Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kliniska

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kliniska >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

                        ROK 2018

 

Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska:

 

Zarządzenie nr 1/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji magazynu drewna oraz środków trwałych leśnictwa Jankowo.

 

Zarządzenie nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia cen detalicznych na drewno.

 

Zarządzenie nr 3/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą własną „ Kulig Leśnika”.

 

Zarządzenie nr 4/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji magazynu drewna oraz środków trwałych leśnictwa Pucko.

 

Zarządzenie nr 5/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zasad gospodarki środkami transportowymi w Nadleśnictwie Kliniska oraz zasad ustalania limitów kilometrów dla pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych.

 

Zarządzenie nr 6/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji magazynu drewna leśnictwa Załom.

 

Zarządzenie nr 7/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji magazynu drewna oraz środków trwałych leśnictwa Zabrodzie.

 

Zarządzenie nr 8/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji magazynu drewna oraz środków trwałych leśnictwa Strumiany.

 

Zarządzenie nr 9/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą własną „ Wycieczka do Kopenhagi”.

 

Zarządzenie nr 10/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 11/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia cen sprzedaży bezpośredniej tusz zwierzyny łownej pozyskanej w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Kliniska obw. 162.

 

Zarządzenie nr 12/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji magazynu drewna oraz środków trwałych leśnictwa Bącznik.

 

Zarządzenie nr 13/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Kliniska.

 

Zarządzenie nr 14/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie pracy w leśnictwach Nadleśnictwa Kliniska dwóch rejestratorów leśniczego.

 

Zarządzenie nr 15/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 06 lutego 2018 roku w sprawie zasad trwałego znakowania drzew i innych obiektów gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kliniska.

 

Zarządzenie nr 16/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie egzaminu stażowego.

 

Zarządzenie nr 17/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie doraźnej inwentaryzacji drewna leśnictwa Załom.

 

Zarządzenie nr 18/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

 

Zarządzenie nr 19/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie obowiązku noszenia munduru leśnika przez pracowników zatrudnianych na stanowiskach nierobotniczych poza Służbą Leśną w Nadleśnictwie Kliniska.

 

Zarządzenie nr 20/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

 

Zarządzenie nr 21/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 06 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu.

 

Zarządzenie nr 22/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 06 marca 2018 roku w sprawie cen sadzonek drzew i krzewów produkowanych na Szkółce Gospodarczej Nadleśnictwa Kliniska.

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2018

 

Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska:

 

Decyzja Nr 1/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia cen otwarcia w portalu E-Drewno na rok 2018.

 

Decyzja Nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie uzupełnienia cen odmowy, proponowanej i górnej w Portalu Leśno – Drzewnym na rok 2018.

 

Decyzja Nr 3/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie uzupełnienia cen otwarcia w portalu E-Drewno na rok 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2010 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2011 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2012 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2013 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2014 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2015 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2016 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska z 2017 roku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Piotr Kmet
Data modyfikacji: 2018/03/12 07:41:05
Redaktor zatwierdzający: Jacek Sidorko
Wprowadzający: Bogusława Dymek