Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem określającym zasady i sposoby prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Plan ten sporządzany jest na okres 10 lat, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu. Plan Urządzenia Lasu staje się podstawą do prowadzenia zabiegów gospodarczych w nadleśnictwie po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.Składa się on z następujących części: - danych inwentaryzacyjnych - analizy gospodarki leśnej w minionym okresie - programu ochrony przyrody - części planistycznej. Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Chojna został sporządzony na lata 2016-2025 i zatwierdzony przez Ministra Środowiska pismem DL-I.611.4.2017 dnia 09 lutego 2017 r.

Pliki do pobrania:
      Opłata za udostepnienie informacji o środowisku pobierz
      Wniosek o udostepnienie informacji pobierz
      Wniosek o udostepnienie informacji pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sylwan Barcz
Data modyfikacji: 2017/08/07 13:18:39
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: Ewa Wysocka