Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.


Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna  lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy  poniedziałek w godzinach od 9.00 - 11.00 oraz od 15.00 - 16.00.


Warunki sprzedaży - kupna  na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (  pliki do pobrania u dołu strony) 


Zakres spraw i komórki, których one dotyczą znajdują się na wykazie kontaktów do biura nadleśnictwa w zakładce „Dane teleadresowe”. Wszystkie sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.


 

 

Pliki do pobrania:
       Warunki sprzedaży - kupna pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji pobierz
      Opłata za udostepnienie informacji pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sylwan Barcz
Data modyfikacji: 2015/03/05 08:32:27
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: Ewa Wysocka