Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kliniska

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kliniska >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Nadleśnictwa.
Skargi i wnioski dotyczące infrastruktury Nadleśnictwa oraz prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych można również wnieść u Sekretarza w dniach i godzinach urzędowania Nadleśnictwa Kliniska.
Wnioski dotyczące szkód łowieckich na terenie OHZ (Ośrodek Hodowli Zwierzyny) oraz szkodnictwa leśnego można złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Kliniska.

Sprawami związanymi z udostępnianiem gruntów  w zakresie umów najmu, dzierżaw gruntów oraz służebności, a także zamiany, sprzedaży gruntów zajmuje się specjalista SL ds. stanu posiadania.


Zakresy spraw, właściwe dla poszczególnych działów, znajdują się na wykazie kontaktów do biura nadleśnictwa w zakładce "Dane teleadresowe". Wszystkie sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Sprzedaż drewna w leśnictwach prowadzona jest w następujących dniach:
a) wtorek - leśnictwa: Zabrodzie, Rurzyca, Strumiany, Załom, Sowno, Cisewo, Morawsko,
b) środa - leśnictwa: Jankowo, Pucko, Poczernin, Wielgowo, Niedźwiedź, Bącznik.
Miejscem sprzedaży drewna jest kancelaria leśnictwa w wyznaczony dzień tygodnia w godzinach 7-10.(Cennik na drewno znajduje się w zakładce Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia, w plikach do pobrania.)
Data wywozu drewna  będącego przedmiotem sprzedaży detalicznej podana jest na asygnacie, w razie niemożności wywozu w wyznaczonym terminie, nabywca powinien zgłosić się do leśnictwa o wyznaczenie nowego terminu.

Sprzedaż sadzonek w Szkółce Leśnej w Sownie odbywa się w każdy wtorek w godz.  9-11 w kancelarii szkółki. (Cennik na sadzonki znajduje się w zakładce Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia, w plikach do pobrania.)

Osobą upoważnioną do kontaktu z mediami jest Pan Jacek Sidorko, tel. 91-43-121-37

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie danych pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Piotr Kmet
Data modyfikacji: 2016/01/08 13:22:33
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: