Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania [>>]
Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Chojna jest udostępniana na wniosek. Wniosek musi zawierać co najmniej określenie o jaką informację chodzi, określenie formy dostarczenia w/w oraz do kogo i gdzie ma zostać skierowana odpowiedź. Poniżej załączamy plik z formularzem wniosku, z którego można skorzystać.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Pliki do pobrania:
      Opłaty za udostepnienie informacji pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji pobierz
      Wniosek o udostepnienie informacji pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sylwan Barcz
Data modyfikacji: 2014/06/22 17:03:20
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: Ewa Wysocka