Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dobrzany

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dobrzany >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Informacje dotyczące kontroli:
- zewnętrznych, prowadzonych przez uprawnione podmioty,
- wewnętrznych, prowadzonych przez jednostki nadrzędne.


ZESTAWIENIE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W NADLEŚNICTWIE DOBRZANY
Lp. Organ kontrolujący
Termin kontroli Zakres kontroli
  2011    
1/2011 Komenda Powiatowa PSP w Stargardzie Szczecińskim 29.04.2011 r. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie wykonania pasów przeciwpożarowych.
2/2011

ZUS Oddział w Szczecinie

od 25.05.2011 do 10.06.2011 r.   Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania  i opłacania składek do których pobierania zobowiązany jest ZUS.
3/2011 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie od 03.03.2011 do 30.08.2011 Kontrola kompleksowa
  2012     
1/2012 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie od 31.01.2012 do 01.02.2012 Prawidłowość przeprowadzania reklamacji na drewno i obrót drewnem poreklamacyjnym.
2/2012 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie Szczecińskim 17.02.2012 Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy.
  2013    
1/2013 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

od 15.02.2013 do 28.02.2013

Kontrola sprawdzająca
2/2013

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

27.06.2013 Kontrola magazynu broni
  2014    
1/2014 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie od 28.10.2014 do 29.10.2014 Badanie rzekomych nadużyć w Leśnictwie Kania.
  2015    
1/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 14.01.2015 Interwencja w sprawie gospodarki wodno-ściekowej.
  2016    
1/2016 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie Szczecińskim 19.05.2016

Warunki higieniczne i zdrowotne dotyczące środowiska pracy, stosowanie substancji i mieszanin chemicznych, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

2/2016 Komenda Powiatowa PSP w Choszcznie 24.05.2017 Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych.
3/2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 02.06.2016 Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych parkingu leśnego przy drodze Dalewo - Chociwel.
4/2016 Biuro Nasiennictwa Leśnego od 21.09.2016 do 23.09.2016 Kontrola leśnego materiału podstawowego.
5/2016 Państwowa Inspekcja Pracy 9,13,19,26.09.2016

Sprawdzenie warunków pracy osób świadczących dla Nadleśnictwa Dobrzany w roku 2016 usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu, a zatrudnianych przez podmiot , który złożył ofertę na te usługi, wybraną w ramach zamówienia publicznego. 

6/2016

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Szczecinie

od 05.10.2016 do 27.10.2016

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 

7/2016 Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 14.12.2016 Kontrola stanu zachowania obiektów zabytkowych.
  2017    
1/2017 Komenda Powiatowa PSP w Stargardzie Szczecińskim 10.05.2017

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 

2/2017 Komenda Powiatowa PSP w Choszcznie 29.05.2017

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 

3/2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22.06.2017 Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych parkingu leśnego przy drodze Dalewo - Chociwel.

Wyniki kontroli dostępne są na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Nadleśnictwo Dobrzany pobierz
      Zestawienie kontroli 2005-2007 pobierz
      Zestawienie kontroli 2007-2009 pobierz
      Zestawienie kontroli 2009-2010 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż.Kazimierz Pawłowski
Data modyfikacji: 2017/08/09 10:03:51
Redaktor zatwierdzający: Jarosław Zygała
Wprowadzający: Krzysztof Kopka