Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

WYKAZ ZARZĄDZEŃ I DECYZJI NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GRYFICE

 

 

-        Zarządzenia

 

Zarządzenia z 2018 r.

-       Zarządzenie nr 01/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 02.01.2018 roku w sprawie czasu pracy w 2018 roku (NK.151.1.2018).

-  Zarządzenie nr 02/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 02.01.2018 roku w sprawie zasad przeprowadzania w Nadleśnictwie Gryfice zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane (Z.0210.1.2018).

-  Zarządzenie nr 03/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 02.01.2018 roku w sprawie harmonogramu kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie Gryfice w 2018 roku (N.012.3.2018).

-  Zarządzenie nr 04/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 04.01.2018 roku w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno (ZG.805.1.2018).

-  Zarządzenie nr 05/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 09.01.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 16.11.2017 roku dotyczącego wprowadzenia zmian oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gryfice (N.012.1.2018).

-  Zarządzenie nr 06/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 17.01.2018 roku w sprawie zasad gospodarowania gruntami Skarbu Państwa będących w zarządznie Nadleśnictwa Gryfice w zakresie ich udostępniania (ZG.2217.3.2018).

-  Zarządzenie nr 07/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 19.01.2018 roku w sprawie kategoryzacji nadleśnictwa i leśnictw w Nadleśnictwie Gryfice (NK.100.1.2018).

-  Zarządzenie nr 08/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 19.01.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 8.04.2016 roku znak sprawy: S.4001.4.2016 w spawie "Zasad eksploatacji pojazdów służbowych, samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych w Nadleśnictwie Gryfice" (S.4001.1.2018).

-  Zarządzenie nr 09/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 05.02.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 21.03.2016 r. w spawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej i Instrukcji Obiegu Dokumentów Nadleśnictwa Gryfice (KF.021.1.2016).

-  Zarządzenie nr 10/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 09.02.2018 roku w sprawie prowadzenia przez Nadleśnictwo Gryfice działań zapobiegających rozprzestrzenianiu sie Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenach pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Gryfice (ZG.730.1.2018).

-  Zarządzenie nr 11/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 28.02.2018 roku w sprawie przekazania - przejęcia majątku Leśnictwa Prusinowo (KF.37.1.2018).

-  Zarządzenie nr 12/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 20.03.2018 roku w sprawie powołania komisji, celem przeprowadzenia lustracji gruntów zgłoszonych w trybie art. 37b ustawy o lasach i przedłożenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gryfice notatki służbowej z tych lustracji (ZG.2281.1.2018).

-  Zarządzenie nr 13/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 21.03.2018 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji drewna w oddziale leśnym 624 leśnictwa Świerzno (NS.0210.1.2018).

-  Zarządzenie nr 14/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 26.03.2018 roku w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w leśnictwie Świerzno (KF.37.2.2018).

-  Zarządzenie nr 15/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 26.03.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 08.04.2016 roku znak sprawy S.4001.4.2016 w sprawie "Zasad eksploatacji pojazdów służbowych, samochodów osobowych i osobowo - terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych w Nadlesnictwie Gryfice" (S.4001.2.2018).

-  Zarządzenie nr 16/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 28.03.2018 roku w sprawie inwentaryzacji amunicji na wyposażeniu Posterunku Straży Leśnej (KF.37.3.2018).

 

-        Decyzje

 

Decyzje z 2018 r.

 

- Decyzja nr 1/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 24.01.2018 roku w sprawie określenia ryczałtu dla leśniczych za utrzymanie kancelarii w 2018 roku (NK.0210.1.2018).

- Decyzja nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 23.02.2018 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z pokoju gościnnego Nadleśnictwa Gryfice Osada Zdrój 1 (SA.805.1.2018).

- Decyzja nr 3/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 12.03.2018 roku w sprawie uruchomienia oraz funkcjonowania Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) w Nadleśnictwie Gryfice, punktu obserwacyjnego oraz przeciwpożarowych dyżurów ( w tym domowych) pełnomocników nadleśniczego (ZG.2620.1.2018).

- Decyzja nr 4/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 12.03.2018 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu (ZG.2620.2.2018).

- Decyzja nr 5/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 26.03.2018 roku w sprawie stawek bazowych do wyliczenia wysokości czynszów dla obiektów mieszklanych i gospodarczych Nadleśnictwa Gryfice obowiązujących od dnia 01.07.2018 r. (N.211.1.2018).

Pliki do pobrania:
      Wykaz zarządzeń, decyzji i aneksów wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice w 2017 roku pobierz
       Wykaz zarządzeń, decyzji i aneksów wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice w latach 2015 - 2016 pobierz
      Wykaz zarządzeń, decyzji i aneksów wydanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice w latach 2008 - 2014 pobierz
      Zarządzenie nr 05/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 23.01.2015 roku w sprawie zasad i trybu udostępnienia informacji przez Nadleśnictwo Gryfice. pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Zarządzenie nr 4/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 04.01.2018 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno ZG.805.1.2018 pobierz
      Decyzja 14/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice w sprawie ustalenia cen detalicznych choinek świerkowych i sosnowych i stroiszu w punkcie sprzedaży - leśniczówka pobierz
      Schemat Organizacyjny Nadleśnictwa Gryfice pobierz
      Zarządzenie nr 38/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 16.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Gryfice pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Paweł Gzyl
Data modyfikacji: 2018/03/30 08:53:03
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Szymczak
Wprowadzający: Tomasz Szymczak