Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 ZARZĄDZENIA I DECYZJE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOJNA - 2018 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 08.01.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 03.01.2018 w sprawie przekazania-przejęcia Leśnictwa Grabowo

DECYZJA Nr 5/2018

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.01.2018 w s prawie korekty wskaźnika „Ws” ceny średnioważonej, obowiązującego przy ustalaniu ceny sprzedaży drewna dla grup handlowo-gatunkowych dla rynku detalicznego w Nadleśnictwie Chojna

DECYZJA Nr 4/2018

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.01.2018 w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na 2018 rok

DECYZJA Nr 3/2018

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.01.2018 w sprawie powołania komisji do oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców w aukcjach internetowych aplikacji „e-drewno” na rynkach uzupełnień, przez Zakłady Lasów Państwowych oraz w ramach zagospodarowania drewna poklęskowego w Nadleśnictwie Chojna

DECYZJA Nr 2/2018

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.01.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji cenowej dotyczącej ustalenia wysokości dopłaty
do ceny wyjściowej lub wskaźnikowej do sprzedawanego drewna

DECYZJA Nr 1/2018

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.01.2018 w sprawie ustalenia cen otwarcia na sortyment reprezentatywny określonych grup handlowo-gatunkowych do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.01.2018 w sprawie przekazania przejęcia Leśnictwa Grabowo

ZARZĄDZENIA I DECYZJE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOJNA - 2017 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 34/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 27.12.2017 w sprawie Regulaminu wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego dla pracowników Nadleśnictwa Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 33/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 27.12.2017 w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w nadleśnictwie broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego

DECYZJA Nr 28/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 27.12.2017 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2018

ZARZĄDZENIE Nr 32/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 18.12.2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji rocznych, zdawczo-odbiorczych oraz doraźnych

ZARZĄDZENIE Nr 31/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 15.12.2017 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej

ZARZĄDZENIE Nr 30/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 15.12.2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru prac uporządkowania składnicy akt w Nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 29/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 12.12.2017 w sprawie przekazania-przejęcia obowiązków służbowych oraz agend Inżyniera Nadzoru w Nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 28/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 12.12.2017 w sprawie przekazania-przejęcia Leśnictwa Lubiechów Dolny

DECYZJA Nr 27/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.12.2017 w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.12.2017 w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Chojna

DECYZJA Nr 26/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 21.11.2017 w sprawie ustalenia cen proponowanych, cen górnych, cen odmowy na potrzeby procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców na 2018 rok

DECYZJA Nr 25/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 21.11.2017 w sprawie ustalenia cen proponowanych, cen górnych, cen odmowy na potrzeby procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 25/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.11.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Chojna

DECYZJA Nr 24/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.11.2017 w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż

DECYZJA Nr 23/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.11.2017 w sprawie odstąpienia od pobierania opłat za polowanie oraz w sprawie zwrotu zryczałtowanego kosztu polowania

DECYZJA Nr 22/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 26.10.2017 w sprawie inwentaryzacji doraźnej następujących składników majątkowych – surowiec drzewny oraz stan plakietek do drewna

DECYZJA Nr 21/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 09.10.2017 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. ”Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych dla realizacji zadania nr 10-05-1.1-01 pn.::Budowa obiektów urządzeń wodnych leśnictwo Grabowo oddz. 115,116 i 117”

DECYZJA Nr 20/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.09.2017 w sprawie wyznaczenia osoby kierującej pracami komisji przetargowej

DECYZJA Nr 19/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.09.2017 w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż

DECYZJA Nr 18/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 28.09.2017 w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych

DECYZJA Nr 17A/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 26.09.2017 w sprawie wyznaczenia osoby kierującej pracami komisji przetargowej

DECYZJA Nr 17/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 08.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na udział pracowników Nadleśnictwa Chojna w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą Coroczna Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę, udział w szkoleniu Plantacje nasienne sosny w Międzyrzeczu oraz organizację wycieczki krajoznawczej na teren RDLP Katowice

DECYZJA Nr 16/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 08.09.2017 w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu programu odbytego stażu

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.09.2017 w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Chojna

DECYZJA Nr 15/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.09.2017 dotycząca utylizacji odpadów organicznych pochodzących z pozyskanych dzików w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych w Nadleśnictwa Chojna – obwód 274

DECYZJA Nr 14/2017

Nadleśniczego nadleśnictwa Chojna z dnia 01.09.2017 dotycząca odstąpienia od pobierania opłat za polowanie oraz opłat w sprawie zwrotu zryczałtowanego kosztu polowania

ZARZĄDZENIE Nr 22/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.08.2017 w sprawie inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu, biblioteki oraz grodzeń upraw leśnych w Leśnictwie Grabowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 09.08.2017 w sprawie inwentaryzacji drewna oraz materiałów magazynowych w Leśnictwie Grabowo dotyczące przekazania-przejęcia w/w składników majątkowych

DECYZJA Nr 13/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.08.2017 w sprawie zasad świadczenia i stawek za usługi wykonywane przez pracowników Nadleśnictwa Chojna lub dodatkowo przez osoby prywatne w zakresie organizacji imprez dla myśliwych zagranicznych i krajowych

ZARZĄDZENIE Nr 20/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.07.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych
w celach służbowych

ZARZĄDZENIE Nr 19/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 28.07.2017 zmieniające w sprawie kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 18/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.05.2017 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2017

ZARZĄDZENIE Nr 17/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.05.2017 w sprawie zasad zlecania i odbioru usług leśnych w Nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 16/2017

NADLEŚNICZEGO Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.05.2017 w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji rocznych, zdawczo-odbiorczych oraz doraźnych

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 22.05.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 22.05.2017 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Chojna na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 13/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 24.04.2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 7 marca 2017r. w sprawie odpłatności za dyżury domowe pełnione przez Służbę Leśna w okresie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 12.04.2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 1 września 2010r.
w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 11/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.04.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych
w celach służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 21.03.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności w zakresie zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 50 tyś. Zł netto

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 21.03.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50 tyś. zł netto

ZARZĄDZENIE Nr 8/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 17.03.2017r. w sprawie wyliczenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, pomieszczeń gospodarczych i garażowych

ZARZĄDZENIE Nr 7/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 17.03.2017r. w sprawie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Chojna - obwód 274.

DECYZJA Nr 12/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 17.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej z okazji pożegnania pracownika odchodzącego na emeryturę.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 08.03.2017r. w sprawie przekazania-przejęcia obowiązków służbowych oraz agend Inżyniera Nadzoru w Nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 5/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.03.2017r. w sprawie odpłatności za dyżury domowe pełnione przez Służbę Leśna w okresie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych.

DECYZJA Nr 11/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.03.2017r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

DECYZJA Nr 10/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 02.03.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji cenowej dotyczącej ustalenia wysokości dopłaty do ceny wyjściowej lub wskaźnikowej do sprzedawanego drewna.

 DECYZJA Nr 9/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 02.03.2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie wprowadzenia oznaczenia surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno" na rynkach uzupełnień oraz przez Zakłady Lasów Państwowych oraz w ramach zagospodarowania drewna poklęskowego w nadleśnictwie Chojna.

DECYZJA Nr 7/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 21.02.2017 w sprawie ustalenia cen otwarcia dla sortymentów reprezentatywnych określonych grup handlowo - gatunkowych do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno.

DECYZJA Nr 6/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 21.02.2017r. zmieniająca Decyzję Nr 22/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen proponowanych, cen górnych, cen odmowy na potrzeby procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na 2017 rok.

DECYZJA Nr 5/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 06.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo pracowników Nadleśnictwa Chojna w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej.

DECYZJA Nr 4/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 06.02.2017 w sprawie sporządzania szacunków brakarskich na rok 2018 w Nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 3/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.02.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych
w celach służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 23.01.2017r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych.

DECYZJA Nr 3/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 23.01.2017r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2017.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 17.01.2017r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

DECYZJA Nr 2/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 10.01.2017r. w sprawie korekty wskaźnika 'Ws" ceny średnioważonej, obowiązującego przy ustalaniu ceny sprzedaży drewna dla grup handlowo - gatunkowych dla rynku detalicznego w Nadleśnictwie Chojna.

DECYZJA Nr 1/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 10.01.2017r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na 2017rok.

ZARZĄDZENIA I DECYZJE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOJNA - 2016 ROK

DECYZJA Nr 24/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.11.2016r. w sprawie komisyjnego odbioru magazynu broni.

DECYZJA Nr 23/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 21.11.2016r. w sprawie ustalenia cen proponowanych, cen górnych, cen odmowy na potrzeby procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na 2017 rok.

DECYZJA Nr 22/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 18.11.2016r. w sprawie ustalenia cen proponowanych, cen górnych, cen odmowy na potrzeby procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na 2017 rok.

DECYZJA Nr 21/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 15.11.2016r. w sprawie wyznaczenia osoby kierującej pracami komisji przetargowej

DECYZJA Nr 20/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 14.11.2016r. w sprawie wyznaczenia osoby kierującej pracami komisji przetargowej.

DECYZJA Nr 19/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.10.2016r. dotycząca odstąpienia od pobierania opłat za polowanie oraz w sprawie zwrotu zryczałtowanego kosztu polowania.

DECYZJA Nr 18/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 24.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą „Spotkanie integracyjne w ramach Dnia Leśnika".

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 19.10.2016r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

DECYZJA Nr 17/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 10.10.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych
z wydzierżawienia.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.10.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych
w celach służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 09.10.2016r. zmiany w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

DECYZJA Nr 16/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.10.2016r. w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż.

DECYZJA Nr 15/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.09.2016r. w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

DECYZJA Nr 14/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.09.2016r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu programu odbytego stażu.

DECYZJA Nr 13/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.09.2016r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu programu odbytego stażu.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.08.2016r. w sprawie powołania stałej komisji do odbioru robót budowlanych oraz robót dotyczących usuwania awarii. DECYZJA Nr 12/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udział pracowników Nadleśnictwa Chojna w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą XX ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę oraz organizację wycieczki krajoznawczej do Tarnowskich Gór, na terenie RDLP Katowice, w terminie 15-17.09.2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 26.08.2016r. zmieniające w sprawie kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie Chojna.

DECYZJA Nr 11/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 19.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo pracowników Nadleśnictwa Chojna w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 19.08.2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gruntów ekonomicznych, pozostających w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Chojna.

DECYZJA Nr 10/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 19.08.2016r. w sprawie określenia zasad i procedur sprzedaży zwierzyny grubej pozyskanej w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Chojna w ramach tzw. „Użytku Własnego".

DECYZJA Nr 9/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.08.2016r. w sprawie powołana komisji do prowadzenia prac związanych ze sprzedażą drewna w PLD, aplikacji e-drewno oraz pozostałych procedur sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Chojna.

DECYZJA Nr 8/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 12.07.2016r. w sprawie powołania Zespołu doradczego w nadleśnictwie Chojna do opiniowania wniosków o wsparcie finansowe ze środków będących w dyspozycji z podziału wyniku finansowego.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 28.06.2016r. zmieniające Zarządzenie nr 9/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.03.2016r. w sprawie odpłatności za dyżury domowe pełnione przez Służbę Leśną w okresie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 24.06.2016r. w sprawie opłat za sprzedaż polowań i trofeów w Ośrodku Hodowli Zwierzyny 274 Nadleśnictwa Chojna. ZARZĄDZENIE Nr 18/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 20.05.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w 2016roku.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 20.05.2016r. w sprawie planu finansowo - gospodarczego Nadleśnictwa Chojna na 2016 rok.

DECYZJA Nr 7/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 18.05.2016r. w sprawie zrywki drewna z kilku pozycji do miejsca składowania surowca.

DECYZJA Nr 6/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 06.05.2016r. w sprawie stawek za świadczenie usług przez osoby prywatne lub dodatkowo świadczone przez pracowników Lasów Państwowych w zakresie organizacji imprez dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 21.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyliczania stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, pomieszczeń gospodarczych i garażowych.

DECYZJA Nr 5/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.04.2016r., dotycząca wpisów do „ Księgi ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym" na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny 274 Nadleśnictwa Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.03.2016r. w sprawie ustalenia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.03.2016r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny 274 Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.03.2016r. w sprawie wyliczania stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, pomieszczeń gospodarczych i garażowych.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.03.2016r. w sprawie zasad zlecania i odbierania usług leśnych w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.03.2016r. w sprawie powołania Komisji do ustalania szczegółowych warunków sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami, zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego LP do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.03.2016r. w sprawie przekazania - przejęcia obowiązków służbowych oraz agend z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.03.2016r. w sprawie odpłatności za dyżury domowe pełnione przez Służbę Leśną w okresie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych.

DECYZJA Nr 4/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.03.2016r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.03.2016r. w sprawie prowadzenia dozoru wizyjnego na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.02.2016r. w sprawie przekazania - przejęcia gruntów, urządzeń łowieckich i innych składników majątku związanych
z gospodarką łowiecką na terenie OHZ Nadleśnictwa Chojna (obwód 274)wraz z dokumentacją dotycząca gospodarki łowieckiej, w związku ze zmianą organizacji
i funkcjonowania OHZ Nadleśnictwa Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 22.02.2016r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych
w celach służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.02.2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29 stycznia 2016w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Piasek.

DECYZJA Nr 3/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.02.2016r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu programu odbytego stażu.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.02.2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Krzywina.

DECYZJA Nr 2/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.02.2016r. w sprawie sporządzania Szacunków Brakarskich na 2017 rok w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.01.2016r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.01.2016r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Piasek

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 28.01.2016r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Krzywina

DECYZJA Nr 1/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.01.2016r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na 2016 rok.

ZARZĄDZENIA I DECYZJE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOJNA - 2015 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.12.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Chojna

DECYZJA Nr 21/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.12.2015r. w sprawie kontroli składników majątkowych - surowiec drzewny oraz stan plakietek do drewna.

DECYZJA Nr 20/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.12.2015r. w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele biurowo - socjalne".

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.12.2015r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

DECYZJA Nr 19/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 28.12.2015r. w sprawie doraźnej inwentaryzacji składników majątkowych - surowiec drzewny.

DECYZJA Nr 18/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 14.12.2015r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji księgowej dokumentów dla projektu „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I"

DECYZJA Nr 17/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.12.2015r. w sprawie powołania doraźnej Komisji celem przeprowadzenia inwentaryzacji robót w toku zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele biurowo - socjalne".

ZARZĄDZENIE Nr 32/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.11.2015r. w sprawie powołania Zespołu Lustracyjno - Weryfikacyjnego badającego zasadność przedłożonych wniosków odbiorców ubiegających się o dopuszczenie do procedury zakupów drewna z puli inwestycyjnej na rok 2016

DECYZJA Nr 16/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.11.2015r. dotycząca przekazania części obwodu łowieckiego 274 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Chojna dla Koła Łowieckiego „Jeleń".

 ZARZĄDZENIE Nr 31/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.11.2015r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu programu odbytego stażu.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 19.10.2015r. w sprawie powołania Komisji „Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Chojna na lata 2016 - 2025"

DECYZJA Nr 15/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 19.10.2015r. w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż.

DECYZJA Nr 14/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 05.10.2015r. w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż.

DECYZJA Nr 13/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 05.10.2015r. w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 19.08.2015r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacji, Wyceny i Likwidacji w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.08.2015r. w sprawie zasad dokonywania oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej oraz wyceny wstępnej trofeów pozyskanych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny - obwód łowiecki 274.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.08.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 06.07.2015r. w sprawie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny 274.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 06.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań
w sprawie udzielenia zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 06.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej równowartość kwoty określonej w art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

DECYZJA Nr 12/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 06.07.2015r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na II półrocze 2015 roku.

DECYZJA Nr 11/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.07.2015 roku, dotycząca wpisów do „Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym" na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny 274 Nadleśnictwa Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.06.2015r. w sprawie instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych
i polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.06.2015r. uchylające zarządzenie dotyczące wyliczenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, pomieszczeń gospodarczych i garażowych.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 26.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.05.2015r. w sprawie zasad planowania i wykonania ogrodzeń upraw leśnych.

DECYZJA Nr 10/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.05.2015r. w sprawie stawek za świadczenie usług przez osoby prywatne lub dodatkowo świadczone przez pracowników Lasów Państwowych w zakresie organizacji imprez dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

DECYZJA Nr 9/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 22.05.2015r. zmieniająca Decyzję nr 4/2015 z dnia 09.03.2015r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

DECYZJA Nr 8/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 19.05.2015r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji zintegrowanych projektów Lasów Państwowych planowanych do przeprowadzenia w ramach POIiŚ 2014-2020.

DECYZJA Nr 7/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 18.05.2015r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania dokumentacji i procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 18.05.2015r. w sprawie Planu Finansowo - Gospodarczego Nadleśnictwa Chojna na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.05.2015r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.05.2015r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny 274 Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Chojna.

DECYZJA Nr 6/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.05.2015r. w sprawie stawek za świadczenie usług przez osoby prywatne lub dodatkowo świadczone przez pracowników Lasów Państwowych w zakresie organizacji imprez dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.04.2015r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Piasek.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 27.04.2015r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 22.04.2015r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznych, zdawczo - odbiorczych oraz doraźnych.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 20.04.2015r. w sprawie przekazania - przejęcia obowiązków służbowych oraz agend Inżyniera Nadzoru w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 20.04.2015r. zmieniające zarządzenie 2/2015 z dnia 20.01.2015r. w sprawie zasad zlecania i odbierania usług leśnych.

DECYZJA Nr 5/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 20.04.2015r. w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.04.2015r. w sprawie przekazania - przejęcia obowiązków służbowych oraz agend Inżyniera Nadzoru w Nadleśnictwie Chojna. ZARZĄDZENIE Nr 10/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.03.2015r. w sprawie wyliczenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, pomieszczeń gospodarczych i garażowych.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 24.03.2015r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Krzywina.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.03.2015r. w sprawie przekazania - przejęcia gruntów , urządzeń łowieckich i innych składników majątkowych związanych
z gospodarką łowiecką na terenie OHZ Nadleśnictwa Chojna (obwód 274) wraz z dokumentacją dotyczącą gospodarki łowieckiej, w związku ze zmianą organizacji
i funkcjonowania OHZ Nadleśnictwa Chojna.

DECYZJA Nr 4/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 09.03.2015r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 09.03..2015r. w sprawie odpłatności za dyżury domowe pełnione przez SL w okresie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych.

DECYZJA Nr 3/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 02.03.2015r. w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 17.02.2015r. w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym w Nadleśnictwie Chojna oraz prania, konserwacji i naprawy odzieży i obuwia roboczego.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 17.02.2015r. w sprawie ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.01.2015r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.01.2015r. w sprawie doraźnej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 20.01.2015r. w sprawie zasad zlecania i odbierania usług leśnych w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 19.01.2015r. w sprawie przekazania - przejęcia obowiązków służbowych oraz agend Starszego Specjalisty Służby Leśnej
w Nadleśnictwie Chojna.

DECYZJA Nr 2/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 15.01.2015r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na I półrocze 201 5 roku.

DECYZJA Nr 1/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 02.01.2015r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku.

ZARZĄDZENIA I DECYZJE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOJNA - 2014 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 27/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.12.2014r. w sprawie

ZARZĄDZENIE Nr 26/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyliczenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, pomieszczeń gospodarczych i garażowych.

DECYZJA Nr 14/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.12.2014r. w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.10.2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Chojna oraz do przeprowadzenia negocjacji w sprawie ustalania stawek czynszu do umów dzierżawy i najmu.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.10.2014r. w sprawie kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 06.10.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obrotu pieniężnego.

DECYZJA Nr 13/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10.2014r. w sprawie zwrotu zryczałtowanego kosztu polowania.

DECYZJA Nr 12/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10.2014r. w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.09.2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 26.09.2014r. w sprawie wyliczenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, pomieszczeń gospodarczych i garażowych.

 

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.09.2014r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu programu odbytego stażu.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.07.2014r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Rynica.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 14.07.2014r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Chojna.

DECYZJA Nr 11/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 14.07.2014r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na II półrocze 2014roku.

DECYZJA Nr 10/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 26.06.2014r. dotycząca zwrotnego przekazania siatki do Magazynu Głównego Nadleśnictwa.

DECYZJA Nr 9/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 23.06.2014r w sprawie wyznaczenia pomieszczenia kancelarii Leśnictwa Rynica.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 17.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyliczenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, pomieszczeń gospodarczych i garażowych oraz gruntu związanego z lokalem mieszkalnym z dnia 25 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.05.2014r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Piasek.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 05.05.2014r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 05.05.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 05.05.2014r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

 ZARZĄDZENIE Nr 11/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 05.05.2014r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Łukowice.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.04.2014r. w sprawie opłat za sprzedaż polowań i trofeów w Ośrodku Hodowli Zwierzyny 274 Nadleśnictwa Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.04.2014r. w sprawie zasad dokonywania oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej oraz wyceny wstępnej trofeów pozyskanych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny - obwód łowiecki 274.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.04.2014r. w sprawie doraźnej inwentaryzacji składników majątkowych OHZ.

DECYZJA Nr 8/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.04.2014r. dotycząca stosowania 5 % nadmiaru wysokości przy układaniu drewna stosowego.

ZARZĄDZENIE Nr 7b/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.04.2014r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny 274 Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 7a/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.04.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.03.2014r. w sprawie odpłatności za dyżury domowe pełnione przez Służbę Leśną w okresie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych.

DECYZJA Nr 7/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.04.2014r. w sprawie określenia zasad i procedur sprzedaży zwierzyny grubej pozyskanej w OHZ 274 w ramach tzw. „Użytku Własnego".

DECYZJA Nr 6/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.03.2014r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

DECYZJA Nr 5/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 28.02.2014r. zmieniająca Decyzję Nr 3/2010 z dnia 01.03.2010.

DECYZJA Nr 4/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 26.02.2014r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do określenia szacunkowej wartości zamówienia oraz przygotowania SIWZ zgodnie z Ustawa PZP celem przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówień publicznych na wydzierżawienie Kwatery Myśliwskiej „Dzikie Wzgórze".

ZARZĄDZENIE Nr 6/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 10.02.2014r. w sprawie powołania stałej komisji do odbioru robót budowlanych oraz robót dotyczących usuwania awarii.

ANEKS NR 1/2014 z dnia 05.02.2014r. do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna Nr 3/2014 w sprawie doraźnej inwentaryzacji składników majątkowych z dnia 30,01.2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.01.2014r. w sprawie wprowadzenia druku rozliczenia zadań wykonywanych bez kosztów.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.01.2014r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.01.2014r. w sprawie doraźnej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 24.01.2014r. w sprawie doraźnej inwentaryzacji składników majątkowych.

DECYZJA Nr 3/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 14.01.2014r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku.

DECYZJA Nr 2/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 13.01.2014r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na I półrocze 2014roku.

DECYZJA Nr 1/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.01.2014r. w sprawie zwrotu zryczałtowanego kosztu polowania.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2014

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.01.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIA I DECYZJE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOJNA - 2013 ROK

DECYZJA Nr 12/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 10.12.2013r. dotycząca określenia kosztów pozyskania choinek świerkowych, sosnowych i daglezjowych.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.11.2013 r. w sprawie wyliczenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, pomieszczeń gospodarczych i garażowych oraz gruntu związanego z lokalem mieszkalnym.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 22.11.2013 r. w sprawie wyznaczenia pracowników upoważnionych do pobierania zaliczek oraz trybu pobierania i rozliczania zaliczek pobranych z sum do rozliczenia.

DECYZJA Nr 11/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 15.11.2013 dotycząca kontroli terenowej.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 08.10.2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wyliczenia stawek bazowych, stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, pomieszczeń gospodarczych i garażowych oraz gruntu związanego z lokalem mieszkalnym w Nadleśnictwie Chojna. DECYZJA Nr 10/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 08.10.2013 w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż.

DECYZJA Nr 09/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.10.2013 w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

DECYZJA Nr 08/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10.2013 w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwentów odbywających staż.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10.2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania informacji przez Nadleśnictwo Chojna w ramach Biuletynu Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10.2013 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 13.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu programu odbytego stażu.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 09.09.2013 r. w sprawie instrukcji obrotu pieniężnego.

ANEKS NR 1/2013 z dnia 05.09.2013r. do Regulaminu Pracy z dnia 18 stycznia 2004r. obowiązującego w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 12.08.2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac budowlanych.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 09.08.2013 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacji, Wyceny i Likwidacji w Nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 22/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.07.2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac budowlanych.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.07.2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac budowlanych.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 12.07.2013 r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Lubiechów Dolny

 ZARZĄDZENIE Nr 19/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.07.2013 r. w sprawie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny 274.

DECYZJA Nr 07/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.07.2013 w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na II półrocze 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia do pracy w leśnictwach dwóch rejestratorów leśniczego.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 06.06.2013 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej wartości niematerialnych - prawnych (oprogramowanie komputerowe).

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 06.06.2013 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

DECYZJA Nr 06/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 02.05.2013 w sprawie świadczenia usług przez osoby prywatne lub dodatkowo świadczone przez pracowników Lasów Państwowych w zakresie organizacji myśliwskich imprez dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

 ZARZĄDZENIE Nr 15/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 02.05.2013 r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Widuchowa.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 02.05.2013 r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Krzywina.

ANEKS NR 1/2013 z dnia 30.04.2013r. do Zarządzenia Nr 3/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna w sprawie przekazania- przejęcia Leśnictwa Krzywina.

ANEKS NR 1/2013 z dnia 30.04.2013r. do Zarządzenia Nr 4/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna w sprawie przekazania- przejęcia Leśnictwa Widuchowa.

DECYZJA Nr 05/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 22.03.2013r. dotycząca wpisów do „Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym" na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny (obwód 274)

ZARZĄDZENIE Nr 13/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 22.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa Chojna.

DECYZJA Nr 04/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 22.03.2013 w sprawie wyceny oraz sposobu rozliczania materiałów pochodzących z rozgrodzeń upraw i młodników. ZARZĄDZENIE Nr 12/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 19.03.2013 r. w sprawie odpłatności za dyżury domowe pełnione przez Służbę Leśną w okresie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych.

DECYZJA Nr 03/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 19.03.2013 w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie ppoż. obszarów leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 18.03.2013 r. w sprawie w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w Nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 10/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.03.2013 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 09/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.03.2013 r. w sprawie przekazania - przejecie obowiązków służbowych oraz agend Sekretarza Nadleśnictwa Chojna

DECYZJA Nr 02/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 18.02.2013 w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na I półrocze 2013 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 08/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.03.2013 r. w sprawie kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 07/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 18.02.2013 r. w sprawie ustalenia kosztów dofinasowania Internetu do celów służbowych w leśniczówkach Nadleśnictwa Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 06/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 13.02.2013 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów uznawania odnowień naturalnych

ZARZĄDZENIE Nr 5/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 24.01.2013 r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych

ZARZĄDZENIE Nr 4/201 3

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 21.01.2013 r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Widuchowa

ZARZĄDZENIE Nr 3/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 21 01..2013 r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Krzywina

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 18.01.2013 r. w sprawie doraźnej inwentaryzacji drewna w leśnictwach: Kamienny Jaz, Chojna, Grabowo, Łukowice, Lisie Pole, Rynica, Piasecznik, Piasek, Lubiechów Dolny i Bielinek.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.01.2013 r. w sprawie doraźnej inwentaryzacji drewna w leśnictwach: Krzywina i Widuchowa

DECYZJA Nr 01/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 02.01.2013 r .w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na I kwartał 2013 roku.

ZARZĄDZENIA I DECYZJE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOJNA - 2012 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 17/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.12.2012 r w sprawie ustalenia zwrotu kosztów utrzymania kancelarii Leśniczego w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.12.2012 r zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 10.12.2012 r. w sprawie uruchomienia punktu alarmowego w Nadleśnictwie Chojna.

DECYZJA Nr 11/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.12.2012 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia prac związanych ze sprzedażą drewna w PLD, aplikacji e-drewno, e-drewno - systemowe oraz pozostałych procedur sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Chojna w 2013r.

DECYZJA Nr 10/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 06.11.2012 r. w sprawie zwrotu zryczałtowanego kosztu polowania.

ANEKS NR 2/2012 z dnia 26.10.2012r. do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna Nr 14/2012 z dnia 17.10.2012r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ANEKS NR 1/2012 z dnia 26.10.2012r. do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna Nr 14/2012 z dnia 17.10.2012r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ANEKS NR 1/2012 z dnia 22.10.2012r. do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna Nr 10/2007r. z dnia 31.07.2007r. w sprawie dotyczącego obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna

ZARZĄDZENIE Nr 14/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 17.10.2012 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

DECYZJA Nr 9/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 05.10.2012 r. w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

DECYZJA Nr 8/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na IV kwartał 2012r.

DECYZJA Nr 7/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10.2012 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwentów odbywających staż.

ZARZĄDZENIE Nr 14a/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 24.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu programu odbytego stażu.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.08.2012 r. w sprawie przekazania -przejęcia obowiązków służbowych oraz agend księgowych związanych z prowadzeniem kasy w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.07.2012 r. w sprawie odbioru robót „Odbudowa i budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Chojna - Leśnictwie Rynica, zadanie nr 10-05-01 realizowane w ramach projektu „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz

DECYZJA Nr 6/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na III kwartał 2012r.

ANEKS NR 3/2012

do Zarządzenia Nr 9/2012 r Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.05.2012 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej składników majątkowych.

ANEKS NR 2/2012

do Zarządzenia Nr 9/2012 r Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.05.2012 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej składników majątkowych.

ANEKS NR 1/2012

do Zarządzenia Nr 9/2012 r Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.05.2012 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej składników majątkowych.

DECYZJA Nr 04/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania zespołu do wdrożenia Centralnej Kartoteki Klientów PGL LP.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zasad planowania i wykonania ogrodzeń upraw leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.05.2012 r. w sprawie opłat za sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej i trofeów łowieckich w Ośrodku Hodowli Zwierzyny 274 Nadleśnictwa Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 9/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.05.2012 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ANEKS NR 1/2012

do Decyzji Nr 4/2011 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 10.05.2010 r. w sprawie świadczenia usług przez osoby prywatne lub dodatkowe świadczenia przez pracowników Lasów Państwowych w zakresie organizacji myśliwskich imprez dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

ANEKS NR 1/2012

do Zarządzenia Nr 8/2012 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.04.2012 r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Lisie Pole.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.04.2012 r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Lisie Pole

DECYZJA Nr 03/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na II kwartał 2012 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.04.2012 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w nadleśnictwie broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego.

DECYZJA Nr 02/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 14.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 14.03.2012 r. w sprawie odpłatności za dyżury domowe pełnione przez Służbę Leśną w okresie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2012 ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 ZARZĄDZENIE Nr 3/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 10.02.2012 r. w sprawie przekazania - przejęcia obowiązków służbowych oraz agend Starszego Strażnika Leśnego.

ANEKS NR 1 do Zarządzenia Nr 7/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.09.2008 r. w sprawie powołania Komisji do ustalania norm zakładowych zużycia paliw.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.02.2012 r. w sprawie doraźnej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych.

DECYZJA Nr 01/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na I kwartał 2012 roku.

ZARZĄDZENIA I DECYZJE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOJNA - 2011 ROK

ANEKS NR 1 z dnia 30.12.2011r. do Zarządzenia Nr 14/2010 z dnia 01.09.2010r.

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Chojna.

DECYZJA Nr 10/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.12..2011 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia prac związanych ze sprzedażą drewna w

PLD,e-drewno.

DECYZJA Nr 9/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 19.12.2011 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu prac związanych z przekazywaniem lasu, gruntów i pozostałych składników majątku wraz z dokumentacja pomiędzy leśnictwami, zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 15 grudnia 2011 roku,
w sprawie zmian w podziale administracyjnym Nadleśnictwa Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 15.12.2011 r. w sprawie zmian w podziale administracyjnym Nadleśnictwa Chojna.

ANEKS NR 1 /2011

Do Zarządzenia Nr 14/2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 10.10.2011 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 02.11.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, których wartość nie przekracza w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 02.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.  

ZARZĄDZENIE Nr 15/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 02.11..2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, których wartość jest równa lub przekracza w złotych równowartość kwotę 14 000 euro.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 10.10..2011 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

DECYZJA Nr 8/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na IV kwartał 2011 roku.

DECYZJA Nr 7/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.09.2011 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 14.09..2011 r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu programu odbytego stażu.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.08..2011 r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Rynica.

ANEKS NR 1 /2011

Do Zarządzenia Nr 2A/2005 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.01.2005r. w sprawie kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 22.07.2011 r. w sprawie przekazania - przejęcia obowiązków służbowych oraz agend księgowych związanych z prowadzeniem kasy w Nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 10/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 14.07.2011 r. w sprawie przekazania - przejęcia obowiązków służbowych oraz agend Specjalisty Służby Leśnej
ds. Administracyjno - Gospodarczych w nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 14.07.2011 r. w sprawie przekazania - przejęcia obowiązków służbowych oraz agend Specjalisty ds. pracowniczych
w nadleśnictwie Chojna

DECYZJA Nr 6/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 12.07.2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na III kwartał 2011 roku.

ANEKS NR 1 /2011

Do Zarządzenia Nr 8/2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.05.2011r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.05.2011 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 26.05.2011 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania reklamacji na surowiec drzewny.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.05.2011 r. w sprawie przekazania - przejęcia obowiązków służbowych oraz agent Starszego Strażnika Leśnego
w Nadleśnictwie Chojna.

DECYZJA Nr 4/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 10.05.2011 r. w sprawie świadczenia usług przez osoby prywatne lub dodatkowo świadczone przez pracowników Lasów Państwowych w zakresie organizacji myśliwskich imprez dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

DECYZJA Nr 3/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na II kwartał 2011 roku.

 

DECYZJA Nr 2/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.03.2011 r. w sprawie odpłatności za dyżury domowe pełnione przez Służbę Leśną w okresie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.01.2011 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących pracownikom zatrudnionym w Nadleśnictwie Chojna
na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.01.2011 r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia warunków oraz zasad sprzedaży detalicznej produktów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy użyciu drukarek rejestrujących i kas rejestrujących zainstalowanych w punktach sprzedaży Nadleśnictwa Chojna

DECYZJA Nr1/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno na I kwartał 2011 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2011

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu programu odbytego stażu.

ZARZĄDZENIA I DECYZJE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOJNA - 2010 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 19/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 1.12..2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania informacji przez Nadleśnictwo Chojna w ramach Biuletynu Informacji Publicznej.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.10..2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny produkcji szkółkarskiej

ZARZĄDZENIE Nr 17/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.10.2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny udatności upraw.

DECYZJA Nr13/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.10.2010 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 22.09..2010 r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu programu odbytego stażu.

DECYZJA Nr12/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10.2010 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż.

DECYZJA Nr11/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10..2010 r. w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych

ZARZĄDZENIE Nr 14/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna w sprawie regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 13/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 26.08.2010 r. w sprawie opłat za sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej i trofeów łowieckich w Ośrodka Hodowli Zwierzyny 274 Nadleśnictwa Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 12/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.08.2010 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych

ZARZĄDZENIE Nr 11/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 12.08.2010r. w sprawie regulaminu udzielania i ewidencjonowania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 € (euro).

DECYZJA Nr10/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 23.07.2010 r. w sprawie zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego do firmy KLENK HOLZ.AG, Eugen-Klenk-Strasse 2-4,74420 Oberrot.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 08.02.2010 r. w sprawie zasad ustalania czynszów za najem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych należących do zasobów lokalowych Nadleśnictwa Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 05.07.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, których wartość jest równa lub przekracza równowartość 14 000€ (euro).

DECYZJA Nr 9/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 05.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno.

ANEKS NR 2 /2010

Do Zarządzenia Nr 8/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.06.2010r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ANEKS NR 1 /2010

Do Zarządzenia Nr 8/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.06.2010r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.06.2010 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 17.05.2010 r. w sprawie doraźnej inwentaryzacji składników majątkowych.

DECYZJA Nr 8/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 12.05.2010 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia prac związanych ze sprzedażą drewna w PLD, aplikacji e-drewno oraz e-drewno - systemowe w Nadleśnictwie Chojna.

DECYZJA Nr 7/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.05.2010 r. w sprawie świadczenia usług przez osoby prywatne lub dodatkowo świadczone przez pracowników Lasów Państwowych w zakresie organizacji myśliwskich imprez dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

DECYZJA Nr 6/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 18.04.2010 r. w sprawie sporządzania Szacunków Brakarskich na 2011 r.

DECYZJA Nr 5/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 12.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.03.2010 r. dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych.

DECYZJA Nr 4/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.03.2010 r. w sprawie odpłatności za dyżury domowe pełnione przez Służbę Leśną w okresie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych.

DECYZJA Nr 3/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 1.03.2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 08.02.2010 r. w sprawie zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego przeznaczonego do firmy XXXXX

ZARZĄDZENIE Nr 3/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.01.2010 r. w sprawie zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego przeznaczonego do

firmy XXXXX

ZARZĄDZENIE Nr 2/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.01.2010 r. w sprawie zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego przeznaczonego do

firmy XXXXX

ZARZĄDZENIE Nr 1/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.01.2010 r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych.

DECYZJA Nr 2/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno .

DECYZJA Nr 1/2010

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż .

 

ZARZĄDZENIA I DECYZJE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOJNA - 2009 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 19/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.12.2009 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru nowo nabytych oraz przyjętych z inwestycji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.12.2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników upoważnionych do pobierania zaliczek oraz trybu pobierania i rozliczania zaliczek pobranych

ZARZĄDZENIE Nr 17/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.12.2009 r. w sprawie gospodarowania materiałami

DECYZJA Nr 10/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.12.2009 r. w sprawie monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych

ANEKS NR 1 /2009

Do Zarządzenia Nr 6a/2004 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.09.2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 28.12.2009 r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Lisie Pole.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.12.2009 r. w sprawie zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego przeznaczonego do firmy XXXXX

ANEKS NR 1 /2009

Do Decyzji Nr 8/2009 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.10.2009r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.11.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, których wartość jest równa lub przekracza równowartość 14000 € (euro)

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 20.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjno - Likwidacyjnej przy Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.10.2009 r. w sprawie zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego przeznaczonego do

firmy XXXXX

DECYZJA Nr 9/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.10.2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż surowca drzewnego w aplikacji
e-drewno systemowe i e-drewno w Nadleśnictwie Chojna.

DECYZJA Nr 8/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno.

DECYZJA Nr 7/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10.2009 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż.

DECYZJA Nr 6/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.09.2009 r. w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10.2009 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

DECYZJA Nr 5/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.07.2009 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenie wiedzy z zakresu programu odbytego stażu.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.06.2009 r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Piasecznik.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.06.2009 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ANEKS NR 1 /2009

Do Zarządzenia Nr 1/2009 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 20.01.2009r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych
w celach służbowych.

DECYZJA Nr 4/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 20.05.2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż surowca drzewnego w aplikacji
e-drewno oraz w procedurze negocjacji handlowych w Nadleśnictwie Chojna.

DECYZJA Nr 3A/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.04.2009 r. w sprawie sporządzania Szacunków Brakarskich na 2010r.

DECYZJA Nr 3/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno.

ANEKS NR 1 /2009

Do Decyzji Nr 1/2009 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.01.2009r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.02.2009 r. w sprawie przeprowadzenia nadzwyczajnej inwentaryzacji drewna w Leśnictwie Grabowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.02.2009 r. w sprawie przeprowadzenia nadzwyczajnej inwentaryzacji drewna w Leśnictwie Łukowice

ZARZĄDZENIE Nr 3/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 29.01.2009 r. w sprawie w sprawie powołania komisji socjalnej przy Nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.03.2009 r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

DECYZJA Nr 2/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.01.2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż surowca drzewnego w aplikacji
e-drewno w Nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 1/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 20.01.2009 r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych.

DECYZJA Nr 1/2009

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.01.2009 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno.

ZARZĄDZENIA I DECYZJE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOJNA - 2008 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 11/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.12.2008r. w sprawie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych 274 Nadleśnictwa Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.12.2008r. w sprawie wykazu osób uprawnionych do reprezentowania Nadleśnictwa przy szacowaniu szkód
w uprawach rolnych na terenie OHZ 274.

ANEKS NR 1 /2008

Do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna Nr. 9/2008 w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych z dnia 2008.09.30

DECYZJA Nr 7/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10.2008r. w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż.

DECYZJA Nr 6/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10.2008r. w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30.09.2008r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 12.09.2008r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu programu odbytego stażu.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.09.2008r. w sprawie powołania Komisji do ustalania norm zakładowych zużycia paliw w pojazdach samochodowych.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.08.2008r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Lisie Pole

DECYZJA Nr 5/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia negocjacji umów sprzedaży drewna zawartych na 2008 rok w wyniku rokowań internetowych dla odbiorców posiadających umowę kupna - sprzedaży podpisaną przez Nadleśnictwo.

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie odpłatności za dyżury domowe pełnione w okresie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych. DECYZJA Nr 4/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż surowca drzewnego w aplikacji e- drewno w Nadleśnictwie Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 4/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 16.06.2008r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Rynica

ZARZĄDZENIE Nr 3/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 02.06.2008r.w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych

DECYZJA Nr 3/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 19 maja 2008r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia negocjacji umów sprzedaży drewna zawartych na 2008r.
w wyniku rokowań internetowych dla odbiorców posiadających umowę kupna - sprzedaży podpisaną przez Nadleśnictwo.

ANEKS NR 1 /2008

Do zarządzenia Nr 1/2008 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie zasad ustalenia limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia kryptonimów radiotelefonów

DECYZJA Nr 2/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego

ZARZĄDZENIE Nr 1/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.01.2008r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych .

DECYZJA Nr 1/2008

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.01.2008r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno.

ZARZĄDZENIA I DECYZJE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CHOJNA - 2007 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 17/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 05.12.2007r. w sprawie zasad szkolenia pracowników Nadleśnictwa Chojna z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

ZARZĄDZENIE Nr 16/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 03.12.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postepowań udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, których wartość przekracza równowartość 14000 euro

ZARZĄDZENIE Nr 15/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 09.11.2007r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 11.10.2007r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

DECYZJA Nr 5/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 15.10.2007r. dotycząca Zarządzenia Nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
7 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania na terenie Lasów Państwowych w jesiennych poszukiwaniach szkodników pierwotnych sosny metody 10 powierzchni próbnych.

DECYZJA Nr 4/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 01.10.2007r. w sprawie wyznaczenia opiekuna dla absolwenta odbywającego staż.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 14.09.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 ZARZĄDZENIE Nr 12/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia14.09.2007r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu programu

Odbytego stażu.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.09.2007r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ogłoszonego przetargu ograniczonego
w miesiącu wrześniu 2007r.

DECYZJA Nr 3/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 13.08.2007r. w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia renegocjacji umów sprzedaży drewna, zawartych na rok 2007 w wyniku rokowań internetowych dla odbiorców posiadających umowę kupna -sprzedaży podpisaną przez Nadleśnictwo.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.07.2007r. dotyczące obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 13.07.2007r. - dostępne są na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 8/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 04.07.2007r. - dostępne są na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 02.07.2007r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Łukowice.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 28.06.2007r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
w Nadleśnictwie Chojna.

ZARZĄDZENIE NR 5/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25.05.2007r. - dostępne są na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 4/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 31.05.2007r. w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2007

Nadleśniczego nadleśnictwa Chojna z dnia 19.04.2007r. w sprawie przeprowadzenia nadzwyczajnej inwentaryzacji drewna w Leśnictwie Łukowice.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 21.03.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

DECYZJA Nr 2/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 14 marca 2007r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego

ANEKS Nr 1 z dnia 27.02.2007 roku

do Zarządzenia Nr 1/2007 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie zasad ustalania limitu kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych
w celach służbowych.

DECYZJA Nr 1/2007

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno.

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostepnienie informacji pobierz
      Wniosek o udostepnienie informacji pobierz
      Zarządzenia i decyzje pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sylwan Barcz
Data modyfikacji: 2018/01/29 14:02:15
Redaktor zatwierdzający: Sylwan Barcz
Wprowadzający: Ewa Wysocka