Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Głusko

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Głusko >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Nadleśnictwo Głusko

Głusko 19,  66-520 Dobiegniew

Tel. 570300799  Fax *102

IP 1009100

e-mail: glusko@szczecin.lasy.gov.pl

 

Punkt Alarmowo -Dyspozycyjny

Stanowisko p.poż.

608 179 872

IP 1009444

1009200

wew. *200

5

BIURO NADLEŚNICTWA

Imię i nazwisko

Wydział

Telefon

nr

pokoju

-----------------------

NADLEŚNICZY

kieruje Nadleśnictwem, jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych

---------------

IP 1009121

Wew.  *121

 

6

 Tomasz Świdkiewicz

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

odpowiada za całokształt strefy produkcyjnej

nadleśnictwa, kieruje pracą leśniczych, nadzoruje pracę działu gospodarki leśnej

606 142 061

wew. *311

IP 1009311

 

6

Ewa Czupryniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów

finansowo-księgowych nadleśnictwa.

wew. *611

IP 1009611

791 100 740

1

dr inż. Cezary Kokocki

INŻYNIER NADZORU

sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania czynności gospodarczych w nadleśnictwie, dokonuje oceny realizacji zadań gospodarczych.

600 819 165

wew. *219

IP 1009219

 

Kinga Graś

SEKRETARZ

Kieruje działem administracyjno-gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa

739 001 250

wew. *671

IP 1009671

4

 Anita Świdkiewicz

Sekretarka

IP 1009100

IP 1009102

wew. *100

6

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Zajmuje się całokształtem spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej: hodowlą lasu, ochroną lasu, ochrona przyrody, ochroną p-poż, edukacją leśna, urządzaniem lasu, stanem posiadania, użytkowaniem lasu i marketingiem.

 Łukasz Wilczak

Specjalista Służby Leśnej

wew. *337

IP 1009337

 

8

Elżbieta Toporkiewicz

Straszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i zamówień publicznych

530 446 079 wew. *333

IP 1009333 

8

Maria Sowa- Skibińska

Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu

791 750 200 wew. *332

IP 1009332

8

Sebastian Rymszewicz

St. Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i ochrony p. poż.

606 238 878

wew. *336

IP 1009336

1009339

7

Karol Jurczyszyn

St. Specjalista Służby Leśnej

ds. pozyskania i marketingu

602 437 000

wew. *335

IP 1009335

7

Adam Wasieczko

St. Specjalista SL ds. ochrony przyrody, turystyki, edukacji, lasów niepaństwowych, środków pomocowych

530 682 133

wew. *334

IP 1009334

7

DZIAŁ KSIĘGOWOSCI

Do zadań działu finansowo-księgowego należy prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej,

fakturowanie, planowanie, sprawozdawczość.

Janina Bogucka

Starsza Księgowa

wew. *614

IP 1009614

2

Alina Piątkowska

Starsza Księgowa

wew. *613

IP 1009613

1

Kinga Grajek

Księgowa

wew. *612

IP 1009612

1

Bożena Lisek

Starsza Księgowa - KASA

wew. *600

IP 1009600

9

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Do zadań działu administracyjno-gospodarczego należy obsługa sekretariatu, administrowanie budynkami i mieszkaniami, prowadzenie spraw inwestycyjno-remontowych, prowadzenie spraw zaopatrzeniowych

Tomasz Bogucki

St. Referent ds. budowlanych

wew. *672

IP 1009672

4

Joanna Gacia

St. Referent ds. administracyjnych

 

 

 

Małgorzata Ostrowska

St. Specjalista ds. administracyjnych

 

IP 1009101 wew. *101

6

Marian Klimczyk

Specjalista ds. budowlanych

698 641 822

 

KADRY

Do zadań tego stanowiska należy prowadzenie całości spraw kadrowych,

socjalnych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 

Magdalena Tułacz

 

 

 

Specjalista ds. pracowniczych

 

1009131    wew. *131

 

 

 

 

ADMINISTRATOR SILP

Do zadań tego stanowiska należy prowadzenie spraw związanych z systemem informatycznym LP, odpowiedzialny za właściwa politykę uprawnień, prowadzenie strony internetowej nadleśnictwa oraz BIP.

Damian Jesionowski

St. Specjalista Administrator Sieci Informatycznej

wew. *571

IP 1009571

2

STRAŻ LESNA

Straż Leśna zapobiega oraz zwalcza przestępstwa oraz wykroczenia w zakresie szkodnictwa leśnego.

Sylwester Czupryniak

 Komendant Posterunku Straży Leśnej

698 638 272        wew. *221

IP 1009221

10

Maciej Wróbel

Podleśniczy po. Strażnika leśnego

694 449 440

wew. *221

IP 1009221

10

 

LEŚNICTWA - KADRA TERENOWA

 

 

Leśnictwo

Leśniczy

Podleśniczy

Adres

Telefon

 

 

Korytnica

Jerzy Fliszta

 

Nowa Korytnica 3

73-220 Drawno

095 768 24 77

602 738 521

 

 

Marianna Maciejewska

 

 

530 228 623

 

 

Jaźwiny

Mirosław Śliwiak

Sówka 2

73-220 Drawno

 

600 819 174

609 650 280

 

 

Agnieszka Fliszta

 

 

695 690 570

 

 

Jelenie

Czesław Bezler

 

Miradź 4

78-630 Człopa

 

502 665 859

 

 

Ireneusz Kuźbik

 

 

604 837910

 

 

Sitnica

Krzysztof Nowak

 

Głusko 22

66-520 Dobiegniew

 

696 447 529

607 380 460

 

 

Stanisław Klima

 

095 768 25 19

600 807 908

 

 

Moczele

Adam Tułacz

Adama Asnyka

66-520 Dobiegniew

095 76 13 190

664 142 785

 

 

Agata Oszczęda

 

 

731 420 720

 

 

Żelaźnica

Wiesław Wasilewski

 

Żeleźnica 1

66-520 Dobiegniew

 

600 819 203

 

 

Darek Maciaszek

 

 

733 300 650

 

 

Wołogoszcz

Marek  Kowalczyk

Wołogoszcz 24

66-520 Dobiegniew

095 76 11 017

600 290 571

 

 

 

 

Wiesław Graś

 

 

095 76 13 117

600 295 209

 

 

 

Czarnolesie

Marcin Sroka

Czarnolesie 1

66-520 Dobiegniew

 

600 295 217

 

 

 

Jan Goś

 

 

606 469 344

 

 

OHZ

 Edward Drzewiecki

Wygon 52

73-240 Bierzwnik

 

606 469 153

 

                   

 

Pliki do pobrania:
      Dane teleadresowe Nadleśnictwa Głusko pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: ------------------------ - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2018/02/07 12:59:57
Redaktor zatwierdzający: Damian Jesionowski
Wprowadzający: Damian Jesionowski