Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Choszczno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Choszczno >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

Nadleśniczy, a w czasie nieobecności nadleśniczego pracownik zastępujący nadleśniczego, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 1400 do godz. 1600.


Zakresy spraw, właściwe dla poszczególnych działów, znajdują się na wykazie kontaktów do biura nadleśnictwa w zakładce „Dane teleadresowe”. Wszystkie sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Osoby zainteresowane zakupem drewna proszone są o kontakt telefoniczny z Panem Przemysławem Jaworskim – Starszym Specjalistą Służby Leśnej. Warunki sprzedaży drewna i użytków ubocznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (do pobrania u dołu strony).


Miejscem sprzedaży detalicznej sadzonek na rzecz indywidualnych odbiorców nieprowadzących działalności gospodarczej jest Szkółka Gospodarcza w Płotnie, 73-260 Pełczyce. Sprzedaż prowadzona jest w każdy wtorek i czwartek w godzinach 700-1200. Osoby zainteresowane zakupem sadzonek proszone są o kontakt telefoniczny z Panem Henrykiem Drzewieckim - Leśniczym Szkółkarzem lub Panią Ireną Major – Starszym Specjalistą Służby Leśnej.


W Nadleśnictwie Choszczno funkcjonuje składnica akt w oparciu o Zarządzenie nr 66 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.11.2014r. Dokumenty z archiwum udostępniane są na wniosek (do pobrania poniżej), z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów. Do najczęściej udostępnianych dokumentów należą: świadectwa pracy, świadectwa pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7. Informacji tych udziela Pani Zofia Paszko-Specjalista ds. Pracowniczych.


W Nadleśnictwie Choszczno możliwe jest uzyskanie informacji na temat dzierżaw gruntów, sprzedaży gruntów, udostępniania gruntów do celów projektowych i stawek za dzierżawę. Informacji udziela Pani Dagmara Haręźlak - Starszy Specjalista Służby Leśnej i Pani Genowefa Gibert - Starszy Specjalista ds. Adminstracyjno-Gospodarczych.


Bieżących informacji dotyczących stanu zdrowotnego lasu (szkody od owadów, zwierzyny łownej, czynników atmosferycznych) udziela Pani Ewelina Ciepłuch-Mastalerz – Starszy Specjalista Służby Leśnej.


Informacji dotyczących łowiectwa, między innymi kwestie postępowania ze znalezioną zwierzyną ranną, martwą udziela Pan Marek Szczerba – Zastępca Nadleśniczego.


Działalność edukacyjna polegająca między innymi na: spotkaniach z leśnikami w salach szkolnych, zajęciach terenowych, prelekcjach, pogadankach, wykładach, konkursach, akcjach i imprezach okolicznościowych prowadzona jest przez Panią Dagmarę Haręźlak – Starszy Specjalista Służby Leśnej. Edukacja w nadleśnictwie prowadzona jest po wcześniejszym ustaleniu (telefonicznym, pisemnym) terminów.


Osobą upoważnioną do kontaktu z mediami jest Pan Marek Szczerba – Zastępca Nadleśniczego nr tel. +48 95 765 70 06 wew.*211.

Pliki do pobrania:
       Wniosek o udostępnienie danych pobierz
       Opłaty za udostępnienie informacji pobierz
       Warunki sprzedaży drewna i użytków ubocznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Jacek Gid
Data modyfikacji: 2018/03/08 11:38:00
Redaktor zatwierdzający: Jan Janas
Wprowadzający: Jan Janas