Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kliniska

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kliniska >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

                        ROK 2017

 

Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska:

 

Zarządzenie nr 1/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 05 stycznia 2017 roku w sprawie Regulaminu sprzedaży detalicznej przy użyciu kas rejestrujących.

 

Zarządzenie nr 2/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania – przejęcia majątku oraz dokumentów stanowiska specjalisty ds. pracowniczych.

 

Zarządzenie nr 3/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów polowania na terenie OHZ Kliniska w sezonie łowieckim 2016/2017.

 

Zarządzenie nr 4/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia cen detalicznych na drewno.

 

Zarządzenie nr 5/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie pracy w leśnictwach Nadleśnictwa Kliniska dwóch rejestratorów leśniczego.

 

Zarządzenie nr 6/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagradzania i premiowania w Nadleśnictwie Kliniska.

 

Zarządzenie nr 7/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie rozliczania odsetek od należności przysługującym Nadleśnictwu Kliniska.

 

Zarządzenie nr 9/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. podziału środków na cele społecznie użyteczne.

 

Zarządzenie nr 10/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej.

 

Zarządzenie nr 11/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia cen detalicznych na drewno.

 

Zarządzenie nr 12/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 02 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia cen sprzedaży bezpośredniej tusz zwierzyny łownej pozyskanej w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Kliniska obw. 162.

 

Zarządzenie nr 13/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie zasad sporządzania i kontroli szacunków brakarskich w Nadleśnictwie Kliniska.

 

Zarządzenie nr 14/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Zarządzenie nr 15/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zasad ewidencji pozostałości powywozowych w lasach będących w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 16/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie cen na szyszki obowiązujące w 2017 roku.

 

Zarządzenie nr 17/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie cen sadzonek drzew i krzewów produkowanych na Szkółce Gospodarczej Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 18/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przekazania - przejęcia stanowiska podleśniczego Leśnictwa Strumiany.

 

Zarządzenie nr 19/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu przed pożarami.

 

Zarządzenie nr 20/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie zasad gospodarki środkami transportowymi w Nadleśnictwie Kliniska oraz zasad ustalania limitów kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych.

 

Zarządzenie nr 21/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji magazynu drewna leśnictwa Wielgowo.

 

Zarządzenie nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz zwrotu kosztów prania dla pracowników Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 23/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji kasy Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 24/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji magazynu drewna leśnictwa Załom.

 

Zarządzenie nr 25/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dla lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych znajdujących się w zasobach Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 26/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji magazynu drewna leśnictwa Cisewo.

 

Zarządzenie nr 27/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia dróg leśnych udostępnionych do ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.

 

Zarządzenie nr 28/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia cen detalicznych na drewno.

 

Zarządzenie nr 29/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji magazynu drewna leśnictwa Strumiany.

 

Zarządzenie nr 30/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie powołania stałych Komisji przetargowych oraz zespołu do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i sprawowania nadzoru nad realizacją zadań.

 

Zarządzenie nr 31/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 32/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą własną „ Piknik Leśnika”.

 

Zarządzenie nr 33/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie przekazania – przejęcia majątku oraz dokumentów stanowiska Kasjera Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 34/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowo – gospodarczego Nadleśnictwa Kliniska na rok 2017.

 

Zarządzenie nr  35/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

 

Zarządzenie nr 36/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zasad gospodarki środkami transportowymi w Nadleśnictwie Kliniska oraz zasad ustalania limitów kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych.

 

Zarządzenie nr 37/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia cen detalicznych na drewno.

 

Zarządzenie nr 38/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do spraw uznania nabycia uprawnień przez pracowników Nadleśnictwa Kliniska do nagrody jubileuszowej.

 

Zarządzenie nr 39/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji magazynu drewna leśnictwa Poczernin.

 

Zarządzenie nr 40/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia cen detalicznych na drewno.

 

Zarządzenie nr 41/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia czynności przetargowych na sprzedaż grzejników stalowych.

 

Zarządzenie nr 42/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji „Programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Kliniska na lata 2018-2027”.

 

Zarządzenie nr 43/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie kontroli i obiegu dokumentów w Nadleśnictwie Kliniska.

 

Zarządzenie nr 44/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przekazania – przejęcia majątku oraz dokumentów stanowiska Kasjera Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 45/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 01 sierpnia 2017 roku w sprawie wysokości oprocentowania pożyczek na zakup samochodów prywatnych, używanych również do celów służbowych.

 

Zarządzenie nr 46/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 01 września 2017 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 47/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą własną „ Rajd Leśnika”.

 

Zarządzenie nr 48/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 05 września 2017 roku w sprawie organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pn. „ Wyjazd do Częstochowy”.

 

Zarządzenie nr 49/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 07 września 2017 roku w sprawie kontroli w zakresie sposobu przechowywania broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego, prawidłowości prowadzenia ewidencji, zgodności stanu uzbrojenia i amunicji ze stanem ewidencyjnym i przestrzegania pozostałych przepisów dotyczących uzbrojenia zarówno w magazynie broni w nadleśnictwie oraz w miejscu zamieszkania pracowników Straży Leśnej.

 

Zarządzenie nr 50/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przekazania – przejęcia stanowiska Leśniczego Leśnictwa Strumiany.

 

Zarządzenie nr 51/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 19 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 13  marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz zwrotu kosztów prania dla pracowników Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 52/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia cen sprzedaży bezpośredniej tusz zwierzyny łownej pozyskanej w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Kliniska obw. 162.

 

Zarządzenie nr 53/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 21 września 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą własną „ Wieczór z kulturą”.

 

Zarządzenie nr 54/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przekazania – przejęcia majątku oraz dokumentów stanowiska KFŁ.

 

Zarządzenie nr 55/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 27 września 2017 roku w sprawie odwołania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu przed pożarami, zakończenia działalności Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego oraz dyżurów pełnomocników Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 56/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zawierania z pracownikami Nadleśnictwa Kliniska umów o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz określenia zakazu poufności.

 

Zarządzenie nr 57/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 29 września 2017 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji magazynu drewna leśnictwa Załom.

 

Zarządzenie nr 58/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 06 października 2017 roku w sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów polowania na terenie OHZ Kliniska w sezonie łowieckim 2017/2018.

 

Zarządzenie nr 59/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 12 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia kodu „GPPŻ” dla projektu „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.

 

Zarządzenie nr 60/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 20 października 2017 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji drewna przy kotłowni Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 61/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 20 października 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 35/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

 

Zarządzenie nr 62/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zasad gospodarki środkami transportowymi w Nadleśnictwie Kliniska oraz zasad ustalania limitów kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych.

 

Zarządzenie nr 63/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 25 października 2017 roku w sprawie czasu pracy w 2018 roku.

 

Zarządzenie nr 64/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 26 października 2017 roku w sprawie cen nasion obowiązujących w 2017 roku.

 

Zarządzenie nr 65/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przekazania – przejęcia stanowiska Leśniczego Leśnictwa Strumiany.

 

Zarządzenie nr 66/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zniesienia zwrotu zryczałtowanych kosztów polowania na terenie OHZ Kliniska w sezonie łowieckim 2017/2018.

 

Zarządzenie nr 67/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 68/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej.

 

Zarządzenie nr 69/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia cennika na drzewka choinkowe oraz stroisz.

 

Zarządzenie nr 70/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 28 listopada 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska  z dnia 21.02.2017 roku w sprawie cen sadzonek drzew i krzewów produkowanych na Szkółce Gospodarczej Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 71/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 06 grudnia 2017 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji magazynu drewna leśnictwa Morawsko.

 

Zarządzenie nr 72/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji kasy Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 73/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania – przejęcia majątku oraz dokumentów stanowiska Sekretarza Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 74/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania – przejęcia majątku oraz dokumentów stanowiska ZGO.

 

 

 

 

ROK 2017

 

Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska:

 

Decyzja nr 1/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia ceny otwarcia dla surowca M2E w Portalu E-Drewno.

 

Decyzja nr 2/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia cen odmowy, proponowanej i górnej w Portalu Leśno – Drzewnym na rok 2017.

 

Decyzja nr 3/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia cen otwarcia w portalu E-Drewno na rok 2017.

 

Decyzja nr 4/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia cen odmowy, proponowanej i górnej w Portalu Leśno - Drzewnym na rok 2017.

 

Decyzja nr 5/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia cen otwarcia w portalu E-Drewno na rok 2017.

 

Decyzja nr 6/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia cen odmowy, proponowanej i górnej w Portalu Leśno – Drzewnym na rok 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2010 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2011 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2012 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2013 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2014 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2015 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2016 roku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Piotr Kmet
Data modyfikacji: 2017/12/13 14:51:15
Redaktor zatwierdzający: Jacek Sidorko
Wprowadzający: Bogusława Dymek