Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawno przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00 w siedzibie Nadleśnictwa. W innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Skargi i wnioski dotyczące infrastruktury Nadleśnictwa oraz prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych można również wnieść u Sekretarza w dniach i godzinach urzędowania Nadleśnictwa Drawno.

 
Wnioski dotyczące szkód łowieckich na terenie OHZ (Ośrodek Hodowli Zwierzyny) oraz szkodnictwa leśnego można złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Drawno.

 

Sprawami związanymi z udostępnianiem gruntów  w zakresie umów najmu, dzierżaw gruntów oraz służebności, a także zamiany, sprzedaży gruntów zajmuje się Administracja.

 

Zakresy spraw, właściwe dla poszczególnych działów, znajdują się na wykazie kontaktów do biura nadleśnictwa w zakładce "Dane teleadresowe". Wszystkie sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z mediami jest Pani Ilona Herba, tel. tel. 95 768 2152, kom. 694 457 226

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Włodzimierz Rocławski
Data modyfikacji: 2016/04/10 20:05:08
Redaktor zatwierdzający: Marcin Bachorski
Wprowadzający: Marcin Bachorski