Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania [>>]
Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa jest udostępniana na wniosek.
Wniosek musi zawierać, co najmniej określenie, o jaką informację chodzi, określenie formy dostarczenia w/w oraz do kogo i gdzie ma zostać skierowana odpowiedź.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest  udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Włodzimierz Rocławski
Data modyfikacji: 2010/08/10 09:08:25
Redaktor zatwierdzający: Janusz Sokołowski
Wprowadzający: