Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Głusko

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Głusko >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Dokumenty zawierające informację o środowisku, tj.:

 

1.    Plan Urządzenia Lasu (opis ogólny lasów nadleśnictwa – Elaborat)

2.    Program Ochrony Przyrody

3.    Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu

 

do pobrania w dziale BIP „Plan urządzenia lasu – część opisowa”.

 

Informacje nie udostępnione w BIP dostępne są w siedzibie nadleśnictwa lub na wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku.

                       

                        (zamieszczony wzór wniosku)

                        (zamieszczone opłaty za udostępnienie informacji o środowisku)

 

Podstawy do odmowy  udostępnienia informacji o środowisku określają zapisy Art. 16-20 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

                        (zamieszczona ustawa)

Pliki do pobrania:
      wniosek_o_udostepnienie_danych.pdf pobierz
      wniosek_o_udostepnienie_danych.doc pobierz
      ustawa_o_udostepnianiu_informacji_o_srodowisku.pdf pobierz
      oplaty_za_udostepnienie_informacji_o_srodowisku.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Świdkiewicz - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2015/01/12 13:19:17
Redaktor zatwierdzający: Damian Jesionowski
Wprowadzający: Damian Jesionowski