Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kliniska

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kliniska >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

Pucko, dnia  23.01.2018 r.

 

Znak sprawy – NŁ.7211.1.2018.NŁS

 

O G Ł O S Z E N I E

Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy Konik Polski z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez  Nadleśnictwo Kliniska:

     

     - Klaczka OŻĘDKA NK       ur. 05.05.2017 r.  od Ohara P po Nagaj P       1.700 zł,

     - Klaczka NIGELA NK         ur. 08.05.2017 r.  od Nemezja po Nagaj P      1.700 zł,

     - Klaczka TUNICA NK         ur. 13.08.2017 r.  od Tiszka P po Nagaj P      1.700 zł,

     - ogierek TYTOŃ NK            ur. 22.07.2015 r. od Tiszka P po Nagaj P      1.700 zł,

     - ogierek ORLAN NK            ur. 14.02.2015 r. od Ohara P po Nagaj P      1.700 zł,

     - ogierek NENUFAR NK       ur. 01.04.2015 r. od Nemezja po Nagaj P     1.700 zł,

     - ogierek NACIOS NK           ur. 13.04.2016 r. od Nemezja po Nagaj P     1.700 zł,

     - ogierek KOKORNAK NK    ur. 26.02.2017 r. od Kapela po Nokturn P     1.500 zł,

     - ogierek NOREN NK           ur. 23.04.2017 r. od Nilwa po Nagaj P           1.500 zł.

     - ogierek THYMUS NK         ur. 27.08.2017 r. od Tyrozyna P po Nagaj P 1.500 zł.

 

W sprzedaży mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.

Konie, będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z panią Anną Liśkiewicz – tel. 606 802 832 w zagrodzie Konika Polskiego Nadleśnictwa Kliniska.

Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – przed odbiorem zakupionego konia/koni lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakupu. Po tym czasie sprzedający może zaoferować konia innemu nabywcy.

Wpłaty należy dokonać do kasy nadleśnictwa lub na podane poniżej konto:

Nadleśnictwo Kliniska,

Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie BGŻ S.A. O/Szczecin  52 2030 0045 1110 0000 0055 6240

Po wpłaceniu całej należności za konia nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jego odbioru własnym transportem i staraniem.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji: Anna Liśkiewicz – 606 802 832.

 

 


 

Pucko, dnia 17.10.2017 r.

Zn. spr. SA.2181.3.2017.SAM

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO,
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ,
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, W ZARZĄDZIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWA KLINISKA

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, działając zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka ewidencyjna 304/29 z obrębu Kliniska Wielkie, położona
w miejscowości Kliniska Wielkie, gmina Goleniów, powiat Goleniowski, województwo zachodniopomorskie.
 

 

Pełna treść ogłoszenia u dołu strony.

 

 


Pucko, dnia 08.09.2017 r.

Zn. spr.: SA.2181.3.2017.SAM

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2017.788 z dnia 2017.04.14), na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532), oraz na podstawie zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 01.10.2015 r. (Zn. spr. OF.2101.231.2015.MG) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka ewidencyjna 304/29, w województwie zachodniopomorskim, powiat goleniowski, gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Kliniska Wielkie, w miejscowości Kliniska Wielkie.

 

Pełna treść ogłoszenia, informacje dodatkowe do przetargu oraz wzór oświadczenia u dołu strony.

 


 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Nadleśnictwo Kliniska

 

INFORMACJA

z dnia 26.05.2017 roku

o zamiarze dokonania transakcji zamiany prawa własności do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa PGL LP Nadleśnictwo Kliniska i Gminy Kobylanka.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska

z siedzibą w Kliniskach Wielkich,

Pucko 1

72-123 Kliniska Wielkie

                                       

postępując zgodnie z Wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów
 i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów  Państwowych
, będących w zasięgu terytorialnego działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie,  stanowiącymi załącznik do pisma RDLP w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2013 r., znak spr.: ZZ-210-1/13, w sprawie zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 788) uwzględniając zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie znak ZS.2261.1.2017 z dnia 19 maja 2017r., informuje o zamiarze dokonania transakcji zamiany następujących nieruchomości gruntowych:

  

Znak i Data zgody Dyrektora RDLP                   na zamianę

Wykaz nieruchomości zbywanych przez Lasy Państwowe

adres leśny

Adres administracyjny/ KW

kategoria użytku

powierzchnia  (w ha)

wartość (w zł.)

 

ZS.2261.1.2017

19.05.2017r.

10-14-1-11-846-o-01

32-14-062-0004-864/12 SZ1T/00104951/3

Bz

0,0369

9230,00

10-14-1-11-846-p-02

32-14-062-0004-864/13 SZ1T/00104951/3

Ls

0,5997

198280,00

10-14-1-11-846-p-03

Bi

0,1934

10-14-1-11-822-b-00

32-14-062-0008-822/7 SZ1T/00104955/1

Ls

0,4834

154110,00

Razem

1,3134

361620,00

             

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

 

właściciel

adres

administracyjny / KW

kategoria użytku

powierzchnia  (w ha)

wartość (w zł.)

 

Gmina  Kobylanka

ul. Szkolna 12

73-108 Kobylanka

32-14-062-0004-472/5

SZ1T/00056684/8

LsVI

0,2405

53680,00

RVIz

0,1365

32-14-062-0004-474

SZ1T/00056655/6

RV

0,4944

83630,00

RVI

0,3070

32-14-062-0002-17/7

SZ1T/0082644/7

ŁIV

4,1705

188510,00

W-ŁIV

0,1460

Ls IV

0,3800

Razem

 

325820,00

                                                          

                                                                                   

 

                                                                                           Nadleśniczy

                                                                                   Nadleśnictwa Kliniska

                                                                                  

                                                                         

 

Zn. spr. ZG.2217.3.1.2017.ZGZ                                                              Pucko dn. 14.06.2017r.

 

 

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA –
PGL LP BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA KLINISKA

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska
z siedzibą w Pucko 1, działając zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), informuje o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, na dzierżawę na czas nieograniczony, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - PGL Lasy Państwowe, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska, opisanych wg poniższej tabeli:

 

Lp.

Oddział leśny

Gmina

Obr. ewid

Działka ewid.

Nr kwatery

Rodzaj gruntu

Klasa gleby

Powierzchnia do dzierżawy [ha]

Cena wywoławcza [zł]/rok

Wysokość wadium

zł.

1

204g

GOLENIÓW

Bolechowo

204/3

1

R

VI

0,1070

360,00

40,00

2

 

2

R

VI

 

0,0850

300,00

30,00

3

119B-dx

Danowo

398/2

x

Ps

IV

1,1200

680,00

70,00

4

119B-ax

26

x

Ps

V

0,5700

400,00

40,00

5

119B-bx

x

Ł

V

0,1800

200,00

20,00

6

220j

Stawno

220/10

x

R

VI

0,0300

80,00

10,00

7

220/9

x

0,2346

400,00

40,00

8

328b

Kliniska Wlk.

328/23

13

R

VI

0,0480

296,00

30,00

9

14

R

VI

0,0390

239,00

30,00

10

304w

304/30

1

R

VI

0,0700

300,00

30,00

11

2

R

VI

0,0700

300,00

30,00

12

98-ax

Lubczyna

cz.98/21

x

R

VI

0,0968

400,00

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pełna treść ogłoszenia u dołu strony.


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Pucko, dnia 12.05.2017r.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska

z siedzibą Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie

działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 788)

oraz w oparciu o zgody Dyrektora RDLP w Szczecinie

Ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa – PGL, Lasy Państwowe będących
w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska


Zn spr.  ZG.2217.3.1.2017.ZGZ

oraz

zaprasza do złożenia oferty cenowej Na dzierżawę gruntu rolnego z przeznaczeniem do wykorzystywania rolnego i ogrodniczego
wg poniższej tabeli:

Lp.

Oddział leśny

Gmina

Obr.ewid

Działka ewid.

Nr kwatery

Rodzaj gruntu

Klasa gleby

Powierzchnia do dzierżawy [ha]

Cena wywoławcza [zł]

Wysokość wadium

zł.

1

204g

GOLENIÓW

Bolechowo

204/3

1

R

VI

0,1070

360,00

40,00

2

 

2

R

VI

 

0,0850

 

300,00

30,00

3

119B-dx

Danowo

398/2

x

Ps

IV

1,1200

680,00

70,00

4

119B-ax

26

x

Ps

V

0,5700

400,00

40,00

5

119B-bx

x

Ł

V

0,1800

200,00

20,00

6

220j

Stawno

220/10

x

R

VI

0,0300

80,00

10,00

7

220/9

  x

0,2346

400,00

40,00

8

328b

Kliniska Wlk.

328/23

13

R

VI

0,0480

296,00

30,00

9

14

R

VI

0,0390

239,00

30,00

10

304w

304/30

1

R

VI

0,0700

300,00

30,00

11

2

R

VI

0,0700

300,00

30,00

12

98-ax

Lubczyna

cz.98/21

x

R

VI

0,0968

400,00

60,00

                       

 

 1. Wydzierżawione grunty mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych,
oraz do wykorzystywania jako ogródki działkowe.

2. Oferty należy składać w biurze Nadleśnictwa Kliniska Pucko 1 – sekretariat (pok.6)
w terminie do dnia 12.06.2017r. do godz. 9:30 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na dzierżawę gruntu rolnego z przeznaczeniem do wykorzystywania rolnego i ogrodniczego”.
Otwarcie ofert nastąpi 12.06.2017r.  o godz. 10:00 w biurze Nadleśnictwa.

 

Pełny tekst ogłoszenia w plikach u dołu strony.

 

 

 


Pucko, dnia 12.04.2017 r.

Zn. spr. SA.2181.2.2017.SAM

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO,
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ,
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, W ZARZĄDZIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWA KLINISKA

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, działając zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka ewidencyjna 304/29 z obrębu Kliniska Wielkie, położona w miejscowości Kliniska Wielkie, gmina Goleniów, powiat Goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 

 

 Pełna treść ogłoszenia u dołu strony.


 

 

Pucko, dnia 15.03.2017 r.

Zn. spr. SA.2217.1.2017.SAM

 INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO, NIEOGRANICZONEGO,
NA DZIERŻAWĘ NA CZAS NIEOGRANICZONY
,
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA -
-
PGL LASY PAŃSTWOWE
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA KLINISKA

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, działając zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), informuje o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, na dzierżawę na czas nieograniczony, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - PGL Lasy Państwowe, będącej w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska,  stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 767/6, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiat stargardzki, gmina Kobylanka, obręb ewidencyjny 0010 Reptowo, w miejscowości Reptowo.

 

Pełna treść ogłoszenia u dołu strony.


 

Pucko, dnia 03.03.2017 r.

Zn. spr.: SA.2181.2.2017.SAM 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska
z siedzibą w Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, na podstawie art. 38 ustawy
z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2100), na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej
w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532), oraz na podstawie zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 01.10.2015 r. (Zn. spr. OF.2101.231.2015.MG) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka ewidencyjna 304/29, w województwie zachodniopomorskim, powiat goleniowski, gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Kliniska Wielkie, w miejscowości Kliniska Wielkie.

 

Pełna treść ogłoszenia, informacje dodatkowe do przetargu oraz wzór oświadczenia u dołu strony.

 

 


 

Pucko, dnia 22.02.2017 r .

Zn. spr. SA.2181.4.2016.SAM

INFORMACJA
o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
działka ewidencyjna nr 304/50, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiat goleniowski, gmina Goleniów,
obręb ewidencyjny Kliniska Wielkie, w miejscowości Kliniska Wielkie.

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska
z siedzibą w Pucko 1,
działając zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego,
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa - PGL Lasy Państwowe, będącej w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska.

 

 

Pełna treść ogłoszenia u dołu strony.


Pucko, dnia 07.02.2017 r.

 

 

Zn. spr.: SA.2217.1.2017.SAM

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

 NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

 

            Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.), oraz za zgodą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 23.12.2016 r. (zn. spr. ZS.2217.1.574.2016) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej – części działki ewidencyjnej nr 767/6, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiat stargardzki, gmina Kobylanka, obręb ewidencyjny 0010 Reptowo, w miejscowości Reptowo.

 

Pełna treść ogłoszenia, informacje dodatkowe do przetargu, projekt umowy dzierżawy oraz wzór niezbędnego oświadczenia u dołu strony.

                                                                                                                                           

 


                                                                                                                                                                                                                                               Pucko, dnia 13.01.2017 r. 
Zn.spr. SA.2181.4.2016.SAM                                                                                                                                         


OGŁOSZENIE

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

 

             Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.), oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007r. Nr 78, poz. 532), oraz za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29.05.2013 r. (zn. spr. ZS-T-2201-44-2/13) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki ewidencyjnej nr 304/50, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiat goleniowski, gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Kliniska Wielkie, w miejscowości Kliniska Wielkie.

 

Pełna treść ogłoszenia u dołu strony.

                                                                                                                   

 


                                                                                                                                                                            

Pucko, dnia 21.12.2016 r.

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka ewidencyjna nr 304/50,
położonej w województwie zachodniopomorskim, powiat goleniowski, gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Kliniska Wielkie, w miejscowości Kliniska Wielkie

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, działając zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa - PGL Lasy Państwowe, będącej w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pełna treść ogłoszenia u dołu strony.


    Pucko, dnia 18.11.2016 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO, NIEOGRANICZONEGO,
NA DZIERŻAWĘ NA CZAS NIEOGRANICZONY
,
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
PGL LASY PAŃSTWOWE
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA KLINISKA

zn.spr. SA.2217.9.2016.SAM

Leśniczówka Łęsko

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, działając zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), informuje o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, na dzierżawę na czas nieograniczony, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - PGL Lasy Państwowe, będącej w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska,  położonej w Łęsku nr 1, Gmina Goleniów, organizowanego przez Nadleśnictwo Kliniska. 
Pełna treść ogłoszenia o dołu strony.

 

 


Pucko, dnia 18.11.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

zn. spr. SA.2181.3.2016.SAM

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zmianami), oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007r. Nr 78, poz. 532), oraz za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29.05.2013 r. (Zn. spr. ZS-T-2201-44-2/13) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej: działka ewidencyjna nr 304/50, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiat goleniowski, gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Kliniska Wielkie, w miejscowości Kliniska Wielkie.

Plik z ogłoszeniem, informacje dodatkowe do przetargu
oraz wzór oświadczenia u dołu strony.


 

                                                                                  Pucko,  dnia 07.10.2016 r.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska

z siedzibą  Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie

Ogłasza przetarg  pisemny, nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  zabudowanej

stanowiącej własność Skarbu Państwa – PGL Lasy Państwowe

będącej w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska

Zn. spr. SA.2217.9.2016.SAM

Leśniczówka „Łęsko”

Ogłoszenie o przetargu, projekt umowy dzierżawy, szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy, oświadczenie oraz formularz ofertowy zostały zamieszczone u dołu strony.

 


                                                                                                                                                                                  Pucko, dnia 21.09.2016 r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO,
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH,
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA KLINISKA

zn.spr. SA.2181.2.2016.SAM

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, działając zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, działka ewidencyjna 304/29 z obrębu Kliniska Wielkie, położona w miejscowości Kliniska Wielkie, gmina Goleniów, powiat Goleniowski, województwo zachodniopomorskie.

Pełna treść ogłoszenia u dołu strony.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pucko, dnia 20.09.2016 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO, NIEOGRANICZONEGO,
NA DZIERŻAWĘ NA CZAS NIEOGRANICZONY
,
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
PGL LASY PAŃSTWOWE
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA KLINISKA

zn.spr. SA.2217.9.2016.SAM

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, działając zgodnie
z art. 39 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), informuje o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, na dzierżawę na czas nieograniczony, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - PGL Lasy Państwowe, będącej w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska,  położonej w Łęsku nr 1, Gmina Goleniów, organizowanego przez Nadleśnictwo Kliniska. 

Pełna treść ogłoszenia o dołu strony.

 

 


Pucko,  dnia 26.08.2016 r.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska

z siedzibą  Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie

Ogłasza przetarg  pisemny, nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  zabudowanej

stanowiącej własność Skarbu Państwa – PGL Lasy Państwowe

będącej w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska

Zn. spr. SA.2217.9.2016.SAM

Leśniczówka „Łęsko”

Ogłoszenie o przetargu, projekt umowy dzierżawy, szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy, oświadczenie oraz formularz ofertowy zostały zamieszczone u dołu strony.

                              

 


                              

   Pucko, dnia 12.08.2016 r.

Zn. spr.: SA.2181.2.2016.SAM                                                                                                                                                                             

 

OGŁOSZENIE

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2100), na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532), oraz na podstawie zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 01.10.2015 r. (Zn. spr. OF.2101.231.2015.MG) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, w województwie zachodniopomorskim, powiat goleniowski, gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Kliniska Wielkie, w miejscowości Kliniska Wielkie.

Plik z ogłoszeniem, informacje dodatkowe do przetargu
oraz wzór oświadczenia u dołu strony.

                                                                 

 

 

                      
                                                                                                                                                     Pucko 19.07.2016 r.

SA.2181.1.2016.SAM

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO,
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH
,
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA KLINISKA

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, działając zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, działki ewidencyjne 304/29 oraz 328/22 z obrębu Kliniska Wielkie, położone w miejscowości Kliniska Wielkie, gmina Goleniów, powiat Goleniowski, województwo zachodniopomorskie.
Pełny tekst ogłoszenia u dołu strony.

 

 

 

 

Pucko, dnia 03.06.2016 r.

 

Zn. spr.: SA.2181.1.2016.SAM

 

 OGŁOSZENIE

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH

 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2100), na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532), oraz na podstawie zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 01.10.2015 r. (Zn. spr. OF.2101.231.2015.MG) oraz zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.09.2015 r. (Zn. spr. OF.2101.214.2015.MG) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, w województwie zachodniopomorskim, powiat goleniowski, gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Kliniska Wielkie, w miejscowości Kliniska Wielkie.

 Plik z ogłoszeniem, informacje dodatkowe do przetargu
oraz wzór oświadczenia u dołu strony.

 


 

                                                                                                           

Zn. spr.: SA.2181.1.2016.SAM
                                                                                                              Pucko, dnia 08.04.2016 r.

 

 

ODWOŁANIE
PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

           

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu
i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych(Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532),

ODWOŁUJE

ogłoszony w dniu 11 marca 2016 roku przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów
w prawie własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, w województwie zachodniopomorskim, powiat goleniowski, gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Kliniska Wielkie, w miejscowości Kliniska Wielkie, oznaczonych jako działka ewidencyjna nr 304/29
o powierzchni 0,3277 ha, KW SZ1O/00032239/6 oraz działka ewidencyjna nr 328/22,
o powierzchni 0,4024 ha, KW SZ1O/00032685/7.

 

Przetarg ustny miał się odbyć dnia 13 kwietnia 2016 roku o godzinie 1000 w siedzibie Nadleśnictwa Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie.

 

Przyczyną odwołania przetargu jest błąd formalny prowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż ww. nieruchomości, dotyczący ciążących na nieruchomości zobowiązań i obciążeń.


 

 

Zarządzenie   Nr  22/2016

 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska
z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia obniżki cen detalicznych na drewno opałowe.

 

Na podstawie § 3 ust. 10 Zarządzenia Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na 2016 rok znak: GM-800-6-2015 zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam obniżkę cen detalicznych na surowiec opałowy S4 gatunków So, Św, Md, Dg oraz pozostałych liściastych pozyskanych kosztem skarbu.

§ 2.

Obniżka będzie obowiązywać w okresie od 01.04.2016 roku do 31.05.2016roku.

§ 3.

W związku z zapisami § 1. na czas objęty obniżką zmianie ulegają ceny sortymentów
S4 So, Św, Md, Dg oraz pozostałych liściastych według poniższej tabeli:

Lp.

Sortyment

Współcz.

Jednostka

Cena w złotych

Cena netto do rejestratora

Nr kodu artykułu

Cena brutto do kasy fiskalnej

   

m(p)/m3

sprzedaży

Kosztem Skarbu

 

 

 

       

netto

brutto

 

 

 

1

S4 So

0,65

m3

95

102,6

95

9

102,6

2

S4 Md

0,65

m3

95

102,6

95

10

102,6

3

S4 Dg

0,65

m3

95

102,6

95

11

102,6

4

S4 Św

0,70

m3

85

91,8

85

12

91,8

4

S4 pozostałe liściaste

0,65

m3

60

64,8

60

33

64,8

 


 

 

Zn. spr. SA.2217.1.2016.SAM

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO, NIEOGRANICZONEGO,
NA DZIERŻAWĘ NA CZAS NIEOGRANICZONY
,
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA -             

  - PGL LASY PAŃSTWOWE
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA KLINISKA

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska z siedzibą w Pucko 1, działając zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), informuje o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, na dzierżawę na czas nieograniczony, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - PGL Lasy Państwowe, będącej w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska,  położonej w osadzie Pucko nr 2, przeprowadzonego w siedzibie Nadleśnictwa Kliniska. 

 

1.   Termin przetargu - 30.03.2016 r.  do godziny 930  w  siedzibie Nadleśnictwa Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie  - Sala Kominkowa.

 

2.   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej.

Nr Księgi Wieczystej KW SZ1O/00055114/1.

 

3.   Oznaczenie nieruchomości według danych z Ewidencji Gruntów i Budynków.

Adres administracyjny: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Goleniów, Gmina Goleniów, Obręb ewidencyjny Kliniska Wielkie, działka ewidencyjna nr 326.

Adres leśny: Nadleśnictwo Kliniska, obręb leśny Kliniska, Leśnictwo Załom, oddział 326, pododdział l, rodzaj użytku Ls, rodzaj powierzchni BUD INNE.

 

4.   Przedmiot przetargu:

1.    Pomieszczenia biurowe oraz hala warsztatowa (tabela nr 1).

2.    Grunt niezabudowany - plac o powierzchni 4.000 m2.

Tabela 1.

Pomieszczenia objęte przetargiem

Lp.

Nazwa pomieszczenia

Nr inwentarzowy budynku

Pow. użytkowa w m2

1.

Pomieszczenie biurowe 1

180/337

15,93

2.

Pomieszczenie biurowe 2

180/337

12,25

3.

Pomieszczenie – kuchnia

180/337

18,19

4.

Hala warsztatowa wraz
z niezbędnym gruntem przed halą – powierzchnia zależna od rodzaju działalności ( 0,80 zł/m2)

180/337

231,39

Razem powierzchnia dzierżawy

277,76

5.   W prowadzonym przetargu złożone zostały dwie oferty:

1.      Oferta nr 1:

Spółka Wodna „Załom-Pucice”, ul. Kasztanowa 18, 72-105 Lubczyna

·        Pomieszczenie biurowe nr 1 –zaoferowany miesięczny czynsz dzierżawy – 80,00 zł (cena wywoławcza 65,00 zł)

·        Pomieszczenie biurowe nr 2 – zaoferowany miesięczny czynsz dzierżawy – 70,00 zł (cena wywoławcza 50,00 zł),

2.      Oferta nr 2:

FOREST J.R. Radosław Jankowski ul. Osiedlowa  1B/1, 72-123 Kliniska Wielkie

·      Hala warsztatowa – zaoferowany miesięczny czynsz dzierżawy – 941,00 zł (cena wywoławcza 940,00 zł).

 

6.   Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym w stosunku do pomieszczenia biurowego nr 1, pomieszczenia biurowego nr 2 oraz hali warsztatowej. Umowy dzierżawy zostaną zawarte z w/w oferentami.

     Z powodu braku ofert na dzierżawę pomieszczenia-kuchni oraz gruntu niezabudowanego – plac o powierzchni 4.000 m2, przetarg w tym zakresie zostaje unieważniony.

 

 

 


 

 

Znak sprawy – NŁ.7211.13.2016.NŁS                                                                                        Pucko 31.03.2016r.

OGŁOSZENIE

Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, działając na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargów na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. nr 97 poz. 443 z późn. zm. ), ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy Konik Polski   z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez  Nadleśnictwo Kliniska:

1)  1 wałach  4 letni (cena wywoławcza  1 500 zł)

      - MIŁEK              ur. 31.03.2012

2)  3 ogierki ur. 2013 r. (cena wywoławcza  1 500 zł/za 1 szt.)

      -TROLLIUS        ur. 05.10.2013 od Tiszka P i Nagaj P
      - OKRZYN          ur. 15.02.2013 od Ohara P i Nagaj P
      - KUKLIK            ur. 02.03.2013 od Kapela po Nagaj P

3)  5 ogierków ur. 2014 r. (cena wywoławcza  1 000 zł/za 1 szt.)

     - MERZYK           ur. 09.04.2014 od Mutria po Nagaj P (odmiany)

     - NIETYKAŁEK    ur. 07.04.2014 od Nemezja po Nagaj P

     - NARDUS                      ur. 21.03.2014 od Nilwa po Nagaj P

     - TRZESZCZYK  ur. 29.08.2014 od Tiszka P po Nagaj P (odmiany)

     - NAJAS              ur. 21.08.2014 od Nawłoć po Nokturn  (odmiany)

W sprzedaży mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.

Konie, będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z panią Anną Liśkiewicz – tel. 606 802 832 w zagrodzie hodowlanej Konika Polskiego Nadleśnictwa Kliniska.

Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, przed odbiorem zakupionego konia/koni lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakupu. Po tym czasie sprzedający może odstąpić od podpisania umowy.

Wpłaty należy dokonać do kasy nadleśnictwa lub na podane poniżej konto:

Nadleśnictwo Kliniska,

Pucko 1,

72-123 Kliniska Wielkie

BGŻ S.A. O/Szczecin

52 2030 0045 1110 0000 0055 6240

Po wpłaceniu całej należności za konia nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jego odbioru własnym transportem i staraniem, zgodnie z treścią zawartej umowy pod groźbą ewentualnych sankcji z niej wynikających.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji:

Anna Liśkiewicz – 606 802 832.

 


 

 

 

Pucko, dnia 11.03.2016 r.
Zn. spr.: SA.2181.1.2016.SAM
 
OGŁOSZENIE
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH
 
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska
z siedzibą w Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, w Województwie Zachodniopomorskim, powiat goleniowski, Gmina Goleniów, obręb ewidencyjny Kliniska Wielkie, w miejscowości Kliniska Wielkie wraz z prawem wyłącznego korzystania
z pomieszczeń garażowych lub gospodarczych.
               Pełna treść ogłoszenia u dołu strony.

 

 


  

Pucko, dnia 26.02.2016 r.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska

z siedzibą w Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie

ogłasza przetarg  pisemny, nieograniczony na dzierżawę na czas nieograniczony nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – PGL Lasy Państwowe
będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska

Zn. spr. SA.2217.1.2016.SAM

 

Treść ogłoszenia oraz załączniki znajdują się u dołu strony

Pucko, 15.02.2016 r.

Znak sprawy:NŁ.7211.6.2016.NŁS

 

OGŁOSZENIE

 

               Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, działając na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargów na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwo państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97 poz.443 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony - pisemny na sprzedaż koni z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez Nadleśnictwo Kliniska.

Pełny tekst ogłoszenia w załączniku u dołu strony.

 


 

Pucko, 7.01.2016 r.

 

                                                                                   Znak sprawy: NŁ.160.7.2015

   

Unieważnienie postępowania przetargowego

 

            Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska zgodnie z zapisem w ogłoszeniu z dnia 04.12.2015 r. o przetargu pisemnym nieograniczonym, na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej – Kwatery Myśliwskiej, unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe.

                                                                     (pełny tekst ogłoszenia w załączniku u dołu strony)

  


  

 Pucko, dnia 08.12.2015 r.

 INFORMACJA

O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH


Zn. spr. S.2181.1.2015

Pełny tekst ogłoszenia u dołu strony

(w załącznikach)

________________________________

Pucko,  dnia 04.12.2015 r.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska

ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  zabudowanej,
położonej w Łęsko 1, obręb ewid. Bącznik, Gmina Goleniów,
stanowiącej własność
Skarbu Państwa – PGL Lasy Państwowe
będącej w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska

Zn. spr. NŁ.160.7.2015

 

Budynek Kwatery Myśliwskiej

 

Pełny tekst ogłoszenia u dołu strony

(w załącznikach)

_______________________________________________________________

 

 

Pucko, dnia 01.12.2015 r.

Znak sprawy – NŁ.7211.16.2015.NŁS

OGŁOSZENIE

Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, działając na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargów na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. nr 97 poz. 443 z późn. zm. ), ogłasza przetarg nieograniczony – pisemny, na sprzedaż  koni z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez  Nadleśnictwo Kliniska:

1)  1 wałach  3,5 letni (cena wywoławcza 2 000 zł)

      - MIŁEK              ur. 31.03.2012

2)  3 ogierki ur. 2013 r. (cena wywoławcza 1500 zł/za 1 szt.)

      -TROLLIUS        ur. 05.10.2013
      - OKRZYN          ur. 15.02.2013
      - KUKLIK            ur. 02.03.2013

3)  5 ogierków ur. 2014 r. (cena wywoławcza 1 000 zł/za 1 szt.)

     - MERZYK           ur. 09.04.2014

     - NIETYKAŁEK    ur. 07.04.2014

     - NARDUS                      ur. 21.03.2014

     - TRZESZCZYK  ur. 29.08.2014

     - NAJAS              ur. 21.08.2014

W przetargu mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne oraz osoby nieposiadające osobowości prawnej.

Konie, będące przedmiotem przetargu, można oglądać w dniach  16.12.2015 r. lub 18.12.2015 r. w godzinach od 900 do 1300 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym     z Panią Anną Liśkiewicz)  w zagrodzie hodowlanej Konika Polskiego  Nadleśnictwa Kliniska.

Przetarg pisemny (złożenie oraz otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 21.12.2015 r.              o godzinie 930  w  Nadleśnictwie Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie.

Nadleśnictwo Kliniska wybierze ofertę z najwyższą zaoferowaną kwotą

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej koni będących przedmiotem zainteresowania, należy wpłacić przelewem na konto:

 


 

Nadleśnictwo Kliniska,

Pucko 1,

72-123 Kliniska Wielkie

BGŻ S.A. O/Szczecin

52 2030 0045 1110 0000 0055 6240

lub w kasie Nadleśnictwa Kliniska najpóźniej do godz. 900 w dniu przetargu.

 

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia koni lub konia. Wadium złożone przez pozostałych uczestników, którzy nie nabędą koni, podlega zwrotowi po dokonaniu wyboru oferty i zakończeniu postępowania.

Wadium nabywcy przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku nie uiszczenia ceny nabycia i odmowy podpisania dokumentów sprzedaży.

Nadleśnictwo Kliniska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę przetarg jest rozstrzygany w formie licytacji między oferentami. Prowadzący przetarg wyznacza termin licytacji.

 

Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny koni przeznaczonych do sprzedaży.

Postąpienie 5 % ceny wywołania.

Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie, po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Po tym czasie sprzedający może odstąpić od podpisania umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji:

Anna Liśkiewicz – 606 802 832.

 

 

                                                                                     Podpisał

 

                                                                       Zastępca Nadleśniczego

                                                                  Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski

 

 

Pucko, dnia 06.11.2015 r.