Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice lub osoba przez Niego wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00 w siedzibie Nadleśnictwa.

Zakresy spraw, właściwe dla poszczególnych wydziałów, znajdują się na wykazie kontaktów do biura nadleśnictwa w zakładce "Dane teleadresowe". Wszystkie sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Miejscem sprzedaży drewna jest kancelaria leśnictwa. Sprzedaż prowadzona jest we wszystkich leśnictwach w każdy roboczy wtorek, od godziny  8.00 do godziny 10.00, a w razie potrzeby sprzedaż może być przedłużona do godziny 14.30. Zakupione drewno będącego przedmiotem sprzedaży detalicznej wydawane jest w dni robocze od środy do piątku od godziny 7.30 do godziny 14.30. Za zgodą Nadleśniczego w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się wywóz drewna w inny dzień niż ustalono powyżej.

W Nadleśnictwie Gryfice funkcjonuje składnica akt w oparciu o Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.11.2014 r. Dokumenty z archiwum udostępniane są na wniosek (do pobrania poniżej) z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów. Do najczęściej udostępnianych dokumentów należą: świadectwa pracy, świadectwa pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Paweł Gzyl
Data modyfikacji: 2015/11/26 12:17:59
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Szymczak
Wprowadzający: Tomasz Szymczak