Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

Nadleśnictwo Chojna prowadzi prawidłową gospodarkę leśną, co potwierdzone jest otrzymaniem i pozytywną weryfikacją certyfikatu FSC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie w marcu 1999 roku, jako jedna z pierwszych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce, uzyskała certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC.

Certyfikat FSC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC o numerze: SGS-FM/COC-000243 ważny jest do 15 kwietnia 2019 roku.

 

Przeczytaj więcej o certyfikacie FSC:

 


 

Nadleśnictwo Chojna prowadzi prawidłową gospodarkę leśną, co potwierdzone jest otrzymaniem certyfikatu PEFC.

W roku 2011 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały certyfikacji w systemie PEFC i uzyskały kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikat PEFC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: CSL/724/2014 ważny
jest do dnia 13 listopada 2017 roku.

 

Przeczytaj więcej o certyfikacie PEFC:


   Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2008 roku. Podstawowa sprzedaż drewna dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (związaną z przerobem drewna) odbywa się poprzez Portal Leśno-Drzewny oraz serwis e-drewno. Nadleśnictwo organizuje również bieżące przetargi na drewno w serwisie e-drewno, w których mogą brać udział zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Dla klientów detalicznych Nadleśnictwo posiada w sprzedaży drewno wg cennika.


  • Biuro Nadleśnictwa Chojna czynne jest w każdy dzień roboczy w godzinach od 700 do 1500.

Nadleśniczy lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 11.00 oraz od 15.00 do 16.00 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Załączniki do przetargu na dzierżawę gruntu rolnego pobierz
      Warunki kupna - sprzedaży drewna na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sylwan Barcz
Data modyfikacji: 2017/06/21 15:03:50
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: Ewa Wysocka