Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

ZARZĄDZENIA

 

Zarządzenie nr 1/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad zlecania i odbioru usług leśnych w Nadleśnictwie Drawno.

 

Zarządzenie nr 2/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia  29 stycznia 2016 roku w sprawie używania samochodów prywatnych, wykorzystywanych do celów służbowych oraz ustalenia limitów kilometrów do jazd lokalnych.

 

Zarządzenie nr 3/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad archwizacji w Nadleśnictwie Drawno.

 

Zarządzenie nr 4/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Drawno.

 

Zarządzenie nr 5/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży surowca drzewnego w Nadleśnictwie Drawno w roku 2016.

 

Zarządzenie nr 6/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów w Nadleśnictwie Drawno.

 

Zarządzenie nr 7/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku wprowadzającego jednolity tekst Regulaminu organizacyjnego w Nadleśnictwie Drawno.

 

Zarządzenie nr 8/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 25 marca 2016 roku w przedmiocie uchylenia Zarządzenia nr 13 z dnia 31.03.2015 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, gospodarcze oraz garaże.

 

Zarządzenie nr 9/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze i garaże w Nadleśnictwie Drawno.

 

Zarządzenie nr 10/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwenatryzacji doraźnej zapasów, produktów gotowych oraz towarów w Leśnictwie Barnimie.

 

Zarządzenie nr 11/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Drawno.

 

Zarządzenie nr 12/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. wprowadzającego jednolity tekst Regulaminu organizacyjnego w Nadleśnictwie Drawno.

 

Zarządzenie nr 13/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w Nadleśnictwie Drawno.

 

Zarządzenie nr 14/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Drawno na rok 2016.

 

Zarządzenie nr 15/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie opłat za sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej oraz za sprzedaż trofeów łowieckich w OHZ Nadleśnictwa Drawno.

 

Zarządzenie nr 16/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasów, produktów gotowych oraz towarów w Leśnictwie Kiełpino.

 

Zarządzenie nr 18/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie uchylenia części Zarządzenia nr 9 z dnia 25.03.2016 w sprawie określenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze oraz garaże w Nadleśnictwie Drawno.

 

Zarządzenie nr 19/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze w Nadleśnictwie Drawno.

 

Zarządzenie nr 20/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasów, środków trwałych i przedmiotów nietrwałych zlokalizowanych w Kwaterze Myśliwskiej w Borowcu.

 

Zarządzenie nr 21/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasu drewna w Leśnictwie Kołki.

 

Zarządzenie nr 22/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasu drewna w Leśnictwie Kołki.

 

Zarządzenie nr 23/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Zespołów Spisowych.

 

Zarządzenie nr 24/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okazjonalnej zapasów, produktów gotowych oraz towarów w Leśnictwie Borowiec.

 

Zarządzenie nr 25/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 22 sierpnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Zespołów Spisowych.

 

Zarządzenie nr 26/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okazjonalnej zapasów, produktów gotowych oraz towarów w Leśnictwie Borowiec.

 

Zarządzenie nr 27/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 września 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Zespołów Spisowych.

 

Zarządzenie nr 28/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2015 w sprawie ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Drawno.

 

Zarządzenie nr 29/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 września 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży surowca drzewnego w Nadleśnictwie Drawno w roku  2016.

 

Zarządzenie nr 30/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 9 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okazjonalnej zapasów, produktów gotowych oraz towarów w Leśnictwie Barnimie.

 

Zarządzenie nr 31/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2015 z dnia 15 października 2015 roku powołującego komisję do przeprowadzenia okresowych lustracji przestrzegania przez najemców i dzierżawców określonych w umowach warunków korzystania z nieruchomości.

 

Zarządzenie nr 32/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okazjonalnej zapasów, produktów gotowych oraz towarów w Leśnictwie Barnimie.

 

Zarządzenie nr 33/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 27 października 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Zespołów spisowych.

  

Zarządzenie nr 34/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 31 października 2016 roku w sprawie Prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Drawno na rok 2017.

 

 

DECYZJE

 

 

 

Decyzja nr 1/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia cen na drewno dla odbiorców detalicznych.

 

Decyzja nr 2/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Drawno.

 

Decyzja nr 3/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zryczałtowanego zwrotu kosztów pozyskania zwierzyny w sezonie łowieckim 2015/2016.

 

Decyzja nr 4/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia  2 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji handlowych dotyczących dopłaty cenowej za surowiec wyrabiany w konkretnych długościach tj. ”z wyborem” na prośbę odbiorcy Warsztat Produkcji Oklein Anna Wolska, w ramach wszystkich procedur sprzedaży drewna zgodnie z Zarządzeniem  nr 64 DGLP z dnia 16.09.2015 roku.

 

Decyzja nr 5/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia cen na sadzonki.

 

Decyzja nr 6/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu przed pożarami.

 

Decyzja nr 7/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania Puntku Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD), powołania pełnomocników nadleśniczego oraz przeciwpożarowych dyżurów (w tym domowych) pracowników nadleśnictwa w 2016 roku.

 

Decyzja nr 8/2016 Kierownika Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Drawno z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia na staż.

 

Decyzja nr 9/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę gruntów.

 

Decyzja nr 10/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przeprowadzenia przeglądu gruntów w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Drawno.

 

Decyzja nr 11/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu urządzeń łowieckich w obwodzie łowieckim nr 241.

 

Decyzja nr 12/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 22 marca 2016 roku zmieniająca Decyzję nr 11/2016 w sprawie powołania komisji do przeglądu urządzeń łowieckich w obwodzie łowieckim nr 241.

 

Decyzja nr 13/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie przeglądu obiektów turystycznych i edukacyjnych.

 

Decyzja nr 14/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie opłat za korzystanie z zagrody dziczej w Borowcu położonej na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Drawno.

 

Decyzja nr 15/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów do Służby Leśnej.

 

Decyzja nr 16/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności zbywanych i nabywanych nieruchomości planowanych do zamiany z Gminą Drawno.

 

Decyzja nr 17/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie przekwalifikowania środków trwałych do inwestycji w 2016 roku.

 

Decyzja nr 18/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zorganizowania spotkania dla pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin pn. „Dzień Leśnika”.

 

Decyzja nr 19/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu doradczego Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno do opiniowania wniosków o wsparcie finansowe ze środków będących w dyspozycji z podziału wyniku finansowego.

 

Decyzja nr 20/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej szkoleniu dla pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Drawno.

 

Decyzja nr 21/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej z okazji XX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę dla pracowników Nadleśnictwa Drawno.

 

Decyzja nr 22/2016 Kierownika Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Drawnie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie przyjęcia na staż.

 

Decyzja nr 23/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 5 października 2016 roku w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu oraz zakończenia działalności Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego oraz dyżurów pracowników nadleśnictwa.

 

Decyzja nr 24/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zryczałtowanego zwrotu kosztów pozyskania zwierzyny w sezonie łowieckim 2016/2017.

 

Decyzja nr 25/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zryczałtowanego zwrotu kosztów pozyskania zwierzyny w sezonie łowieckim 2016/2017.

 

Decyzja nr 26/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen proponowanych, cen górnych, cen odmowy na rynki podstawowe na potrzeby procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na rok 2017.

 

Decyzja nr 27/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia dla grupy handlowo gatunkowej (GHG) S_S2B_GK – wszystkie gatunki , cen proponowanych, cen górnych, cen odmowy na rynki podstawowe na potrzeby procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na rok 2017.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie Nr 1/2007 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie wdrożenia strony wyodrębnionej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Drawno w ramach Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2007 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2008 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2009 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2010 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2011 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2012 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2013 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2014 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2015 roku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Włodzimierz Rocławski
Data modyfikacji: 2016/11/29 12:00:41
Redaktor zatwierdzający: Marcin Bachorski
Wprowadzający: Marcin Bachorski