Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Karwin

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Karwin >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony przyrody jest Ustawa o Ochronie

Przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 627), która w rozdziale 2 określa formy

ochrony przyrody.

Do istniejących form ochrony przyrody występujących na terenie Nadleśnictwa Karwin należą:   

  • Rezerwaty przyrody  - 5 szt.                                                                              
  • Obszary Natura 2000  - 5 szt.                                                                              
  • Pomniki przyrody  - 10 szt.                                                                                                            
  • Użytki ekologiczne  - 25 szt.                                                                                                           
  • Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe  - 1 szt.                                     
  • Obszary chronionego krajobrazu  - 2 szt.     
  • Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów                                                                   
Walory przyrodnicze Nadleśnictwa Karwin opisane są szczegółowo w Programie Ochrony Przyrody.

 

Pliki do pobrania:
      program_ochrony_przyrody.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Edward Buśko
Data modyfikacji: 2016/02/09 09:22:25
Redaktor zatwierdzający: Joanna Kaczmarek
Wprowadzający: Paulina Frost