Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 K O M U N I K A T Y

Sprzedaż detaliczna drewna w leśnictwach prowadzona jest w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 7.00 do 11.00. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy to sprzedaż odbywa się w następnym dniu roboczym. Leśniczy może wyznaczyć dodatkowy dzień sprzedaży detalicznej drewna, a informację o tym umieszcza na tablicy informacyjnej leśnictwa.Miejscem sprzedaży drewna jest kancelaria leśnictwa.


Cennik na drewno znajduje się w linku poniżej:
Cennik detaliczny na drewno

Sprzedaż sadzonek w Szkółce Leśnej w Zdanowie odbywa się w kancelarii szkółki.
Cennik na sadzonki znajduje się w linku poniżej:
Cennik na sadzonki

Osobą upoważnioną do kontaktu z mediami jest Pani Ilona Herba, tel. tel. 95 768 2152, kom. 694 457 226

 

O G Ł O S Z E N I A

Pliki do pobrania:
      Przetarg na sprzedaż sprzętu użytkowego pobierz
      Przetarg na sprzedaż sprzętu komputerowego pobierz
      II nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej pobierz
      Przetarg na sprzedaż telefonów komórkowych pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Włodzimierz Rocławski
Data modyfikacji: 2018/02/15 14:02:50
Redaktor zatwierdzający: Marcin Bachorski
Wprowadzający: Marcin Bachorski