Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kliniska

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kliniska >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

KONTROLE PRZEPROWADZONE

W NADLEŚNICTWIE KLINISKA W 2017 ROKU

(informacje na podstawie wpisów w „Książce kontroli”)

 

Lp.

Termin kontroli

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Zakres kontroli

Wnioski

początek

koniec

1.

02.01.2017

04.01.2017

AR i MR Szczecin

Kontrola rolnośrodowiskowa – 2014 – 2020.

*

2.

07.06.2017

07.06.2017

WIOR i N Koszalin

Kontrola fitosanitarna.

*

3.

28.06.2017

28.06.2017

WFOŚ i GW

Kontrola umowy 2017D0059S

*

4.

19.07.2017

19.07.2017

PPIS Stargard

Kontrola sanitarna parkingu leśnego przy Jeziorze Grabowo.

*

5.

14.08.2017

14.08.2017

ENEA Sp. z o.o. Goleniów

Kontrola prawidłowości eksploatacji i działania układu pomiarowo – rozliczeniowego  energii elektrycznej.

*

6.

15.09.2017

15.09.2017

Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola nasadzeń sadzonek drzew                   na gazociągu.

*

7.

10.10.2017

10.10.2017

WIOR i N Koszalin

Kontrola zdrowotności drzewostanów sosny zwyczajnej na obecność Barczatki syberyjskiej.

*

8.

25.10.2017

25.10.2017

RDLP Szczecin

Kontrola powierzchni doświadczalnych. dot. odnowień naturalnych.

*

9.

09.10.2017

07.11.2017

ZUS Szczecin

Kontrola okresowa
w zakresie prawidłowości:
1. obliczania składki na ubezpieczenie społeczne,
2. wypłaty świadczeń chorobowych,
3. opracowywania wniosków emerytalno – rentowych.

*

10.

13.11.2017

24.11.2017

DGLP Warszawa

Kontrola problemowa w zakresie inwestycji zaniechanych 2014 – 2016.

*

11.

14.12.2017

15.12.2017

DGLP Warszawa

Kontrola skargi pracowniczej.

*

12.

29.05.2017

29.05.2017

PPIS Goleniów

Kontrola Kwatery Myśliwskiej Łęsko.

*

13.

20.04.2017

21.04.2017

Komendant                                        Państwowej Straży Pożarne w Stargardzie

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

*

14.

29.12.2017

29.12.2017

RDLP Szczecin

Kontrola audytu oprogramowania.

*

* - wnioski z przeprowadzonych kontroli dostępne na wniosek

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie danych pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Kontrole przeprowadzone w 2010 roku w Nadleśnictwie Kliniska pobierz
      Kontrole przeprowadzone w 2011 roku w Nadleśnictwie Kliniska pobierz
      Kontrole przeprowadzone w 2012 roku w Nadleśnictwie Kliniska pobierz
      Kontrole przeprowadzone w 2013 roku w Nadleśnictwie Kliniska pobierz
      Kontrole przeprowadzone w 2014 roku w Nadleśnictwie Kliniska pobierz
      Kontrole przeprowadzone w 2015 roku w Nadleśnictwie Kliniska pobierz
      Kontrole przeprowadzone w 2016 roku w Nadleśnictwie Kliniska pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Piotr Kmet
Data modyfikacji: 2018/01/05 11:18:25
Redaktor zatwierdzający: Jacek Sidorko
Wprowadzający: Bogusława Dymek