Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

WYKAZ ZARZĄDZEŃ I DECYZJI NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GRYFICE

 

 

-        Zarządzenia

 

Zarządzenia z 2017 r.

-       Zarządzenie nr 01/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 02.01.2017 roku w sprawie kontroli bieżącej w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Bażyna w w Pogorzelicy (ZG.092.01.2017).

-    Zarządzenie nr 02/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 09.01.2017 roku w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno (ZG.805.1.2017).

-      Zarządzenie nr 03/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 18.01.2017 roku w sprawie czasu pracy w 2017 roku (NK.151.1.2017).

-      Zarządzenie nr 04/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 19.01.2017 roku w sprawie pełnienia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (ZG.75.1.2017).

 -   Zarządzenie nr 05/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 26.01.2017 roku w sprawie ewidencji pozostałości po wywozie surowca drzewnego (ZG.7610.1.2017).

-   Zarządzenie nr 06/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 20.01.2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Nadleśnictwa Gryfice (NK.102.1.2017).

-   Zarządzenie nr 07/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 20.01.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 08 kwietnia 2016 roku Znak sprawy S.4001.4.2016 w sprawie "Zasad eksploatacji pojazdów służbowych, samochodów osobowo - terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych w Nadleśnictwie Gryfice" (S.4001.1.2017).

 -  Zarządzenie nr 08/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 31.01.2017 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji drewna w leśnictwie Gosław (NS.0210.1.2017).

 -  Zarządzenie nr 09/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 15.02.2017 roku w sprawie zasad przeprowadzania w Nadleśnictwie Gryfice zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane (NN.0210.1.2017).

 -  Zarządzenie nr 10/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 20.03.2017 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w leśnictwie Świerzno (KF.370.1.2017).

 -  Zarządzenie nr 11/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 20.03.2017 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w leśnictwie Kołomąć (KF.370.2.2017).

 -  Zarządzenie nr 12/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 20.03.2017 roku w sprawie przekazania - przejęcia majątku w leśnictwie Lubin (KF.370.3.2017).

 -  Zarządzenie nr 13/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 20.03.2017 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w leśnictwie Górzyca (KF.370.4.2017).

 -  Zarządzenie nr 14/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 20.03.2017 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w leśnictwie Prusinowo (KF.370.5.2017).

 -  Zarządzenie nr 15/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 27.03.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia warunków oraz zasad sprzedaży detalicznej produktów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy użyciu drukarek rejestrujących i kas rejestrujących zainstalowanych w punktach sprzedaży Nadleśnictwa Gryfice (N.021.1.2017).

 -  Zarządzenie nr 15/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 28.03.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 20.03.2017 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w leśnictwie Górzyca (KF.370.4.2017).

  -  Zarządzenie nr 16/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 28.03.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 20.03.2017 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w leśnictwie Prusinowo (KF.370.5.2017).

 -  Zarządzenie nr 17/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 05.04.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 09.09.2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (KF.362.1.2016).

 -     Zarządzenie nr 18/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 05.04.2017 roku w sprawie kontroli okresowej prawidłowości wykorzystania udostępionych gruntów oraz przeprowadzenia inwentaryzacji obcych naniesień na gruntach leśnych w zarządznie PGL LP Nadleśnictwa Gryfice (ZG.2217.1.47.2017).

 -  Zarządzenie nr 19/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 24.04.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 21.03.2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej i Instrukcji Obiegu Dokumentów Nadleśnictwa Gryfice (KF.21.1.2016).

  -  Zarządzenie nr 20/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 26.04.2017 roku w sprawie zmiany ceny detalicznej na drewno opałowe olchowe pozyskane kosztem Skarbu Państaw (ZG.805.4.2017).

  -  Zarządzenie nr 21/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 27.04.2017 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji słupków grodzeniowych w leśnictwie Gosław (NS.0210.2.2017).

   -  Zarządzenie nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 09.05.2017 roku w sprawie zmiany ceny detalicznej na drewno opałowe sosnowe, świerkowe i brzozowe pozyskane kosztem Skarbu Państaw (ZG.805.5.2017).

   -  Zarządzenie nr 23/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 26.05.2017 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w OSW "Bażyna" w Pogorzelicy (KF.370.8.2017).

   -  Zarządzenie nr 24/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 30.05.2017 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji drewna i składników majątku (KF.370.9.2017).

  -  Zarządzenie nr 25/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 01.06.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 26.01.2015 roku w sprawie wprowadzenia "Zakładowej tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odżieży i obuwia roboczego w Nadleśnictwie Gryfice " (S.1302.1.2017).

   -  Zarządzenie nr 26/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 02.06.2017 roku w sprawie ustalenia postępowania zmierzającego do uznania nabycia uprawnień przez pracowników Nadleśnictwa Gryfice do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych Protokołem dodatkowym nr 26 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP (NK.1150.3.2017).

    -  Zarządzenie nr 27/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 09.06.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 21.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej i Instrukcji Obiegu Dokumentów Nadleśnictwa Gryfice (KF.21.1.2017).

-        Zarządzenie nr 28/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 26.06.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Nagradzania i Premiowania Pracowników Nadleśnictwa Gryfice (KF.115.1.2017).

-   Zarządzenie nr 29/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 29.06.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2017 NAdleśniczego Nadleśnictwa Gryfic z dnia 30.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji drewna i składników majątku (KF.370.9.2017).

-   Zarządzenie nr 30/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 20.09.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2017 NAdleśniczego Nadleśnictwa Gryfic z dnia 30.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji drewna i składników majątku (KF.370.9.2017).

-   Zarządzenie nr 31/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 13.10.2017 roku w sprawie przekazania - przejęcia majątku Leśnictwa Prusinowo (KF.370.10.2017).

-   Zarządzenie nr 32/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 16.10.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2017 NAdleśniczego Nadleśnictwa Gryfic z dnia 30.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji drewna i składników majątku (KF.370.9.2017).

-   Zarządzenie nr 33/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice

-   Zarządzenie nr 34/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 25.10.2017 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Leśnictwie Kołomąć (KF.370.9.2017).

-   Zarządzenie nr 35/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 02.11.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2017 NAdleśniczego Nadleśnictwa Gryfic z dnia 30.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji drewna i składników majątku (KF.370.9.2017).

-   Zarządzenie nr 36/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 06.11.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2017 NAdleśniczego Nadleśnictwa Gryfic z dnia 30.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji drewna i składników majątku (KF.370.9.2017).

-   Zarządzenie nr 37/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 16.11.2017 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w Nadleśnictwie Gryfice (NS.0210.5.2017).

 

-        Decyzje

 

Decyzje z 2017 r. 

-      Decyzja nr 01/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 02.01.2017 roku w sprawie ofert specjalnych Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowym Bażyna w w Pogorzelicy na rok 2017 (ZG.092.1.2017).

-      Decyzja nr 02/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 30.01.2017 roku w sprawie określenia ryczałtu dla leśniczych za utrzymanie kancelarii w 2017 roku (NK.0210.1.2017).

-      Decyzja nr 03/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 07.02.2017 roku w sprawie ustalenia cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji "e-drewno" na 2017 rok (ZG.805.2.2017).

-      Decyzja nr 04/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 17.02.2017 roku w sprawie ustalenia cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji "e-drewno" (ZG.805.3.2017).

-      Decyzja nr 05/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 23.02.2017 roku w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego (PAD) w Nadleśnictwie Gryfice, punktu obserwacyjnego oraz przeciwpożarowych dyżuróq ( w tym domowych) pełnomocników nadleśniczego (ZG.2620.1.2017).

-      Decyzja nr 06/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 23.02.2017 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu (ZG.2620.2.2017).

-    Decyzja nr 07/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 28.03.2017 roku w sprawie stawek bazowych do wyliczenia wysokości czynszów dla obiektów mieszkalnych i gospodarczych Nadleśnictwa Gryfice obowiązujących od dnia 01.01.2017 roku (N.211.1.2017).

 -    Decyzja nr 08/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 07.04.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację autonomicznej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą "Wielofunkcyjna impreza pracownicza o charakterze wypoczynkowym i sportowo- rekreacyjnym: wyjazd na mecz Rezprezentacji Polski rozgrywany na Narodowym Stadionie Polski w Warszawie w dniach 10-11.06.2017 (KF.166.1.2017).

-      Decyzja nr 09/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 24.05.2017 roku w sprawie szkolenia obronnego w Nadleśnictwie Gryfice (NS.0210.3.2017).

-    Decyzja nr 10/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 07.07.2017 roku w sprawie ofert specjalnych Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego Bażyna w Pogorzelicy na rok 2017 (NO.805.2.2017).

-    Decyzja nr 11/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 13.09.2017 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu dla absolwentów wyższej szkoły leśnej oraz wyższej szkoły innej niż leśna odbywających staż w Nadleśnictwie Gryfice (NK.1125.5.2017).

-      Decyzja nr 12/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 16.11.2017 roku w sprawie szkolenia obronnego w Nadleśnictwie Gryfice (NS.0210.4.2017).

-     Decyzja nr 13/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 21.11.2017 roku w sprawie ustalenia cen: odmowy, proponowanej oraz górnej na 2018 rok w procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na rynku podstawowym oraz rynku dla rozwoju (ZG.805.4.2017).

-    Decyzja nr 14/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 30.11.2017 roku w sprawie ustalenia cen detalicznych choinek świerkowych, sosnowych i stroiszu w punkcie sprzedązy - leśniczówka (ZG.805.5.2017).

Pliki do pobrania:
       Wykaz zarządzeń, decyzji i aneksów wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice w latach 2015 - 2016 pobierz
      Wykaz zarządzeń, decyzji i aneksów wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice w latach 2008 - 2014 pobierz
      Zarządzenie nr 05/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 23.01.2015 roku w sprawie zasad i trybu udostępnienia informacji przez Nadleśnictwo Gryfice. pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Zarządzenie nr 2/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 09.01.2017 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno ZG.805.1.2017 pobierz
      Decyzja 14/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice w sprawie ustalenia cen detalicznych choinek świerkowych i sosnowych i stroiszu w punkcie sprzedaży - leśniczówka pobierz
      Schemat Organizacyjny Nadleśnictwa Gryfice pobierz
      Zarządzenie nr 06/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 26.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gryfice pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Paweł Gzyl
Data modyfikacji: 2017/11/30 14:35:17
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Szymczak
Wprowadzający: Tomasz Szymczak