Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Głusko

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Głusko >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 Zarządzenia i Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko 2017 r.

 

1. Zarządzenie nr 1 z dnia 09.01.2017 r. w sprawie ryczałtu za utrzymanie kancelarii w Leśnictwie. anulowano Zarządzeniem Nr 5 z dnia 10.02.2017 r.

2. Zarządzenie nr 2 z dnia 09.01.2017 r. odwołujące Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 10.02.2015 r. w sprawie zasad wykonywania i kontroli szacunków brakarskich w Nadleśnictwie Głusko.

3. Zarządzenie nr 3 z dnia 09.01.2017 r. odwołujące Zarządzenie nr 20 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zasad udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w drzewostanach Nadleśnictwa Głusko.

4. Zarządzenie nr 4 z dnia 02.02.2017 r. w sprawie zbywania gruntów i innych nieruchomości.

5. Zarządzenie nr 5 z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ryczałtu za utrzymanie kancelarii w Leśnictwie.

6. Zarządzenie nr 6 z dnia 13.02.2017 r. w sprawie ewidencjonowania pozostałości powywozowych.

7. Zarządzenie nr 7 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie poprawy warunków pracy w zakresie przydziału posiłków profilaktycznych, napojów i środków higieny osobistej w Nadleśnictwie Głusko.

8. Zarządzenie nr 8 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Zarządzenie nr 9 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie zasad zlecania i odbierania usług leśnych w Nadleśnictwie Głusko.

10. Zarządzenie nr 10 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do odnowień i zalesień w Nadleśnictwie Głusko w 2017 r.

11. Zarządzenie nr 11 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m3 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, lokali garażowych oraz opłaty za korzystanie z nieruchomości gruntowej (ls) będących w zarządzie Nadleśnictwa.

12. Zarządzenie nr 12 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki za 1 km dla samochodu Volkswagen BUS.

13. Zarządzenie nr 13 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zasad wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych na zasadach delegacji służbowych.

15.  Zarządzenie nr 15 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych.

16. Zarządzenie nr 16 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konroli wewmętrznej i obiegu dokumentów.

18. Zarządzenie nr 18 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie Regulaminu nagród w Nadleśnictwie Głusko.

19. Zarządzenie nr 19 z dnia 05.05.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Sitnica.

20. Zarzadzenie nr 20 z dnia 05.05.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Leśnictwie Korytnica.

21. Zarządzenie nr 21 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Leśnictwie Korytnica.

22. Zarządzenie nr 22 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Nadleśnictwie Głusko.

23. Zarządzenie nr 23 z dnia 10.05.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 21 Nadlesniczego z dnia 07.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.

24. Zarządzenie nr 24 z dnia 15.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo-gospodarczego oraz średniookresowego planu nakładów na środku trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021 dla Nadlesnictwa Głusko.

25. Zarządzenie nr 25 z dnia 15.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.

26. Zarządzenie nr 26 z dnia 22.05.2017 r. w sprawie funkcjonowania rejestratorów w leśnictwach Nadleśnictwie Głusko.

28. Zarządzenie nr 28 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie pozostawiania fragmentów starodrzewu w rębniach zupełnych i złożonych.

29. Zarządzenie nr 29 z dnia 30.06.2017 r. zmieniajace zarządzenie nr 14/2017 z dnia 03.04.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych.

30. Zarządzenie nr 30 z dnia 09.07.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 14/2017 z dnia 30.04.2017 r.

31. Zarządzenie nr 31 z dnia 04.07.2017 r. w sprawie lokalizacji i ilości pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę.

32. Zarządzenie nr 32 z dnia 12.07.2017 r. w sprawie powołania komisji ds kontroliprzestrzegania zasad niektórych postanowień SIWZ na usługi leśne.

33.

34.

35. Zarządzenie nr 35 z dnia 28.07.2017 r. z dnia 28.07.2017 r. w sprawie zasad planowania, wykonywania, odbioru oraz likwidacji grodzeń upraw leśnych.

36. Zarządzenie 36 z dnia 08.08.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 3 z dnia 10.02.2016 r. w sprawie użytkowania pojazdów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych oraz ustalenia limitu kilometrów do jazd lokalnych.

37.

38. Zarządzenie nr 38 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie aktualnej listy siedlisk przyrodniczych.

39. Zarządzenie nr 39 z dnia 29.08.2017 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za obsługę meteorologiczną punktu pomiarowego.

40. Zarządzenie nr 40 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych małej wartości oraz biblioteczki na dzień 11.09.2017 r. stanowiska sekretarza nadleśnictwa.

46. Zarządzenie nr 46 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek.

47. Zarządzenie nr 47 z dnia 31.10.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 03.04.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Nadleśnictwa Głusko.

 

1. Decyzja nr 1 z dnia 09.01.2017 r. w sprawie zorganizowania spotkania dla pracowników pn. "Spotkanie noworoczne dla pracowników Nadleśnictwa" w dniu 11.01.2017 r.

2. Decyzja nr 2 z dnia 09.01.2017 r. w sprawie zwrotu zryczałtowanego kosztu polowania w sezonie łowieckim 2016/2017.

3. Decyzja nr 3 z dnia 12.01.2017 r. w sprawie ustalenia cen detalicznej sprzedaży drewna, choinek i stroiszu.

4. Decyzja nr 4 z dnia 17.01.2017 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania Regulaminu przyznawania nagród w Nadleśnictwie Głusko.

5. Decyzja nr 5 z dnia 17.01.2017 r. w sprawie zasad wykonywania i kontroli szacunków brakarskich na rok 2018.

6. Decyzja nr 6 z dnia 13.02.2017 r. w sprawie powołania komisji ds ustalania dodatkowych warunków technicznych na drewno oraz negocjowania cen surowca drzewnego.

7. Decyzja nr 7 z dnia 13.02.2017 r. w sprawie powołania komisji ds przeprowadzania przetargów na surowiec drzewny przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem aplikacji e-drewnp.pl. odwołano Decyzją nr 34/2017 z dnia 27.07.2017 r.

8. Decyzja nr 8 z dnia 20.02.2017 r. w sprawie ustalenia cen proponowanych, odmowy i górnych do oferty zbycia surowca drzewnego przez Nadleśnictwo Głusko.

9. Decyzja nr 9 z dnia 20.02.2017 r. w sprawie ustalenia cen otwarcia do aukcji internetowych naa rynku uzupełnień surowca drzewnego w aplikacji e-drewno prowadzonych przez Nadleśnictwo Głusko.

10. Decyzja nr 10 z dnia 23.02.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości prewskaźnika na rok 2017.

11. Decyzja nr 11 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie zorganizowania spotkania dla pracowników pn. "Wyjazd na mecz siatkarski" w dniu 25.08.2017 r.

12. Decyzja nr 12 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie zorganizowania spotkania dla pracowników oraz byłych pracowników Nadleśnictwa pn. "Wyjazd na Polską Noc Kabaretową 2017" w dniu 23.06.2017 r. do Gorzowa Wlkp.

13. Decyzja nr 13 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie zorganizowania spotkania dla pracowników pn. "Dzień Kobiet" w dniu 22.03.2017 r.

14. Decyzja nr 14 z dnia 06.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu.

15. Decyzja nr 15 z dnia 06.03.2017 r. w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) w Nadleśnictwie Głusko oraz przeciwpożarowych dyżurów (w tym domowych pełnomocników nadlesniczego, leśniczych i kierowców.

16. Decyzja nr 16 z dnia 06.03.2017 r. w sprawie powołania Pełnomocników Nadlesniczego i ustalenia osób pełniących dyżury jako kierowca pojazdu patrolowo-gaśniczego.

17. Decyzja nr 17 z dnia 09.03.2017 r. w sprawie ustalenia cen proponowanych, odmowy i górnych do oferty zbycia surowca drzewnego przez Nadlesnictwo Głusko.

18. Decyzja nr 18 z dnia 09.03.2017 r. w sprawie ustalenia cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień surowca drzewnego w aplikacji e-drewno prowadzonych przez Nadleśnictwo Głusko.

19. Decyzja nr 19 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie anulowania nieaktualnych zarządzeń Nadleśniczego Nadlesnictwa Głusko.

21. Decyzja nr 21 z dnia 07.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

22. Decyzja nr 22 z dnia 07.04.2017 r. w sprawie zorganizowania spotkania dla pracowników pn. "Wyjazd szkoleniowy w Karkonosze wraz z 1 dniowym wyjazdem do Pragi" w dniach 05-08.09.2017 r.

24. Decyzja nr 24 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

25. Decyzja nr 25 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników Nadleśnictwa Głusko w 2017 r. w grupach szkoleniowych.

26. Decyzja nr 26 z dnia 01.06.2017 r. zmieniająca decyzję nr 24 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania w sprawie udzielenia zamóienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadania pod nazwą: Przebudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

27. Decyzja nr 27 z dnia 06.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

28. Decyzja nr 28 z dnia 06.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

29. Decyzja nr 29 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

30. Decyzja nr 30 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

31. Decyzja nr 31 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia zryczałtowanego zwrotu kosztów polowania za pozyskanie dzików w sezonie łowieckim 2017/2018 dla pracowników Nadleśnictwa Głusko oraz odstąpienia od pobierania opłat za polowania na dziki od myśliwych krajowych w sezonie łowieckim 2017/2018.

32.

33. Decyzja nr 33 z dnia 13.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

34. Decyzja nr 34 z dnia 27.07.2017 r. w sprawie powołania komisji ds przeprowadzenia przetargów na surowiec drzewny przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem aplikacji e-drewno.

35.

36. Decyzja nr 36 z dnia 09.08.2017 r. w sprawie komisji przetargowej.

37. Decyzja nr 37 z dnia 10.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

38. Decyzja nr 38/2017 z dnia 16.08.2017 r. w sprawie zaliczenia stażu kandydackiego do PZŁ.

39. Decyzja nr 39/2017 z dnia 16.08.2017 r. w sprawie zaliczenia stażu kandydackiego do PZŁ.

40. Decyzja nr 40 z dnia 24.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zryczałtowanego zwrotu kosztów polowania jeleni i cieląt w sezonie łowieckim 2017/2018 dla pracowników Nadleśnictwa Głusko.

41. Decyzja nr 41 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

42. Decyzja nr 42 z dnia 004.09.2017 r. w sprawie przeglądu robót gwarancyjnych p/n.: "Instalacje c.o. i c.w.u. dla budynków administracyjno-mieszkalnego oraz warsztatowego w Głusku".

43. Decyzja nr 43 z dnia 04.09.2017 r. zmieniająca Decyzję nr 41 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

44. Decyzja nr 44 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie komisji przetargowej.

45. Decyzja nr 45 z dnia 22.09.2017 r. w sprawie zakończenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu.

46. Decyzja nr 46 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

48. Decyzja nr 48 z dnia 11.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

49. Decyzja nr 49 z dnia 12.10.2017 r. w sprawie przeglądu gruntów Nadleśnictwa.

50. Decyzja nr 50 z dnia 12.10.2017 r. w sprawie przeglądu osad Nadleśnictwa.

51. Decyzja nr 51 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie kontraktowania usług leśnych na lata 2018-2020.

52. z dnia 26.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.


Pliki do pobrania:
      zarzadzenia_2007.pdf pobierz
      zarzadzenia_2008_r..pdf pobierz
      zarzadzenia_2009_rok..pdf pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2010_rok.pdf pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2011_r..pdf pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2012r.pdf pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2013_rok.pdf pobierz
      zarzadzenia_nadlesniczego_2014_rok_.docx pobierz
      decyzje__nadlesniczego_2014_rok_.doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2015_r..docx pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2016_rok.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Wojciech Grochala - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2017/11/03 13:54:11
Redaktor zatwierdzający: Damian Jesionowski
Wprowadzający: Damian Jesionowski