Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

 

Dokumenty zawierające informację o środowisku, tj.:
1. Plan Urządzenia Lasu (opis ogólny lasów nadleśnictwa – Elaborat)
2. Program Ochrony Przyrody
3. Prognoza oddziaływania Planu Urządzenia Lasu na środowisko i obszary Natura 2000


Powyższe dokumenty ( poza pkt. 3.) dostępne są do pobrania w dziale BIP -->Plan urządzenia lasu --> część opisowa Planu Urządzania Lasu.


Informacje nie udostępnione w BIP dostępne są w siedzibie nadleśnictwa lub na wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku.


Podstawy do odmowy  udostępnienia informacji o środowisku określają zapisy Art. 16-20 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

 

Pliki do pobrania:
      wniosek o udostępnienie danych pobierz
      wniosek o udostępnienie danych pobierz
      opłaty za udostępnienie informacji o środowisku pobierz
      Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Włodzimierz Rocławski
Data modyfikacji: 2016/03/30 14:59:41
Redaktor zatwierdzający: Marcin Bachorski
Wprowadzający: Marcin Bachorski