Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep
„Nadmorski Bór Bażynowy w Mrzeżynie” - fot. Ewa Zdobylak
Rezerwaty w Nadleśnictwie Gryfice
 

Z dniem 2 kwietnia 2010 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, uznał na terenie Nadleśnictwa Gryfice 2  rezerwaty przyrody.

Lp.
Nazwa
Powierzchnia
Lokalizacja
Podstawa prawna
Uwagi
1.
Mszar koło Siemidarżna
Powierzchnia rezerwatu 20,93 ha oraz powierzchnia otuliny 39,55 ha
gmina Brojce w powiecie gryfickim.
Zarządzenie nr 17/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2010 r.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest ochrona cennych zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla torfowisk wysokich i przejściowych oraz ochrona bogatej flory torfowców i innych mchów oraz charakterystycznej dla mszarów flory naczyniowej.
 
2.
Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie
Powierzchnia rezerwatu 8,92 ha
Gmina Trzebiatów w powiecie gryfickim.
Zarządzenie nr 18/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2010 r.
Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie w pełni wykształconego zbiorowiska leśnego boru bażynowego na typowym siedlisku wydm nadmorskich oraz ochrona bogatych gatunków charakterystycznych dla tego zespołu roślinnego.
Ochrona 124-letniego drzewostanu sosnowego wykształconego w karłowatej postaci, charakterystycznej dla tego siedliska.
Obszar rezerwatu stanowi jeden z najlepiej zachowanych na polskim wybrzeżu fragmentów boru bażynowego.
 

 

 

Wykaz istniejących pomników przyrody na gruntach Nadleśnictwa Gryfice

 

Lp.
Nr rej.
Akt prawny
Dz. Urz. Woj. Poz.`
Położenie
Gat.
Obwód [cm]
Wys. [m]
Stan zdrowotny
Zagrożenia
Uwagi
Oddz.
Gmina
Leśnictwo
Kamień Pomorski
1.
-
U. Rady Gminy XXVII-344/2001
-
253A f
Gryfice
Prusinowo
Buk pospolity
417
28
Średni
-
ok. 175 lat
2.
-
U. Rady Gminy XXVII-344/2001
-
286 f
Gryfice
Prusinowo
Dąb szypułkowy
406
30
Średni
-
ok. 170 lat

 

 

NATURA 2000
            
               Podstawą prawną dla funkcjonowania sieci Natura 2000 są dwie dyrektywy Unii Europejskiej: ptasia i siedliskowa. Wprowadzone zostały do prawa polskiego ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Wyznaczenie na terytorium Polski obszarów sieci Natura 2000 to rezultat podpisania  Traktatu ateńskiego z 16 kwietnia 2003 r.
Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt. .
Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.
Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 142 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz 817 obszarów ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one 23 proc. powierzchni kraju.
 
              Na terenie Nadleśnictwa Gryfice wyznaczone zostały obszary Natura 2000 zarówno z dyrektywy ptasiej jak i siedliskowej.
Są to:
obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO),
PLB 320010 – Wybrzeże Trzebiatowskie,
specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)
PLH 320017 – Trzebiatowsko Kołobrzeski Pas Nadmorski,
PLH 320049 – Dorzecze Regi.
Obszary te obejmują łącznie 4530,04 ha powierzchni nadleśnictwa, przy czym 1577,10 ha stanowi wspólną powierzchnię obszarów PLB 320010 i PLH 320017.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznych pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Paweł Gzyl
Data modyfikacji: 2015/06/08 07:30:25
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Szymczak
Wprowadzający: Tomasz Szymczak