Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 K O M U N I K A T Y

Sprzedaż detaliczna drewna w leśnictwach prowadzona jest w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 7.00 do 11.00. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy to sprzedaż odbywa się w następnym dniu roboczym. Leśniczy może wyznaczyć dodatkowy dzień sprzedaży detalicznej drewna, a informację o tym umieszcza na tablicy informacyjnej leśnictwa.Miejscem sprzedaży drewna jest kancelaria leśnictwa.


Cennik na drewno znajduje się w linku poniżej:
Cennik detaliczny na drewno

Sprzedaż sadzonek w Szkółce Leśnej w Zdanowie odbywa się w kancelarii szkółki.
Cennik na sadzonki znajduje się w linku poniżej:
Cennik na sadzonki

Osobą upoważnioną do kontaktu z mediami jest Pani Ilona Herba, tel. tel. 95 768 2152, kom. 694 457 226

 

O G Ł O S Z E N I A

Pliki do pobrania:
      III przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu i wyposażenia pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Włodzimierz Rocławski
Data modyfikacji: 2017/10/30 14:48:33
Redaktor zatwierdzający: Marcin Bachorski
Wprowadzający: Marcin Bachorski