 2016 roku ( N.0210.2.19.2016)

Decyzja nr 20/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 lipca  2016 roku  w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Leśnictwie Osetna Młyn ( N.0210.2.20.2016)

Decyzja nr 21/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 lipca  2016 roku  w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej w Nadleśnictwie Bolewice pod nazwa własną " VIII Zielonogórska Noc Kabaretowa" ( N.0210.2.21.2016)

Decyzja nr 22/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 lipca  2016 roku  w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej w Nadleśnictwie Bolewice pod nazwa własną "Wycieczka krajoznawcza Częstochowa -Ogrodzieniec-Oświęcim( N.0210.2.22.2016)

Decyzja nr 23/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24 sierpnia  2016 roku  w sprawie  wysokości dodatków funkcyjnych ( N.0210.2.23.2016)

Decyzja nr 24/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06 września  2016 roku  w sprawie  inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Osetna Młyn ( N.0210.2.24.2016)

Decyzja nr 25/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12 września  2016 roku  w sprawie  wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej naradzie gospodarczej dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice( N.0210.2.25.2016)

Decyzja nr 26/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16 września  2016 roku  w sprawie  powołania Komisji do opracowania koncepcji zagospodarowania budynku gospodarczego nr inw. 182/186 w oddz. 34b, dz. nr 34/1( N.0210.2.26.2016)

Decyzja nr 27/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 września  2016 roku  w sprawie  inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Papiernia ( N.0210.2.27.2016)

Decyzja nr 28/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 września  2016 roku  w sprawie  powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla stażystów kończących staż w Nadleśnictwie Bolewice ( N.0210.2.28.2016)

Decyzja nr 29/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22 września  2016 roku  w sprawie  inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Osetna Młyn ( N.0210.2.29.2016)

Decyzja nr 30/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10 października 2016 roku  w sprawie  inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Kaliska  ( N.0210.2.30.2016)

Decyzja nr 31/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 14 października  2016 roku  w sprawie czasu pracy i terminów narad w 2016 ( N.0210.2.2.2016)

Decyzja nr 32/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 października  2016 roku  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla stażysty kończącego staż w Nadleśnictwie Bolewice ( N.0210.2.32.2016)

Decyzja nr 33/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08 listopada  2016 roku  w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Grudna ( N.0210.2.33.2016)

Decyzja nr 34/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 14 listopada  2016 roku  w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice pod nazwą "Leśna muzyka" ( N.0210.2.34.2016)

Decyzja nr 35/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22 listopada  2016 roku  w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice pod nazwą "Lunch o północy" ( N.0210.2.35.2016)

Decyzja nr 36/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22 listopada  2016 roku  w sprawie ustalenia cen proponowanych, odmowy i górnych. ( N.0210.2.36.2016)

Decyzja nr 37/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 listopada  2016 roku  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru utrzymania dróg leśnych z uzupełnieniem kruszywa betonowego na terenie Nadleśnictwa Bolewice ( N.0210.2.37.2016)

Decyzja nr 38/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28 listopada  2016 roku  w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice pod nazwą własną "Wycieczka krajoznawcza na Kretę" ( N.0210.2.38.2016)

Decyzja nr 39/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 grudnia 2016 roku  w sprawie powołania zespołu do organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Turniej Tenisa Stołowego i Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP w Szczecinie( N.0210.2.39.2016)

********************

ZARZĄDZENIA 2015 R.

Zarządzenie nr 1/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zasad sporządzania zleceń na wykonywanie usług leśnych oraz protokołów odbioru robót w Nadleśnictwie Bolewice w 2015 roku  (znak sprawy N.0210.1.1.2015)

Zarządzenie nr 2/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie dokumentacji funkcjonującej w kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej przechowywania  (znak sprawy N.0210.1.2.2015)

 Zarządzenie nr 3/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05  lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z 31 marca 2014r w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego w Nadleśnictwie Bolewice   (znak sprawy N.0210.1.3.2015)

Zarządzenie nr 4/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09  lutego  2015 roku w sprawie rejestru umów cywilno-prawnych w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.1.4.2015)

Zarządzenie nr 5/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09 lutego 2015 roku w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 23/13 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy NK-013-03/13)

Zarządzenie nr 6/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przydziału, prania i naprawy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N.0210.1.6.2015)

Zarządzenie nr 7/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N.0210.1.7.2015)

Zarządzenie nr 8/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie  powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.8.2015)

 Zarządzenie nr 9/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu (znak sprawy N.0210.1.9.2015)

Zarządzenie nr 10/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji  przetargowej  (znak sprawy N.0210.10.2015)

Zarządzenie nr 11/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zasad sporządzania zleceń na wykonywanie usług leśnych oraz protokołów odbioru robót w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.1.11.2015)

 Zarządzenie nr 12/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 7/14 Nadlerśniczego z 18 marca 2014 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, informacji o środowisku oraz w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.1.12.2015)

Zarządzenie nr 13/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy  Komisji  przetargowej  (znak sprawy N.0210.1.13.2015)

Zarządzenie nr 14 /15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia16 kwietnia   2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych rownowartości kwoty 30 000. (znak sprawy N.0210.1.14.2015)

 Zarządzenie nr 15/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 kwietnia  2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (znak sprawy N.0210.1.15.2015)

 Zarządzenie nr 16/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30  marca  2015 roku w sprawie  określenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz gospodarczych (znak sprawy NA.2130.2.2015)

 Zarządzenie nr 17/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22  maja  2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej skladników majatkowych (znak sprawy N.0210.01.17.2015)

 Zarządzenie nr 18/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie  powołania Komisji przetargowej  (znak sprawyN.0210.01.18.2015)

Zarządzenie nr 19/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie  powołania Komisji przetargowej  (znak sprawy N.0210.01.19.2015)

Zarządzenie nr 20/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie  powołania Komisji przetargowej przeprowadzającej przetargi na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 38 ustawy o lasach  (znak sprawy N.0210.01.20.2015)

Zarządzenie nr 21/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie  powołania Komisji przetargowej  (znak sprawy N.0210.01.21.2015)

Zarządzenie nr 22/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie  wprowadzenia organizacji ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.01.22.2015)

Zarządzenie nr 23/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 października  2015 roku w sprawie  powołania Komisji przetargowej  (znak sprawy N.0210.01.23.2015)

Zarządzenie nr 24/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie  powołania Komisji przetargowej  (znak sprawy .N.0210.01.24.2015)

Zarządzenie nr 25/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 października  2015 roku w sprawie  powołania Komisji przetargowej  (znak sprawy.N.0210.01.25.2015)

Zarządzenie nr 26/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie  powołania Komisji przetargowej  (znak sprawy.N.0210.01.26.2015)

Zarządzenie nr 27/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie  zasad  rozliczania usług teleinformatycznych   (znak sprawy .N.0210.01.27.2015)

Zarządzenie nr 28/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie  powołania komisji przetargowej (znak sprawy .N.0210.01.28.2015)

Zarządzenie nr 29/15  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30grudnia 2015 roku w sprawie  wdrożenia w SILP V rewizji planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Bolewice  (znak sprawy .N.0210.01.29.2015)

DECYZJE 2015 R.

Decyzja nr 1/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07 stycznia 2015 roku w sprawie czasu pracy i terminów narad w 2015r (znak sprawy NK.0210.1.2015)

 Decyzja nr 2/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy ZG.801.1.2015.ZGS)

Decyzja nr 3/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich na 2016 rok  (znak sprawy ZG.7600.3.3.2015)

Decyzja nr 4/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05 lutego  2015 roku w oparciu o Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych z dnia 11 lutego 2009r wprowadzam cennik sadzonek na 2015 r wg. kalkulacji kosztów rzeczywistych za pomocą Raportów Szkółki zamieszczonych na stronie SilpWEB  (znak sprawy N.0210.2.4.2015)

Decyzja nr 5/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05 lutego  2015 roku w oparciu o Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych z dnia 11 lutego 2009r wprowadzam cennik sadzonek na 2015 r  dla odbiorców z poza  Lasów Państwowych w oparciu o kalkulacjię kosztów rzeczywistych za pomocą Raportów Szkółki zamieszczonych na stronie SilpWEB  (znak sprawy N.0210.2.5.2015)

Decyzja nr 6/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06 lutego  2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz negocjacji na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.2.6.2015)

Decyzja nr 7/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 lutego  2015 roku w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.2.7.2015)

Decyzja nr 8/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 03 marca  2015 roku w sprawie powołania komisji do naboru na pracownika na stanowisko Specjalisty ds. stanu posiadania  w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.2.8.2015)

Decyzja nr 9/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16 marca  2015 roku w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) w Nadleśnictwie Bolewice, punktu obserwacyjnego oraz przeciwpożarowych dyżurów (w tym domowych) pełnomocników  nadleśniczego  (znak sprawy N.0210.2.9.2015)

Decyzja nr 10/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 marca  2015 roku w sprawie wprowadzenia preliminarza świadczeń socjalnych w 2015r. (znak sprawy NK.160.2.01.2015)

Decyzja nr 11/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Leśny Folwark (znak sprawy N.0210.2.11.2015)

Decyzja nr 12/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 maja  2015 roku w sprawie powołania zespołu do  opracowania Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N.0210.2.12.2015)

Decyzja nr 13/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 maja  2015 roku w sprawie powołania komisji do  opracowania Programu Edukacji leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Bolewice na lata 2016-2015 (znak sprawy N.0210.2.13.2015)

Decyzja nr 14/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10 czerwca  2015 roku w sprawie powołania komisji do  dokonania analizy wyników badania satysfakcji pracowników Nadleśnictwa Bolewice  (znak sprawy N.0210.2.14.2015)

Decyzja nr 15/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06 lipca  2015 roku w sprawie  cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie  Bolewice  (znak sprawy N.0210.2.15.2015)

Decyzja nr 16/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10 lipca  2015 roku w sprawie określenia kosztów, terminów, wykonawców oraz powierzchni zagospodarowania terenów wokół leśniczówek w 2015r   (znak sprawy N.0210.2.16.2015)

Decyzja nr 17/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji do  przeprowadzania przetargów na dzierżawę gruntów rolnych w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.2.17.2015)

Decyzja nr 18/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05 sierpnia  2015 roku w sprawie wprowadzenia  przeciwpożarowych dyżurów domowych   (znak sprawy N.0210.2.18.2015)

Decyzja nr 19/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 sierpnia  2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż sprzętu komputerowego  (znak sprawy N.0210.2.19.2015)

Decyzja nr 20/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 sierpnia  2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środkow trwałych   (znak sprawy N.0210.2.20.2015)

Decyzja nr 21/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07 września  2015 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Osetna Młyn   (znak sprawy N.0210.2.21.2015)

Decyzja nr 22/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21 września  2015 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Smolarnia  (znak sprawy N.0210.2.22.2015)

Decyzja nr 23/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08 października  2015 roku w sprawie powołania komisji do opracowania projektu zagospodarowania obiektu turystycznego-miejsca odpoczynku na terenie lesnictwa Smolarnia  (znak sprawy N.0210.2.23.2015)

Decyzja nr 24/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 14 października 2015 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Silna  (znak sprawy N.0210.2.24.2015)

Decyzja nr 25/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Grudna  (znak sprawy N.0210.2.25.2015)

Decyzja nr 26/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01 grudnia  2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót - przebudowa drogi leśnej nr 0135 położonej w Nadleśnictwie Bolewice, leśnictwo Smolarnia   (znak sprawy N.0210.2.26.2015)

Decyzja nr 27/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07 grudnia  2015 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Bolewice  (znak sprawy N.0210.2.27.2015)

Decyzja nr 28/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 grudnia  2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót - przebudowa drogi leśnej nr 0135 położonej w Nadleśnictwie Bolewice, leśnictwo Smolarnia   (znak sprawy N.0210.2.28.2015)

Decyzja nr 29/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót (znak sprawy N.0210.2.29.2015)

 

 ********************

ZARZĄDZENIA 2014 R.

Zarządzenie nr 1/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie pomiaru powierzchni wyciętych gniazd przy użyciu odbiornika GPS i dalmierza laserowego (znak sprawy N-093-1/14)

Zarządzenie nr 2/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zasad powierzania, przekazywania/przyjmowania składnikow majątku, dokumentów w leśnictwach oraz kasie i magazynie głównym Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy K-018-1/14)

Zarządzenie nr 3/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie  obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N-81-1/14)

Zarządzenie nr 4/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do likwidacji urządzeń do cechowania i numerowania drewna w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N-80-1/14)

Zarządzenie nr 5/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie przeglądu technicznego stanu dzierżawionych budynków  (znak sprawy N-093-2/14)

Zarządzenie nr 6/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (znak sprawy N-170-1/14)

Zarządzenie nr 7/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej, informacji o środowisku oraz w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N -021-1/14)

Zarządzenie nr 8/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice  z dnia 24.05.13r w sprawie wprowadzenia do pracy w leśnictwie dwóch rejestratorów leśniczego (znak sprawy N-021-2/14)

Zarządzenie nr 9/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego w  Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N-021-3/14)

Zarządzenie nr 10/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do opracowania standardu wykonywania grodzeń upraw przy użyciu siatki leśnej w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N-021-4/14)

Zarządzenie nr 11/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie Regulaminu pracy w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N-021-5/14)

Zarządzenie nr 12/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzenia odbioru gruntów zalesionych w ramach działania  "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objęte programem PROW"    (znak sprawy N-021-6/14)

Zarządzenie nr 13/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej   (znak sprawy N-021-7/14)

Zarządzenie nr 14/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Nadlesnictwa Bolewice (znak sprawy N-021-8/14)

Zarządzenie nr 15/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie  zwalczania  szkodliwych owadów  (znak sprawy N-0219/14)

Zarządzenie nr 16/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie  inwentaryzacji stanu istniejącego i opracowania koncepcji zagospodarowania działki nr 188/31, na której posadowiona jest siedziba Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N-021-9/14)

Zarządzenie nr 17/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 03 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w 2014r  (znak sprawy N-021-11/14)

Zarządzenie nr 18/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie  powołania Komisji do odbioru zadania pn. " Przebudowa dojazdu pożarowego Nr 6 w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N-021-12/14)

Zarządzenie nr 19/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie  powołania Komisji  przetargowej  (znak sprawy N-021-14/14)

Zarządzenie nr 20/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie  powołania Komisji  przetargowej (znak sprawy N-021-15/14)

Zarządzenie nr 21/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie  powołania Komisji  przetargowej (znak sprawy N-021-16/14)

Zarządzenie nr 22/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie  powołania Komisji  przetargowej (znak sprawy N-021-18/14)

 Zarządzenie nr 23/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16 września  2014 roku w sprawie  powołania Komisji  przetargowej (znak sprawy N-021-21/14)

Zarządzenie nr 24/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30 września  2014 roku w sprawie  powołania Komisji  przetargowej (znak sprawy N-021-22/14)

 Zarządzenie nr 25/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30 września  2014 roku w sprawie  powołania Komisji  przetargowej (znak sprawy N-021-23/14)

Zarządzenie nr 26/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07 października  2014 roku w sprawie  powołania Komisji  przetargowej (znak sprawy N-021-24/14)

Zarządzenie nr 27/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07 października 2014 roku zmieniające Zarządzenie nr 11  Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 kwietnia 2014r w sprawie Regulaminu pracy Nadleśnictwa Bolewice  (znak sprawy N-021-25/14)

Zarządzenie nr 28/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 października  2014 roku w sprawie  powołania Komisji  przetargowej (znak sprawy N-021-26/14)

Zarządzenie nr 29/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 października  2014 roku zmieniające Zarządzenie nr 1/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 stycznia 2012r w sprawie zasad pozyskania drewna kosztem nabywcy (znak sprawy N-021-27/14)

Zarządzenie nr 30/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 października  2014 roku w sprawie opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N-021-28/14)

Zarządzenie nr 31/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 18 listopada  2014 roku w sprawie określenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej budynkow mieszkalnych oraz gospodarczych (znak sprawy N-224-1/14)

 Zarządzenie nr 31a/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19 listopada   2014 roku w sprawie powołania  (znak sprawy N-021-27a/14)

Zarządzenie nr 32/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie  powołania Komisji przetargowej   (znak sprawy N-021-29/14)

Zarządzenie nr 33/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie  wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego   (znak sprawy N-021-30/14)

Zarządzenie nr 34/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie  powołania Komisji przetargowej   (znak sprawy N-021-31/14)

 

DECYZJE 2014 R.

Decyzja nr 1/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08 stycznia 2014 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N-3554-1/14)

Decyzja nr 2/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie  czasu pracy i terminów narad (znak sprawy N-102-1/14)

Decyzja nr 3/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Szklarka  (znak sprawy N-37-1/14)

Decyzja nr 4/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia  inwentaryzacji drewna i magazynów w leśnictwach  (znak sprawy K-371-1/14)

Decyzja nr 5/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie  inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Leśnictwie Osetna Młyn  (znak sprawy N-37-2/14)

Decyzja nr 6/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 lutego 2014 roku w oparciu o Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 lutego 2009r wprowadzam  cennik sadzonek  na 2014 rok wg. kalkulacji kosztów rzeczywistych za pomocą Raportów Szkółki zamieszczonych na stronie Silp WEB  (znak sprawy N-7140-1/14)

Decyzja nr 7/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04 marca 2014 roku  w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu  (znak sprawy N-2511-2/14)

Decyzja nr 8/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu  (znak sprawy N-2710-1/14)

Decyzja nr 9/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w Nadleśnictwie Bolewice, punktu obserwacyjnego oraz przeciwpożarowych dyżurów (w tym domowych) pełnomocnikow nadleśniczego (znak sprawy N-2511-3/14)

Decyzja nr 10/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drewna i magazynów w leśnictwach (znak sprawy N-37-3/14)

Decyzja nr 11/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie preliminarza świadczeń socjalnych w 2014r (znak sprawy N-170-02/14)

Decyzja nr 12/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Smolarnia (znak sprawy N-37-4/14)

Decyzja nr 13/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwenataryzacji drewna i magazynów w leśnictwach (znak sprawy N-37-5/14)

Decyzja nr 14/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwenataryzacji doraźnej w leśnictwie Lewice (znak sprawy N-37-5/14)

Decyzja nr 15/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie szkolenia obronnego (znak sprawy S-1402-1/14)

Decyzja nr 16/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie miejsc garażowania pojazdów samochodowych (znak sprawy S-40-1/14)

Decyzja nr 17/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia "Zleceń technicznych budowy grodzeń na terenie Nadlesnictwa Bolewice" (znak sprawy N-7220-1/14)

Decyzja nr 18/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04 czerwca  2014 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Smolarnia  (znak sprawy N-37-07/14)

Decyzja nr 19/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26 czerwca  2014 roku w sprawie powolania zespołu do uzgodnienia powierzchni dzialek osad leśnych   (znak sprawy N-021-13/14)

Decyzja nr 20/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 lipca  2014 roku w wycofania aukcji nr 1004140361 w aplikacji e-drewno  (znak sprawy N-021-17/14)

Decyzja nr 21/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04 lipca 2014 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N-3554-2/14)

Decyzja nr 22/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28 lipca  2014 roku w sprawie ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym (znak sprawy N-2504/1/14)

Decyzja nr 23/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22 sierpnia  2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury rejestracji odbiorców surowca do Portalu Leśno-Drzewnego oraz wydawania loginów i pinów przedstawicielom odbiorców  (znak sprawy N-021/19/2014

Decyzja nr 24/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 września  2014 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Papiernia (znak sprawy N-37/7/14)

 Decyzja nr 25/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 września  2014 roku w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich   (znak sprawy N-021-20/14)

Decyzja nr 26/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12 września  2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru prac przy  budowie zbiornika wodnego (przeciwpożarowego) z placem manewrowym dla potrzeb gospodarki leśnej (znak sprawy N-2710/2/14)

Decyzja nr 27/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17  września  2014 roku w sprawie  wprowadzenia do stosowania systemu GPS w samochodach służbowych Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N-2501/1/14)

 Decyzja nr 28/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10  października  2014 roku w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji drewna i magazynu w leśnictwie Lewice  (znak sprawy N- 37-8/14)

Decyzja nr 29/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20  października 2014 roku w sprawie inwenataryzacji doraźnej w leśnictwie Bolewice (znak sprawy N-37-09/14)

Decyzja nr 30/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24  listopada 2014 roku w sprawie  cen detalicznych na sprzedaż  drewna w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N-3554-03/14)

Decyzja nr 31/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24   listopada  2014 roku w sprawie inwenataryzacji drewna i magazynu  w leśnictwie Lewice (znak sprawy N-37-10/14)

Decyzja nr 32/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01  grudnia 2014 roku w sprawie inwenataryzacji doraźnej w leśnictwie Leśny Folwark  (znak sprawy N-37-11/14)

 Decyzja nr 33/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02  grudnia 2014 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż choinek, stroiszu i chrustu w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N-3554-4/14)

,Decyzja nr 34/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12  grudnia 2014 roku w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac remontowych drogi o nawierzchni asfaltowej nr inw. 246/650 - dojazd pożarowy nr 45 na terenie Leśnictwa Smolarnia (znak sprawy N-2710-2/14)

 Decyzja nr 35/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15  grudnia 2014 roku w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac remontowych drogi o nawierzchni asfaltowej nr inw. 246/650 - dojazd pożarowy nr 45 na terenie Leśnictwa Smolarnia (znak sprawy N-2710-3/14)

Decyzja nr 36/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23  grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Rocznego Planu Łowieckiego (znak sprawy N-021-33/2014)

Decyzja nr 37/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29  grudnia 2014 roku w sprawie  zagospodarowania działki nr 188/31 na której posadowiona jest siedziba Nadlesnictwa Bolewice (znak sprawy N-2110-1/14)

 

 ********************

ZARZĄDZENIA 2013 R.

Zarządzenie nr 1/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie rejestrowania, uznawania i oceny odnowień naturalnych (znak sprawy N-7120-1/2013)

 Zarządzenie nr 2/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawiew  powołania komisji ds. kontroli wodomierzy oraz biologicznych oczyszczalni ścieków będących w zarządzie Nadleśnictwa Bolewice(znak sprawy N-45-1/2013)

Zarządzenie nr 3/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N-170-1/2013)

Zarządzenie nr 4/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07 marca 2013 roku w  sprawie zużycia energii elektrycznej w kancelariach leśnictw  Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy S-2221-1/2013)

Zarządzenie nr 5/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 marca 2013 roku   w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w Nadleśnictwie Bolewice (znak sprawy N-021-1/2013)

Zarządzenie nr 6/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Bolewice  (znak sprawy N-013-1/2013)

Zarządzenie nr 7/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów  w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w Nadleśnictwa Bolewice  (znak sprawy N-090-1/2013)

Zarządzenie nr 7a/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 marca 2013 roku w  sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 16/2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16 wrzesnia 2011 w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N-04-1/2013)

Zarządzenie nr 8/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 kwietnia 2013 roku w  sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż pojazdu marki: Land Rover (znak sprawy N-4720-1/2013)

Zarządzenie nr 9/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01 maja 2013 roku w  sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej (znak sprawy K-37-1/2013)

Zarządzenie nr 10/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29 maja 2013 roku w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majatkowych w Nadleśnictwie Bolewice w 2013r (znak sprawy K-37-3/2013)

Zarządzenie nr 11/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04 czerwca 2013 roku w  sprawie określenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz gospodarczych w Nadleśnictwie Bolewice  (znak sprawy N-224-1/2013)

Zarządzenie nr 12/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia komisyjnej inwentaryzacji pryzm kompostowych, rozliczenia poniesionych kosztów oraz ustalenia ceny jednostkowej niedojrzałego kompostu (znak sprawy N-7140-1/2013)

Zarządzenie nr 13/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia komisyjnej oceny produkcji szkólkarskiej w Gospodarstwie Szkółkarsko-Nasiennym oraz wykonania rozliczenia sadzonek po kampani odnowieniowo-zalesieniowej (znak sprawy N-7140-2/2013)

Zarządzenie nr 14/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do pracy w leśnictwie dwóch rejestratorow leśniczego  (znak sprawy N-80-1/2013)

Zarządzenie nr 15/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wykorzystywania pojazdów prywatnych do celow służbowych przez pracowników Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N-40-1/2013)

Zarządzenie nr 16/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/13 Nadleśniczego Nadlesnictwa Bolewice z dnia 25.03.2013 znak spr N-013-01/13 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N-013-2/2013)

Zarządzenie nr 17/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 września 2013 roku zmieniające Zarządzenia nr 9/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24.07.2013 w sprawie gospodarki gruntami rolnymi pozostającymi w zarządzie Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N-09-1/2013)

Zarządzenie nr 18/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 października 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia komisyjnej oceny produkcji szkólkarskiej w Gospodarstwie Szkółkarsko-Nasiennym oraz wykonania rozliczenia sadzonek po kampanii odnowieniowo-zalesieniowej  (znak sprawy N-7140-2/2013)

Zarządzenie nr 19/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22 października 2013 roku w sprawie dokumentacji funkcjonującej w kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej przechowywania  (znak sprawy N-80-2/2013)

Zarządzenie nr 20/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia corocznego przeglądu i kontroli stanu dzierżawionych gruntów leśnych i terenów różnych, będących w zarządzie Nadleśnictwa Bolewice

Zarządzenie nr 21/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie stawek za dzierżawę gruntów rolnych  (znak sprawy N-2126-1/2013)

Zarządzenie nr 22/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie  ustalenia regulaminu nieograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę gruntów rolnych  (znak sprawy N-2126-2/2013)

Zarządzenie nr 23/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 grudnia  2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Bolewice (znak sprawy N-013-3/2013)

 

DECYZJE 2013 R.

Decyzja nr 1/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08 stycznia 2013 roku w sprawie czasu pracy i terminów narad w 2013 roku    (znak sprawy N-102-1/12)

Decyzja nr 2/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01 lutego 2013 roku w oparciu o Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego LP z dnia 11 lutego 2009r wprowadzam cennik sadzonek na 2013 rok wg. kalkulacji kosztów rzeczywistych za pomocą Raportów Szkółki  zamieszczonych na stronie Silp WEB (znak sprawy N-7140-1/13)

Decyzja nr 2/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01 lutego 2013 roku w oparciu o Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego LP z dnia 11 lutego 2009r wprowadzam cennik sadzonek na 2013 rok wg. kalkulacji kosztów rzeczywistych za pomocą Raportów Szkółki  zamieszczonych na stronie Silp WEB (znak sprawy N-7140-1/13)

Decyzja nr 3/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04 lutego 2013 roku w sprawie połowania komisji do końcowego odbioru inwestycji pod nazwą " Rozbudowa kancelarii leśnictwa Grudna" znak sprawy (Z-2710-5/12)

Decyzja nr 4/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie połowania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Specjalisty działu gospodarki  leśnej w Nadleśnictwie Bolewice (NP-1101-1/13)

Decyzja nr 5/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie cen detalicznych  na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice (N -3554-1/13)

Decyzja nr 6/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej (N -2511-2/13)

Decyzja nr 7/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania  Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) w Nadleśnictwie Bolewice, punktu obserwacyjnego oraz przeciwpożarowych dyżurów ( w tym domowych) pełnomocników  (N -2511-1/13)

Decyzja nr 8/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Osetna Młyn (N -37-1/13)

Decyzja nr 9/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie preliminarzu świadczeń socjalnych w 2013r  (N -170-2/13)

Decyzja nr 10/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną  pod nazwą : " Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na cele socjalno-biurowe i gościnne" (ZPOZ -2710-1/13)

Decyzja nr 11/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 39/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z 31.12.2012r w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz negocjacji na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice w 2013r (N -910-1/13)

Decyzja nr 12/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Bolewice (N -37-2/13)

Decyzja nr 13/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02 lipca 2013 roku w sprawie cendetalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice (N -3554-2/13)

Decyzja nr 14/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamowienia z wolnej ręki na robotę budowlaną  pod nazwą : " Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na cele socjalno-biurowe i gościnne  - zamówienie dodatkowe" (ZPOZ -2715-1/13)

Decyzja nr 15/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji  przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną  pod nazwą : " Ogrodzenia i ciągi komunikacyjne - leśniczówka Bolewice i osada Nadleśniczego" (ZPOZ -2710-2/13)

Decyzja nr 16/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji  przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną  pod nazwą : " Drenaż opaskowy oraz izolacja zewnętrznych ścian fundamentowych budynku Nadleśnictwa" (ZPOZ -2710-3/13)

Decyzja nr 17/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji  przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę  pod nazwą : " Utrzymanie dróg leśnych z uzupełnieniem kruszywa kamiennego " (ZPOZ -2710-4/13)

Decyzja nr 18/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia dyżurów całodobowych dla Służby Leśnej i pracowników ALP (ZGSP -2514-1/13)

Decyzja nr 19/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji  przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną   pod nazwą : " Remont elewacji budynku gospodarczo-garażowego leśnictwa Papiernia " (ZPOZ -2710-5/13)

Decyzja nr 20/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22 sierpnia  2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków w budynkach mieszkalnych posiadających indywidualne ujęcia wody oraz biologiczne oczyszczalne ścieków będących w zarządzie Nadlesnictwa Bolewice (N -222-1/13)

Decyzja nr 21/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02  września  2013 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Silna (N -37-4/13)

Decyzja nr 22/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09 września 2013 roku  w sprawie zmiany Decyzji Nr 19/13 z dnia 19.07.2013r w sprawie powołania komisji  przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną   pod nazwą : " Remont elewacji budynku gospodarczo-garażowego leśnictwa Papiernia " (ZPOZ -2710-8/13)

Decyzja nr 23/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12 września 2013 roku w sprawie powołania komisji  przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną   pod nazwą : " Ogrodzenia i ciągi komunikacyjne - Leśniczówka Bolewice i Osada Nadleśniczego " (ZPOZ -2710-9/13)

Decyzja nr 24/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12 września 2013 roku w sprawie powołania komisji  przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną   pod nazwą : " Ogrodzenia i ciągi komunikacyjne - Leśniczówka . " (ZPOZ -2710-10/13)

Decyzja nr 25/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16  września  2013 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Królewiec  (N -37-5/13)

Decyzja nr 26/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16  września  2013 roku w sprawie  przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego z zakresu przebiegu stażu Pana Mateusza Skarżyńskiego  (NK -1103-1/13)

Decyzja nr 27/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie powołania komisji  przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną  pod nazwą : " Przebudowa dróg leśnych w leśnictwie Kaliska i Lewice " (ZPOZ -2710-11/13)

Decyzja nr 28/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 września 2013 roku  w sprawie zmiany Decyzji Nr 23/13 z dnia 12.09.2013r w sprawie powołania komisji  przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną   pod nazwą : " Ogrodzenia i ciągi komunikacyjne - Osada Nadleśniczego" (ZPOZ -2710-9/13)

Decyzja nr 29/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27 września 2013 roku  w sprawie zmiany Decyzji Nr 24/13 z dnia 12.09.2013r w sprawie powołania komisji  przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną   pod nazwą : " Ogrodzenia i ciągi komunikacyjne - Leśniczówka Bolewice" (ZPOZ -2710-10/13)

Decyzja nr 30/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01  października  2013 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Szklarka  (N -37-6/13)

Decyzja nr 31/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15  października  2013 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Papiernia  (N -37-7/13)

Decyzja nr 32/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16  października  2013 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 31 z dnia 15.10.2013r w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Papiernia  (N -37-8/13)

Decyzja nr 33/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22  października  2013 roku w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót budowlanych pod nazwą " Przebudowa wraz z zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele socjalno-biurowe i gościnne.(S -200-5/13)

Decyzja nr 34/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12  listopada  2013 roku w sprawie powołania zespołu związanego z obchodami 90-lecia Lasów Państwowych  (N -0600-1/13)

Decyzja nr 35/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25 listopada   2013 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Królewiec (N -37-9/13)

Decyzja nr 36/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamowienia z wolnej ręki na usługę  pod nazwą : "Utrzymanie dróg leśnych z uzupełnieniem kruszywa- zamówienie uzupełniające do zamówienia ZPOZ-2710-4/13 , umowa nr Z/2710/2/13 z dnia 27.08.2013 " (ZPOZ -2715-2/13)

Decyzja nr 37/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05  grudnia  2013 roku w sprawie powołania komisji  przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną  pod nazwą : " Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 położonego w Nadleśnictwie Bolewice" (ZPOZ -2710-12/13)

Decyzja nr 38/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16  grudnia  2013 roku w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót budowlanych pod nazwą " Przebudowa drogi leśnej - Leśnictwo Kaliska i Lewice.(N -2710-6/13)

Decyzja nr 39/13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz negocjacji na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice w 2014r (N -910-2/13)

 

********************

ZARZĄDZENIA 2012 R.

Zarządzenie nr 1/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23.01.2012 roku w sprawie zasad pozyskania drewna

Zarządzenie nr 2/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02.05.2012 roku w sprawie wydzielenia pomieszczeń na magazyny leśnictw w Nadleśnictwie Bolewice

Zarządzenie nr 3/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19.03.2012 roku w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w n-ctwie Bolewice

Zarządzenie nr 4/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22.03.2012 roku w sprawie kursu dla drwali – operatorów pilarek

Zarządzenie nr 5/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31.03.2012 roku w sprawie wykorzystywania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Nadleśnictwa Bolewice

Zarządzenie nr 6/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22.05.2012 roku w sprawie powołania komisji do ustalenia limitów kilometrów na jazdy lokalne i kosztów ryczałtu za jazdy służbowe prywatnymi samochodami

Zarządzenie nr 7/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31.05.2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych  w n-ctwie Bolewice w 2012r.

Zarządzenie nr 8/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19.07.2012 roku w sprawie powołania komisji do wyboru ofert w postępowaniu przetargowym na sporządzenie ewidencji docelowej sieci dróg n-ctwa Bolewice

Zarządzenie nr 9/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24.07.2012 roku w sprawie gospodarki gruntami rolnymi pozostającymi w zarządzie Nadleśnictwa Bolewice

Zarządzenie nr 10/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01.10.2012 roku w sprawie powołania komisji stałej do likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

Zarządzenie nr 11/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01.10.2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

Zarządzenie nr 12/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30.11.2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 13/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30.11.2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 14/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11.12.2012 roku w sprawie zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok

Zarządzenie nr 15/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21.12.2012 roku w sprawie zmieniające zarządzenie nr 20/08 w sprawie zasad stosowania dokumentów rozchodowych drewna w Nadleśnictwie Bolewice

Zarządzenie nr 16/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21.12.2012 roku w sprawie druków ścisłego zarachowania  w Nadleśnictwie Bolewice

DECYZJE 2012 R.

Decyzja nr 1/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11.01.2012 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna

Decyzja nr 2/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 18.01.2012 roku w sprawie zmiany rocznego planu łowieckiego

Decyzja nr 2a/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.01.2012 roku w sprawie czasu pracy i terminów narad w 2012r.

Decyzja nr 3/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20.01.2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz negocjacji na sprzedaż drewna w n-ctwie Bolewice na rok 2012

Decyzja nr 4/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01.02.2012 roku wprowadzenie cennika sadzonek na rok 2012 wg kalkulacji kosztów rzeczywistych za pomocą Raportów Szkółki zamieszczonych na stronie Silp WEB

Decyzja nr 5/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28.02.2012 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu

Decyzja nr 6/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05.03.2012 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Grudna

Decyzja nr 7/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 14.03.2012 roku w sprawie uruchomienia funkcjonowania punktu alarmowo-dyspozycyjnego, punktu obserwacyjnego oraz przeciwpożarowego

Decyzja nr 8/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05.04.2012 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna

Decyzja nr 9/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.04.2012 roku w sprawie zasad zarządzania prawami dostępu do zasobów SLIP

Decyzja nr 10/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.04.2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart kryptograficznych

Decyzja nr 11/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07.05.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę agregatu prądotwórczego.

Decyzja nr 12/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07.05.2012 roku w sprawie określenia wysokości opłat za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków

Decyzja nr 13/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.05.2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie preliminarzu świadczeń socjalnych w 2012r.

Decyzja nr 14/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21.05.2012 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Szklarka

Decyzja nr 15/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 14.06.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę budynku gospodarczego wraz z ogrodzeniem i drogami wewnętrznymi – Leśnictwo Osetna.

Decyzja nr 16/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 14.06.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę leśniczówki oraz zagospodarowanie działki wraz z budową budynku gospodarczo-garażowego.

Decyzja nr 16a/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 03.07.2012 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie |Bolewice

Decyzja nr 17/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10.07.2012 roku w sprawie zmiany decyzji nr 16/12  N-czego N-ctwa Bolewice

Decyzja nr 18/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23.07.2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pod nazwą „Przebudowa   dróg leśnych w n-ctwie Bolewice:

Decyzja nr 18A/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20.08.2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną „Przebudowa dróg leśnych w n-ctwie Bolewice”  

Decyzja nr 19/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28.08.2012 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż choinek, stroiszu i chrustu w n-ctwie Bolewice

Decyzja nr 20/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29.08.2012 roku w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – zabudowa agregatu prądotwórczego i powiązanie z istniejącą siecią biurowca

Decyzja nr 21/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04.09.2012 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Osetna Młyn

Decyzja nr 22/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21.09.2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną „Rozbudowa i przebudowa budynku leśniczówki w Grudnej    

Decyzja nr 23/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20.09.2012 roku w sprawie zespołu do opracowania Regulaminu ZFŚS

Decyzja nr 24/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.09.2012 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego z zakresu przebiegu stażu  Pana Piotra Ługowicza i Pana Tomasza Korbanka

Decyzja nr 25/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02.10.2012 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Bolewice

Decyzja nr 26/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02.10.2012 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż  drewna w Nadleśnictwie Bolewice

Decyzja nr 27/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10.10.2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną „Przebudowa drogi leśnej pożarowej  w n-ctwie Bolewice – l-ctwo Papiernia”  

Decyzja nr 28/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.10.2012 roku w  sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa dróg leśnych w n-ctwie Bolewice”

Decyzja nr 29/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22.10.2012 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Szklarka

Decyzja nr 30/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08.11.2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługi leśne pod nazwą „Wykonywanie usług    leśnych w n-ctwie Bolewice na latach 2013-2015r”” 

Decyzja nr 31/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09.11.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pod nazwą „Przebudowa budynku gospodarczego – inwentarskiego w l. Papiernia”

Decyzja nr 32/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12.11.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pod nazwą „ Utrzymanie dróg leśnych z uzupełnieniem kruszywa kamiennego”

Decyzja nr 33/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 14.11.2012 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Papiernia

Decyzja nr 34/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30.11.2012 roku w sprawie zespołu do opracowania polityki mieszkaniowej Nadleśnictwa Bolewice

Decyzja nr 35/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13.12.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę pod nazwą „Zamówienie Usług Leśnych na rok 2012 – zamówienie uzupełniające (obręb Lewice)

Decyzja nr 36/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.12.2012 roku w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa drogi leśnej pożarowej w leśnictwie Papiernia.

Decyzja nr 37/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.12.2012 roku w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót budowlanych pod nazwą „Budowa leśniczówki, zagospodarowania działki oraz budynku gospodarczo-garażowego”

Decyzja nr 38/12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27.12.2012 roku w sprawie zmiany rocznego planu łowieckiego

 

********************

ZARZĄDZENIA 2011 R.

Zarządzenie nr 1/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.01.2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Bolewice

Zarządzenie nr 2/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26.01.2011 roku w sprawie określenia wysokości stawki czynszu za 1m3 pow. użytkowej budynków mieszkalnych oraz gospodarczych

Zarządzenie nr 3/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27.01.2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz negocjacji na sprzedaż drewna w 2011r

Zarządzenie nr 4/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.02.2011 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu przez PGL Lasy Państwowe

Zarządzenie nr 5/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.02.2011 roku w sprawie obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna w N-ctwie Bolewice

Zarządzenie nr 6/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28.03.2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wodomierzy w budynkach mieszkalnych posiadających indywidualne ujęcia wody oraz biologiczne oczyszczalnie ścieków będących w zarządzie n-ctwa Bolewice

Zarządzenie nr 7/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04.03.2011 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu przed pożarami.

Zarządzenie nr 8/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 18.04.2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu nagradzania i premiowania pracowników zatrudnionych w N-ctwie Bolewice

Zarządzenie nr 9/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20.04.2011 roku w sprawie wyjść służbowych w godzinach pracy

Zarządzenie nr 10/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04.05.2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży mebli

Zarządzenie nr 11/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12.05.2011 roku w sprawie postępowania na zakup dźwig towarowy

Zarządzenie nr 12/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.05.2011 roku w sprawie zasad rozliczania rozmów telefonicznych

Zarządzenie nr 13/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 03.06.2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w n-ctwie Bolewice 

Zarządzenie nr 14/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.08.2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia komisyjnej inwentaryzacji pryzm kompostowych, rozliczenia poniesionych kosztów oraz ustalenia ceny jednostkowej niedojrzałego kompostu

Zarządzenie nr 15/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24.08.2011 roku w sprawie określenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz gospodarczych

Zarządzenie nr 16/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.09.2011 roku w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego w Nadleśnictwie Bolewice

Zarządzenie nr 17/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26.09.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania w sprawie – budowa zbiornika p.poż - Lewiczynek

Zarządzenie nr 18/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05.10.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie – przebudowa drogi leśnej – l. Bolewice…

Zarządzenie nr 19/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27.10.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w trybie z wolnej ręki na usługi leśne w roku 2011 w ramach zamówień uzupełniających.

Zarządzenie nr 20/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27.10.2011 roku w sprawie określania wysokości stawki czynszu za 1m2   powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz gospodarczych.

Zarządzenie nr 21/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10.11.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień w trybie przetargu nieograniczonego na usługi leśne po nazwą „ Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Bolewice.

Zarządzenie nr 22/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22.11.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 14 000 euro.

Zarządzenie nr 23/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13.12.2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 euro.

Zarządzenie nr 24/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.12.2011 roku w sprawi powołania komisji do odbioru pra przy budowie mostu drewnianego na rzece Kamionka w miejscowości Tuczępy.

Zarządzenie nr 25/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.12.2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru prac przy budowie stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych na działce nr 160/5 odręb Węgielnia

Zarządzenie nr 26/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.12.2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru prac przy remoncie drogi leśnej o numerze inwentarzowym 220/879 na terenie leśnictwa Bolewice.

Zarządzenie nr 27/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.12.2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru prac przy budowie zbiornika wodnego z placem manewrowym dla potrzeb gospodarki leśnej na działce nr 360/5 odręb Lewiczynek.

 Zarządzenie nr 28/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.12.2011 roku w sprawie stawek za dzierżawę gruntów rolnych.

DECYZJE 2011 R.

Decyzja nr 1/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04.01.2011 roku w sprawie czasu pracy terminów narad w 2011r

Decyzja nr 2/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10.01.2011 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice

Decyzja nr 3/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15.02.2011 roku w sprawie powołania zespołu związanego z tematyką Międzynarodowego Roku Lasów

Decyzja nr 4/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07.03.2011 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Osetna Młyn

Decyzja nr 5/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11.03.2011 roku w sprawie określenia wysokości opłat za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków w budynkach mieszkalnych posiadających indywidualne ujęcia wody

Decyzja nr 6/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30.03.2011 roku Cennik sadzonek na 2011

Decyzja nr 7/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28.03.2011 roku w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania Punktu PAD i PO oraz przeciwpożarowych dyżurów

Decyzja nr 8/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07.04.2011 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna

Decyzja nr 9/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12.04.2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie preliminarzu świadczeń socjalnych w 2011

Decyzja nr 10/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04.05.2011 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Królewiec

Decyzja nr 11/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12.05.2011 roku w sprawie obsługo konta pocztowego nadleśnictwa Bolewice

Decyzja nr 12/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.05.2011 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. przyjęcia środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

Decyzja nr 13/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.05.2011 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania znowelizowanych zasad sporządzania szacunku brakarskiego drzew na pniu

Decyzja nr 14/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.06.2011 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż choinek, stroiszu i chrustu

Decyzja nr 15/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05.07.2011 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice

Decyzja nr 16/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20.07.2011 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania systemu GPS w samochodach służbowych Nadleśnictwa Bolewice

Decyzja nr 17/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.08.2011 roku w sprawie dostępu do informacji niejawnych

Decyzja nr 18/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22.08.2011 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Kaliska

Decyzja nr 19/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29.08.2011 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Bolewice

Decyzja nr 20/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 04.10.2011 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice

Decyzja nr 21/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.10.2011 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Lewice

Decyzja nr 22/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24.10.2011 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. uznawania odnowień naturalnych w Nadleśnictwie Bolewice.

Decyzja nr 23/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20.10.2011 roku w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót budowlanych i instalacyjnych na obiekcie „ Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny przy stałej leśniczówce Osetna Młyn”

Decyzja nr 24/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15.11.2011 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Smolarnia.

Decyzja nr 25/11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 18.11.2011 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu i kontroli magazynów podręcznych w leśnictwie i dokumentacji dotyczącej obrotu w magazynie.

 

********************

ZARZĄDZENIA 2010 R.

Zarządzenie nr 1/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 03.03.2010 roku zmieniające zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30.10.2008r. nr 20/08 w sprawie zasad stosowania dokumentów rozchodowych drewna w Nadleśnictwie Bolewice

Zarządzenie nr 2/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 03.03.2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz negocjacji na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice w roku 2010.

Zarządzenie nr 3/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23.03.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż deszczowni ruchomej

Zarządzenie nr 4/1/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01.04.2010 roku w sprawie ochrony lasu przed pożarami

Zarządzenie nr 4/2/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06.04.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieogranicoznego na dostawę samochodu osobowego

Zarządzenie nr 5/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.04.2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 6/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21.04.2010 roku w sprawie kontroli zabezpieczenia osad i innych obiektów budowlanych

Zarządzenie nr 7/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10.05.2010 roku w sprawie zwalczania szkodliwych owadów

Zarządzenie nr 8/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 22.05.2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zakładowego Regulaminu Wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego

Zarządzenie nr 9/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24.05.2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 10/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07.06.2010 roku wdot. przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Nadleśnictwie Bolewice w 2010r.

Zarządzenie nr 11/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.06.2010 roku w sprawie Komisji do likwidacji urządzeń do cechowania i numerowania drewna

Zarządzenie nr 12/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15.06.2010 roku w sprawie powołania Komisji na sprzedaż samochodu Citroen

Zarządzenie nr 13/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24.06.2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia analizy i opracowania planu inwestycyjnego w zakresie dróg leśnych

Zarządzenie nr 14/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26.05.2010 roku w sprawie zmian zasięgu terytorialnego Lesnictw: Lewice i Kaliska

Zarządzenie nr 15/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19.07.2010 roku w sprawie zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok

Zarządzenie nr 16/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12.07.2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz negocjaji na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice w roku. 2010r.

Zarządzenie nr 16/1/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02.08.2010 roku w sprawie powołania komisji do spraw wyboru ofert na zakup usług i remonty budowlane w Nadleśnictwie Bolewice

Zarządzenie nr 17/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10.09.2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia komisyjnej oceny produkcji szkółkarskiej w GSN oraz wykonania rozliczenia sadzonek po kampanii odnowieniowo-zalesieniowej.

Zarządzenie nr 18/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27.09.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę "Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Bolewice"

Zarządzenie nr 19/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06.10.2010 roku w sprawie określenia wysokości stawki czynszu za 1m2 powierzchni uzytkowej budynków mieszkalnych oraz gospodarczych

Zarządzenie nr 20/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08.10.2010 roku w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego przeglądy stanu zachowania wartosci przyrodniczych prawnie uznanych obiektów przyrodniczych i kulturowych

Zarządzenie nr 21/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26.10.2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy

Zarządzenie nr 22/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27.10.2010 roku w sprawie powołania komisji na  przeprowadzenia przetargu na remont drogi dojazdowej na szkółkę 

Zarządzenie nr 23/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27.10.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na robote budowlaną

Zarządzenie nr 24/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15.11.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługi leśne w roku 2011

Zarządzenie nr 25/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 03.12.2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na usługi leśne w roku 2010 w ramach zamówień uzupełniających

Zarządzenie nr 26/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia ramowych zasad dotyczących prowadzenia sprzedaży detalicznej produktów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzacych działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy użyciu kas rejestrujących...

 

DECYZJE 2010 R.

Decyzja nr 1/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05.01.2010 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice

Decyzja nr 2/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05.01.2010 roku w sprawie czasu pracy i terminów narad

Decyzja nr 3/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.03.2010 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Lewice

Decyzja nr 4/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.03.2010 roku wprowadzająca cennik sadzonek na rok 2010.

Decyzja nr 5/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01.04.2010 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice

Decyzja nr 6/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06.04.2010 roku w sprawie zmian powierzchniowych szkółki leśnej

Decyzja nr 7/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12.04.2010 roku w sprawie praktyki zawodowej uczennicy IIkl.ZS nr2 w Nowym Tomyślu

Decyzja nr 8/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19.04.2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie preliminarzu świadczeń socjalnych w 2010r.

Decyzja nr 9/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19.04.2010 roku w sprawie praktyki zawodowej uczennicy IIIkl. ZSRCKU w Trzciance

Decyzja nr 10/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19.04.2010 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Leśny Folwark

Decyzja nr 11/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19.04.2010 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla podleśniczeg Pana Piotra Żołędziowskiego

Decyzja nr 12/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30.04.2010 roku w sprawie wyceny słupków grodzeniowych do ponownego użycia

Decyzja nr 13/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27.05.2010 roku w sprawie ewidencji drzew ekologicznych w Nadleśnictwie Bolewice

Decyzja nr 14/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.06.2010 roku w sprawie cen detalicznych choinek, stroiszu, chrustu i faszyny w Nadleśnictwie Bolewice

Decyzja nr 15/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01.07.2010 roku w sprawie wprowadzenia dyżurów całodobowych dla słuzby lesnej i pracowników ALP

Decyzja nr 16/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05.07.2010 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadlesnictwie Bolewice

Decyzja nr 17/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.08.2010 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Smolarnia 

Decyzja nr 18/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 13.09.2010 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Grudna

Decyzja nr 19/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 17.09.2010 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego z zakresu przebiegu stażu Pana mgr inż. Łukasza Kupczaka i Pana mgr inż. Łukasza Kurysia 

Decyzja nr 20/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27.09.2010 roku  w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Papiernia

Decyzja nr  21/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08.10.2010 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice 

Decyzja nr  22/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08.10.2010 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. kwalifikacji i likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych 

Decyzja nr 23/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26.10.2010 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Lesnictwie Kaliska

Decyzja nr 24/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12.12.2010 roku w spraie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego

 

********************

ZARZĄDZENIA 2009 R.

Zarządzenie nr 1/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05.01.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowo-terenowego

Zarządzenie nr 2/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12.01.2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz negocjacji na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice w roku 2009.

Zarządzenie nr 3/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 24.02.2009 roku w sprawie zasad stosowania „rejestratora leśniczego” w Nadleśnictwie Bolewice

Zarządzenie nr 4/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.02.2009 roku w sprawie powołania komisji do ustalenia limitu kilometrów i kosztów ryczałtu za jazdy służbowe prywatnymi samochodami

Zarządzenie nr 5/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 03.03.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na transport sadzonek ze szkółki do leśnictw

Zarządzenie nr 6/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02.03.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż środków trwałych

Zarządzenie nr 7/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 19.03.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na wykonanie analizy glebowo-nawożeniowej w szkółce leśnej na lata 2009-2010

Zarządzenie nr 8/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31.03.2009 roku w sprawie wykorzystania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Nadleśnictwa Bolewice

Zarządzenie nr 9/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01.04.2009 roku w sprawie ochrony lasu przed pożarami

Zarządzenie nr 10/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07.04.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej przeprowadzającej przetargi na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 38 ustawy o lasach

Zarządzenie nr 11/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 08.04.2009 roku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 12/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 07.05.2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie preliminarzu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych w 2009r.

Zarządzenie nr 13/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15.06.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej przeprowadzającej przetargi ograniczone na sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych w trybie art 40a ustawy o lasach

Zarządzenie nr 14/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.07.2009 roku w sprawie przekazania majatku lesnictwa i innych komórek organizacyjnych

Zarządzenie nr 15/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.06.2009 roku w sprawie inwentaryzacji okresowej składników majątkowych

Zarządzenie nr 16/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.06.2009 roku w sprawie wprowadzenia wzoru pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych ze zmiana stanu magazynowego drewna przez podleśniczego

Zarządzenie nr 17/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29.06.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetragu nieograniczonego na roboty budowlane ...

Zarządzenie nr 18/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15.07.2009 roku w sprawie zasad odbioru i ewidencjonowania drewna kłodowego iglastego

Zarządzenie nr 19/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.08.2009 roku w sprawie wysokości stawki czynszu za 1m2 budynku mieszkalnego

Zarządzenie nr 20/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.08.2009 roku w sprawie korzystania z pokoju gościnnego

Zarządzenie nr 21/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26.10.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej - usługi leśne w zakresie pozyskania - uzupełniające

Zarządzenie nr 22/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26.10.2009 roku w sprawie zasad znakowania drzew i innych ogiektów gospodarki leśnej

Zarządzenie nr 23/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20.10.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg lesnych i dostawę kruszywa

Zarządzenie nr 24/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 28.10.2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacujnej Nadleśnictwa Bolewice

Zarządzenie nr 25/09 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 16.11.2009 roku w sprawie powołania komisji prztargowej na usługi leśne w 2010r.

 

********************

ZARZĄDZENIA 2008 R.

Zarządzenie nr 1/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02.01.2008 roku w sprawie powołania Komisji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Nadleśnictwie Bolewice

Zarządzenie nr 2/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.01.2008 roku w sprawie przekazania agend służbowych referenta ds. administracji Marii Janowskiej

Zarządzenie nr 3/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01.02.2008 roku W sprawie Regulaminu Pracy Nadleśnictwa Bolewice

Zarządzenie nr 4/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.02.2008 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz stanowiska środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w Nadleśnictwie Bolewice

Zarządzenie nr 5/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 26.02.2008 roku W sprawie powołania Komisji do przejęcia osady nr inw. 165/51 – Silna Nowa 8

Zarządzenie nr 6/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 29.02.2008 roku w sprawie przekazania agend służbowych - Sławomira Adamiaka – Jacek Mogilnicki

Zarządzenie nr 7/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 03.03.2008 roku w sprawie zasad stosowania rejestratora leśniczego

Zarządzenie nr 8/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 03.03.2008 roku w sprawie zasad rozliczania rozmów telefonicznych

Zarządzenie nr 9/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 11.03.2008 roku W sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz negocjacji na sprzedaż drewna

Zarządzenie nr 10/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 31.03.2008 roku W sprawie wykorzystania pojazdów prywatnych do celów służbowych prze pracowników n-ctwa Bolewice

Zarządzenie nr 11/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 02.04.2008 roku W sprawie zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok

Zarządzenie nr 12/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09.04.2008 roku W sprawie powołania komisji do wyboru trybu postępowania oceny ofert i wyboru wykonawców na modernizację szkółki leśnej

Zarządzenie nr 13/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01.04.2008 roku W sprawie ochrony lasu przed pożarami

Zarządzenie nr 14/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05.05.2008 roku W sprawie dokonania przeglądu gwarancyjnego dostrzegalni ppoż na terenie RDLP Szczecin – leśnictwo Leśny Folwark

Zarządzenie nr 15/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 27.05.2008 roku W sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej w systemie domowym

Zarządzenie nr 16/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.06.2008 roku W sprawie zapotrzebowania i wydawania posiłków regeneracyjnych dla pracowników n-ctwa Bolewice

Zarządzenie nr 17/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01.07.2008 roku W sprawie udostępnienia baz danych SILP

Zarządzenie nr 18/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01.07.2008 roku W sprawie zmiany wysokości ekwiwalentu za wykorzystywanie własnego narzędzia do wykonywania zadań służbowych

Zarządzenie nr 19/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 01.08.2008 roku W sprawie wprowadzenia w życie preliminarzu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych w 2008r

Zarządzenie nr 20/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 30.10.2008 roku W sprawie zasad stosowania dokumentów rozchodowych w Nadleśnictwie Bolewice

Zarządzenie nr 21/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 20.10.2008 roku W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Nadleśnictwie Bolewice w 2008 r.

 

DECYZJE 2008 R.

Decyzja nr 1/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 09.01.2008 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bolewice

Decyzja nr 2/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 05.02.2008 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego warunkującego nadanie po raz pierwszy stopień służbowy w Służbie Leśnej

Decyzja nr 3/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.02.2008 roku w sprawie praktyki zawodowej ucznia III klasy Zespołu Szkół N. Tomyśl – Andrzej Buszewski

Decyzja nr 4/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 23.04.2008 roku w sprawie wprowadzenia w życie preliminarzu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych w 2008r

Decyzja nr 5/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 06.06.2008 roku w sprawie wprowadzenia całodobowych dyżurów ppoż dla służby leśnej i pracowników ALP

Decyzja nr 6/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 25.06.2008 roku w sprawie powierzenia obowiązków służbowych p.o. referentowi ds. pracowniczych

Decyzja nr 7/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 21.08.2008 roku w sprawie inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie L. Folwark

Decyzja nr 8/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10.09.2008 roku w sprawie przekazania agend służbowych leśnictwa Leśny Folwark

Decyzja nr 9/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10.09.2008 roku w sprawie cen detalicznych na sprzedaż choinek, stroiszu i chrustu w nadleśnictwie Bolewice

Decyzja nr 10/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 12.09.2008 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego z zakresu przebiegu stażu.

Decyzja nr 11/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 15.09.2008 roku w sprawie jazdy zamiejscowe do leśnictwa L. Folwark

Decyzja nr 12/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 03.10.2008 roku w sprawie stażu absolwenckiego

Decyzja nr 13/08 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice z dnia 10.10.2008 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pracownika „Działu Technicznego”

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Tadeusz Szymański
Data modyfikacji: 2018/02/15 08:32:04
Redaktor zatwierdzający: Natalia Hybsz
Wprowadzający: Anna Piechota