Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Karwin

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Karwin >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku:

1. Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa.

2. Program ochrony przyrody dla nadleśnictwa stanowiący integralną część planu urządzenia lasu.

3. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powyższe informacje udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku.

 

 

Pliki do pobrania:
      wniosek_o_udostepnienie_informacji.pdf pobierz
      wniosek_o_udostepnienie_informacji.doc pobierz
      oplaty_za_udostepnienie_informacji.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Edward Buśko
Data modyfikacji: 2016/02/08 22:13:38
Redaktor zatwierdzający: Joanna Kaczmarek
Wprowadzający: Paulina Frost