Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kłodawa

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kłodawa >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

 

 

Wszelkie informacje publiczne nie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na wniosek.

 

 

 

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Kłodawa w roku 2017

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Okres trwania kontroli

Tematyka kontroli

 

 

 

Archiwum Państwowe

2017-03-01

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych (Dz.U.2016 poz.1506)

Państwowa Straż Pożarna

Od

2017-03-30 do

2007-03-31

- sprawdzenia warunków techniczno-użytkowych pasów p-poż.

- prawidłowości wyposażenia bazy sprzętu p-poż.

- stanu zaopatrzenia wodnego do gaszenia pożarów

- usytuowania i przejezdności wyznaczonych dróg jako dojazdy do punktów czerpania wody i kompleksów leśnych

- pokrycia obszarów leśnych przez system obserwacji oraz stanu wyposażenia tych punktów

- uporządkowania drzewostanów wzdłuż dróg publicznych

- wyposażenia i sprawności technicznej sieci łączności alarmowo- dyspozycyjnej

- stanu oznakowania dróg pożarowych

- innym mającym wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego w kompleksach leśnych

Państwowa Inspekcja Sanitarna

2017-05-29

Ocena stanu sanitarno-higienicznego na parkingach śródleśnych w Nadleśnictwie Kłodawa

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

2017-05-22

Kontrola występowania mątwików na polach przeznaczonych pod uprawę roślin dla których istnieje obowiązek zaopatrzenia w paszport roślin.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

2017-05-04

Ocena stanu fitosanitarnego oraz pobór prób drewna iglastego do badań pod kątem występowania Węgorka sosnowca.

 

Pliki do pobrania:
      Zestawienie kontroli przeprowadzonych w nadleśnictwie Kłodawa w latach 2015-2016.docx pobierz
      Zestawienie kontroli za lata 2013-2014 pobierz
      Zestawienie kontroli za lata 2010-2012 pobierz
      Zestawienie kontroli za lata 2006-2009 pobierz
      Wniosek o udostepnienie informacji publicznej o środowisku.doc pobierz
      Wniosek o udostepnienie informacji publicznej o środowisku.pdf pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Tomasz Kalembkiewicz
Data modyfikacji: 2017/08/09 13:48:30
Redaktor zatwierdzający: Anna Majchrzak
Wprowadzający: Rufin Marysiok