Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Głusko

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Głusko >> Archiwa

bip_logo_pl
odstep
Archiwa i rejestry urzędowe

W zakładkach tego modułu przewiduje się zamieszczenie następujących dokumentów wymienionych w Zarządzeniu nr 8 ( znak sprawy: GD-013/C/1/10 ) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania informacji przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
  • wykaz rejestrów urzędowych
  • wykaz zbiorów archiwalnych,
z ogólnym wskazaniem archiwów tych wykazów oraz sposobu korzystania z nich.

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Głusko udostępniana jest na wniosek.

Osoba odpowiedzialna za treść: ------------------------ - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2010/04/29 16:02:10
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: