Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

ZARZĄDZENIA

 

Zarządzenie nr 1/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, organizacji i zakresu działania archiwum i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Nadleśnictwie Drawno (znak spr.: N.021.1.2015)

Zarządzenie nr 2/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie sprzedaży surowca drzewnego w Nadleśnictwie Drawno w roku 2015.

Zarządzenie nr 3/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okazjonalnej w leśnictwie Żółwino.

Zarządzenie nr 4/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasów, produktów gotowych oraz towarów w Leśnictwie Żółwino

Zarządzenie nr 5/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych oraz ustalenia limitów kilometrów do jazd lokalnych.

Zarządzenie nr 6/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasów, produktów gotowych oraz towarów w leśnictwie Drawa

Zarządzenie nr 7/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie zasad wykonywania i kontroli szacunków brakarskich w Nadleśnictwie Drawno

Zarządzenie nr 8/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Drawno

Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad zlecania i odbioru usług leśnych w Nadleśnictwie Drawno

Zarządzenie nr 10/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie opłat za sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej oraz za sprzedaż trofeów łowieckich w OHZ Nadleśnictwa Drawno (Znak spr.: ZG.7302.4.2015)

Zarządzenie nr 11/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno w sprawie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Drawno

Zarządzenie nr 12/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 31 marca 2015 roku w przedmiocie uchylenia Zarządzenia nr 32 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, gospodarcze, garaże oraz grunty znak S-021-19/14 (znak spr.: S.0210.3.15)

Zarządzenie nr 13/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze i garaże w Nadleśnictwie Drawno (znak spr.: S.2131.2.2015)

Zarządzenie nr 14/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami higieny osobistej w Nadleśnictwie Drawno (znak spr.: N.021.2.2015)

Zarządzenie nr 15/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 7 kwietnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie nr 7/ 2014 w sprawie powołania stałej komisji Inwentaryzacyjnej w Nadleśnictwie Drawno

Zarządzenie nr 16/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia na staż

Zarządzenie nr 17/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (znak spr.: N.021.4.2015)

Zarządzenie nr 18/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie powołanie komisji do rozstrzygania postępowań przetargowych prowadzonych w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (znak spr.: N.021.5.2015)

Zarządzenie nr 19/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawnie zasad administrowania systemem informatycznym LP podczas tymczasowej nieobecności administratora SILP (znak spr.: N.021.6.2015)

Zarządzenie nr 20/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie nr 6/2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów w Nadleśnictwie Drawno

Zarządzenie nr 21/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie nr 7/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie zasad wykonywania i kontroli szacunków brakarskich w Nadleśnictwie Drawno

Zarządzenie nr 22/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie Planu Finansowo – Gospodarczego Nadleśnictwa Drawno na rok 2015

Zarządzenie nr 23/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Zespołów Spisowych

Zarządzenie nr 24/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasów w leśnictwie Barnimie

Zarządzenie nr 25/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie planowania, wykonania, odbioru oraz likwidacji ogrodzeń upraw leśnych

Zarządzenie nr 26/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 9 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 18/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie przeglądu obiektów turystycznych i edukacyjnych

Zarządzenie nr 27/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 17 czerwca 2015 roku zmieniające Zarządzenie nr 11 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Drawno

Zarządzenie nr 28/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 29/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zapewnienia okularów przeciwsłonecznych dla pracowników prowadzących pojazdy samochodowe w celach służbowych, z którymi Nadleśnictwo Drawno zawarło umowy o wykorzystaniu samochodów prywatnych do celów służbowych.

Zarządzenie nr 30/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasów, produktów gotowych oraz towarów w Leśnictwie Prostynia.

Zarządzenie nr 31/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę i najem gruntów oraz innych nieruchomości

Zarządzenie nr 32/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 7 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasów, produktów gotowych oraz towarów w Leśnictwie Żółwino

Zarządzenie nr 33/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 18 września 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu stażowego w Nadleśnictwie Drawno

 

DECYZJE

 

Decyzja nr 1/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie cen detalicznych sprzedaży drewna (znak spr.: N.021.1.2015)

Decyzja nr 2/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia cen na sadzonki (znak spr.: N.021.3.2015)

Decyzja nr 3/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania zasad dotyczących zlecania i rozliczania zleceń dla zakładów usług leśnych w Nadleśnictwie Drawno

Decyzja nr 4/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania zasad dotyczących przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w Nadleśnictwie Drawno

Decyzja nr 5/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu przed pożarami

Decyzja nr 6/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego (PAD), powołania pełnomocników nadleśniczego oraz przeciwpożarowych dyżurów (w tym domowych) pracowników nadleśnictwa w 2015 roku

Decyzja nr 7/2015 Kierownika Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Drawnie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia na staż

Decyzja nr 8/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 20 marca 2015 w sprawie postawienia w stan fizycznej likwidacji środków trwałych (znak spr.: S.234.3.2015)

Decyzja nr 9/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 20 kwietnia 2015 roku zmieniająca Decyzję nr 6/2015 w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego (PAD), powołania pełnomocników nadleśniczego oraz przeciwpożarowych dyżurów (w tym domowych) pracowników nadleśnictwa w 2015 roku.

Decyzja nr 10/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłat za pobyt w kwaterze łowieckiej Nadleśnictwa Drawno w Borowcu (znak spr.: N.021.5.2015)

Decyzja nr 11/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji handlowych dotyczących dopłaty cenowej za surowiec wyrabiany w konkretnych długościach tj. „z wyborem” na prośbę odbiorcy Warsztat Produkcji Oklein Anna Wolska, w ramach wszystkich procedur sprzedaży drewna zgodnie z Zarządzeniem nr 59 DGLP z dnia 13 października 2014 roku

Decyzja nr 12/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie podziału terenu Nadleśnictwa Drawno na dwa obwody nadzorcze.

Decyzja nr 13/ 2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do oszacowania wartości zbędnych składników majątku Nadleśnictwa Drawno znajdujących się w obwodzie łowieckim nr 244

Decyzja nr 14/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie cen detalicznych sprzedaży drewna

Decyzja nr 15/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 2 października 2015 roku w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu oraz zakończenia działalności Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego oraz dyżurów pracowników Nadleśnictwa

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie Nr 1/2007 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie wdrożenia strony wyodrębnionej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Drawno w ramach Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2007 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2008 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2009 roku pobierz
      uregulowania_wewnetrzne_nadlesnictwa_drawno_wydane_w_2010.pdf pobierz
      uregulowania_wewnetrzne_nadlesnictwa_drawno_wydane_w_2011_roku.pdf pobierz
      uregulowania_wewnetrzne__nadlesnictwa_drawno_wydane_w_2012_roku.pdf pobierz
      uregulowania_wewnetrzne_w_nadlesnictwie_drawno_wydane_w_2013_roku1.pdf pobierz
      uregulowania_wewnetrzne_nadlesnictwa_drawno_wydane_w_2014_roku.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Włodzimierz Rocławski
Data modyfikacji: 2015/10/07 10:18:16
Redaktor zatwierdzający: Marcin Bachorski
Wprowadzający: Marcin Bachorski