Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dobrzany

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dobrzany >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DOBRZANY ROK 2007

ZARZĄDZENIE Nr 1/2007 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzany z dnia 23.01.2007 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za deputat opałowy w 2007 r.  Znak: N-33-1/07

ZARZĄDZENIE Nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzany z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie wdrożenia nowej wersji strony wyodrębnionej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Dobrzany w ramach Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych. Znak:ZG-013-1/07

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2007 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzany z dnia 07 marca 2007 r w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów oraz infrastruktury Nadleśnictwa Znak: N-021-3/07

ZARZĄDZENIE Nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzany z dnia 22.03.2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Lublino . znak sprawy : N-37-4/07

Zarządzenie Nr 5 z dnia 28.03.2007 r. w sprawie przeprowadzenia w leśnictwie Lublino inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Znak: N-37-5/07

ANEKS nr 1  z dnia 20.02.2007 r. do Zarządzenia Nr 3 /2003 w sprawie ustalenia cen sadzonek na 2007 r.

Zarządzenie Nr 6 z dnia 15.06.2007 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej.  Znak : N -37-06/07

Zarządzenie Nr 7 z dnia 15.06.2007 r. w sprawie powolania Zakladowej Komisji Inwentaryzacyjnej. Znak : N-37-07/07

Zarządzenie Nr 8 z dnia 20.06.2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji artykulów ścislego zarachowania. N-37-08/07

Zarządzenie Nr 9 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej ,do udzielania zamówień publicznych.

Znak spr. N-0151-9/07

Zarządzenie Nr 10 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane,dostawy i uslugi. Znak spr.N-0151-10/07

Zarzadzenie Nr 11 z dnia 28.09.2007r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej. Znak: N- 0151-11/07

Zarządzenie Nr 12 z dnia 22.11.2007 r. w sprawie ustalenia cen choinek w sprzedaży detalicznej. Znak : N- 355-4/07

Decyzja nr 1/2007 z dnia 02.01. 2007r w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nabywcy.

Decyzja nr 1A/2007 z dnia 02.01. 2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży drewna

Aneks nr 1 do Decyzji nr 1/2007  z dnia 10.01.2007r.

Aneks nr 2 do Decyzji nr1/2007 z dnia 16.02.2007r.

Decyzja nr 2/2007 z dnia 02.01.2007r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nadleśnictwa.

Aneks nr 1 do Decyzji nr 2/2007 z dnia 01.03.2007r.

Decyzja nr 3/2007 z dnia 15.01.2007r. w sprawie ustalenia cen na drewno nie objęte sprzedażą internetową i detaliczną.

Decyzja nr 4/2007 z dnia 31.01.2007r. w sprawie stanu siły wyższej o lokalnym znaczeniu, związanej ze szkodami w drzewostanie, jakie wystąpiły w następstwie wiatrów huraganowych w dniach 22-23 i 28-29 stycznia 2007r.

Aneks nr 1 do Zarządzenia 3/2003 z dnia 20.02.2007r. w sprawie ustalenia cen sadzonek na 2007r.

Decyzja nr 6/2007 z dnia 10.08.2007r w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadz. renegocjacji umów sprzedaży drewna, zawartych na 2007rw wyniku rokowań internetowych dla odbiorców posiadających umowę kupna-sprzedaży podpisaną na szczeblu RDLP.

 

ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DOBRZANY ROK 2008

 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 18.01.2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za deputat opalowy w 2008 r. Znak : N-33-1/08

Zarządzenie Nr 2 z dnia 18.01.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami Skarbu Państwa,pozostającymi w zarządzie Nadleśnictwa Dobrzany,  w  zakresie ich udostępniania. Znak : Z-2126-1/08  

Zarządzenie Nr 3 z dnia 18.01.2008 r. w sprawie metod wyceny aktywów i pasywów, zasad ustalania wyniku finansowego oraz stosowania uproszczeń w ewidencji .  Znak : N-021-3/08

Zarządzenie Nr 4 z dnia 14.03.2008 r. w sprawie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie p.poż. lasu przed pożarami. Znak : SA-2514-4/08

Zarządzenie Nr 5 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej.  Znak : N-37-5/08

Zarzadzenie Nr 6 z dnia 16.06.2008 r. w sprawie powolania Zakladowej Komisji Inwentaryzacyjnej.  Znak : N-37-6/08

Zarządzenie Nr 7 z dnia 18.06.2008 r. w sprawie ustalania zasad obliczania pracochłonności prac pielęgnacyjnych.

Zarządzenie Nr 8 z dnia 08.12.2008 r. w sprawie ustalenia cen choinek w sprzedaży detalicznej. Znak : N-355-2/08

Decyzja nr 1/2008 z dnia 02.01.2008r w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nadleśnictwa.

Decyzja nr 2/2008 z dnia 08.01.2008r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nabywcy.

Aneks nr 1/2008 do Zarządzenia nr 3/2003 z dnia 18.02.2008r. w sprawie ustalenia cen sadzonek na 2008r.

Decyzja nr 3/2008 z dnia 20.05.2008r. w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji umów sprzedaży drewna, zawartych na 2008r w wyniku rokowań internetowych dla odbiorców posiadających umowę kupna- sprzedaży podpisaną na szczeblu N-ctwa.

Decyzja nr 4/2008  w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do spraw sprzedaży drewna.

Aneks nr 1 z dnia 20.11.2008r - do Regulaminu Pracy w sprawie czasu pracy w 2009r.

 

ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DOBRZANY ROK 2009

 

Zarządzenie Nr 1  z dnia 22.01.2009 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za deputat opałowy w 2009 roku. Znak : N -33/330-6/09

Zarządzenie Nr 2 z dnia 22.01.2009 r. w sprawie egzekwowania zapisów dot.ochrony środowiska w umowach zawartych na świadczenie usług leśnych na terenie Nadlesnictwa Dobrzany.

Zarządzenie Nr 3 z dnia 20.03.2009 r. w sprawie prowadzenia akcji bezp. o ochronie p.poż. lasu. Znak : SA-2514-2/2009

Zarządzenie Nr 4 z dnia 17.02.2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej. Znak : N-37-4/09

Zarządzenie Nr 5 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Dlugie.  Znak Spr. N-37-5/09

 Zarządzenie Nr 6 z dnia 15.06.2009 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej.  Znak : N-37-6/09

Zarządzenie Nr 7 z dnia 15.06.2009 r. w sprawie powołania Zakladowej Komisji Inwentaryzacyjnej. Znak : N-37-7/09

Zarządzenie Nr 8 z dnia 26.08.2009 r. w sprawie przeprowadzenia w leśnictwie Dlugie inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej. Znak spr.N 37-8/09

Zarzadzenie Nr 9 z dnia 08.09.2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminów dla absolwentów średnich i wyższych  szkól odbywających staż w Nadleśnictwie Dobrzany . Znak : NP -1103-5/09 

Zarządzenie Nr 10 z dnia 18.11.2009 r. w sprawie ustalenia cen choinek w sprzedaży detalicznej. Znak : N-355-4/2009

Zarządzenie Nr 11 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów i ich kontroli wewnetrznej w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak : K-013-11/2009

Zarządzenie Nr 12 z dnia 30.12.2009 r.  w sprawie zasad  sprzedaży drewna z Nadleśnictwa Dobrzany. Znak : N-910-12/2009

Decyzja nr 1/2009 z dnia 18.02.2009r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nadleśnictwa.

Decyzja nr 2/2009 z dnia 18.02.2009r, w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nabywcy.

Aneksnr 1/2009 Zarządzenia nr 3/2003 z dnia 18.02.2009r. w sprawie ustalenia cen sadzonek na 2009r.

 Decyzja nr 3/2009  z dnia 04.05.2009 w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nadleśnictwa.

 Decyzja nr 4/2009 z dnia 04.05.2009r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nabywcy.

Decyzja nr 5 z dnia 07.05.2009r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego.

Decyzja nr 6/2009 z dnia 06.07.2009r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nadleśnictwa.

Decyzja nr 7/2009 z dnia 06.07.2009r, w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nabywcy.

Decyzja nr 8/2009 z dnia 13.10.2009r. w  sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nadleśnictwa.

Decyzja nr 9/2009 z dnia 13.10.2009r, w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nabywcy.

Decyzja nr 10/2009 z dnia 15.10.2009r. w sprawie przeprowadzenia oceny produkcji szkółkarskiej w nadleśnictwie Dobrzany.

Decyzja nr 11/2009 z dnia 22.12.2009r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego.

 

ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DOBRZANY ROK 2010

 

ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 18.01.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej. Znak spr.N-37-1/2010

ZARZĄDZENIE NR 2 z dnia 20.01.2010 r. w sprawie przeprowadzenia w leśnictwie Marianowo inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.  Znak spr. N-37-21/2010

ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 20.01.2010 r. w sprawie ustalenia cen sadzonek na 2010 rok dla rozliczeń między nadleśnictwami i na potrzeby własne . Znak spr. N-355-1/2010

ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia  20.01.2010 r. w sprawie ustalenia cen sadzonek na 2010 rok dla rozliczeń z odbiorcami poza Lasami Państwowymi. Znak spr. N-355/2/2010

 ZARZĄDZENIE NR 5 z dnia 25.01.2010 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za deputat opałowy w 2010 roku.

 Znak spr.N-33/330- 6/2010

ZARZĄDZENIE NR 6 z dnia 01.02.2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji szkód na poziomie lesnictw oraz cechowania pniaków pochodzących z legalnego pozyskania. 

ZARZĄDZENIE NR 7 z dnia 23.02.2010 r. w sprawie przeprowadzenia w leśnictwie Suchań inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Znak spr.N-37-7/2010   

ZARZĄDZENIE   NR 8 z dnia 15.03.2010r. w sprawie przeprowadzenia w leśnictwie Chociwel inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.               Znak spr.N-37-8/2010

 ZARZADZENIE NR 9 z dnia 15.03.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej.                                                                                                       Znak spr. N-37-9/2010

ZARZĄDZENIE NR 10 z dnia 23.03.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej.                                                                                                   Znak spr. N-37-10/2010

ZARZADZENIE NR 11 z dnia 13.04.2010 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak spr. k-361/11/2010

ZARZĄDZENIE NR 12 z dnia 23.04.2010r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zakładowego regulaminu Premiowania i Nagradzania w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak spr. K-361/12/2010

ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 10.06.2010r. w sprawie zasad zakupu, magazynowania, przechowywania i stosowania środków ochrony roślin i nawozów sztucznych w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak spr. N-0151-7251-13/2010

ZARZĄDZENIE NR 14 z dnia 11.06.2010r. w sprawie inwentaryzacji rocznej. Znak spr. N-37-14/10

ZARZĄDZENIE NR 15 z dnia 11.06.2010r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej. Znak spr. N-37-15/10

ZARZĄDZENIE NR 16 z dnia 06.07.2010r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Znak spr. SA-1750-29/10

ZARZĄDZENIE NR 17 z dnia 12.08.2010r. w sprawie zasad szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.                                          Znak spr. SA-130-1/2010

ZARZĄDZENIE NR 18 z dnia 13.08.2010 w sprawie strony wyodrębnionej Biuletynu Informacji Publicznej N-cywa Dobrzany w ramach Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Panstwowych Zn. spr: ZG-013/1/10

ZARZĄDZENIE NR 19 z dnia 27.09.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej. Znak spr: N-37-19/2010

ZARZĄDZENIE NR 20 z dnia 29.10.2010r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania corocznego przeglądu i kontroli obiektów przyrodniczczych prawnie chronionych oraz obiektów kultury materialnej będących w Zarządzie Nadleśnictwa Dobrzany. Zn.spr: ZG-732-20/2010

ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 29.10.2010r w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych planowanych i awaryjnych. Zn.spr:A-20-01/10

ZARZĄDZENIE NR 22 z dnia 17.11.2010r w sprawie wprowadzenia Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nadleśnictwa Dobrzany Zn. spr: Np.-170-1/2010

ZARZĄDZENIE NR 23 z dnia 17.11.2010 w sprawie Komisji Socjalnej Zn.spr:NP.-170-2/2010

ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 29.11.2010r. w sprawie planowania pracy Posterunku Straży Leśnej Nadlesnictwa Dobrzany Zn.spr: NS.-2501-1/2010

ZARZĄDZENIE NR 25 z dnia 01.12.2010 w sprawie ustalenia cen choinek w sprzedaży detalicznej . Zn.spr: N-355-4/2010

ZARZĄDZENIE NR 26 z dnia 30.12.2010r. w sprawie przeprowadzenia w leśnictwie Długie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.Zn.spr:N-37-26/2010

ZARZĄDZENIE NR 27 z dnia 13.12.2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego nadlesnictwa Dobrzany. Zn.spr: NP.-013-5/2010

ZARZĄDZENIE NR 28 z dnia 17.12.2010r. w sprawie zasad sprzedaży detalicznej przy użyciu kas rejestrujacych. Zn.spr: KF-310-1/2010

ZARZĄDZENIE NR 29 z dnia 28.12.2010r. w sprawie trybu przekazywania agend lesnictwa oraz stanowisk w biurze nadleśnictwa związanego z czasową absencją oraz zmianami kadrowymi. Zn. spr: N-0211-1/2010

ZARZĄDZENIE NR 30 z dnia 28.12.2010r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji bloczków mandatów karnych w Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Dobrzany. Zn.spr: NS.-2508-17/2010

ZARZĄDZENIE NR 31 z dnia 29.12.2010r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Dobrzany. Zn.spr:Z-90-1/2010

ZARZĄDZENIE NR 32 z dnia 29.12.2010r. w sprawie postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Decyzja nr 1/2010 z dnia 08.01.2010r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nadleśnictwa.

Decyzja nr 2/2010 z dnia 08.01.2010r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nabywcy.

Decyzja Nr 4/2010 z dnia 17.03.2010r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu przed pożarami. Zn.spr:SA-2514-2/10

Decyzja Nr 5/2010 z dnia 14.04.2010r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nadleśnictwa.

Decyzja Nr 6/2010 z dnia 14.04.2010r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nabywcy.

Decyzja Nr 7/2010 z dnia 27.04.2010r. w sprawie powołania Komisji ,,Programu Edukacji Lesnej" w Nadleśnictwie Dobrzany nalata 2011-2020" Zn.spr:733/3/2010

Decyzja Nr 8/2010 z dnia 21.05.2010r. w sprawie powołania zespołu roboczego d/s oceny stanu grodzeń upraw i młodników w N-ctwie Dobrzany.

Decyzja Nr 9/2010 z dnia 12.07.2010r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno. Zn.spr:N-3554-3/10

Decyzja Nr 10/2010 z dnia 12.07.2010r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane kosztem nabywcy.

Decyzja Nr 11/2010 z dnia 18.10.2010r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno. Zn.spr:N-3554-4/10

Decyzja Nr 12/2010 z dnia 28.10.2010r. w sprawie przeprowadzenia rocznej oceny produkcji szkółkarskiej w N-ctwie Dobrzany.

Decyzja Nr 13/2010 z dnia 13.12.2010r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego. Zn.spr: S-4020-41/2010

Aneks Nr 1 do zarządzenia nr 4/2010 z dnia 30.09.2010r. w sprawie ustalenia cen sadzonek na 2010r. do rozliczeń z odbiorcami poza LP.

Aneks Nr 3/2010 zmieniający zarządzenie nr 9/2007 z dnia 29.10.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówień publicznych o wartości przekraczającej 14 000 euro.

Aneks Nr 3/2010 zmieniający zarządzenie nr 9/2007 z dnia 29.10.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro.

Aneks Nr 4/2010 zmieniający zarządzenie nr 9/2007 z dnia 09.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówień publicznych o wartości przekraczającej 14 000 euro.

Aneks Nr 5 z dnia 30.12.2010r. w sprawie zmian do instrukcji obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej w N-ctwie Dobrzany.

 

ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DOBRZANY 2011R.

 ZARZĄDZENIE NR 1/20011 z dnia 12.01.2011r. zmieniające zarządzenie nr 12/ 2010r w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zakładowego Regulaminu Premiowania i Nagradzania w n-ctwie Dobrzany.  Zn.spr:K-361-1/2011

ZARZĄDZENIE NR 2/2011 z dnia 14.01.2011r. w spr. terminów składania dokumentów płacowych i związanych z wykonawstwem robót i usług przez ZUL. Zn. spr: Z-0180-1/2011

ZARZĄDZENIE NR 3/2011 z dnia  14.01.2011r. w sprawie przeprowadzenia w leśnictwie Długie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Zn.spr: N-37-3/2011

ZARZĄDZENIE NR 4/2011 z dnia 17.01.2011r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji, ochrony i udostępniania informacji stanowiących tejemnicę przedsiębiorstwa w PGL LP. Zn. spr: SA.-021-1/2011

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 z dnia 17.01.2011r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek na 2011r na warunkach loco-szkółka na potrzeby własne nadleśnictwa i dla rozliczeńmiędzy nadleśnictwami. N-355/1/2011

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 z dnia 24.01.2011r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za deputat opałowy w 2011r. Zn. spr: N-33/330-16/2011

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 z dnia 27.01.2011r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży sadzonek na 2011r. na warunkach loco-szkółka dla rozliczeń z odbiorcami poza Lasami Państwowymi. Zn. spr:N-355/2/2011

ZARZĄDZENIE NR 8/2011 z dnia 02.02.2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy N-ctwa Dobrzany. Zn.spr: NP.-102-1/2011

ZARZĄDZENIE NR 9/2011 z dnia 31.01.2011r. w sprawie oznaczania i ewidencji druków ścisłego zarachowania obowiazujących w N-ctwie Dobrzany.   Zn. spr:KF-310-1/2011

ZARZĄDZENIE NR 10/2011 z dnia 15.02.2011r. w sprawie udostępniania akt osobowych Zn.spr: NP-1200-1/2011

ZARZĄDZENIE NR 11/2011 z dnia 15.02.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego N-ctwa Dobrzany                      Zn.spr:NP-013-2/2011

ZARZĄDZENIE NR 12/2011 z dnia 15.02.2011r. w sprawie zasad wydawania posiłków i napojów niezbędnych ze względów profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w nadleśnictwie Dobrzany. Zn.spr: -SA-130-1/2011

ZARZĄDZENIE NR 13/2011 z dnia 28.02.2011r. w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich w N-ctwie Donbrzany Zn.spr:Z-906-1/2011

ZARZĄDZENIE NR 14/2011 z dnia 07.03.2011r. w sprawie przeprowadzenia w leśnictwie Chociwel inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.                       Zn.spr: N-37-14/2011

ZARZĄDZENIE NR 15/2011 z dnia 28.03.2011. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej. Znak spr: N-37-15/2011

ZARZĄDZENIE NR 16/20011 z dnia 14.04.2011r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej. Znak spr: NP-170-1/2011.

ZARZĄDZENIE NR 17/2011 z dnia 05.05.2011r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Nadleśnictwie Dobrzany.      Znak spr: NP.-050-1/2011

ZARZĄDZENIE NR 18/2011 z dnia 23.05.2011r. w sprawie przeprowadzenia w lesnictwie Kielno inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.                                   Zn. spr: N-37-18/2011

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 z dnia 14.06.2011r. w sprawie inwentaryzacji rocznej. Znak spr: KF-37-19/2011

ZARZĄDZENIE NR 20/2011 z dnia 14.06.2011r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej.  Znak spr: KF-37-20/2011

ZARZADZENIE NR 21/2011 z dnia 14.06.2011r. w sprawie powołania Komisji do jednostronnego przejęcia leśnictwa.  Zn. spr: NP-0182-31/2011

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 z dnia 27.06.2011r. w sprawie korzystania ze służbowych telefonów w N-ctwie Dobrzany. Zn. spr: S.A.-405-1/2011

ZARZĄDZENIE NR 23/2011 z dnia 07.07.2011r. w sprawie powołania komisji do jednostronnego przejęcia Stanowiska Głównego Księgowego.         Znak spr: NP.-0182-37/2011.

 ZARZĄDZENIE NR 24/2011 z dnia 28.07.2011r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.  Znak spr: S.A.1750-36./11

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 z dnia 17.10.2011 w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nadleśnictwa Dobrzany. Znak Spr.:NP.-170-1/2011

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 z dnia 02.11.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowień o wartości nieprzekraczającej w złotych rownowartości kwoty 14 000 euro. Znak spr: N-151-26/2011

ZARZĄDZENIE NR 27/2011 z dnia 16.11.2011r. w sprawie czasu pracy w 2012 roku. Znak spr: NP.-102-3/2011.

ZARZĄDZENIE NR 28/2011 z dnia 01.12.2011r. w sprawie ustalenia cen choinek w sprzedaży detalicznej. Znak spr: N-355-4/2011.

ZARZĄDZENIE NR 29/2011 z dnia 15.12.2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Dobrzany Znak.spr: NP-013-4/2011.

ZARZĄDZENIE NR 30/2011 z dnia 30.12.2011r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Dobrzany. Zn.spr.:Z-90-1/2011

 

 Decyzja Nr 1/2011 z dnia 10.01.2011r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno. Zn.spr:N-3554-4/10

Decyzja Nr 2/2011 z dnia 10.01.2011r. w spr. ustalenia limitu miesięcznego na jazdy lokalne sam. prywatnymi do celów służbowych.

Decyzja Nr 3/2011z dnia 27.01.2011r. w spr. wprowadzenia do użytku i stosowania kontrolki przeglądu grodzeń.

Decyzja Nr 4/2011 z dnia 01.02.2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kosztów rozmów komórkowych. Zn.spr: S.A. - 405-2/2011

Decyzja Nr 5/2011 z dnia 14.02.2011r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania przetargów na drewno oraz prowadzenia negocjacji z odbiorcami drewna.  Zn.spr: A-905-01/2011

Decyzja Nr 6/2011 z dnia 14.02.2011 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania reklamacji na surowiec drzewny. Zn.spr: A-906-01/2011

Decyzja Nr 7/2011 z dnia 14.02.2011r. w sprawie opracowania wniosków gospodarczych na 2012r. Zn.spr:Z-722-1/2011

Decyzja Nr 8/2011 z dnia 15.03.2011r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu przed pożarami.Zn.spr: SA-2514-5/11

Decyzja Nr 9/2011 z dnia 07.04.2011r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno. Zn.spr: N-3554-2/11

Decyzja Nr 10/2011 z dnia 22.04.2011r. w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonania dostawy torfu do gosp. szkółkarskiego.                              Znak spr: A-714-01/2011

Decyzja Nr 11/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie obsługi konta pocztowego nadleśnictwa dobrzany@szczecin.lasy.gov.pl                                                   Zn. spr: SA-0400-02/2011

Decyzja Nr 12/2011 z dnia 21.06.2011 w sprawie powołania Zespołu powypadkowego do zbadania  przyczyn i okoliczności wypadku z dn. 20.06.2011r. w lesnictwie Dobrzany.

Decyzja Nr 13/2011 z dnia 08.07.2011 w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno.  Zn.spr: N-3554-2/11 

Decyzja Nr 14/2011 z dnia 25.07.2011 w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu do wyliczenia wysokości odpłatności za najem lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży i gruntów. Znak spr: S.A.-223-11/2011

Decyzja Nr 15/2011 z dnia 21.09.2011 w sprawie przeprowadzenia oceny udatności upraw. Zn. spr.Z-7114-1/2011.

Decyzja Nr 16/2011 z dnia 10.10.2011 w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno . Zn. spr:  N-3554-3/11

Decyzja Nr 17/2011 z dnia 09.11.2011 w sprawie ustalenia stwaek bazowych czynszu do obliczenia wysokości podstawy naliczenia przychodów ze stosunku pracy z tytułu korzystania z mieszkań bezpłatnych. Znak spr: SA-223-28/2011

 Aneks nr 1/2011 z dnia 03.01.2011r. do Decyzji nr 5/2007 Nadlesniczego nadleśnictwa Dobrzany z dnia 22.06.2007r w sprawie wyznaczenia administratorów bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych w Nadlesnictwie Dobrzany.                             Zn.spr:N-021-01/2011

Aneks nr 4 do Zarządzenia nr 11/2009 w sprawie zmian do instrukcji obiegu dokumentów i ich kontroli wewnętrznej w N-ctwie Dobrzany

Aneks nr 4 do Zarządzenia nr 2/2008 (Załącznik nr 5)  w sprawie zmiany składu Komisji przeprowadzającej przetargi i negocjacje na dzierżawy i najem gruntów.

 Aneks nr 1  z dnia 28.01.2011r. do Zarządzenia Nr 3/2011 w sprawie przeprowadzenia w leśnictwie Długie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.               Zn. spr: N-37-04/2011

Aneks nr 1 z dnia 23.03.2011r do decyzji nr 8/2011 w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie p.poż. lasu przed pożarami.                      Zn. spr: SA-2514-5/11

 ANEKS nr 4/2011z dnia 04.05.2011 zmieniający Zarządzenie nr 15/2006 w sprawie powolania Komisji Likwidacyjnej.

ANEKS nr 1 do zarządz. nr 13/2011 w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich w n-ctwie Dobrzany. Zn.spr: Z-906-1/2011

Aneks nr 7 do Zarządz. nr 11/2009 w sprawie zmian do instr. obiegu dokumentów i ich kontroli wewnętrznej w n-ctwie Dobrzany.

Aneks nr 8 do Zarządz. nr 11/2009 w sprawie zmian do instrukcji obiegu dokumentów i ich kontroli wewnętrznej w n-ctwie Dobrzany.

Aneks nr 1 do zarządzenia nr 19/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drewna.

 ANEKS nr 9 do Zarządzenia nr 11/2009 w sprawie zmian do instrukcji obiegu dokumentów i ich kontroli wewnętrznej w N-ctwie Dobrzany.

ANEKS nr 10 do Zarządzenia nr 11/2009 w sprawie zmian do regulaminu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w N-ctwie Dobrzany.

 ANEKS NR 1 do Zarządzenia nr 24/2011 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Znak spr. SA-1750-36/11

ANEKS NR 2 do Zarządzenia nr 19/2011 z dnia 14.06.2011  w sprawie inwentaryzacji rocznej.

 

ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DOBRZANY 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 z dnia 17.01.2012. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek na 2012 r na warunkach loco-szkółka na potrzeby własne nadleśnictwa i dla rozliczeń między nadleśnictwami. Zn. spr: N-355/1/2012

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 z dnia 17.01.2012. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek na 2012 r na warunkach loco-szkółka dla  rozliczeń z odbiorcami poza lasami Państwowymi. Zn. spr: N-355/2/2012.

ZARZĄDZENIE NR 3/2012 z dnia 24.01.2012r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za deputat opałowy w 2012r. Zn. spr: N-330-3/2012.

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 z dnia 31.01.2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu obiegu dokumentów i ich kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak spr: K-013-4/2012.

 ZARZADZENIE NR 5/2012 z dnia 09.02.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej. Znak spr: K-37-5/2012

ZARZĄDZENIE NR 6/2012 z dnia 07.03.2012r. w sprawie nagradzania pracowników Nadlesnictwa Dobrzany Znak spr:KF-360-1/2012

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 z dnia 07.03.2012r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak spr: KF-360-2/2012.

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 z dnia 08.03.2012r. w sprawie powołania komisji do spraw podziału nagród uznaniowych i motywacyjnych.       Znak spr: KF-360-3/2012.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 z dnia 14.03.2012r w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej. Znak spr:KF-37-9/2012.

ZARZĄDZENIE NR 10/2012 z dnia 14.03.2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej. Znak spr: KF-37-10/2012.

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 z dnia 21.03.2012r. w sprawie ustalenia ceny 1 kg nasion świerka do sprzedaży wiosennej 2012r dla odbiorców poza LP. Znak spr: KF-335-3/ 2012.

ZARZADZENIE NR 12/2012 z dnia 26.03.2012r zmieniające Zarządzenie Nr 8 z dnia 02.02.2011r w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Nadleśnictwa Dobrzany. Znak spr.NP.-102-1/2012

 ZARZĄDZENIE NR 13/2012  z dnia 17.04.2012. w sprawie powołania komisji do odbioru gruntów zalesionych w ramach w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne objętego PROW na lata 2007-2013. Znak spr: ZG-773-1/12

ZARZĄDZENIE NR 14/2012 z dnia 23.05.2012 w sprawie ustalenia ceny 1 kg nasion sosny do sprzedaży wiosennej 2012 dla odbiorców poza Lasami Państwowymi. Znak spr: KF-335-4/2012

 ZARZĄDZENIE NR 15/2012  z dnia 24.05.12 w sprawie nagradzania pracowników Nadleśnictwa Dobrzany.  KF-360-5/12

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 z dnia 11.06.12  w sprawie przeprowadzenia przeglądu obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Dobrzany. Znak spr> Z-751-1/12

 ZARZĄDZENIE NR 17/2012  z dnia 11.06.12 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania reklamacji na surowiec drzewny. Z-906-1/2012

 ZARZĄDZENIE NR 18/2012 z dnia 11.06.12  w sprawie zasad udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w lasach będących w administrowaniu N-ctwa Dobrzany. Z-883-1/2012

 ZARZĄDZENIE NR 19/2012 z dnia 20.06.2012. w sprawie inwentaryzacji rocznej. KF-37-19/2012

ZARZĄDZENIE NR 20/2012 z dnia 20.06.2012. w sprawie zasad sprzedaży drewna na II półrocze 2012r. w Nadlesnictwie Dobrzany. Z-90-1/2012

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 z dnia 01.10.2012. w sprawie pozyskania drewna kosztem nabywcy (samowyrobem) w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak: Z-02-1/2012

 ZARZĄDZENIE NR 22/2012 z dnia 09.10.2012. w sprawie przeprowadzania egzaminów dla absolwentów średnich i wyższych szkół odbywających staż w nadleśnictwie Dobrzany. Znak:NP-1103-7/12  

 ZARZĄDZENIE NR 23/2012 z dnia 05.11.2012   w sprawie przekazania leśnictwa Długie i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Znak spr: K-37-23/2012 

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 z dnia 03.12.2012 w sprawie czsu pracy w 2013r. Znak: NP.102-1/2012

ZARZĄDZENIE NR 25/2012 z dnia 05.12.2012r. w sprawie uruchomienia punktu alarmowego w Nadleśnictwie Dobrzany. NP.-021-1/12 

ZARZADZENIE NR 26/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w 2013r. Znak spr: ZG-900-2/2012.

 

 

 Decyzja Nr 1/2012 z dnia 03.01.2012 w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych.

Decyzja Nr 2/2012 z dnia 09.01.2012r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno. Zn. spr: N-3554-1/12

Decyzja Nr 3/2012 z dnia 01.03.2012r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu. 

Decyzja Nr 4/2012 z dnia 15.03.2012r. dotycząca akcji odnowieniowo-zalesieniowej - wiosna 2012. Znak spr:Z-712-1/2012

Decyzja Nr 5/2012 z dnia 05.04.2012r w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno. Zn.spr: N-3554-2/12.

Decyzja Nr 6/2012 z dnia 13.04.2012r. opracowania wniosków gospodarczych na 2013 rok. Znak spr: Z-722-1/2012

Decyzja Nr 7/2012 z dnia 15.05.2012r w sprawie nadania uprawnień pracownikom obsługującym moduły Centralna Kartoteka Klientów PGL LP (CKK) oraz modułu ,,Szkółkarz". Znak spr: Z- 0400-1/2012

 Decyzja Nr 8/2012 z dnia 06.07.2012r. w sprawie  ustalenia marży detalicznej do stosowania przy tworzeniu cennika detalicznego na drewno w Nadleśnictwie Dobrzany. Zn.spr: N-3554-3/12

Decyzja Nr 9/2012 z dnia 09.07.2012r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno. Zn. spr: N-3554-4/12

Decyzja Nr 10/2012 z dnia 10.09.2012r. w sprawie przeprowadzenia oceny upraw. Z-7114-1/2012

Decyzja Nr 11/2012 z dnia 12.10.2012r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno. Z-N-3554-5/12

 Decyzja Nr 12/2012 z dnia 12.01.2012r w sprawie ustalenia cen sprzedaży sadzonek na okres jesienny 2012 na warunkach loco-szkółka dla rozliczeń z odbiorcami poza LP.

Decyzja Nr 13/2012 z dnia 15.10.2012r. w spraiwe przeprowadzenia rocznej oceny produkcji szkólkarskiej w nadleśnictwie Dobrzany.

Decyzja Nr 14/2012 z dnia 23.11.2012r. w sprawie wprowadzenia cen w ramach sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym na 2013r. Znak spr: -3554-6/2012

Decyzja Nr 15/2012 z dnia 26.11.2012r. w sprawie powołania zespołu ds. ustalenia wysokości ryczałtów na jazdy lokalne samochodami prywatnymi do celów służbowych na 2013r.

 Decyzja Nr 16/2012 z dnia 30.11.2012r. w sprawie ustalenia cen choinek w sprzedaży detalicznej. KF-355-7/2012.

 

 Aneks nr 5 z dnian 14.03.2012r. do Zarządzenia nr 15/2006r w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

Aneks nr 2 z dnia 07.05.2012r. do Zarządzenia nr 24/2011 w sprawie zapewnienia okularów korygujacych wzrok na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

 Aneks nr 4 z dnia 01.08.2012r  do Zarządzenia nr 11/07 w spr. Powołania Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 €.

 Aneks nr 5 z dnia 01.08.2012r  do Zarządzenia nr 9/07 w spr. Powołania Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych o wartości  przekraczającej 14 000 €.

Aneks nr 1 z do Zarządzenia nr 8/2012  w sprawie Komisji ,, Zakładowego regulaminu nagradzania pracowników N-ctwa Dobrzany."

 Anesk nr 1 do Zarządzenia nr 4/2012 w sprawie regulaminu obiegu dokumentów i ich kontroli wewnętrznej w nadleśnictwie Dobrzany dot. wprowadzania do użytkowania nowego modułu Faktura.

 

 ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DOBRZANY 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 z dnia 03.01.2013 r. w sprawie przekazania Leśnictwa Długie i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Znak spr.K-37-1/2013

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 z dnia 25.01.2013r.  w sprawie zasad planowania, wykonania, odbioru i likwidacji grodzeń upraw leśnych.           Zn: Z-7220-1/2013

ZARZĄDZENIE NR 3/2013 z dnia 25.01.2013r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za deputat opałowy w 2013r.Znak: KF-330-18/2013

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 z dnia 11.02.2013r. w sprawie rejestrowania, uznawania, ewidencjonowania i oceny odnowień naturalnych w nadleśnictwie Dobrzany. Znak spr: Z-7120-1/2013.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 z dnia 15.02.2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Dobrzany. Znak.spr: NP.-013-1/2013

ZARZĄDZENIE NR 6/2013 z dnia 18.03.2013r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w Nadleśnictwie Dobrzany.             Znak. spr: NS-021-1/2013

ZARZĄDZENIE NR 7/2013 z dnia 20.03.2013r. w sprawie trybu przekazywania agend leśnictwa oraz stanowisk w biurze nadleśnictwa związanego z czasową absencją oraz zmianami kadrowymi w leśnictwach i biurze.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 z dnia 26.04.2013r. w sprawie powołania stałej Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej. Znak spr: KF-37-9/2013

ZARZĄDZENIE NR 10/2013 z dnia 26.04.2013r. w sprawie przekazania L-ctwa Suchań i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Znak spr: K-37-10/2013

 ZARZĄDZENIE NR 11/2013 z dnia 10.05.2013r w sprawie przekazania leśnictwa Suchań i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Znak spr: K-37-11/2013

 ZARZĄDZENIE NR 12/2013 z dnia 04.06.2013r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w leśnictwie Chociwel.                       Znak spr: K-37-12/2013

  ZARZĄDZENIE NR 13/2013 z dnia 05.06.2013r w sprawie inwentaryzacji rocznej. Znak spr: KF-37-13/13

 ZARZĄDZENIE NR 14/2013 z dnia 27.06.2013r w sprawie wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak spr: NK-0745-1/2013.

 ZARZĄDZENIE NR 15/2013 z dnia 28.06.2013r w sprawie wprowadzenia do pracy w leśnictwie dwóch rejestratorów leśniczego.               Znak spr: ZG-042-1/13.

 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 z dnia 10.07.2013r w sprawie powołania komisji stwierdzającej spełnienie warunków technicznych przechowywania broni i amunicji w miejscu zamieszkania strażnikowleśnych.

  ZARZĄDZENIE NR 17/2013 z dnia 10.07.2013r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 14 000 euro.

  ZARZĄDZENIE NR 18/2013 z dnia 12.08.2013r w sprawie wprowadzenia ,,Wytycznych w zakresie ubioru pracowników zatrudnionych w Nadleśnictwie Dobrzany" Znak spr:NK-1743-1/13

 ZARZĄDZENIE NR 19/2013 z dnia 27.08.2013r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w leśnictwie Kielno. Znak spr: K-37-19/13

 ZARZĄDZENIE NR 20/2013 z dnia 10.09.2013r w sprawie trybu przekazywania agend leśnictwa oraz stanowisk w biurze nadleśnictwa związanego z czasową absencją oraz zmianami kadrowymi w leśnictwach i biurze. Znak: K-0211-2/13.

ZARZĄDZENIE NR 21/2013 z dnia 17.09.2013r w sprawie przekazania leśnictwa Suchań i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Znak: K-37-21/13.

 ZARZĄDZENIE NR 22/2013 z dnia 17.09.2013r w sprawie przekazania leśnictwa Marianowo i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Znak: K-37-22/13.

 ZARZĄDZENIE NR 23/2013 z dnia 23.09.2013r w sprawie przekazania leśnictwa Marianowo i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Znak: K-37-23/13.

 ZARZĄDZENIE NR 24/2013 z dnia 23.09.2013r w sprawie przekazania leśnictwa Suchań i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Znak: K-37-24/13.

ZARZĄDZENIE NR 25/2013 z dnia 11.10.2013r w sprawie czasu pracy w 2014r. Znak: NK-102-1/13

 ZARZĄDZENIE NR 26/2013 z dnia 31.10.2013r w sprawie przeprowadzenia rocznej oceny produkcji szkółkarskiej w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak: A-7114-01/13.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 z dnia 12.11.2013r w sprawie  przeprowadzenia w leśnictwie Długie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.   Znak: K-37-27/13.

ZARZĄDZENIE NR 28/2013 z dnia  26.11.2013r. w sprawie dokumentacji funkcjonującej w kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej przekazywania . Znak spr: K-021-1/13.

ZARZĄDZENIE NR 29/2013 z dnia 19.12.2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Dobrzany. Znak: NK-013-2/13.

ZARZĄDZENIE NR 30/2013 z dnia 19.12.2013r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu Wyplaty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak: KF-360-12/13.

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 z dnia 20.12.2013r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w 2014r w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak:ZG-900-2/13.

 ZARZĄDZENIE NR 32/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji bloczków mandatów karnych w Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Dobrzany.

ZARZĄDZENIE NR 33/2013  w sprawie  zasad wydawania posiłków i napojów niezbędnych ze względów profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w  Nadleśnictwie Dobrzany.  Znak spr:NN-130-1/13                                                                                                                           

 

 DECYZJA Nr 1/2013 z dnia 10.01.2013 w  sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych.

DECYZJA Nr 2/2013 z dnia 15.01.2013r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek na 2013r na warunkach loco-szkółka na potrzeby własne nadleśnictwa i dla rozliczeń między nadleśnictwami. Znak:KF-355-1/2013.

DECYZJA Nr 3/2013 z dnia 15.01.2013r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek na 2013r na warunkach loco-szkółka dla rozliczeń z odbiorcami poza LP. Znak: KF-355-2/2013.

DECYZJA NR 4/2013 z dnia 11.02.2013r. w sprawie powołania zespołu d/s organizacji Dnia Leśnika w Nadleśnictwie Dobrzany                  Znak spr:N-0630-1/13.

DECYZJA NR 5/2013 z dnia 26.02.2013r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie p.poż. lasu.

DECYZJA NR 6/2013 z dnia 01.03.2013r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno.

DECYZJA NR 7/2013 z dnia 11.03.2013r. w sprawie akcji odnowieniowo-zalesieniowej - wiosna 2013r. Znak: Z-712-1/2013.

DECYZJA NR 8/2013 z dnia 18.03.2013r. dotycząca powołania stałej komisji dokonującej przeglądów dróg publicznych na terenie Nadleśnictwa pod kątem występowania drzew niebezpiecznych dla uczestników ruchu. Znak: NN-093-4/2013.

DECYZJA NR 9/2013 z dnia 19.03.2013r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1 kg nasion świerka i daglezji dla odbiorców poza LP. KF-355-3/2013.

DECYZJA NR 10/2013 z dnia 19.03.2013r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1 kg nasion świerka i daglezji dla rozliczeń między nadleśnictwami LP. KF-355-4/2013.

DECYZJA NR 11/2013 z dnia 21.03.2013r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu do wyliczenia wysokości odpłatności za najem lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży i gruntów. Znak spr: SA-223-1/2013

DECYZJA NR 12/2013 z dnia 19.03.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds aktualizacji powierzchni mieszkań i gruntów nadleśnictwa. Znak: SA-223-11/2013

DECYZJA NR 13/2013 z dnia 28.03.2013r. w sprawie  obsługi konta pocztowego nadleśnictwa. Znak: SA-0400-03/2013.

 DECYZJA NR 14/2013 z dnia 07.05.2013r. w sprawie opracowania wniosków gospodarczych na 2014r. Znak spr: Z-722-1/2013

DECYZJA NR 15/2013 z dnia 07.05.2013r. w sprawie wykonywania autoryzacji uprawnień użytkowników SILP. Znak spr: K-013-3/13

DECYZJA NR 16/2013 z dnia 10.07.2013r. w sprawie szczególnych zasad posiadania broni i sprawowania nadzoru nag gospodarką bronią będącą w dyspozycji Straży Leśnej.

DECYZJA NR 17/2013 z dnia 11.07.2013r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno. Znak spr:N-3554-2/13

DECYZJA NR 18/2013 z dnia 14.08.2013r. w sprawie  powołania Zespołu Przyjmującego środki trwałe w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak spr: K-210-1/13

DECYZJA NR 19/2013 z dnia 05.09.2013r. w sprawie  przeprowadzenia udatności upraw. Znak spr:Z-7114-1/2013.

DECYZJA NR 20/2013 z dnia 09.10.2013r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w leśnictwie Długie. Znak: K-37-1/2013.

DECYZJA NR 21/2013 z dnia 15.10.2013r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w leśnictwie Krzemień. Znak: K-37-2/2013.

DECYZJA NR 22/2013 z dnia 15.10.2013r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w leśnictwie Kozia Góra. Znak: K-37-3/2013.

DECYZJA NR 23/2013 z dnia 22.10.2013r. w sprawie  powołania Komisji do spraw sprzedaży likwidowanych składników majatku Nadleśnictwa Dobrzany. Znak: SA-39-1/2013.

DECYZJA NR 24/2013 z dnia 30.10.2013r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w leśnictwie Suchań. Znak: K-37-4/13.

DECYZJA NR 25/2013 z dnia 31.10.2013r. w sprawie  używania ognia otwartego w lesie. Znak: Z-7127-1/2013.

DECYZJA NR 26/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej ogrodzeń upraw w leśnictwach. Znak: K-37-5/2013.

DECYZJA NR 27/2013 z dnia 28.11.2013r w sprawie przekazania leśnictwa Karkowo i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Znak: K-37-6/13.

DECYZJA NR 28/2013 z dnia 28.11.2013r w sprawie przekazania leśnictwa Karkowo i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Znak: K-37-7/13.

DECYZJA NR 29/2013 z dnia 28.11.2013r w sprawie przekazania leśnictwa Kania i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.   Znak: K-37-8/13.

DECYZJA NR 30/2013 z dnia 28.11.2013r w sprawie przekazania leśnictwa Kania i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.  Znak: K-37-9/13.

DECYZJA NR 31/2013 z dnia 29.11.2013r. w sprawie  ustalenia cen choinek w sprzedaży detalicznej. Znak: KF-355-5/2013

 

 Aneks Nr 1 do Zarządzenia Nr 19 z dnia 20.06.2012r. w sprawie inwentaryzacji rocznej.

Aneks Nr 2 z dnia 01.02.2013 do Zarządzenia Nr 4/2012 w sprawie zmian do Regulaminu obiegu dokumentów i ich kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak spr: K-013-4/2013.

Aneks Nr 2 z dnia 01.03.2013 do Decyzji nr 5/2007 w sprawie wyznaczenia administratorów bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak spr: N-021-01/2010.

Aneks Nr 6 do Zarządzenia 9/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 14 000 euro.

Aneks Nr 1 do Zarządzenia 21/2010 w sprawie powołania Komisji odbioru robót budowlanych planowanych i awaryjnych. Znak: A-20-02/13.

Aneks Nr 6 do Zarządzenia 15/2006 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

Aneks Nr 1 do Zarządzenia 9/2011 w sprawie oznaczenia i ewidencji druków ścisłego zarachowania obowiązujących w nadlesnictwie Dobrzany. Znak: KF-310-2/2013

 Aneks Nr 1 do Zarządzenia 26/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro.

Aneks Nr 3 z dnia 28.03.2013 do Zarządzenia 4/2012 w sprawie zmian do regulaminu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w nadleśnictwie Dobrzany.

 Aneks Nr 1 z dnia 22.05.2013 do Zarządzenia 22/2011 w sprawie korzystania ze służbowych telefonów w Nadleśnictwie Dobrzany.         Znak spr: Z-7114-1/2013

 

 

ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DOBRZANY 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 z dnia 13.01.2014r w sprawie zasad sporządzania szacunkow brakarskich w Nadleśnictwie Dobrzany.           Znak:Z-906-1/14.

 ZARZĄDZENIE NR 2/2014 z dnia 14.04.2014r w sprawie komisyjnego odbioru magazynu broni. Znak: NS-2501-01/2014.

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 z dnia 25.04.2014r w sprawie wprowadzania Regulaminu udzielania zamowień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych rownowartości kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej. Znak: SA-270-2/14.

 ZARZĄDZENIE NR 4/2014 z dnia 25.04.2014r w sprawie powpłania Komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 z dnia 28.05.2014r w sprawie przeprowadzenia w gospodarstwie  szkółkarskim inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Znak spr: K-37-10/2014.

ZARZĄDZENIE NR 6/2014 z dnia 10.06.2014r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. Znak spr: K-37-14/2014.

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 z dnia 30.046.2014r zmieniające Zarządzenie nr 8/11 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Nadleśnictwa Dobrzany.

ZARZĄDZENIE NR 8/2014 z dnia 8.07.2014r w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określania trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji skladników majątku. Znak: SA-210-1/14.

ZARZĄDZENIE NR 9/2014 z dnia 9.07.2014r w sprawie organizacji i zakresu działania Skladnicy Akt Nadleśnictwa Dobrzany. Znak: SA-080-1/14.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 z dnia 24.09.2014 w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu za korzystanie z budynków i lokali będących w zarządzie nadleśnictwa Dobrzany, SA-2230-5/14.

ZARZĄDZENIE NR 11/2014 z dnia 07.10.2014 w sprawie czasu pracy w 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2014 z dnia 09.10.2014 w sprawie przekazania leśnictwa Marianowo i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

ZARZĄDZENIE NR 13/2014 z dnia 20.10.2014 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zakladowego Regulaminu Wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego w nadleśnictwie Dobrzany. KF-360-1/14.

ZARZĄDZENIE NR 14/2014 z dnia 24.10.2014 w sprawie zmiany czasu pracy w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 z dnia 30.10.2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej l-ctwie Kozia Gora. K-37-10/14

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 z dnia 07.11.2014 w sprawie przekazania leśnictwa Marianowo i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. K-37-9/14

ZARZĄDZENIE NR 17/2014 z dnia 19.11.2014 w sprawie nagradzania pracowników Nadleśnictwa Dobrzany.  KF-360-4/2014

ZARZĄDZENIE NR 18/2014 z dnia 25.11.2014 w sprawie przekazania l-ctwa Suchań i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbniorczej. KF-37-10/2014

ZARZĄDZENIE NR 19/2014 z dnia 26.11.2014 w sprawie przekazania l-ctwa Chociwek i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbniorczej. KF-37-11/2014

ZARZĄDZENIE NR 20/2014 z dnia 28.11.2014 w sprawie przekazania l-ctwa Suchań i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbniorczej. KF-37-12/2014

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 z dnia 01.12.2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej l-ctwie Pęzino. K-37-13/14

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 z dnia 29.12.2014 w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Dobrzany. Znak: NS-021-2501-02/14

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie zasad sprzedaży drewna w 2015 roku w Nadleśnictwie Dobrzany. Znak: ZG-900-2/2014

 DECYZJE   2014r.

DECYZJA NR 1/2014 z dnia 10.01..11.2014r w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno i stroisz iglasty. Znak:N-3554-1/14

DECYZJA NR 2/2014 z dnia 14.01.2014r w sprawie powolania zespołu ds. przygot. propozycji programowych dotyczących jubileuszu 90-lecia LP. Znak: N-0630-1/14.

DECYZJA NR 3/2014 z dnia 14.01.2014r w sprawie miesięcznych limitów na jazdy lokalne samochodami prywatnymi do celow służbowych. Znak: S-1034-01/14

 DECYZJA NR 4/2014 z dnia 30.01.2014r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w leśnictwie Chociwel Znak: KF-37-1/14.

DECYZJA NR 5/2014 z dnia 10.02.2014r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w leśnictwie Lublino Znak: KF-37-2/14.

DECYZJA NR 6/2014 z dnia 17.02.2014r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w leśnictwie Chociwel Znak: KF-37-3/14.

DECYZJA NR 7/2014 z dnia 24.02.2014r w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu na terenie Nadleśnictwa Dobrzany. Znak:NI-2514-1/14.

DECYZJA NR 8/2014 z dnia 28.02.2014r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w leśnictwie Kielno Znak: KF-37-4/14.

DECYZJA NR 9/2014 z dnia 28.02.2014r w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek na 2014 na warunkach loco-szkółka na potrzeby własne nadleśnictwa i dla rozliczeń między nadleśnictwami. Znak:KF-355-1/2014

DECYZJA Nr 10/2014 z dnia 15.01.2014r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek na 2014r na warunkach loco-szkółka dla rozliczeń z odbiorcami poza LP. Znak: KF-355-2/2014

DECYZJA NR11/2014 z dnia 07.03.2014r. w sprawie akcji odnowieniowo-zalesieniowej - wiosna 2014r. Znak: Z-712-1/2014.

DECYZJA NR 12/2014 z dnia 12.03.2014r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w leśnictwie Dlugie Znak: KF-37-5/14.

DECYZJA NR 13/2014 z dnia 03.04.2014r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w leśnictwie Długie Znak: KF-37-6/14.

 DECYZJA Nr 14/2014 z dnia 11.04.2014r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1 kg nasion świerka dla odbiorców poza LP.

DECYZJA Nr 15/2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1 kg nasion świerka i sosny dla rozliczeń między nadleśnictwami.

DECYZJA NR 16/2014 z dnia 12.05.2014r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w leśnictwie Pęzino  Znak: KF-37-7/14.

DECYZJA NR 17/2014 z dnia 12.05.2014r w sprawie opracowania wniosków gospodarczych na 2015r. Znak: Z-722-1/2014.

DECYZJA NR 18/2014 z dnia 15.05.2014r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w L-ctwie Lublino. Znak: KF-37-8/14.

DECYZJA NR 19/2014 z dnia 16.05.2014r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w L-ctwie Kania . Znak: KF-37-9/14.

DECYZJA NR 20/2014 z dnia 30.05.2014r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w L-ctwie Pęzino . Znak: KF-37-11/14

DECYZJA NR 21/2014 z dnia 9.06.2014r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w L-ctwie Kania . Znak: KF-37-12/14 

DECYZJA NR 22/2014 z dnia 13.06.2014r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dorażnej w L-ctwie Pęzino . Znak: KF-37-13/14

 

DECYZJA NR 23/2014 z dnia 18.07.2014r w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno i stroisz iglasty. Znak:N-3554-2/14.

 DECYZJA NR 24/2014 z dnia 01.08.2014r w sprawie przydzielenia broni służbowej Strażnikom Leśnym N-ctwa Dobrzany NS-2508-17/14

 DECYZJA NR 25/2014 z dnia 01.08.2014r w sprawie przydzielenia broni służbowej Strażnikom Leśnym N-ctwa Dobrzany NS-2508-17/14

 DECYZJA NR 26/2014 z dnia 01.08.2014r w sprawie przeprowadzenia oceny udatności upraw. Z-7114-1/14

 DECYZJA NR 27/2014 z dnia 05.09.2014r w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia zasadności przedlożonych wniosków odbiorcow ubiegających się o dopuszczenie do procedury zakupu drewna z puli inwestycyjnej na 2015r. N-905-1/14

DECYZJA NR 28/2014 z dnia 30.09.2014r w sprawie powołania Zespołu ds porownywania pracochłonności w zakresie odbiórki i manipulacji drewna przez terenową Służbę leśną dla gatunków występujących na terenie Nadleśnictwa Dobrzany. N-80-1/14

DECYZJA NR 29/2014 z dnia 02.10.2014r w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek na okres jesienny 2014 nna warunkach loco-szkłóka dla rozliczeń z odbiorcami poza LP.

DECYZJA NR 30/2014 z dnia 10.10.2014r w sprawie odwolania akcji bezpośredniej w ochoronie przeciwpożarowej lasu, NI-2514-03/14

DECYZJA NR 31/2014 z dnia 10.10.2014r w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego. NS-1402-3/14

DECYZJA NR 32/2014 z dnia 10.10.2014r w sprawiepowołania Zespołu ds. przeglądu osad służbowych N-ctwa Dobrzany. N-210-20/14.

DECYZJA NR 33/2014 z dnia 16.12.2014r w sprawie ustalenia cen choinek w sprzedaży detalicznej. Znak: KF-355-6/2014.

 

ANEKSY 2014

Aneks Nr 3 z dnia 27.02.2014r  do Zarządzenia Nr 4/2012r. w sprawie zmian do ,,Regulaminu obiegu dokumentów i ich kontroli wewn. w n-ctwie Dobrzany.

Aneks Nr 4 zdnia 07.04.2014,   do Zarządzenia Nr 4/2012r. w sprawie zmian do ,,Regulaminu obiegu dokumentów i ich kontroli wewn. w n-ctwie Dobrzany.

 Aneks Nr 5 zdnia 07.07.2014,   do Zarządzenia Nr 4/2012r. w sprawie zmian do ,,Regulaminu obiegu dokumentów i ich kontroli wewn. w n-ctwie Dobrzany.

Aneks Nr 6 zdnia 11.07.2014,   do Zarządzenia Nr 4/2012r. w sprawie zmian do ,,Regulaminu obiegu dokumentów i ich kontroli wewn. w n-ctwie Dobrzany.

 Aneks Nr 7 zdnia 17.10.2014,   do Zarządzenia Nr 4/2012r. w sprawie zmian do ,,Regulaminu obiegu dokumentów i ich kontroli wewn. w n-ctwie Dobrzany.

Aneks nr 2 z dnia 31.12.2014r. do Zarządzenia nr 8/2012 w sprawie regulaminy premiowania.

 

 ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DOBRZANY 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 z dnia 12.01.2015 w sprawie   przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbniorczej w leśnictwie Chociwel. KF.37.1.2015

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 z dnia 12.01.2015 w sprawie   przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbniorczej w leśnictwie Długie. KF.37.2.2015

ZARZĄDZENIE NR 3/2015 z dnia 26.01.2015 w sprawie  wprowadzenia do stosowania wytycznych dotyczących zasad wystawiania i rozliczania zleceń na prace leśne w Nadleśnictwie Dobrzany. Z.0210.3.2015.

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 z dnia 30.01.2015 w sprawie ustalenia ekwiwalentu na deputat opałowy w 2015r. KF.330.11.2015.

ZARZĄDZENIE NR 5/2015 z dnia 30.01.2015 w sprawie  zasad przydziału środkow ochrony indywidualnej , odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w Nadleśnictwie Dobrzany. NN.1302.1.2015.

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 z dnia  04.02.2015 w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich w Nadleśnictwie Dobrzany. Z.021.6.205.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 z dnia 11.02.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Lublino KF.37.3.2015.

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 z dnia 11.02.2015 w sprawie prowadzenia działalności szkoleniowej w Nadleśnictwie Dobrzany. NK.1400.1.2015.

ZARZĄDZENIE NR 9/2015 z dnia 13.02.2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr9/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzany z dnia 09.07.2014r. w sprawie organizacji i zakresu działania Składnicy Akt N-ctwa Dobrzany. ZG.0180.1.2015r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2015 z dnia 17.02.2015 w sprawie ustanowienia ekosystemow referencyjnych na terenie N-ctwa Dobrzany. ZG.021.10.2015.

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 z dnia 26.02.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Marianowo. KF.37.4.2015r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 02.03.2015 w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu. NI.2620.1.2015r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 z dnia 03.03.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Marianowo. KF.37.5.2015r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2015 z dnia 18.03.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Chociwel KF.37.6.2015r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 z dnia 30.03.2015 w sprawie powołania zespołu przyjmującego środki trwałe do użytkowania w nadleśnictwie Dobrzany. K.0210.15.2015.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu za korzystanie z budynków i lokali będących w zarządzie nadleśnictwa Dobrzany. SA.2130.10.2015.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 z dnia 07.04.2015 w sprawie przerowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Marianowo. KF.0210.17.2015.

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 z dnia 07.04.2015 w sprawie przerowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Pezino. KF.0210.18.2015.

ZARZĄDZENIE NR 19/2015 z dnia 07.04.2015 w sprawie przerowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Suchań. KF.0210.19.2015.

ZARZĄDZENIE NR 20/2015 z dnia 16.04.2015 w sprawie przerowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Lublino. KF.0210.20.2015.

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 z dnia 27.04.2015 w sprawie powołania Komisji Socjalnej. NK.0210.1.2015.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamowień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych rownowartości kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 z dnia 08.06.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Kozia Góra . KF.0210.23.2015.

ZARZĄDZENIE NR 24/2015 z dnia 15.06.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Kozia Góra . KF.0210.24.2015

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 z dnia 16.06.2015 w sprawie wprowadzenia do stosowania ,,Zasad ewidencji materiałów w przerobie". .KF.0210.25.2015

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 z dnia 26.06.2015 w sprawie korzyastania ze służbowych telefonów w nadleśnictwie Dobrzany.

ZARZĄDZENIE NR 27/2015 z dnia 29.06.2015 w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Nadleśnictwie Dobrzany. NI.0171.1.2015

ZARZĄDZENIE NR 28/2015 z dnia 01.07.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Dobrzany. NK.012.1.2015

ZARZĄDZENIE NR 29/2015 z dnia 07.08.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej -sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. ZG.2281.4.2015

ZARZĄDZENIE NR 30/2015 z dnia 18.08.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Pęzino. KF.0210.30.2015.

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 z dnia 20.08.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej -sprzedaż nieruchomości zabudowanej.  S.2281.2.2015.

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 z dnia 31.08.2015 w sprawie wprowadzenia w Nadleśnictwie Dobrzany Regulaminu obiegu dokumentów i ich kontroli wewnętrznej. KF.0210.32.2015

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 z dnia 02.09.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. KF.0210.33.2015.

ZARZĄDZENIE NR 34/2015 z dnia 02.09.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Długie. KF.0210.34.2015.

ZARZĄDZENIE NR 35/2015 z dnia 07.09.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Chociwel. KF.0210.35.2015.

ZARZĄDZENIE NR 36/2015 z dnia 16.09.2015 w sprawie przekazania -przejęcia leśnictwa Pęzino. KF.0210.36.2015.

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 z dnia 16.09.2015 w sprawie polityki mieszkaniowej. S.0210.37.2015.

ZARZĄDZENIE NR 38/2015 z dnia 22.09.2015 w sprawie przekazania - przejęcia lesnbictwa Pęzino.KF.0210.38.2015.

ZARZĄDZENIE NR 39/2015 z dnia 23.09.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w l-ctwie Pęzino.KF.0210.39.2015.

ZARZĄDZENIE NR 40/2015 z dnia 15.10.2015 w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie p.poż. lasu. NI.2620.2.2015.

ZARZĄDZENIE NR 41/2015 z dnia 28.10.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w l-ctwie Pęzino. KF.0210.41.2015

ZARZĄDZENIE NR 42/2015 z dnia 28.10.2015 w sprawie powołania Komisji do sprzedaży likwidowanych składników majątkowych N-ctwa Dobrzany. S.0210.42.2015.

ZARZĄDZENIE NR 43/2015 z dnia 28.10.2015 w sprawie czasu pracy w 2016r. NK.102.1.2015.

ZARZĄDZENIE NR 44/2015 z dnia 09.11.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w l-ctwie Długie. KF.0210.44.2015.

ZARZĄDZENIE NR 45/2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w l-ctwie Błotno. KF.0210.45.2015.

 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 z dnia 20.11.2015 w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w l-ctwie Błotno. KF.0210.46.2015.

ZARZĄDZENIE NR 47/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie wprowadzenia zmianw podziale administracyjnum Nadleśnictwa Dobrzany. ZG.0210.47.2015.

ZARZĄDZENIE NR 48/2015 z dnia 01.12.2015 w sprawie ustalenia cen choinek w sprzedaży detalicznej. KF.0210.48.2015.

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 z dnia 04.12.2015 w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w l-ctwie Długie. KF.0210.49.2015.

ZARZĄDZENIE NR 50/2015 z dnia 14.12.2015 w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji księgowej dokumentów dla projektu ,,Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 6 Parkach Krajobrazowych woje. Zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I".  KF.0210.50.2015.

ZARZĄDZENIE NR 51/2015 z dnia 30.12.2015 w sprawie zasad sprzedaży drewna w 2016 roku w Nadleśnictwie Dobrzany. ZG.800.11.2015.

ZARZĄDZENIE NR 52/2015 z dnia 30.12.2015 w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w l-ctwie Długie. KF.0210.52.2015.

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 z dnia 30.12.2015 w sprawie pozostawienia fragmentów starodrzewu w ramach prowadzonych rębni złożonych na terenie Nadleśnictwa Dobrzany. ZG.7610.35.2015.

ZARZĄDZENIE NR 54/2015 z dnia 30.12.2015 w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w l-ctwie Lublino. KF.0210.54.2015.

ZARZĄDZENIE NR 55/2015 z dnia 30.12.2015 w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w l-ctwie Suchań. KF.0210.55.2015.

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie  wprowadzenia zmian w regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Dobrzany. NK.0120.56.2015

 

DECYZJE   2015r.

DECYZJA NR 1/2015 z dnia 15.01.11.2015r w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno i stroisz iglasty. Znak:N.805.1.2015-1/14

DECYZJA NR 2/2015 z dnia 26.01.2015r. w sprawie miesięcznych limitow na jazdy lokalne samochodami prywatnymi do celów służbowych . S.4001.1.2015.

DECYZJA NR 3/2015 z dnia 11.02.2015r.  w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek na 2015 rok na warunkach loco-szkółka dla rozliczeń z odbiorcami poza LP. KF.355.5.2015.

 DECYZJA NR 4/2015 z dnia 16.02.2015r.  w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1 kg nasion świerka i daglezji dla odbiorców poza LP. KF.801.6.2015.

 DECYZJA NR 5/2015 z dnia 09.03.2015r.  w sprawie akcji odnowieniowo-zalesieniowej - wiosna 2015r.

 DECYZJA NR 6/2015 z dnia 13.05.2015r.  w sprawie opracowania wniosków gospodarczych na 2016.

 DECYZJA NR 7/2015 z dnia 15.07.2015r.  w sprawieustalenia cen detalicznych na drewno i stroisz iglasty. N.805.4.2015.

DECYZJA NR 8/2015 z dnia 06.08.2015r.  w sprawie powołania zespołu do jednostronnego prejęcia obiektów znajdujących się w oddz. 180 o,r leśnictwa Kania. N.210.7.2015

DECYZJA NR 9/2015 z dnia 22.09.2015r.  w sprawie przeprowadzenia oceny udatności upraw. Z.7010.1.2015.

DECYZJA NR 10/2015 z dnia 24.09.2015r.  w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego. NS.1401.1.5.2015.

DECYZJA NR 11/2015 z dnia 30.10.2015r.  w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek na okres jesienny 2015. KF.801.8.2015.

ANEKSY 2015

  Aneks Nr 8 z dnia 12.01.2015, do Zarządzenia Nr 4/2012r. w sprawie zmian do ,,Regulaminu obiegu dokumentów i ich kontroli wewn. w n-ctwie Dobrzany.

Aneks Nr 9 z dnia 05.02.2015, do Zarządzenia Nr 4/2012r. w sprawie zmian do ,,Regulaminu obiegu dokumentów i ich kontroli wewn. w n-ctwie Dobrzany.

Aneks Nr 1 z dnia 31.03.2015r. do Zarządzenia Nr 8/2014 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określania trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji składnikow majątku.

 Aneks Nr 2 z dnia 31.03.2015r. do Zarządzenia Nr 8/2012. KF-360-6/2014.

 Aneks Nr 1 z dnia 29.09.2015r.do Zarządzenia nr 29/2015.

 Aneks Nr 1 z dnia 10.09.2015r. do Zarządzenia nr 31/2015.

 Aneks Nr 1 z dnia 02.11.2015r. do Zarządzenia nr 33/2015.

 Aneks Nr 2 z dnia 09.11.2015r. do Zarzadzenia nr 33/2015

Aneks Nr 3 z dnia 30.12.2015r. do Zarządzenia nr 33/2015

 

ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DOBRZANY 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 z dnia 07.01.2016r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Lublino.KF.0210.1.2016

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 z dnia 18.01.2016r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za deputat opałowy w 2016r. KF.0210.1.2016

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 z dnia 25.01.2016r. w sprawie zapewnienia okularów lub szkieł (soczewek) korygujących wzrok na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. NN.1302.1.2016.

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 z dnia 27.01.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej leśnictwa Błotno. KF.0210.4.2016

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 z dnia 29.01.2016r. w sprawie miesięcznych limitów na jazdy lokalne samochodami prywatnymi do celów służbowych. S.4001.1.2016.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 z dnia 07.01.2016r. w sprawie kategoryzacji leśnictw i wysokości dodatków funkcyjnych. NK.012.6.2016

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 z dnia 10.01.2016r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek na wiosnę 2016 dla rozliczeń z odbiorcami wewnątrz LP i poza LP. KF.0210.7.2016.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 z dnia 29.02.2016r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu.NI.2620.1.2016.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 z dnia 07.03.2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego N-ctwa Dobrzany. NK.012.2.2016.

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 z dnia 09.03.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Krzemień. KF.0210.10.2016.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 z dnia 10.03.2016r. w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu za korzystanie z budynków i lokali będących w zarządzie Nadleśnictwa Dobrzany. SA.0210.11.2016.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 z dnia 15.03.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej l-ctwa Marianowo. KF.0210.12.2016.

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 z dnia 15.03.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej l-ctwa Pęzino.

ZARZĄDZENIE NR 14/2016 z dnia 13.03.2016r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek JW 1/0 na wiosnę 2016 dla rozliczeń z odbiorcami wewnątrz LP i poza LP. KF.0210.14.2016.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 z dnia 1.04.2016r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej. NK.0210.15.2016.

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 z dnia 6.05.2016r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego w Nadleśnictwie Dobrzany na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2016 z dnia 20.05.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieogr. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz.206/4.

ZARZĄDZENIE NR 18/2016 z dnia 24.05.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej posterunku straży leśnej. KF.0120.18.2016.

ZARZĄDZENIE NR 19/2016 z dnia 31.05.2016r. w sprawie wprowadzenia procedur przyjęcia i użytkowania środków trwałych w Nadleśnictwie Dobrzany. SA.0210.19.2016

ZARZĄDZENIE NR 20/2016 z dnia 31.05.2016r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej działającej przy Nadleśnictwie Dobrzany oraz określenia trybu jej pracy. SA.0210.20.2016

ZARZĄDZENIE NR 21/2016 z dnia 1.06.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej lesnictwa Kielno. KF.0210.21.2016

ZARZĄDZENIE NR 22/2016 z dnia 07.06.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej lesnictwa Marianowo . KF.0210.22.2016.

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 z dnia 24.06.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. KF.0210.23.2016

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 z dnia 30.06.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w l-ctwie Kania.. KF.0210.24.2016.

ZARZĄDZENIE NR 25/2016 z dnia 05.07.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej leśnictwa Kania. KF.0210.25.2016.

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 z dnia 22.07.2016r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w l-ctwie Lublino. KF.0210.26.2016.  

ZARZĄDZENIE NR 27/2016 z dnia 26.07.2016r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia oględzin na gruncie działek będących lasem lub przeznaczonych do zalesienia podlegających trabsakcjom sprzedaży a niestanowiących włsności Skarbu Państwa. ZG.2280.1.2016.

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 z dnia 04.08.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej l-ctwa Marianowo. KF.0210.28.2016.

ZARZĄDZENIE NR 29/2016 z dnia 29.08.2016r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek SW 2/0 dla rozliczeń o odbiorcami wewnątrz LP i poza LP. KF.0210.29.2016.

ZARZĄDZENIE NR 30/2016 z dnia 04.10.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej lesnictwa Kozia Góra. . KF.0210.30.2016.

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 z dnia 04.10.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej lesnictwa Dobrzany . KF.0210.31.2016.

ZARZĄDZENIE NR 32/2016 z dnia 04.10.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej lesnictwa Pęzino . KF.0210.32.2016.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 z dnia 04.10.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej lesnictwa Marianowo . KF.0210.33.2016.

ZARZĄDZENIE NR 34/2016 z dnia 14.10.2016r. w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu. NI.2620.2.2016.

ZARZĄDZENIE NR 35/2016 z dnia 21.11.2016r. w sprawie czasu pracy w 2017r. NK.151.1.2016.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 z dnia 22.11.2016r. w sprawie ubioru pracowników zatrudnionych w Nadleśnictwie Dobrzany. NK.210.1.2016.

ZARZĄDZENIE NR 37/2016 z dnia 15.12.2016r. w sprawie wdrożenia aplikacji wspomagającej obsługę wybranych procesów kadrowych. NK.0210.1.2016.

ZARZĄDZENIE NR 38/2016 z dnia 16.12.2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Nadleśnictwa Dobrzany. NK.0210.2.2016.

ZARZĄDZENIE NR 39/2016 z dnia 27.12.2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Dobrzany. NK.0210.3.2016.


DECYZJE  NADLEŚNICTWA  DOBRZANY 2016 R.

DECYZJA NR 1/2016 z dnia 15.01.2016 r.  w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno i stroisz iglasty. N.805.1.2016.

DECYZJA NR 2/2016 z dnia 18.02.2016 r.  w sprawie używania otwartego ognia w lesie. Z.7102.1.2016.

DECYZJA NR 3/2016 z dnia 07.03.2016 r.  w sprawie akcji odnowieniowo-zalesieniowej - wiosna 2016r.

DECYZJA NR 4/2016 z dnia 16.03.2016 r.  w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1 kg nasion dla odbiorców wewnątrz LP i poza LP. KF801.1.2016.

DECYZJA NR 5/2016 z dnia 12.05.2016 r.  w sprawieprzeprowadzenia szkolenia stałego dyżuru.

DECYZJA NR 6/2016 z dnia 16.05.2016 r.  w sprawie opracowania wniosków gospodarczych na 2017r.

DECYZJA NR 7/2016 z dnia 1.06.2016 r.  w sprawie przydzielenia broni słuzbowej oraz środków przymusu bezpośredniego. NS.2500.12.2016

DECYZJA NR 8/2016 z dnia 1.06.2016 r.  w sprawie przydzielenia broni słuzbowej oraz środków przymusu bezpośredniego. NS.2500.12.2016

DECYZJA NR 9/2016 z dnia 1.06.2016 r.  w sprawie organizacji monofunkcyjnej imprezy pracowniczej.

DECYZJA NR 10/2016 z dnia 28.06.2016 r.  w sprawie powołania Stałej komisji do przeglądów dróg publicznych przebiegajacych przez tereny Nadlesnictwa Dobrzany, pod kątem  występowania drzew niebezpiecznych dla uczestników ruchu drogowego.

DECYZJA NR 11/2016 z dnia 13.07.2016 r.  w sprawie powołania  Zespołu opiniodawczego do opiniowania wnioskow o wsparcie finansowe ze środków pochodzących z podziału zysku netto przeznaczonych na cele społeczno użyteczne.

DECYZJA NR 12/2016 z dnia 03.08.2016 r.  w sprawie przygotowania wniosku do RPO Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.

DECYZJA NR 13/2016 z dnia 31.08.2016 r.  w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego. NS.1401.1.8.2016

DECYZJA NR 14/2016 z dnia 26.09.2016 r.  w sprawie przeprowadzenia oceny udatności upraw. Z.7010.1.2016

DECYZJA NR 15/2016 z dnia 17.10.2016 r.  w sprawie przeprowadzenia na terenie nadleśnictwa inwentaryzacji dzików. N.7310.1.2016.

 DECYZJA NR 16/2016 z dnia 18.11.2016 r.  w sprawie wprowadzenia cen na rynki podstawowe w procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na 2017r.  ZG.802.13.2016.

DECYZJA NR 17/2016 z dnia 21.11.2016 r.  w sprawie wprowadzenia cen GHG S S2B GK  na rynki podstawowe w procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na 2017r.  ZG.802.13.2016.

DECYZJA NR 18/2016 z dnia 06.12.2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej pod nazwą ,,Spotkanie świąteczno-noworoczne dla pracowników Nadleśnictwa Dobrzany".

DECYZJA NR 19/2016 z dnia 28.12.2016 r.  w sprawie powołania Zespołu roboczego do wypracownia zasad przydziału ryczałtów dla pracowników korzystających z samochodów prywtnych do celów służbowych w 2017r.

 

ANEKSY NADLESNICTWA DOBRZANY Z 2016 R.

Aneks Nr 1 z dnia 15.01.2016r. do Decyzji 1/2016

Aneks Nr 1 z dnia 8.04.2016r. do Zarządzenia nr 32/2015

Aneks Nr 1 z dnia 14.06.2016r. do Zarządzenia nr 22/2016

Aneks Nr 2 z dnia 30.06.2016 do Decyzji nr 1/2016 w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno i stroisz iglasty.

Aneks Nr 1 z dnia 18.07.2016. do Decyzji nr 5/2011 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania przetargów na drewno oraz prowadzenia negocjacji z odbiorcami drewna.

Aneks nr 2 z dnia 08.09.2016 do Zarządzenia nr 32/2015.

Aneks 1 z dnia 27.09.2016 do Zarzadzenia nr 23/2016

Aneks nr 1 z dnia 27.09.2016 do Zarządzenia nr 5/2016

Aneks nr 1 z dnia 06.06.2016 do Zarządzenia nr 9/2013

Aneks nr 3 z dnia 28.09.2016 do Decyzji nr 1/2016

Aneks nr 3 z dnia 30.12.2016r. do Zarządzenia nr 32/2015r.

 

ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DOBRZANY 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 z dnia 02.01.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS nadleśnictwa Dobrzany. KF.0210.1.2017.

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 z dnia 02.01.2017r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w 2017r w Nadleśnictwie Dobrzany. ZG.800.1.2017.

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 z dnia 19.01.2017r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za deputat opałowy w 2017r. KF.0210.1.2017

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej inwentarza p.poż. KF.0210.4.2017

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 z dnia 08.02.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Pęzino. KF.0210.5.2017.

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 z dnia 10.02.2017r. w sprawie wprowadzenia do stosowania, zasady ewidencjonowania pozostalości powywozowych w

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 z dnia 02.03.2017r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu. ZG.2620.1.2017

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 z dnia 02.03.2017r. w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia negocjacji cenowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. S.2281.1.2017

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 z dnia 14.03.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Marianowo. KF.0210.9.2017

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 z dnia 14.01.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Pęzino. KF.0210.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 z dnia 20.03.2017r. w sprawie  zasad ustalania wysokości stawek czynszu za korzystanie z budynków i lokali będących w zarządzie Nadleśnictwa Dobrzany. SA.0210.11.2017.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 z dnia 05.04.2017r. w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz regulaminu jej pracy.SA.0210.12.2017.

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 z dnia 07.04.2017r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych dotyczących zasad wystawiania i rozliczania zleceń na prace leśne w Nadleśnictwie Dobrzany. Z.0210.1.2017. 

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 z dnia 19.04.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, na których nie stosuje się przepisow ustawy Prawo zamowień publicznych. SA.0210.14.2017.

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 z dnia 12.05.2017r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego w nadleśnictwie Dobrzany. KF.0210.15.2017

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 z dnia 31.05.2017r. w sprawie regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komorkowych w nadleśnictwie Dobrzany. SA.0210.16.2017.

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 z dnia 06.06.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Pęzino. KF.0210.17.2017.

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Dobrzany. KF.0210.18.2017.

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 z dnia 27.06.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej inwentarza p.poż. KF.0210.19.2017.

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 z dnia 27.06.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Pęzino. KF.0210.20.2017.

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. N.0210.21.2017.

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 z dnia 30.06.2017r. w sprawiepowołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 206/4. S.2281.5.2017.

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 z dnia 01.08.2017r. w sprawie Rergulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Dobrzany. NK.012.1.2017.

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 z dnia 09.08.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w leśnictwie Lublino.. KF.0210.24.2017.

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 z dnia 11.08.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Marianowo. KF.0210.25.2017.

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 z dnia 16.08.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. KF.0210.26.2017.

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 z dnia 21.08.2017r. w sprawie przekazania -przejęcia majatku i dokumentów w l-ctwie Kielno. KF.0210.27.2017.

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 z dnia 28.08.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w lesnictwie Suchań. KF021.28.2017.

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 z dnia 11.09.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Kania. KF.0210.29.2017.

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 z dnia 26.09.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w leśnictwie Kania. KF.0210.30.2017.

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 z dnia 09.10.2017r. w sprawie czasu pracyw 2018r. NK.151.3.2017.

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 z dnia 10.10.2017r. w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu. NI.2620.5.2017.

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 z dnia 17.10.2017r. w sprawie powołania komisji so sprzedaży środków trwałych i wyposażenia stanowiącego własność Nadleśnictwa Dobrzany. SA.0210.33.2017.

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 z dnia 20.10.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdaawczo-odbiorczej Gospodarstwa Szkółkarskiego. KF.021.34.2017.
ZARZĄDZENIE NR 35/2017 z dnia  30.10.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdaawczo-odbiorczej w leśnictwie Kania. KF.021.35.2017.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 z dnia 06.11.2017r. w sprawie prowizorium Plany Finansowo Gospodarczego w Nadlesnictwie Dobrzany na rok 2018. FK.0210.36.2017.

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 z dnia 16.11..2017r. w sprawie Rergulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Dobrzany. NK.012.2.2017.

ZARZĄDZENIE NR 38/2017 z dnia 17.11.2017r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w Nadleśnictwie Dobrzany.NS.2601.1.2017

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia będącego na stanie Sekretarza. KF.0210.39.2017.

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego w nadleśnictwie Dobrzany. KF.0210.40.2017.

DECYZJE  NADLEŚNICTWA  DOBRZANY 2017 R.

DECYZJA NR 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.  w sprawie zasad kontroli prac leśnych w leśnictwach w 2017r. N.092.2.2017.

DECYZJA NR 2/2017 z dnia 10.01.2017 r.  w sprawie zasad odbioru należnego deputatu w naturze  przez leśnicxzych. N.338.1.2017.

DECYZJA NR 3/2017 z dnia 16.01.2017 r.  w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno i stroisz iglasty. ZG.805.1.2017.

DECYZJA NR 4/2017 z dnia 17.01.2017 r.  w sprawie miesięcznych limitów na jazdy lokalne samochodami prywatnymi wykorzystywanymi do celów służbowych. S.4001.1.2017.

DECYZJA NR 5/2017 z dnia 21.02.2017 r.  w sprawie wprowadzenia cen sprzedaży (proponowanych, górnych i odmowy) na 2017r. ZG.802.6.2017.

DECYZJA NR 6/2017 z dnia 21.02.2017 r.  w sprawie wprowadzenia cen otwarcia do aukcji internetowej na rynku ZG.802.6.2017.

DECYZJA NR 7/2017 z dnia 02.03.2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej pod nazwą ,,Wiosenne spotkanie dla pracowników Nadleśnictwa Dobrzany".

DECYZJA NR 8/2017 z dnia 09.03.2017 r.  w sprawie akcji odnowieniowej - wiosna 2017 r. Z.7010.1.2017.

DECYZJA NR 9/2017 z dnia 13.03.2017 r.  w sprawie ustalenia ceny sprzedaży sadzonek na wiosnę 2017 dla rozliczeń z odbiorcami wewnątrz Lasów Państwowych i poza LP. KF.801.1.2017.

DECYZJA NR 10/2017 z dnia 15.03.2017 r.  w sprawie opracowania zasad sporządzania oceny oddziaływania na środowisko prac leśnych wykonywanych w Nadleśnictwie Dobrzany. N.720.1.2017.

DECYZJA NR 11/2017 z dnia 16.03.2017 r.  w sprawie wprowadzenia cen sprzedaży (proponowanych , górnych i odmowy) oraz cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno na 2017 rok dla GHG. ZG.802.6.2017.

DECYZJA NR 12/2017 z dnia 17.03.2017 r.  w sprawie Decyzji Nr 7/2017 z dnia 02.03.2017r.

DECYZJA NR 13/2017 z dnia 28.04.2017 r.  w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1 kg nasion dla rozliczeń z odbiorcami wewnątrz LP i poza LP.

DECYZJA NR 14/2017 z dnia 12.05.2017 r.  w sprawie powołania Zespołu ds. oceny spełnienia warunków przechowywania broni i amunicji przez strażników leśnych nadleśnictwa Dobrzany. N.0071.1.2017.

DECYZJA NR 15/2017 z dnia 16.05.2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej pod nazwą ,,Organizacja Rajdu dla pracowników Nadleśnictwa Dobrzany.

DECYZJA NR 16/2017 z dnia 12.06.2017 r.  w sprawie opracowania wniosków gospodarczych na 2018r.

DECYZJA NR 17/2017 z dnia 29.06.2017 r.  w sprawie zasad kontroli prac leśnych w leśnictwach w 2017r. N.092.2.2017.

DECYZJA NR 18/2017 z dnia 19.09.2017 r.  w sprawie przeprowadzenia oceny udatności upraw. Z.7010.1.2017.

DECYZJA NR 19/2017 z dnia 21.11.2017 r.  w sprawie wprowadzenia cen (odmowy, proponowanych i górnych,)  na rynku podstawowym oraz dla rozwoju w procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na 2018r. ZG.802.29.2017.

ANEKSY NADLEŚNICTWA DOBRZANY Z 2017 R.

 

Aneks nr 1 z dnia 13.01.2017r. do Decyzji nr 13/2013 r.

 Aneks nr 1 z dnia 09.04.2017r. do Zarządzenia  nr 20/2013 r.

Aneks nr 1 z dnia 03.04.2017r. do Zarządzenia  nr 7/2017 r.

 Aneks nr 1 z dnia 11.04.2017r. do Zarządzenia  nr 2/2017 r.

 Aneks nr 4 z dnia 31.05.2017r. do Zarządzenia nr 32/2015r.

 Aneks nr 2 z dnia 11.07.2017r. do Decyzji Nr 5/2011r.

Aneks nr 2 z dnia 19.07.2017r. do Zarzadzenia  Nr 7/2017r.

Aneks nr 1 z dnia 16.08.2017r. do Zarządzenia nr 26/2017

 Aneks nr 1 z dnia 02.11.2017r. do Zarządzenia nr 25/2012

 Aneks nr. 5 z dnia 05.12.2017r. do Zarządzenia nr 32/2017

 

 

ZARZĄDZENIA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DOBRZANY 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 z dnia 02.01.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nadleśnictwa Dobrzany. KF.0210.1.2018.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 z dnia 04.01.2018r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w 2018r w Nadleśnictwie Dobrzany. ZG.800.1.2018.
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 z dnia 18.01.2018r. w sprawie kategoryzacji leśnictw i wysokości dodatkow funkcyjnych. NK.014.2.2018

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich w Nadleśnictwie Dobrzany.

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w l-ctwie Błotno. KF.0210.5.2018.

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w l-ctwie Chociwel. KF.0210.6.2018.

 ZARZĄDZENIE NR 7/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w l-ctwie Lublino. KF.0210.7.2018.

 

DECYZJE 2018 R

DECYZJA NR 1/2018 z dnia 16.01.2018 r.  w sprawie miesięcznych limitów na jazdy lokalne samochodami prywatnymi wykorzystywanymi do celów służbowych. S.4001.1.2018.

DECYZJA NR 2/2018 z dnia 16.01.2018 r.  w sprawie postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych w n-ctwie Dobrzany. NK.1101.3.1.2018.

DECYZJA NR 3/2018 z dnia 25.01.2018 r.  w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno i stroisz iglasty. ZG.805.1.2018.

DECYZJA NR 4/2018 z dnia 25.01.2018 r.  dotycząca akcji odnowieniowej - wiosna 2018r. Z.7010.1.2018.

Pełna treść uregulowań wewnętrznych dostępna jest na wniosek o udostępnienie informacji publicznej , który można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania:
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż.Kazimierz Pawłowski
Data modyfikacji: 2018/02/20 09:51:07
Redaktor zatwierdzający: Jarosław Zygała
Wprowadzający: Jolanta Drozd