Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dobrzany

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dobrzany >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

   Informacje zawarte na tych stronach dotyczą Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Dobrzany na okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011  do dnia 31.12.2020 r.

 

 Przewidziany w art. 18 Ustawy o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami) plan urządzana lasu jest podstawowym dokumentem  określającym zasady gospodarki leśnej. 

 

Składa się z następujących części:

- danych inwentaryzacyjnych

- analizy gospodarki leśnej w minionym okresie

- programu ochrony przyrody

- właściwej planistycznej.

 

Plan urządzania lasu sporządza się na 10 lat, według stanu na 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu.  

  

Oryginał części opisowej Planu Urządzania Lasu znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa - Dział Techniczny , gdzie może być udostępniony do wglądu na wniosek.

 

Osoba odpowiedzialna za treść: inż.Kazimierz Pawłowski
Data modyfikacji: 2012/10/16 12:49:23
Redaktor zatwierdzający: Jarosław Zygała
Wprowadzający: Ewelina Kawa