Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

 

1. REZERWATY PRZYRODY

            „Grądowe Zbocze”  (położony w gminie Recz przy miejscowości Wielgoszcz). Rezerwat posiada wiele cennych siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich gatunków roślin naczyniowych, porastających liczne zbocza i jary. Szczególnie pięknie wyglądają grądy dębowo – grabowe z kwitnącą wiosną roślinnością w dnie lasu. Na szczególną uwagę zasługuje obecność czosnku niedźwiedziego, obrazków plamistych, kokoryczy drobnej, listery jajowatej i purchawicy olbrzymiej.

            „Torfowisko Konotop”  (w pobliżu miejscowości Zatom przy jeziorze Konotop, na terenie dwóch nadleśnictw:  Drawno i Bierzwnik) charakteryzuję się bardzo dobrym  pod względem florystycznym stanem zachowania siedliska. W rezerwacie znajduję się wiele bardzo rzadkich roślin naczyniowych  tj.  bażyna czarna, skrzyp pstry, rosiczka długolistna i kruszczyk błotny.

2. OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

             Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych, należą do nich obszary o nazwie:

1. Dominikowo-Niemieńsko o pow. 3147,76ha

2. D-Choszczno-Drawno o pow. 7174,62ha

3. F-Bierzwnik o pow. 1337,02ha

4. E-Korytnica o pow. 598,21ha

Obszary chronionego krajobrazu na tle Nadleśnictwa Drawno stanowią ok. 58%.

3. OBSZARY NATURA 2000

W ramach systemu ochrony Natura 2000 w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Drawno znajdują się:

Specjalne obszary ochrony siedlisk SOO

1. Dolina Iny koło Recza PLH 320004

2. Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH 320023

3. Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH 320046


Obszary specjalne ochrony ptaków OSO

1. Lasy Puszczy nad Drawą PLB 320016

2. Ostoja Drawska PLB 320019

Stanowiące łącznie 93 % powierzchni Nadleśnictwa.

4. CHRONIONE GATUNKI ROŚLIN

Na terenie Nadleśnictwa Drawno występuje około 100 gatunków roślin chronionych.

Do najcenniejszych należy zaliczyć.:

1. Lipiennik Loesela

2. Sierpowiec błyszczący

3. Obrazki plamiste

4. Kruszczyk błotny

5. Pływacz drobny

6. Pływacz zachodni


5. CHRONIONE GATUNKI ZWIERZĄT


Posiadamy 5 stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową:

Bielika - 3 strefy

Orlika krzykliwego - 1 strefę

Bociana czarnego - 1 strefę

 

Informacje nie udostępnione w BIP dostępne są w siedzibie nadleśnictwa lub na wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku.

Więcej informacji w programie ochrony przyrody znajduje się w zakładce Plan urządzenia lasu --> Część opisowa Planu Urządzenia Lasu

Wykaz istniejących form ochrony przyrody na gruntach Nadleśnictwa Drawno zamieszczono w plikach poniżej.

 

Pliki do pobrania:
      Wykaz istniejących pomników przyrody na gruntach Nadleśnictwa Drawno pobierz
      Wykaz istniejących rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych na gruntach Nadleśnictwa Drawno pobierz
      wniosek o udostępnienie danych pobierz
      wniosek o udostępnienie danych pobierz
      opłaty za udostępnienie informacji o środowisku pobierz
      Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Włodzimierz Rocławski
Data modyfikacji: 2016/03/31 15:02:38
Redaktor zatwierdzający: Marcin Bachorski
Wprowadzający: Marcin Bachorski