Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Goleniów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Goleniów >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Zgodnie z art. 24 i 25 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) informujemy, iż Nadleśnictwo Goleniów przetwarza dane osobowe w związku z zadaniami wynikającymi ze Statusu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwłaszcza w związku z realizacją umów sprzedaży drewna oraz innych produktów i usług, działaniami w zakresie ochrony mienia i szkodnictwa leśnego, dzierżawą i wynajmem gruntów oraz innych nieruchomości. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Goleniów z siedzibą ul. Parkowa 1 72-100 Goleniów. Każdy, kogo dane osobowe znajdują się w zasobach Nadleśnictwa, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.


Biuro Nadleśnictwa Goleniów czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500.


 Nadleśniczy Nadleśnictwa Goleniów lub wyznaczona przez niego osoba przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 1000 - 1600 po uprzednim kontakcie telefonicznym.


OGŁOSZENIE

 

Nadleśnictwo Goleniów zawiadamia, iż dzień 22.12.2017 roku jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 11.11.2017 roku.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________


Ogłoszenie  wyniku z postepowania pn: ”Dostawa  z montażem urządzeń turystycznych w celu zagospodarowania turystycznego 4 miejsc postoju pojazdów."

 Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postepowaniu złożyła firma: Zakład Usług Budowlanych Dawid Karwowski ul. 1 Maja 10/1, 72-130 Maszewo za łączną cenę netto wynoszącą 98.880,00zł + należny podatek VAT. Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 121.622,40 zł.

 

 

Pliki do pobrania:
      INFORMACJA O WYNIKU III NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU NA CZYNSZOWY NAJEM/DZIERŻAWĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W BUDZIEŃ 19 pobierz
       OGŁOSZENIE O III PISEMNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU NA NAJEM/DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI W BUDZIEŃ 19 pobierz
       INFORMACJA O WYNIKU II NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU NA CZYNSZOWY NAJEM/DZIERŻAWĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ pobierz
      OGŁOSZENIE O II PISEMNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU NA NAJEM/DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BUDZIEŃ 19 pobierz
      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PN.: Dostawa z montażem urządzeń turystycznych w celu zagospodarowania turystycznego 4 miejsc postoju pojazdów. pobierz
      ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PN.: Dostawa z montażem urządzeń turystycznych w celu zagospodarowania turystycznego 4 miejsc postoju pojazdów. pobierz
      INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA NAJEM/DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ pobierz
      OGŁOSZENIE O PISEMNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU NA NAJEM/DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI pobierz
      OGŁOSZENIE-SPRZEDAŻ KOTŁA pobierz
      INFORMACJA O WYNIKU II NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NA CZAS OZNACZONY pobierz
      OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NA CZAS OZNACZONY pobierz
      INFORMACJA O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NA CZAS OZNACZONY pobierz
      OBWIESZCZENIE W SPRAWIE USTANOWIENIA PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 pobierz
      OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KOTŁA CO pobierz
      OGŁOSZENIE O WYNAJMIE NIERUCHOMOŚCI DLA PRACOWNIKÓW PGL LP pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Leszek Budkowski
Data modyfikacji: 2017/12/19 09:08:13
Redaktor zatwierdzający: Joanna Pasternak
Wprowadzający: Krystyna Rosowska