Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfino

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfino >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

 

                                 

PLAN URZĄDZANIA LASU

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino został sporządzony na lata 2017 - 2026 i został zatwierdzony pismem Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2017 r.

Plan Urządzenia Lasu  to szczegółowy leśny plan gospodarczy, podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla nadleśnictwa. Zgodnie z Ustawą o Lasach tworzony jest co 10 lat, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych stanem lasów (występowaniem szkód lub klęsk żywiołowych), plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat. Plan ten staje się podstawą do prowadzenia jakichkolwiek zabiegów gospodarczych po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.  

 

Pliki do pobrania:
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      opłaty za udostępnianie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Ryszard Brygman
Data modyfikacji: 2017/07/14 10:52:52
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Jędrzejak
Wprowadzający: elżbieta.grajek