Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dobrzany

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dobrzany >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania [>>]

Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP jest udostępniana na wniosek.

Wniosek musi zawierać co najmniej określenie o jaką informację chodzi, określenie formy dostarczenia w/w oraz do kogo i gdzie ma zostać skierowana odpowiedź.

Poniżej załączamy plik z formularzem wniosku, z którego można skorzystać. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Nadleśnictwo Dobrzany pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż.Kazimierz Pawłowski
Data modyfikacji: 2010/11/30 08:33:37
Redaktor zatwierdzający: Jarosław Zygała
Wprowadzający: Ewelina Kawa