Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Drawno >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

 

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 1/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprzedaży surowca drzewnego w Nadleśnictwie Drawno w roku 2014 (znak spr.: N-021-2/14).

Zarządzenie nr 2/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w leśnictwach: Dominikowo i Międzybór na pozycjach wykonywanych harwesterem przez Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim (znak spr.: N-021-3/14). 

Zarządzenie nr 4/ 2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad pobierania i zwrotu kaucji zabezpieczającej należność z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (znak spr.: N-021-9/14). 

Zarządzenie nr 5/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie opłat za sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej oraz za sprzedaż trofeów łowieckich w OHZ Nadleśnictwa Drawno (znak spr.: ZGz-751-36/14) 

Zarządzenie nr 6/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Nadleśnictwa Drawno (znak spr.: 021-11/14)

Zarządzenie nr 7/2014 Nadleśniczego Nadleśnictw Drawno z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Nadleśnictwie Drawno

Zarządzenie nr 8/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwo Drawno z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasu drewna w leśnictwie Dominikowo.

Zarządzenie nr 9/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno w sprawie funkcjonowania ośrodka hodowli zwierzyny w Nadleśnictwie Drawno, z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 10/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej (znak spr.: N-021-12/14)

Zarządzenie nr 11/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej magazynu Leśnictwa Żółwino

Zarządzenie nr 12/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasu drewna w Leśnictwie Prostynia

Zarządzenie nr 13/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno w sprawie Planu Finansowo – Gospodarczego Nadleśnictwa Drawno na rok 2014 z dnia 14 maja 2014 r

Zarządzenie nr 14/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Zespołów Spisowych,

Zarządzenie nr 15/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne, gospodarcze, garaże oraz grunty (znak spr.: N-021-13/14),

Zarządzenie nr 16/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Nadleśnictwa Drawno

Zarządzenie nr 17/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie wypłat zryczałtowanego kosztu polowania dla myśliwych krajowych będących pracownikami PGL LP (znak spr.: ZGz-7511-2/14)

Zarządzenie nr 18/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 10 czerwca 2014 w sprawie przeglądu obiektów turystycznych i edukacyjnych (znak spr.: ZGz-735-38/14)

Zarządzenie nr 19/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zapasów w leśnictwach Nadleśnictwa Drawno.

Zarządzenie nr 20/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okazjonalnej w leśnictwie Dominikowo.

Zarządzenie nr 21/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania agend i majątku leśnictwa Dominikowo

Zarządzenie nr 22/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okazjonalnej w OHZ przy Nadleśnictwie Drawno

Zarządzenie nr 23/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie przekazania agend i majątku Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy Nadleśnictwie Drawno

 

 

 

DECYZJE

Decyzja nr 1/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie cen sprzedaży drewna (znak spr.: N-021-1/2014)

Decyzja nr 2/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia cen na sadzonki (znak spr.: N-021-4/2014).

Decyzja nr 3/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 04 marca 2014 roku w spawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie pożarowej lasu przed pożarami (znak spr.: N-021-6/14)

Decyzja nr 4/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD), powołania pełnomocników nadleśniczego oraz przeciwpożarowych dyżurów (w tym domowych) pracowników nadleśnictwa w 2014 roku (znak spr.: N-021-7/12)

Decyzja nr 5/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu urządzeń łowieckich w obwodzie łowieckim nr 241 (znak spr.: N-021-8/14)

Decyzja nr 6/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 8 kwietnia 2014 w sprawie postawienia w stan fizycznej likwidacji środków trwałych (znak spr.: S-39-8/14)

Decyzja nr 7/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie przekwalifikowania środków trwałych do inwestycji w roku 2014 ,

Decyzja nr 8/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie postawienia w stan fizycznej likwidacji środków trwałych (znak spr.: S-39-14/14).

 

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie Nr 1/2007 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie wdrożenia strony wyodrębnionej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Drawno w ramach Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2007 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2008 roku pobierz
      Uregulowania wewnętrzne Nadleśnictwa Drawno wydane w 2009 roku pobierz
      uregulowania_wewnetrzne_nadlesnictwa_drawno_wydane_w_2010.pdf pobierz
      uregulowania_wewnetrzne_nadlesnictwa_drawno_wydane_w_2011_roku.pdf pobierz
      uregulowania_wewnetrzne__nadlesnictwa_drawno_wydane_w_2012_roku.pdf pobierz
      uregulowania_wewnetrzne_w_nadlesnictwie_drawno_wydane_w_2013_roku1.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Włodzimierz Rocławski
Data modyfikacji: 2014/07/24 13:37:36
Redaktor zatwierdzający: Marcin Bachorski
Wprowadzający: Adam Wasieczko