Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Dane teleadresowe biura Nadleśnictwa Gryfice

 

Dział

Stanowisko

Nr pok.

Osoba kontaktowa

Symbol

Adres email

Telefon / Nr IP

Telefon komórkowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICZNY

Działem Technicznym kieruje Zastępca Nadleśniczego. Dział prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasy, łowiectwa, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytkowania ubocznego, ochroną lasu przyrody ,BHP, stanem posiadania, ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Nadleśniczy

Kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nie pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz

101

Paweł Gzyl

N

pawel.gzyl@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 25 16

IP: 1011121

-

Zastępca Nadleśniczego

Kierownik działu technicznego

Działa w ramach udzielonych przez Nadleśniczego uprawnień, zakresu czynności oraz stosownie do uregulowań zawartych w regulaminie.

101

Mariusz Matczak

Z

mariusz.matczak@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011311

+48 665 370 826

Inżynier Nadzoru

Sprawuje kontrolę w nadleśnictwie w zakresie prawidłowości wykonanych w leśnictwie i czynności związanych z gospodarką leśną oraz udostępnianiem lasu

04

Kazimierz Awiżyn

NN

kazimierz.awizyn@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011219

+48 697 520 445

Inżynier Nadzoru

Sprawuje kontrolę w nadleśnictwie w zakresie prawidłowości wykonanych w leśnictwie i czynności związanych z gospodarką leśną oraz udostępnianiem lasu.  Prowadzi sprawy z zakresu zamówień publicznych.

Mirosław Surma

NN

miroslaw.surma@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011219

+48 601 432 428

Starszy Specjalista SL

d/s hodowli lasu

105

Renata Szymczak-Pietrzak

ZG

renata.pietrzak@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011332

-

Specjalista SL

ds. stanu posiadania, LMN, łowiectwa

Tomasz Szymczak

ZG

tomasz.szymczak@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011337

-

Specjalista SL

d/s ochrony lasu i BHP

12

Piotr Zemełka

ZG

piotr.zemelka@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011333

+48 669 310 114

Starszy Specjalista SL

d/s nieruchomości

06

Grzegorz Gąsiorek

ZG

grzegorz.gasiorek@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011338

+48 665 370 827

Specjalista SL

d/s pozyskania i sprzedaży drewna

03

Krzysztof Agustyniak

ZG

k.augustyniak@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011335

+48 665 912 046

Specjalista

d/s użytkowania lasu

Paweł Utnicki

ZG

pawel.utnicki@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011336

+48 603 182 335

Starszy Specjalista SL

d/s Systemów informatycznych

Nadzoruje właściwe działanie sieci i sprzętu informatycznego nadleśnictwa.

06

Artur Skakuj

NI

artur.skakuj@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011337

+48 697 520 015

KSIĘGOWOŚCI

Działem Księgowości kieruje Główny Księgowy. Dział wykonuje zadania z zakresu rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych, sporządza plany finansowe, analizy i sprawozdania, sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych.

Główny księgowy

Kierownik działu księgowości

Działa w ramach udzielonych przez Nadleśniczego uprawnień, zakresu czynności oraz stosownie do uregulowań zawartych w regulaminie

102

Danuta Górska

K

danuta.gorska@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011611

+48 603 182 440

Księgowa

104

Agnieszka Packo

KF

agnieszka.packo@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011614

-

Księgowa

Anna Grabarczyk

KF

anna.lisaj@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011613

-

Księgowa-Kasjer

103

Edyta Zawiślańska

KF

edyta.zawislanska@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011600

-

Księgowa

Aneta Matczak

KF

aneta.matczak@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011612

-

Starszy Referent 

d/s finansowych

05

Magdalena Frąckowiak

KF

magdalena.frackowiak@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011674

-

ADMNISTRACJI

Działem Administracyjnym kieruje Sekretarz nadleśnictwa. Dział prowadzi sprawy związane z administrowaniem budowli, budynkami i mieszkaniami zarządzanymi przez nadleśnictwo. Nadzoruje transport oraz funkcjonowanie magazynu Nadleśnictwa.

Sekretarz

Kierownik działu administracji

02

Jacek Pokorski

S

jacek.pokorski@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011671

+48 722 187 413

Specjalista 

d/s administracyjnych

02

Małgorzata Mydlarska- Gąsiorek

SA

malgorzata.gasiorek@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011674

-

Starszy Specjalista

d/s budowlanych

11

Marian Kowalicki

SA

marian.kowalicki@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011672

-

Specjalista

d/s budowlanych

 

SA

(91) 384 33 21

IP: 1011672

-

Specjalista

ds. gospodarki mieszkaniowej ii gospodarki gruntami

Zbigniew Gradoń

SA

zbigniew.gradon@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011673

-

Sekretarka

101

Judyta Zasada

SS

judyta.zasada@szczecin.lasy.gov.pl

gryfice@szczecin.lasy.gov.pl

 (91) 384 33 21

(91)384 25 16

Fax (91) 387 71 65

IP: 1011100

-

KADR

Specjalista

d/s pracowniczych

Prowadzi całość spraw z zakresu kadr, szkoleń, spraw socjalno-bytowych, emerytalno-rentowych

08 

Maria Kania

NK

maria.kania@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011131

-

STRAŻ LEŚNA

Posterunkiem Straży Leśnej kieruje Komendant. Do obowiązków ST należy zapobieganie, ściganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrony innych składników mienia nadleśnictwa.

Straż leśna - komendant

01

Arkadiusz Klimczak

NS

arkadiusz.klimczak@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011221

+48 697 520 016

Straż leśna - strażnik

Marek Łatacz

NS

marek.latacz@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 384 33 21

IP: 1011221

+48 697 520 014

OSW BAŻYNA w POGORZELICY

Ośrodkiem  kieruje Kierownik. Do obowiązków pracowników należy:

1. Organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników Lasów Państwowych.

2. Prowadzenie działalności usługowej na zewnątrz Lasów Państwowych w zakresie świadczenia odpłatnych usług:

a) hotelarskich;

b) żywieniowych;

c) organizacji uroczystości typu: wesela, bale, studniówki i inne

 

Kierownik

Kieruje Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypoczynkowym Bażyna w Pogorzelicy oraz nadzoruje wykonywanie obowiązków podległych mu pracowników

 

Maciej Strzeboński

NO

maciej.strzebonski@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 386 31 09

+48 603 187 413

Specjalista

d/s hotelowych

 

Joanna Strzebońska

NO

joanna.strzebonska@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 386 31 09

+48 785 187 412

Specjalista

d/s żywieniowych

 

Łukasz Simiński

NO

lukasz.siminski@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 386 32 07

+ 48 726 187 414

Specjalista

d/s obsługi ośrodka

 

Aneta Simińska

NO

aneta.siminski@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 386 31 09

+48 722 187 411

Specjalista

d/s obsługi ośrodka

 

Konrad Grabowski

NO

konrad.grabowski@szczecin.lasy.gov.pl

(91) 386 31 09

 

Pliki do pobrania:
      Nadleśnictwo Gryfice - dane teleadresowe leśnictw pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Paweł Gzyl
Data modyfikacji: 2018/02/19 11:18:38
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Szymczak
Wprowadzający: Tomasz Szymczak