Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Karwin

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Karwin >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania [>>]

 

 Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi

zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

Nadleśnictwa jest udostępniana na wniosek.

Wniosek musi zawierać co najmniej określenie o jaką informację chodzi, określenie formy dostarczenia

w/w oraz do kogo i gdzie ma zostać skierowana odpowiedź.

Poniżej załączamy plik z formularzem wniosku, z którego można skorzystać.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej

lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

Pliki do pobrania:
      wniosek_o_udostepnienie_informacji.pdf pobierz
      wniosek_o_udostepnienie_informacji.doc pobierz
      oplaty_za_udostepnienie_informacji.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Edward Buśko
Data modyfikacji: 2016/02/10 15:19:54
Redaktor zatwierdzający: Joanna Kaczmarek
Wprowadzający: Paulina Frost