Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Chojna >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Nadleśnictwo Chojna podlega kontrolom:

zewnętrznym - prowadzonym przez uprawnione podmioty

wewnętrznym - prowadzonym przez jednostki nadrzędne

(Informacje zostały opracowane na podstawie wpisów w "Książce kontroli")

 Wyniki z przeprowadzonych kontroli dostępne na Wniosek o udostępnienie informacji.

 Wszelkie informacje publiczne nie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na Wniosek o udostepnienie informacji.

Lp

Rok

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Okres trwania kontroli

Tematyka kontroli

 

2005

DGLP (SZ.R.I.)

14.09.-09.12.2005r.

Kontrola kompleksowa

1

2006

RDLP Szczecin

10.02.2006r.

Kontrola kwitów wywozowych i rotacji drewna

2

Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie

14.06.2006r.

Kontrola problemowa

3

RDLP Szczecin

10.07.2006r.

Kontrola rozliczenia dotacji budżetu państwa na realizację zabiegów ochronnych w rezerwacie przyrody „Olszyna Żródliskowa pod Lubichowem Dolnym”

4

RDLP Szczecin

14.07.2006r.

Kontrola szacunków brakarskich

5

DGLP

17.07.-20.07.2006r.

Audyt SILP

6

ZOL Szczecinek

10.10.-12.10.2006

Lustracja drzewostanów

7

RDLP Szczecin

15.11.-17.11.2006r.

Funkcjonowanie posterunku Straży Leśnej oraz ochrona majątku Skarbu Państwa

8

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

RDLP Szczecin

20.11.2006r.

Kontrola problemowa

1

2007

RDLP Szczecin

25.05.2007

Ewidencja drewna w l-ctwie Łukowice

2

RDLP Szczecin

12,15,21.29 .06.2007

Kontrola szacunków brakarskich na 2008r.

3

RDLP Szczecin

24.07.2007

Kontrola problemowa

4

RDLP Szczecin

  07.08.2007

Kontrola problemowa

5

BUL Gorzów Wlkp

08.08.2007

Kontrola weryfikacji stanowisk żółwia błotnego

6

RDLP Szczecin

05.09.2007

Kontrola problemowa

7

RDLP Szczecin

11.09.2007

Kontrola dzierżaw

8

RDLP Szczecin

04.10.2007

Kontrola udatności upraw

9

Biuro Nasiennictwa Leśnego

 RDLP Szczecin

18.10.2007

Kontrola bazy nasiennej

10

RDLP Szczecin

07.11.2007

Kontrola ochrony fauny

11

RDLP Szczecin

16.11.2007

Kontrola kosztów szkółki gosp.

12

RDLP Szczecin

12.12.2007

Kontrola stanu prac nad małą retencją

1

2008

RDLP Szczecin

15.01.2008

Kontrola wykonania  zadań z hodowli lasu

2

RDLP Szczecin

29.01.2008

Kontrola problemowa

z zakresu stanu posiadania

3

SGS Polska

11.06.2008

Zgodność gosp. leśnej z zasad. FSC

4

RDLP Szczecin

11.06.2008

Zgodność gosp. leśnej z zasad. FSC

5

RDLP Szczecin

01.07.2008

Kontrola z zakresu UKS

6

ZUS

04-05.08.2008

Kontrola sprawdzająca

7

RDLP Szczecin

13.08.2008

Kontrola problemowa z zakresu zagospodarowania turystycznego

8

RDLP Szczecin

19.08.2008

Kontrola problemowa

 z zakresu ochrony przyrody

9

CUS Szczecin

20.08.2008

Kontrola  projektu:

 Odra 2006 – Dolina Świergotki

10

RDLP Szczecin

15.09.2008

Weryfikacja planu na 2009

11

RDLP Szczecin

14.11.2008

Kontrola problemowa z zakresu

zagospodarowania szkółek leśnych

12

RDLP Szczecin

25-28.11.2008

Kontrola problemowa z zakresu BHP

13

PPIS Gryfino

19.12.2008

Kontrola sprawozdawczości

1

2009

RDLP Szczecin

29.01.2009

Kontrola problemowa z zakresu

pozyskania i sprzedaży surowca drzewnego

2

RDLP Szczecin

12-16.02.2009

Kontrola doraźna

3

RDLP Szczecin

17-18.02.2009

Kontrola doraźna

4

RDOŚ Szczecin

26.02.2009

Kontrola problemowa

 z zakresu ochrony przyrody

5

RDLP Szczecin

26.02.2009

Kontrola problemowa

 z zakresu ochrony przyrody

6

RDLP Szczecin

23.03.2009

Kontrola problemowa

z zakresu szkółkarstwa

7

DGLP

23-29.04.2009

Kontrola doraźna

8

RDLP Szczecin

15.05.2009

Kontrola problemowa

z zakresu nasiennictwa i selekcji

9

RDLP Szczecin

24-25.06.2009

Kontrola problemowa

z zakresu ochrony lasu

10

ZOL

16.07.2009

Kontrola problemowa

 z zakresu ochrony lasu

11

RDLP Szczecin

23.09.2009

Kontrola problemowa

z zakresu hodowli lasu

12

RDLP Szczecin

09.10.2009

Kontrola problemowa

z zakresu finansów

13

RDLP Szczecin

27.11.2009

Kontrola doraźna

z zakresu realizacji inwestycji 

14

RDLP Szczecin

04.11.2009

Kontrola problemowa

z zakresu selekcji i nasiennictwa

15

RDLP Szczecin

29.12.2009

Kontrola doraźna

1

2010

RDLP Szczecin

18-19.01.2010

Kontrola doraźna

z zakresu sprzedaży drewna

2

KBR

26.01-9.02.2010

Kontrola z zakresu finansów

3

RDLP Szczecin

08.07.2010

Kontrola z zakresu ochrony przyrody

-przegląd rezerwatów

4

RDLP Szczecin

29.07.2010

Kontrola z zakresu

organizacji i kadr

5

RDLP Szczecin

26.08.2010

Kontrola problemowa z zakresu szkółkarstwa

6

RDLP Szczecin

30.09.2010

Kontrola z zakresu informatyki

7

DGLP

28.10.2010

Kontrola problemowa poprawności sporządzania wykazów zbędnej substancji mieszkaniowej

1

2011

RDLP Szczecin

21.01.2011

Kontrola problemowa z zakresu ochrony przyrody

2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

10.03.2011

Kontrola problemowa

3

DGLP

04-06.06.2011

Kontrola problemowa z zakresu projektów retencji nizinnej

4

RDLP

22.07.2011

Kontrola problemowa z zakresu przebudowy drzewostanów, pielęgnacja upraw

5

RDLP

02-05.08.2011

Kontrola ekonomicznej efektywności gospod. OHZ

6

RDLP

13.09.2011

Przegląd rezerwatów „ Dolina Świergotki”, „Dąbrowa Krzymowska”

7

RDOŚ

13.10.2011

Lustracja terenowa rezerwatów

8

NIK

13.10.2011

1

2012

RDLP

13.02.2012

Kontrola doraźna z zakresu ochrony lasu

2

RDLP

11.05.2012

Kontrola robót budowlanych

3

DGLP

14.05.2012

Kontrola problemowa OHZ

4

RDLP

31.08.2012

Kontrola problemowa

5

RDLP

02.10.2012

Kontrola problemowa z zakresu

 nasiennictwa i szkółkarstwa

6

RDLP

03.-04.10.2012

Kontrola problemowa z zakresu projektów retencji nizinnej

7

RDLP

22.10.2012

Kontrola robót budowlanych

8

RDLP

29.10.2012

Kontrola robót budowlanych

9

ZUS o/Szczecin

16.11.2012

Kontrola doraźna

10

DGLP

14.12.2012

Kontrola doraźna

1

2013

DGLP

09.01–15.01.2013

Kontrola doraźna

w zakresie określonym w anonimowej skardze, która wpłynęła do DGLP w formie elektronicznej.

 

RDLP

19-21.02.2013

 

2

RDLP

15.04-17.04.2013

Kontrola doraźna

dot. robót budowlanych

3

RDLP

24.04-26.04.2013

Kontrola doraźna z zakresu selekcji

4

RDLP

10.05.2013

Kontrola doraźna

Dotycząca nasiennictwa i selekcji

5

RDLP

13.05.2013

Kontrola robót budowlanych

6

PSS-E w Gryfinie

06.06.2013

Kontrola doraźna

dot. choroby zawodowej

7

RDLP

10.06.12.07.2013

Kontrola problemowa

w zakresie efektywności funkcjonowania wybranych OHZ LP

8

RDLP

17.06-21.06.2013

Kontrola problemowa

Ocena prawidłowości działań związanych z planowaniem i wykonywaniem pozyskania surowca drzewnego oraz ocena prawidłowości przestrzegania w kontrolowanym okresie zasad sprzedaży surowca drzewnego.

9

RDLP

19.06-20.06.2013

Kontrola doraźna

z zakresu realizacji projektu MRN

10

RDLP

27.06-28.06.2013

Kontrola problemowa

z zakresu ppoż

11

RDLP

29.07.2013

Kontrola robót budowlanych

12

RDLP

13.08.2013

Kontrola robót budowlanych

13

RDLP

22.10.2013

Kontrola doraźna

dot. szkółkarstwa leśnego

14

ZOL

04.12-04.12.2013

Ocena stanu sanitarnego lasu

15

RDLP

20.12- 31.12.2013

Kontrola okresowa

1

2014

RDLP

07.01- 04.08.2014

Kontrola okresowa

2

RDLP

27.02-28.02.2014

Kontrola doraźna

zamówień publicznych

3

PINB w Gryfinie

11.07.2014

Kontrola utrzymania

infrastruktury leśnej

4

RDLP

21.08.2014

Kontrola doraźna

Drogi leśne

5

RDLP

21-23.10.2014

Kontrola problemowa

Ochrona lasu przed zwierzyną

6

RDLP

12.11.2014

Kontrola doraźna

Przygotowanie gleby wyk. przez ZSLP

7

RDLP

11.12.2014

Likwidacja

szkody ogniowej budynku gospodarczego

1

2015

RDLP

24-27.03.2015

Kontrola ewidencji

budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

2

RDLP

28-29.10.2015

Kontrola problemowa

Z zakresu odnowień i zalesień

3

RDLP

30.12.2015

Kontrola doraźna

Kancelarii niejawnej

1

2016

RDLP

- 01.02.2016

Kontrola sprawdzająca

2

DGLP

21 – 24.03.2016

Kontrola doraźna

3

PPIS Gryfino

02.06.2016

Kontrola doraźna

Miejsc Postojowych

4

RDLP

16 – 17.06.2016

Kontrola doraźna

5

RDLP

11 – 12.10.2016

Kontrola prawidłowości procesu inwestycji obiektów inwestycji obiektów kubaturowych

6

RDLP

28 – 30.11.2016

Kontrola problemowa

z zakresu ochrony lasu i gospodarki łowieckiej

7

RDLP

19.12.2016

Kontrola problemowa

z zakresu ochrony przyrody

1

2017

RDLP

30.01-22.02.2017

Kontrola problemowa

 z zakresu oceny zagospodarowania i wykorzystania gruntów rolnych

2

RDLP

09 – 23.05.2017

Kontrola problemowa

z zakresu zamówień publicznych

3

DGLP

05 – 23.06.2017

Kontrola doraźna

dotycząca wydzierżawiania gruntów rolnych

Pliki do pobrania:
      Opłaty za udostępnienie informacji pobierz
      Opłaty za udostepnienie informacji pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sylwan Barcz
Data modyfikacji: 2017/08/10 07:40:06
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: Ewa Wysocka