Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfino

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfino >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

NADLEŚNICTWO GRYFINO

Sekretariat, tel.:  91/ 416 20 71, 91/ 464 75 51
IP 1012, fax: 91 464 75 52

 

NIP 858-000-77-43, REGON 810539137

Nr pokoju

Stanowisko

Imię i nazwisko

Numer telefonu

 

5

 

Nadleśniczy

Ryszard BRYGMAN

Kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nie pełną odpowiedzialność,
a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz

 wew. 121

5

Zastępca nadleśniczego

Marcin ŁUCZAK

Kieruje pracą Działu Gospodarki Leśnej oraz Leśnym Kompleksem Promocyjnym

wew. 311

6

Inżynierowie nadzoru

Daniel POGORZELEC

Sprawują kontrolę
w zakresie prawidłowości wykonywania zadań gospodarczych

wew. 212

Marek WOŚ

wew. 213

3

Starszy specjalista
ds. pracowniczych

Katarzyna JĘDRZEJAK

Prowadzi całość spraw
z zakresu kadr, szkoleń, spraw socjalno-bytowych
i emerytalno-rentowych

wew. 131

16

Specjalista ds. informatyki i BHP

Adam BIAŁEK

Prowadzi sprawy z zakresu informatyki i BHP

wew. 571

 

Dział Gospodarki Leśnej

Prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytkowania ubocznego. Zajmuje się również ochroną przyrody, stanem posiadania, ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

 

14

Specjalista SL

Joanna GNIFFKE

Stan posiadania

wew. 331

Starszy specjalista
Służby Leśnej

Paweł

MENDYK

Ochrona lasu

p.poż

wew. 333

13

Specjalista SL

Bartosz PIOTROWSKI

Marketing

Sprzedaż drewna

wew.335

12

Starszy specjalista Służby Leśnej

Elżbieta GRAJEK

Hodowla lasu

wew. 332

11

Starszy specjalista Służby Leśnej

Danuta DURASIEWICZ

Pozyskanie drewna

wew. 336

Przechowalnia Nasion, Pniewo

ul. Leśna  8L

Starszy specjalista Służby Leśnej

Stanisław OBITKO

Nasiennictwo

Selekcja

91 416 12 09 505 001 023

 

Leśny Kompleks Promocyjny

Wykonuje zadania związane z ochroną przyrody, edukacją leśną społeczeństwa, nadzorem nad Arboretum i komunikacją społeczną.

 

4

Starszy specjalista
Służby Leśnej

Lidia KMIECIŃSKA

Opieka nad Ogrodem Dendrologicznym

Rzecznik prasowy

wew. 334

4

Specjalista ds. edukacji leśnej

Urszula CZAPIEWSKA

Edukacja przyrodniczo- leśna

wew. 338

12

Specjalista ds. ochrony przyrody

Marcin DZIUBAK

Ochrona przyrody

 

wew. 341

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Prowadzi całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, w tym: administrowaniem budowlami, budynkami i mieszkaniami zarządzanymi przez nadleśnictwo, zaopatrzeniem, remontami oraz transportem oraz funkcjonowaniem archiwum nadleśnictwa. Koordynuje zagadnienia z zakresu zamówień publicznych.

 

 

2

 

Sekretarz

Karolina PAJEWSKA

Kierownik działu

Administracyjna obsługa nadleśnictwa

wew. 671

1

Specjalista ds. budowlanych

Stanisław KUŚMIDER

Remonty

Inwestycje

wew. 673

Specjalista ds. zamówień publicznych

Magdalena SZCZERBA

Zamówienia publiczne

wew. 674

Specjalista ds. administracyjnych

Monika MARCJASZ

Sprawy administracyjne

wew. 672

5

Specjalista ds. administracyjnych

Ewa SIOŁKOWSKA

Obsługa sekretariatu

wew. 100

 

Dział Finansowo-Księgowy

Wykonuje zadania z zakresu rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych, sporządza plany finansowe, analizy i sprawozdania, sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych.

 

8

Główna księgowa

Krystyna RZESZUTEK

Kierownik działu

Gospodarka finansowa

wew. 611

9

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Karolina ŚLIŻ- BANDROWSKA

Księgowość

wew. 613

Księgowa

Grażyna CHROST-CIELECKA

Księgowość

wew. 615

Księgowa

Sandra POGORZELEC

Księgowość

wew. 616

Referent ds. księgowych

Łukasz GUMOWSKI

Księgowość

wew. 615

9a

Księgowa

Joanna ZIOŁO

Płace

wew. 614

10

11

Specjalista ds. księgowych

Anna SMYKOWSKA

Kasa

Księgowość

wew. 612

wew. 340

 

Posterunek Straży Leśnej

Wykonuje zadania z zakresu zapobiegania, ścigania i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, ochrony składników mienia nadleśnictwa oraz obronności i spraw niejawnych.

 

4a

Starszy strażnik leśny

Marcin ROGALSKI

Komendant posterunku

Zwalczanie przestępstw

Ochrona mienia

Sprawy obronne i niejawne

 

wew. 221

 

Strażnik leśny

Bartłomiej BIELSKI

Zwalczanie przestępstw

Ochrona mienia

wew. 222

           

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      dane teleadresowe - biuro pobierz
      dane teleadresowe - leśnictwa pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Ryszard Brygman
Data modyfikacji: 2018/03/23 10:30:05
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Jędrzejak
Wprowadzający: Katarzyna Jędrzejak