Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Goleniów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Goleniów >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania [>>]

Zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa, jest udostępniana na wniosek.

Wniosek powinien zawierać co najmniej: określenie zakresu żądanej informacji, formę jej udostępnienia oraz sposób przekazania.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie danych pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Leszek Budkowski
Data modyfikacji: 2011/03/16 11:28:10
Redaktor zatwierdzający: Bartosz Racławski
Wprowadzający: Krystyna Rosowska