Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfino

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfino >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku:

1. Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa.

2. Programy ochrony przyrody dla nadleśnictwa stanowiący integralną część planu urządzenia lasu.

3. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powyższe informacje udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku.

Podstawa do odmowy udostępniania informacji o środowisku zawarta jest w art. 16-20 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.  (plik z treścią ustawy poniżej)

 

Pliki do pobrania:
      Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 8 października 2008 r. pobierz
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Ryszard Brygman
Data modyfikacji: 2014/12/18 09:41:19
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Jędrzejak
Wprowadzający: Lidia Kmiecińska