Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dębno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dębno >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku:

 

1.    Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa

2.    Program ochrony przyrody dla nadleśnictwa stanowiący integralną część planu urządzenia lasu

3.    Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko

 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, powyższe informacje udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku:

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku pobierz
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku pobierz
      Cennik opłat za udostępnianie informacji o środowisku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Cezary Augustyniak
Data modyfikacji: 2015/03/11 14:03:19
Redaktor zatwierdzający: Marcin.Bogusławski
Wprowadzający: Małgorzata Dalke - Świderska