Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Łobez

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Łobez >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

 
 

                                                                                                                                                                                                Biuro Nadleśnictwa:

ul. Bema 15,

73-150 Łobez

Tel. (91) 397 40 63, fax. (91) 397 65 66

e-mail: lobez@szczecin.lasy.gov.pl

 

mgr inż. Wiesław Rymszewicz

Nadleśniczy

1

 

tel.

tel. kom.

e-mail:

 

091 579 09 47

694 457 195

w.rymszewicz@szczecin.lasy.gov.pl

Nadleśniczy kieruje nadleśnictwem jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych.

 

Imię i Nazwisko / Stanowisko

Nr pokoju

            Telefon / e-mail

 

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Dział zajmuje się całokształtem spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej: hodowlą lasu, ochroną lasu, ochroną przyrody, ochroną ppoż. edukacją leśną, urządzaniem lasu, stanem posiadania, użytkowaniem lasu, sprzedażą drewna i marketingiem.

 

mgr inż. Andrzej Zawiałow

Zastępca Nadleśniczego

(kierownik działu)

2

tel.

tel. kom

e- mail:

091 579 09 44

694 457 191

a.zawialow@szczecin.lasy.gov.pl

inż. Krzysztof Malinowski

Sprzedaż drewna i marketing

2

tel.

tel. kom.

e- mail:

091 579 09 44

602 295 273

k.malinowski@szczecin.lasy.gov.pl

mgr inż. Anna Krakiewicz 

Ochrona Lasu i Ochrona przyrody


12

 

tel .091 397 40 64 w. 333

e-mail: anna.krakiewicz@szczecin.lasy.gov.pl

mgr inż. Anna Palma-Barczewska

Stan posiadania i Leśna Mapa Numeryczna

12

tel.

e- mail: 

091 579 09 46

a.palma@szczecin.lasy.gov.pl

mgr inż. Jakub Krakiewicz

Użytkowanie lasu i zamówienia publiczne

14

tel.

tel. kom.

e- mail: 

091 579 09 45

600 805 504

j.krakiewicz@szczecin.lasy.gov.pl

mgr inż. Barbara Dudziak

Hodowla lasu, szkółkarstwo i nasiennictwo

14

tel.

tel. kom.

e- mail: 

091 579 09 45

668 837 309

b.wiak@szczecin.lasy.gov.pl

mgr inż. Paweł Puziarski

Informatyka oraz edukacja i turystyka, lasy np.

14

tel.

tel. kom.

e- mail: 

091 579 09 45

664 464 619

p.puziarski@szczecin.lasy.gov.pl

Andrzej Czesnowski

Gospodarka drewnem i Ochrona p.poż.

13

tel.

tel. kom.

e-mail:

091 579 09 25

694 457 185

a.czesnowski@szczecin.lasy.gov.pl

 

INŻYNIER NADZORU

Inżynier nadzoru sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania czynności gospodarczych w nadleśnictwie, dokonuje oceny realizacji zadań gospodarczych oraz prowadzi całość spraw z zakresu BHP.

 

 

mgr inż. Krzysztof Wróbel

mgr inż. Anita Giłka

 

8

 

tel. kom.

e-mail:

tel. kom.

e-mail:

 

606 802 814

k.wrobel@szczecin.lasy.gov.pl

606 776 626

a.gilka@szczecin.lasy.gov.pl

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Do zadań działu administracyjno-gospodarczego należy: obsługa sekretariatu, administrowanie budynkami i mieszkaniami, prowadzenie spraw inwestycyjno-remontowych, prowadzenie spraw zaopatrzeniowych.

 

mgr inż. Halina Żabińska

Sekretarz

(kierownik działu)

11

tel.

tel. kom.

e- mail:

091 579 00 24

694 457 188

h.zabinska@szczecin.lasy.gov.pl

 

mgr Anna Synowiec

Obsługa sekretariatu

 

3

tel.

tel.kom. 

fax

e- mail:

091 397 40 64 /63

694 457 186

091 397 65 66

lobez@szczecin.lasy.gov.pl

Bożena Dąbkiewicz

mgr Agnieszka Tymoszczuk

11

10

tel.

tel.

091 397 40 63 w. 672

091 397 40 63 w. 673

 

STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH

Do zadań stanowiska należy prowadzenie całości spraw kadrowych, socjalnych, zaopatrzenia emerytalno-rentowego oraz szkoleń.

 

Irena Pawlusińska

4

tel.

e- mail:

091 397 40 63 w. 131

irena.pawlusinska@szczecin.lasy.gov.pl

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Dział zajmuje się prowadzeniem ewidencji finansowo-księgowej, fakturowaniem i sprawozdawczością.

 

Stanisława Linhard

Główny Księgowy

(kierownik działu)

5

tel.

tel. kom.

e- mail:

091 579 09 50

668 370 136

s.linhard@szczecin.lasy.gov.pl

Teresa Chociej -Krakus

Barbara Kowalczyk

Halina Szymańska

mgr Remigiusz Kalinowski

6

tel.

091 397 40 63 w. 612,614,613,616

Barbara Lenkiewicz

13

tel.

tel. kom.

091 579 09 25

694 457 185

 

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Straż leśna zapobiega oraz zwalcza przestępstwa oraz wykroczenia w zakresie szkodnictwa leśnego.

 

Jarosław Tomkiewicz – Komendant Posterunku

Hubert Nadolny

 

tel.

tel. kom.

tel. kom.

e- mail:


606 778 197

668 837 310

j.tomkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl

 

 

 


LEŚNICTWO

Imię i Nazwisko Leśniczego

Adres
Telefon
ŁOBŻANY
Ryszard Sola
Łobżany
73-150 Łobez
091 397 62 90
694 457 184
KARWOWO
Rafał Stępień
Karwowo 11
73-150 Łobez
091 397 50 92
694 457 183
UNIMIE
Dariusz Barczewski
Unimie 4
73-150 Łobez
091 397 45 75
694 457 194
STRZMIELE
Katarzyna Walczak-Gawlik
Strzmiele 19
73-150 Łobez
091 397 45 23
694 457 182
ORLE
Sławomir Podgórski
Orle 7
72-314 Radowo Małe
091 397 87 47
694 457 181
ZWIERZYNEK
Jan Szymko
Zwierzynek 3
73-155 Węgorzyno
091 397 26 46
694 457 180
ZAGÓRZYCE
Bogdan Miłek
Kołdrąb 1/1
73-150 Łobez

091 397 65 45

694 457 179
BONIN
Marian Kopka
Bonin 32
73-150 Łobez
091 397 46 42
694 489 581
ROGÓWKO
Sławomir Pers
Bonin 33
73-155 Węgorzyno
091 397 37 49
694 489 582
WĘGORZYNO
Tomasz Czakański
Nowe Węgorzynko 7
73-155 Węgorzyno
091 397 13 78
694 457 193
GINAWA
Marcin Garczyńki
Ginawa 1
73-155 Węgorzyno
091 397 14 78
694 489 583
IŃSKO
Krzysztof Gawlik
Ińsko
ul. Zielona 6
73-140 Ińsko
091 562 32 63
694 489 584
STORKOWO
Mirosław Okapiec
Storkowo 55
73-155 Węgorzyno
091 562 30 56
694 489 586
WINNIKI
Maciej Dobrzaniecki
Węgorzyno
ul. Drawska 10
73-155 Węgorzyno
091 397 11 91
694 489 585
Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie
Joanna Litwa-Stępień
Łobez
ul. Drawska

(szosa na Drawsko Pom.)

091 397 48 11
694 457 183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Wiesław Rymszewicz
Data modyfikacji: 2017/08/31 10:32:21
Redaktor zatwierdzający: Paweł Puziarski
Wprowadzający: Paweł Puziarski