Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna >> Archiwa

bip_logo_pl
odstep
Archiwa i rejestry urzędowe

Moduł "Archiwa i rejestry" w opracowaniu.

W zakładkach tego modułu przewiduje się zamieszczenie następujących dokumentów wymienionych w Zarządzeniu nr 22 (§5 ust. 2, pkt 7 i 8) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z 6 czerwca 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych:

  • wykaz rejestrów urzędowych
  • wykaz zbiorów archiwalnych,

z ogólnym wskazaniem archiwów tych wykazów oraz sposobu korzystania z nich.


Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Chojna udostępniana jest na wniosek.

 

 

Pliki do pobrania:
      Opłaty za udostepnienie informacji pobierz
      Opłaty za udostepnienie informacji pobierz
      Wniosek o udostepnienie informacji pobierz
      Wniosek o udostepnienie informacji pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sylwan Barcz
Data modyfikacji: 2014/06/22 17:03:55
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: Ewa Wysocka