Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

 

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 1/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprzedaży surowca drzewnego w Nadleśnictwie Drawno w roku 2014 (znak spr.: N-021-2/14).

Zarządzenie nr 2/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w leśnictwach: Dominikowo i Międzybór na pozycjach wykonywanych harwesterem przez Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim (znak spr.: N-021-3/14). 

Zarządzenie nr 4/ 2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad pobierania i zwrotu kaucji zabezpieczającej należność z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (znak spr.: N-021-9/14). 

Zarządzenie nr 5/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie opłat za sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej oraz za sprzedaż trofeów łowieckich w OHZ Nadleśnictwa Drawno (znak spr.: ZGz-751-36/14) 

Zarządzenie nr 6/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Nadleśnictwa Drawno (znak spr.: 021-11/14)

Zarządzenie nr 7/2014 Nadleśniczego Nadleśnictw Drawno z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Nadleśnictwie Drawno

Zarządzenie nr 8/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwo Drawno z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasu drewna w leśnictwie Dominikowo.

Zarządzenie nr 9/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno w sprawie funkcjonowania ośrodka hodowli zwierzyny w Nadleśnictwie Drawno, z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 10/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej (znak spr.: N-021-12/14)

Zarządzenie nr 11/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej magazynu Leśnictwa Żółwino

Zarządzenie nr 12/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasu drewna w Leśnictwie Prostynia

Zarządzenie nr 13/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno w sprawie Planu Finansowo – Gospodarczego Nadleśnictwa Drawno na rok 2014 z dnia 14 maja 2014 r

Zarządzenie nr 14/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Zespołów Spisowych,

Zarządzenie nr 15/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, gospodarcze, garaże oraz grunty (znak spr.: N-021-13/14),

Zarządzenie nr 16/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Nadleśnictwa Drawno 

Zarządzenie nr 17/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie wypłat zryczałtowanego kosztu polowania dla myśliwych krajowych będących pracownikami PGL LP (znak spr.: ZGz-7511-2/14)

Zarządzenie nr 18/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 10 czerwca 2014 w sprawie przeglądu obiektów turystycznych i edukacyjnych (znak spr.: ZGz-735-38/14)

Zarządzenie nr 19/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasów w leśnictwach Nadleśnictwa Drawno.

Zarządzenie nr 20/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okazjonalnej w leśnictwie Dominikowo.

Zarządzenie nr 21/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania agend i majątku leśnictwa Dominikowo

Zarządzenie nr 22/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okazjonalnej w OHZ przy Nadleśnictwie Drawno

Zarządzenie nr 23/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie przekazania agend i majątku Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy Nadleśnictwie Drawno

Zarządzenie nr 24/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dawno z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okazjonalnej w Leśnictwie Międzybór 

Zarządzenie nr 25/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie przekazania agend i majątku leśnictwa Międzybór

Zarządzenie nr 26/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 8 sierpnia 2014 roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno w sprawie likwidacji szkód powstałych w wyniku silnych wiatrów, które wystąpiły w dniu 03.08.2014 r. na terenie Nadleśnictwa Drawno

Zarządzenie nr 27/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia negocjacji handlowych dotyczących dopłaty cenowej za zmiany warunków umowy sprzedaży surowca drzewnego zakupionego przez firmę Warsztat Oklein Anna Wolska w ramach wszystkich procedur sprzedaży drewna zgodnie z Zarządzeniem nr 71 DGLP z dnia 27.09.2013 r. (znak spr.: N-021-16/2014).

Zarządzenie nr 28/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 8 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasów w leśnictwie Prostynia

Zarządzenie nr 29/2014 Nadleśniczego NAdleśnictwa Drawno z dnia 15 września 2014 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno w sprawie wprowadzenia do stosowania normy zakładowej dla czynności „Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną – zdejmowanie osłonek”

Zarządzenie nr 30/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 15 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasów w leśnictwie Międzybór.

Zarządzenie nr 31/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/204 wprowadzającego ujednolicony tekst Regulaminu Pracy w Nadleśnictwie Drawno. 

Zarządzenie nr 32/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 24 września 2014 r. w przedmiocie uchylenia Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, gospodarcze, garaże oraz grunty, znak N-021-13/14;

Zarządzenie nr 33/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze i garaże w Nadleśnictwie Drawno (znak spr.: S-1710-02/14)

Zarządzenie nr 34/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 9 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasu drewna w Leśnictwie Zdanów

Zarządzenie nr 35/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 30 października 2014 roku zmieniające Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Zespołów Spisowych

Zarządzenie nr 37/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 31 października 2014 roku zmieniające Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Zespołów Spisowych

Zarządzenie nr 38/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie Prowizorium Planu Finansowo – Gospodarczego Nadleśnictwa Drawno na rok 2015.

Zarządzenie nr 39/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wypłaty zryczałtowanego kosztu polowania dla myśliwych krajowych będących pracownikami PGL LP (znak spr.: ZGz-7511-7/2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECYZJE

Decyzja nr 1/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie cen sprzedaży drewna (znak spr.: N-021-1/2014)

Decyzja nr 2/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia cen na sadzonki (znak spr.: N-021-4/2014).

Decyzja nr 3/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 04 marca 2014 roku w spawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie pożarowej lasu przed pożarami (znak spr.: N-021-6/14)

Decyzja nr 4/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD), powołania pełnomocników nadleśniczego oraz przeciwpożarowych dyżurów (w tym domowych) pracowników nadleśnictwa w 2014 roku (znak spr.: N-021-7/12)

Decyzja nr 5/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu urządzeń łowieckich w obwodzie łowieckim nr 241 (znak spr.: N-021-8/14)

Decyzja nr 6/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 8 kwietnia 2014 w sprawie postawienia w stan fizycznej likwidacji środków trwałych (znak spr.: S-39-8/14)

Decyzja nr 7/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie przekwalifikowania środków trwałych do inwestycji w roku 2014 ,

Decyzja nr 8/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie postawienia w stan fizycznej likwidacji środków trwałych (znak spr.: S-39-14/14).

Decyzja nr 9/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie detalicznych cen netto sprzedaży drewna (znak spr.: N-021-15/2014)

Decyzja nr 10/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 4 września 2014 roku w sprawie powołania zespołu do lustracji terenowej inwestycji związanej ze wzrostem mocy produkcyjnej firmy Przerób Drewna Tomasz Zienda i SKR Drawno (znak spr.: ZGu 91-335/2014)

Decyzja nr 11/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 19 września 2014 roku w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu oraz zakończenia działalności Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego oraz dyżurów pracowników nadleśnictwa (znak spr: N-021-17/14) 

Decyzja nr 12/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 20.10.2014 r. zmieniająca Decyzję nr 7/2014 w sprawie przekwalifikowania środków trwałych do inwestycji w 2014 roku

 

Decyzja nr 13/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zryczałtowanego zwrotu kosztów pozyskania zwierzyny w sezonie łowieckim 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie Nr 1/2007 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie wdrożenia strony wyodrębnionej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Drawno w ramach Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2007 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2008 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2009 roku pobierz
      uregulowania_wewnetrzne_nadlesnictwa_drawno_wydane_w_2010.pdf pobierz
      uregulowania_wewnetrzne_nadlesnictwa_drawno_wydane_w_2011_roku.pdf pobierz
      uregulowania_wewnetrzne__nadlesnictwa_drawno_wydane_w_2012_roku.pdf pobierz
      uregulowania_wewnetrzne_w_nadlesnictwie_drawno_wydane_w_2013_roku1.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Włodzimierz Rocławski
Data modyfikacji: 2014/11/18 11:08:54
Redaktor zatwierdzający: Marcin Bachorski
Wprowadzający: Adam Wasieczko