Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Głusko

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Głusko >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego w 2018 r.

Zarządzenie nr 1

z dnia 05.01.2018 r. sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym.

Zarządzenie nr 2

z dnia 05.01.21018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.

Zarządzenie nr 3

z dnia 05.01.2018 r. w sprawie jednolitego regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Głusko.

Zarządzenie nr 4

z dnia 01.01.2018 r. ryczałt za utrzymanie kancelarii w leśnictwie

Zarządzenie nr 5

w sprawie wprowadzenia regulaminu wypłaty DWR

Zarządzenie nr 6

z dnia 24.01.2018 r. w sprawie limitu km

Zarządzenie nr 7

z dnia 26.01.2018 r. w sprawie inwentaryzacji doraźnej.

Zarządzenie nr 8

z dnia 26.01.2018 r. w sprawie anulowania zarządzenia nr 26 z dnia 23.12.2014 r.

Zarządzenie nr 9

z dnia 26.01.2018 r. w sprawie inwentaryzacji doraźnej.

Zarządzenie nr 10

z dnia 26.01.2018 r. w sprawie uznawania i oceny odnowień naturalnych.

Zarządzenie nr 11

z dnia 26.01.2018 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem w Nadleśnictwie Głusko, a w szczególności zasad sprzedaży drewna na rzecz przedsiębiorców poza sprzedażą detaliczną, sprzedaży detalicznej drewna oraz sprzedaży na potrzeby własne.

 

 

Decyzja nr 1 z dnia 08.01.2018 r. w sprawie ustalenia cen detalicznej sprzedaży drewna, choinek i stroiszu
Decyzja nr 2 z dnia 12.01.2018 r. w sprawie powołania Komisj przegląd pogwarancyjny.
Decyzja nr 3 w sprawie powołania komisji.
Decyzja nr 4 z dnia 18.01.2018 r. w sprawie terminarza narad gospodarczych.
Decyzja nr 5 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie zorganizowanego spotkania dla pracowników pn. Spotkanie noworoczne dla pracowników Nadleśnictwa Głusko w dniu 26.01.2018 r.
Decyzja nr 6 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie odbioru robót budowa wiezy obserwacyjnej do celów p.poż. oraz rozbiórka istniejącej wieży.
Decyzja nr 7 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie powoania komisji w sprawie odboru robót.

 

 

Pliki do pobrania:
      zarzadzenia_2007.pdf pobierz
      zarzadzenia_2008_r..pdf pobierz
      zarzadzenia_2009_rok..pdf pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2010_rok.pdf pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2011_r..pdf pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2012r.pdf pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2013_rok.pdf pobierz
      zarzadzenia_nadlesniczego_2014_rok_.docx pobierz
      decyzje__nadlesniczego_2014_rok_.doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2015_r..docx pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_2016_rok.doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_nadlesniczego_nadlesnictwa_glusko_2017_r.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Świdkiewicz - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2018/03/07 12:21:42
Redaktor zatwierdzający: Damian Jesionowski
Wprowadzający: Damian Jesionowski